Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 33067.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120096. PHẠM MINH THẢO
    Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan/ Phạm Minh Thảo, Phạm Lan Oanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 148tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045721087
    Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể ở nước ta; đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...
(Mê tín dị đoan; Tôn giáo; Tín ngưỡng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Lan Oanh; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học255125. Tuổi mới lớn và các vấn đề cha mẹ cần quan tâm/ Hà Thương b.s..- H.: Lao động, 2007.- 298tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045641224
    Tóm tắt: Phân tích tâm lý phát triển của trẻ vị thành niên và một số vấn đề cần quan tâm của cha mẹ đối với lứa tuổi này
(Trẻ vị thành niên; Tâm lí học; ) [Vai trò: Hà Thương--b.s.; ]
DDC: 155.5 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114323. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Người Khơ Me; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490733. Mẹ tôi/ Sưu tầm, biên soạn: Phan Hương,...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 183tr.; 21cm.- (Quà tặng cuộc sống)
    ISBN: 8935075924956
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Linh Tú; Minh Khánh; Nguyệt Minh; Bình Minh; Phan Hương; ]
DDC: 895.9223010804 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83186. DIỆU LINH
    Những điều cha mẹ cần biết khi nuôi dạy con. T.2/ Diệu Linh b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728574
    Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm đúc rút căn cứ vào hoạt động giao tiếp, phẩm chất đạo đức và tâm lý của thanh thiếu niên ngày nay; giúp chỉ đường và hiến kế cho các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với những hiện tượng, vấn đề mới khó giải quyết trong quá trình nuôi dạy con
(Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con; )
DDC: 649.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42693. NGUYỄN TẤN PHÁT
    Ngôi sao hộ mệnh: Tiểu thuyết tự truyện/ Nguyễn Tấn Phát.- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 399tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045874325
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83183. DIỆU LINH
    Những điều cha mẹ cần biết khi nuôi dạy con. T.1/ Diệu Linh b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 188tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728567
    Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm đúc rút căn cứ vào tình hình học tập và sinh hoạt của thanh thiếu niên ngày nay; giúp chỉ đường và hiến kế cho các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với những hiện tượng, vấn đề mới khó giải quyết trong quá trình nuôi dạy con
(Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con; )
DDC: 649.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35976. THẠCH NAM PHƯƠNG
    Biểu tượng Neak trong văn hoá của người Khmer ở Nam Bộ: Sưu tầm văn hoá dân gian/ Thạch Nam Phương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 207tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    Thư mục: tr. 177-185. - Phụ lục: tr. 186-200
    ISBN: 9786049841842
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về biểu tượng và quá trình hình thành biểu tượng văn hoá; khái quát biểu tượng Neak trong văn hoá vật thể, phi vật thể của người Khmer ở Nam Bộ
(Dân tộc Khơ Me; Văn hoá dân gian; Biểu tượng; Linh vật; ) [Nam Bộ; ] {Neak; } |Neak; |
DDC: 398.469095971 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35605. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Văn học dân gian; Dân tộc Khmer; Truyện dân gian; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35126. ĐÀO CHUÔNG
    Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 259-298
    ISBN: 9786049775864
    Tóm tắt: Khái quát về vùng đất Kiên Giang; nguồn gốc hình thành địa danh và những nguyên nhân gọi trại trong địa danh. Giới thiệu những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer và những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Việt
(Địa danh; Tiếng Khơme; ) [Kiên Giang; ]
DDC: 915.9795 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33051. THẠCH SẾT (SANG SẾT)
    Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ/ Thạch Sết (Sang Sết).- H.: Sân khấu, 2019.- 383tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 377-378
    ISBN: 9786049072192
    Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
(Nghệ thuật sân khấu; Dân tộc Khơ Me; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ]
DDC: 792.089959320597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92959. SHIMIZU KATSUHIKO
    10 phút kỳ diệu mỗi ngày thắt chặt tình cha con: Bí quyết giao tiếp với con hiệu quả của cha mẹ Nhật/ Shimizu Katsuhiko ; Nguyễn Trần Diệu Huyền dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2016.- 2511tr.: hình vẽ; 19cm.- (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt)
    ISBN: 9786045634073
    Tóm tắt: Bí quyết để cha và con có mối quan hệ gần gũi hơn trong gia đình; dành thời gian để giao tiếp và bồi dưỡng mối quan hệ với con, giúp chúng phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống
(Dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Vai trò: Nguyễn Trần Diệu Huyền--dịch; ]
DDC: 649.6 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93070. FUJITA KOICHIRO
    Mẹ trẻ chăm con khoẻ: Bật mí những phương pháp chăm sóc giúp nâng cao khả năng miễn dịch cho trẻ của cha mẹ Nhật/ Fujita Koichiro ; Thiên Di dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2016.- 172tr.: hình vẽ, bảng; 19cm.- (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt)
    ISBN: 9786045634097
    Tóm tắt: Những phương pháp truyền thống và hiện đại để nâng cao sức đề kháng cũng như đảm bảo cho trẻ có một cơ thể khoẻ mạnh
(Giáo dục gia đình; Trẻ em; Chăm sóc sức khoẻ; ) [Vai trò: Thiên Di--dịch; ]
DDC: 649.4 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194468. KOHL, SUSAN ISSAACS
    Những điều tốt nhất cha mẹ có thể làm/ Susan Issaacs Kohl ; Minh Hiền dịch.- H.: Phụ nữ, 2010.- 235tr.; 21cm.
