Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 101.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121137. PHAN CỰ ĐỆ
    Ngô Tất Tố: Nghiên cứu văn học/ Phan Cự Đệ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 407tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Phụ lục: tr. 289-403
    ISBN: 9786045337035
    Tóm tắt: Giới thiệu những bước đường phát triển tư tưởng và nghệ thuật của Ngô Tất Tố, chủ yếu giới thiệu, đánh giá các tác phẩm chính theo thời gian xuất hiện như Tắt đèn, Lều chõng...
Ngô Tất Tố; (Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62189. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.2/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 587tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395714
    Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn hoá tinh thần cốt lõi, tiến trình lịch sử và hiệu ứng thực tại thể hiện trong các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết của Việt Nam như: Thần Trụ trời, nữ thần Mặt trời và Mặt trăng, thần Sấm Sét, cường Bạo đại vương, thần Gió, thần Mưa...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62190. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.3/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 370tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395721
    Tóm tắt: Nghiên cứu về cội nguồn các họ của Việt Nam qua những câu chuyện dân gian và sử kí như: Họ Phục Hy khai sáng, họ Thần Nông kế tục, Sở Minh Công chuyển xoay thời thế - Kinh Dương vương mở họ Hồng Bàng, Hùng Quốc Vương - con trưởng cả trăm họ, vua đầu các vua Hùng... Giới thiệu một số nét về nhà nghiên cứu văn học dân gian Bùi Văn Nguyên
(Họ; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62187. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.1/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 318tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395707
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Bùi Văn Nguyên. Giới thiệu những bài nghiên cứu, phân tích của tác giả về giá trị văn hoá, nghệ thuật, lịch sử của các tác phẩm văn học dân gian ở nước ta như những câu truyện cổ sâu sắc tình thương bao la, vấn đề cảm quan thuận chiều nguyên lý tình thương truyền thống với tâm niệm từ bi - bác ái của đạo Phật; truyện cổ và cảm thức xây đời, cảm thức thẩm mỹ của người xưa
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443989. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức/ Trần Đình Sử,...[và những người khác].- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Hoàng Lương Xá; Đỗ Lai Thúy; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Cao Việt Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64806. NGUYỄN VĂN TÙNG
    Nghiên cứu văn học - Từ lí luận đến thực tiễn/ Nguyễn Văn Tùng.- H.: Giáo dục, 2017.- 251tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786040097477
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề quan trọng trong nghiên cứu lí luận và nghiên cứu thực tiễn các thể loại văn học Việt Nam gồm: Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, kịch
(Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450303. NGUYỄN PHÚC AN
    Nghiên cứu văn học sử với Hoa Bằng qua tạp chí Tri Tân/ Nguyễn Phúc An.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 397tr.; 23cm.
    Phụ lục: tr. 300-392. - Thư mục: tr. 393-399
    ISBN: 9786046866046
    Tóm tắt: Giới thiệu tác giả Hoa Bằng Hoàng Thục Trâm và những bài viết về văn học sử của Hoa Bằng trên tạp chí Tri Tân, khảo chú tác phẩm Thử viết Việt Nam văn học sử
(Lịch sử; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] {Hoàng Thúc Trâm, Nhà nghiên cứu văn học, sử học, 1902-1977, Việt Nam; } |Hoàng Thúc Trâm, Nhà nghiên cứu văn học, sử học, 1902-1977, Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20087. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức= Vietnam's literary study - possibilities and chellenges/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Lương Xá; Cao Việt Dũng; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450617. Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học= Literary theories and their application: Lectures and readings: Tập bài giảng và tài liệu tham khảo/ Stephen Owen, David Damrosch, Karen Thornber... ; Dịch: Trần Thị Phương Phương... ; Nguyễn Quốc Vinh h.đ.; Trần Hải Yến tổ chức bản thảo và biên tập.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 619 tr; 24 cm.
    ĐTTS ghi:Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.Viện văn học
    Thư mục cuối mỗi bài
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh
    ISBN: 9786049446535
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và gợi ý cách tiếp cận các lý thuyết cũng như cách ứng xử khi du nhập hệ thống lý thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam
(Bài giảng; Nghiên cứu văn học; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Trần Hải Yến--tổ chức bản thảo và biên tập; Phạm Quốc Lộc--dịch; Nguyễn Quốc Vinh--dịch, h.đ.; Trần Thị Phương Phương--dịch; Thornber, Karen; Barthes, Roland; Damrosch, David; Derrida, Jacques; Owen, Stephen; ]
DDC: 809 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486989. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ
    Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hoá dân gian/ Nguyễn Thị Bích Hà.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2013.- 403tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr.393-397
    ISBN: 9786045003923
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lí thuyết văn hoá, nghiên cứu và khai thác các nền văn hoá khác nhau thông qua việc nghiên cứu bản chất văn hoá, giao lưu văn hoá,...và những thể hiện của các yếu tố văn hoá ấy qua kho tàng văn hoá dân gian đồ sộ của các cộng đồng dân tộc khác nhau
(Nghiên cứu; Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học360051. PÔSPÊLỐP, G.N.
    Dẫn luận nghiên cứu văn học/ G.N. Pôspêlốp, V.E. Khalizep, A.Ia Exalnek... ; Người dịch: Trần Đình Sử...- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 1998.- 468tr; 21cm.
