Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 29.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97882. ĐỖ THỊ HẢO
    Sự tích tổ nghề thủ công truyền thống Việt Nam/ Đỗ Thị Hảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 90tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 86-87
    ISBN: 9786045728765
    Tóm tắt: Sơ lược về nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Các vị tổ nghề được phụng thờ và sự tích tổ nghề thủ công truyền thống như: Tổ nghề đúc đồng, gốm, dệt, rèn, tiện, nghề da, đan, khắc, sơn vẽ...
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37467. VÀNG THUNG CHÚNG
    Nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 339tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 251-328. - Thư mục: tr. 329-330
    ISBN: 9786047025541
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và vai trò của nghề thủ công truyền thống trong đời sống của người Nùng Dín ở Lào Cai; nghề thủ công của người Nùng Dín; các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai hiện nay
(Dân tộc Nùng; Nghề thủ công truyền thống; ) [Lào Cai; Việt Nam; ] {Người Nùng Dín; } |Người Nùng Dín; |
DDC: 680.8995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64740. VŨ TỪ TRANG
    Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền thống/ Vũ Từ Trang ; Minh hoạ: Bùi Ngọc Thuỷ.- H.: Kim Đồng, 2017.- 229tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786042081566
    Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết, giới thiệu hơn 40 nghề cổ về nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam như: Nghề gốm; nghề làm hương xạ, hương trầm; nghề làm đồ tre gia dụng; nghề làm thuốc đông y; nghề làm bún, giò, chả, nem, bánh gai...
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Ngọc Thuỷ--minh hoạ; ]
DDC: 680.9597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445712. ĐỖ THỊ HẢO
    Sự tích tổ nghề thủ công truyền thống Việt Nam/ Đỗ Thị Hảo.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 92tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 86-87
    ISBN: 9786045728765
    Tóm tắt: Sơ lược về nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Các vị tổ nghề được phụng thờ và sự tích tổ nghề thủ công truyền thống như: Tổ nghề đúc đồng, gốm, dệt, rèn, tiện, nghề da, đan, khắc, sơn vẽ...
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.9597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195659. NGUYỄN THU MINH
    Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 347tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 343-344
    ISBN: 9786045000045
    Tóm tắt: Giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống của Bắc Giang. Lịch sử ra đời, phát triển và việc bảo tồn một số nghề thủ công truyền thống của Bắc Giang
(Làng nghề; Nghề thủ công truyền thống; ) [Bắc Giang; ] [Vai trò: Trần Văn Lạng; ]
DDC: 680.0959725 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135878. LINH NGA NIÊ KDAM
    Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên/ Linh Nga Niê KDam.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 283tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 277-280
    ISBN: 9786045015353
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống ở Tây Nguyên: nghề dựng nhà, trang trí nóc nhà & đan lát mây tre, nghề dệt, nghề rèn, nghề làm gốm, nghề chế tác đá... Trình bày vai trò của nghề thủ công trong đời sống cộng đồng quá khứ và hiện đại
(Nghề thủ công truyền thống; Dân tộc thiểu số; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 680.95976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135813. TRẦN QUỐC VƯỢNG
    Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị Tổ nghề/ Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 211tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 149-174. - Thư mục: tr. 199-201
    ISBN: 9786045015094
    Tóm tắt: Giới thiệu một số các ngành nghề, làng nghề, phố nghề truyền thống Việt Nam. Các vị Tổ nghề và các nghề thủ công truyền thống Việt Nam như: nghề đồng, nghề rèn sắt, nghề kim hoàn, nghề làm lược, khắc ván in, nghề tạc tượng, nghề sơn vẽ, nghề chế tạo súng...
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ] {Tổ nghề; } |Tổ nghề; | [Vai trò: Đỗ Thị Hảo; ]
DDC: 680.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487940. NGUYỄN THỊ THUÝ
    Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuý.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 342tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 333-340 .- Phụ lục: tr. 273-329
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, xã hội người Nùng. Đặc điểm từng nghề thủ công truyền thống của người Nùng như: nghề dệt vải, nghề rèn, nghề đúc, nghề đan lát. Nghiên cứu giá trị văn hoá, bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống ngày nay
(Nghề thủ công truyền thống; Dân tộc Nùng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.09597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477812. Nghề thủ công truyền thống của người Nùng/ Nguyễn Thị Thuý (ch.b.), Nông Quốc Tuấn, Ma Ngọc Dung.- Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2006.- 330tr.: 8tr. ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
    Phụ lục: tr. 317-727
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, xã hội người Nùng. Đặc điểm từng nghề thủ công truyền thống của người Nùng như: nghề dệt vải, nghề rèn, nghề đúc, nghề đan lát. Nghiên cứu giá trị văn hoá, bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống ngày nay
(Dân tộc Nùng; Nghề thủ công truyền thống; ) [Vai trò: Ma Ngọc Dung; Nguyễn Thị Thuý; Nông Quốc Tuấn; ]
DDC: 680.09597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học645304. NGUYỄN THỊ THUÝ
    Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuý.- H.: Thời đại, 2012.- 342tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 273-329. - Thư mục: tr. 333-340
    ISBN: 9786049161469
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên và xã hội của người Nùng ở Việt Nam. Tìm hiểu nghề thủ công của người Nùng, những giá trị văn hoá cũng như vấn đề bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của người Nùng trong cuộc sống hiện nay
(Dân tộc Nùng; Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.09597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298657. PHAN AN
    Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam bộ/ B.s: Phan Thị Yến Tuyết (ch.b), Phan An, Ngô Quang Hiển...- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.- 260tr : ảnh; 21cm.- (Văn hoá Nam Bộ)
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu xóm nghề cùng với 1 số nghề thủ công truyền thống trên địa bàn Nam bộ như: nghề làm cau khô và trầu rang, nghề điêu khắc đá truyền thống, nghề vẽ tranh kiếng, nghề đáp ghe xuồng, nghề may trang phục phật giáo..