    Tên sách nguyên bản: The best things parents do
    ISBN: 8935069910743
    Tóm tắt: Đề cập toàn diện các vấn đề về làm cha mẹ và đưa ra các phương pháp để những người làm cha mẹ giảm bớt sự lo lắng, tin tưởng nhiều hơn vào bản thân và nuôi dạy con cái một cách tốt nhất
(Con cái; Giáo dục gia đình; ) {Nuôi dạy con; } |Nuôi dạy con; | [Vai trò: Minh Hiền--dịch; ]
DDC: 649 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35370. ĐÀO CHUÔNG
    Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838545
    Tóm tắt: Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang
(Lễ hội; Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Khơ Me; Văn hoá dân gian; ) [Kiên Giang; ]
DDC: 394.120959795 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71457. THIÊN THAI
    Cha mẹ học tập, con cái tiến bộ/ B.s.: Thiên Thai, Vi Khanh.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017.- 155tr.: tranh vẽ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)
    ISBN: 9786049549069
    Tóm tắt: Tập hợp một số tình huống thực tế, những phương pháp giáo dục thiết thực, thực dụng với những lời bình và kiến giải của những chuyên gia giáo dục gia đình về các chủ đề như: Cha mẹ học tập, cha mẹ là người đồng hành cùng con, giáo dục không phải là thay đổi con mà là thay đổi chính mình, đừng trách móc...
(Giáo dục gia đình; Cha mẹ; Nuôi dạy trẻ; Học tập; ) [Vai trò: Vi Khanh--b.s.; ]
DDC: 649.1 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66637. ABRAHAM, KEITH
    Sống với niềm đam mê: 5 bí quyết để làm điều bạn thích và thích điều bạn làm/ Keith Abraham ; Nguyễn Tư Thắng dịch.- Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2017.- 175tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Living your passion
    ISBN: 9786047431250
(Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng; Mục tiêu; ) [Vai trò: Nguyễn Tư Thắng--dịch; ]
DDC: 158.1 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99780. HOÀNG CHOÓNG
    Sư tử mèo - Chế tác và múa/ Hoàng Choóng s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 148tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370551
    Tóm tắt: Giới thiệu tầm ảnh hưởng của múa sư tử mèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam. Tìm hiểu về nguồn gốc, luật sư tử mèo, chế tác con sư tử mèo, bộ nhạc gõ, võ thuật - biên chế người cùng đạo cụ và một số bài múa sư tử mèo
(Múa dân gian; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ] {Múa sư tử mèo; } |Múa sư tử mèo; |
DDC: 793.319597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674637. SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564 - 1616
    Romeo và Juliet/ William Shakespeare; Đặng Thế Bính dịch.- H.: Thế Giới, 2005.- 105 tr.; 18 cm..- (Tủ sách học tiếng Anh qua các tác phẩm kinh điển thế giới)
    ISBN: 9786046945505
    Tóm tắt: Romeo và Juliet là một trong câu chuyện bất hủ do William Shakespeare viết. Tình tiết chính của câu chuyện là tình yêu giữa hai người trẻ tuổi mà số mệnh không cho họ sống bên nhau, vì hai người là con của hai dòng họ vốn đã căm ghét nhau nhiều thế hệ. Có thể nói Romeo và Juliet là một trong những câu chuyện tình yêu nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại
{Văn học Anh-Kịch; Văn học nước ngoài; Kịch Anh; } |Văn học Anh-Kịch; Văn học nước ngoài; Kịch Anh; | [Vai trò: Đặng Thế Bính dịch; ]
DDC: 822.3 /Price: 9000đ.- 2000b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37650. SANG SÉT
    Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam Bộ/ Sang Sét.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 239tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 233-236.- Phụ lục: tr.145-232
    ISBN: 9786047026548
    Tóm tắt: Trình bày phong tục, nghi lễ của người Khmer Nam Bộ: Khái quát chung, tín ngưỡng, phong tục của người Khmer Nam Bộ; Tranh ký tự của người Khmer và cách phiên âm chữ Khmer theo ngữ âm Tiếng Việt
(Văn hoá dân gian; Phong tục; Dân tộc Khmer; ) [Nam Bộ; ]
DDC: 390.0899593205979 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.