    Tóm tắt: Lý luận chung về: Đặc trưng và sáng tác nghệ thuật. Văn học - một loại hình của nghệ thuật. Nội dung tư tưởng, cản hứng và các biến thể, phân loại của văn học Liên Xô. Các đặc điểm chung của hình thức tác phẩm tự sự, kịch và tác phẩm trữ tình. Phong cách,tính nghệ thuật cũng như bản sắc dân tộc của văn học nói chung và của nền văn học Liên Xô nói riêng
{Liên Xô; bản sắc dân tộc; ngôn ngữ văn học; tác phẩm văn học; Nghiên cứu văn học; văn học; nghệ thuật; } |Liên Xô; bản sắc dân tộc; ngôn ngữ văn học; tác phẩm văn học; Nghiên cứu văn học; văn học; nghệ thuật; | [Vai trò: Cherets, L.V.; Ruđneva, E.G.; Lê Ngọc Trà; Trần Đình Sử; Lại Nguyên Ân; Nicôlaep, P.A.; Exalnek, A.Ia; Khalizep, V.E.; ]
DDC: 807 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học382336. ĐẶNG ANH ĐÀO
    Tài năng và người thưởng thức: Tập bài phê bình và nghiên cứu văn học/ Đặng Anh Đào.- H.: Nxb. Hội Nhà Văn, 1994.- 235tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số tác phẩm văn học, văn học với người đọc. Nghiên cứu về tiểu thuyết Chí Phèo, Những thiên đường mù, Tướng về hưu, Nguyễn Thị Lộ và một số truyện ngắn, văn học nước ngoài
{Việt Nam; văn học; nghiên cứu văn học; } |Việt Nam; văn học; nghiên cứu văn học; |
DDC: 895.9224008 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học424843. VŨ ĐỨC PHÚC
    Bàn về phương pháp nghiên cứu văn học/ Vũ Đức Phúc.- H.: Khoa học xã hội, 1973.- 174tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban khoa học xã hội VN. Viện văn học
    Tóm tắt: Một số quan điểm Mác-Lênin trong công tác nghiên cứu văn học. Phương pháp nghiên cứu lịch sử văn học và những vấn đề thuộc lịch sử văn học. Về vấn đề phê bình văn học trong giai đoạn mới
{phương pháp; Văn học; nghiên cứu văn học; } |phương pháp; Văn học; nghiên cứu văn học; |
DDC: 808 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học273801. NGUYỄN VĂN DÂN
    Phương pháp luận nghiên cứu văn học/ Nguyễn Văn Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2004.- 328tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày phương pháp luận nghiên cứu văn học, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học, yêu cầu về tổng hợp và liên ngành...
(Nghiên cứu văn học; Phương pháp luận; )
DDC: 807 /Price: 32500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học351456. HOÀNG NGỌC HIẾN
    Tập bài giảng nghiên cứu văn học/ Hoàng Ngọc Hiến.- H.: Giáo dục, 1997.- 184tr; 21cm.
    Tóm tắt: Năm bài giảng về thể loại. Năm bài giảng về phương pháp luận nghiên cứu văn học
{bài giảng; Nghiên cứu văn học; } |bài giảng; Nghiên cứu văn học; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142859. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Tuyển nghiên cứu văn học/ Trần Đình Sử.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 655tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày hai chuyên luận của Giáo sư Trần Đình Sử nghiên cứu về thi pháp Truyện Kiều và thi pháp thơ Tố Hữu, từ quan niệm nghệ thuật, không gian nghệ thuật đến thời gian nghệ thuật cũng như về chất thơ và phương thức thể hiện
(Thơ; Thi pháp; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học187356. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật. T.1/ Đinh Gia Khánh, Phan Tất Liêm, Hoa Bằng... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 763tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ISBN: 9786045500330
    Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện văn học dân gian, văn học viết và nghệ thuật sân khấu của của vùng đất ngàn năm lịch sử
(Sân khấu; Văn học viết; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hoa Bằng; Trần Nho Thìn--tuyển chọn, giới thiệu; Toan Ánh; Vũ Tuấn Sáu; Đinh Gia Khánh; Phan Tất Liêm; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học187355. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật. T.2/ Nguyễn Hữu Đang, Trần Ngọc Kha, Chử Hà... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 727tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ISBN: 9786045500330
    Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay như những vấn đề về kiến trúc Thăng Long, sự chuyển biến của kiến trúc cổ truyền trong thời kỳ cận đại và hiện đại; những vấn đề về mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa… của vùng đất ngàn năm lịch sử
(Nghệ thuật; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Chử Hà; Trần Nho Thìn--tuyển chọn, giới thiệu; Bùi Ngọc; Huyền Trang; Nguyễn Hữu Đang; Trần Ngọc Kha; ]
DDC: 700.959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467714. KHRAPCHENKO, M. B
    Những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học/ M.B. Khrapchenko ; Người dịch: Lại Nguyên Ân, Duy Lập, Lê Sơn ; Trần Đình Sử tuyển chọn và giới thiệu.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 435tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của nhà lý luận văn học M. B. Khravechenko. Tuyển chọn 10 tiểu luận của ông về các vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học
{Phương pháp luận; Nghiên cứu văn học; Thi pháp; } |Phương pháp luận; Nghiên cứu văn học; Thi pháp; | [Vai trò: Duy Lập; Lê Sơn; Lại Nguyên Ân; Trần Đình Sử; ]
DDC: 895.92209 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học560337. Một thời đại mới trong văn học: Tiểu luận nghiên cứu văn học/ Nguyễn Đăng Mạnh, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử.- In lần thứ 2.- H.: Văn học, 1996.- 331tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn học Việt nam, con người trong văn học, thể loại văn học, ngôn ngữ văn học, đội ngũ nhà văn Việt nam từ sau cách mạng tháng 8
{Văn học; nghiên cứu văn học; } |Văn học; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Lại Nguyên Ân--Tác giả; Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; Trần Đình Sử--Tác giả; Vương Trí Nhàn--Tác giả; ]
DDC: 895.92209 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.