{Làng nghề; Nam bộ; Nghề thủ công; } |Làng nghề; Nam bộ; Nghề thủ công; | [Vai trò: Nguyễn Tuyết Hồng; Phan Thị Yến Tuyết; Ngô Quang Hiển; Nguyễn Hữu Hiệp; ]
DDC: 680.09597 /Price: 24500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học329584. ĐỖ THỊ HẢO
    Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề/ Đỗ Thị Hảo.- H.: Văn hoá dân tộc, 2000.- 160tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công truyền thống Việt nam và các vị tổ nghề: nghề đúc đồng, nghề gò, nghề gốm, nghề dệt, nghề tằm tơ, nghề rèn... và các nghệ nhân: Dương Không Lộ, Nguyễn Công Truyền, Đỗ Quang, Thụ La...
{Nghề thủ công truyền thống; Nghề gốm; Nghề nguội; Nghề dệt; } |Nghề thủ công truyền thống; Nghề gốm; Nghề nguội; Nghề dệt; |
DDC: 680.09597 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học285655. NGUYỄN NGỌC TRẠCH
    Nghề thủ công truyền thống ở Quảng Ngãi/ B.s: Nguyễn Ngọc Trạch (ch.b), Hoàng Truông, Lê Công Như...- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 132tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 129
    Tóm tắt: Sơ lược về địa lí Quảng Ngãi và sự hình thành nghề thủ công ở đây. Giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống tiêu biểu ở Quảng Ngãi. Nêu một số giải pháp nhằm bảo tồn, khôi phục và phát triển các nghề thủ công ở đây
{Việt Nam; Quảng Ngãi; Nghề thủ công; } |Việt Nam; Quảng Ngãi; Nghề thủ công; | [Vai trò: Lê Công Như--Tác giả; Cao Chư--Tác giả; Nguyễn Quang Sơn--Tác giả; Hoàng Truông--Tác giả; ]
DDC: 680.59753 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493893. NINH VIẾT GIAO
    Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An/ Ninh Viết Giao.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012.- 390tr.; 21cm..
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa nghề, làng nghề truyền thống Nghệ An
(Làng nghề; Văn hóa dân gian; ) [Nghệ An; ]
DDC: 680.0959742 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học479139. TRẦN THỊ THU THUỶ
    Dạy nghề thủ công truyền thống cho trẻ em: Sách hướng dẫn/ Trần Thị Thu Thuỷ.- Hà Nội: Văn phòng UNESCO : Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 2006.- 51tr.; 28cm.
(Dạy nghề; Nghề thủ công; )
DDC: 370.113 /Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học655685. Nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá. T.3.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2003.- 232tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu 21 nghề thủ công truyền thống của nhân dân các dân tộc ở Thanh Hoá
(Nghề thủ công truyền thống; Nghệ thuật; Thanh Hoá; )
DDC: 680 /Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học297782. BÙI VĂN VƯỢNG
    Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam/ Bùi Văn Vượng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2002.- 342,8tr. ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 333-341
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng, kỹ thuật, các bí quyết nghề, thủ pháp nghệ thuật, kỹ thuật của các nghệ nhân và các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam
{Việt Nam; Văn hoá vật chất; Dân tộc học; Làng nghề; Nghề thủ công truyền thống; } |Việt Nam; Văn hoá vật chất; Dân tộc học; Làng nghề; Nghề thủ công truyền thống; |
DDC: 680.09597 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học655667. Nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá. T.2.- Thanh Hoá: Sở Văn hoá thông tin, 2002.- 254tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 23 bài viết về nghề truyền thống của nhân dân các dân tộc ở Thanh Hoá
(Nghề thủ công truyền thống; Nghệ thuật; Thanh Hoá; )
DDC: 680 /Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học655576. Nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá. T.2.- Thanh Hoá: Nxb Sở VHTT Thanh Hoá, 2001.- 256tr; 19cm.- (Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử)
    Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá. Giới thiệu các nghề truyền thống như: Nghề đục đá, nghề gốm, đan cót, đúc đồng, dệt...
(Nghề thủ công truyền thống; Thanh Hoá; Việt Nam; Văn hoá dân gian; Văn hoá vật chất; )
DDC: 680 /Price: 16.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học652333. Nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 1999.- 227tr.; 19cm..
    ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá
    Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của nghề thủ công truyền thống Thanh hoá. Giới thiệu các nghề truyền thống như: nghề đục đá, nghề gốm, đan cót, đúc đồng, dệt v.v..
(Kỹ thuật; Thanh Hoá; Nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Nghề thủ công; )
DDC: 680.0959741 /Price: 10b /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.