Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1583.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121249. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã/ Nguyễn Minh Phương (ch.b.), Trần Thị Hạnh, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720998
    Tóm tắt: Gồm 89 câu hỏi đáp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã; công chức cấp xã và một số nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã
(; Pháp luật; Công chức; Cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; Trần Thị Hạnh; ]
DDC: 342.59706802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120709. NHỮ TRỌNG BÁCH
    Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã/ Ch.b.: Nhữ Trọng Bách, Phạm Thị Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 263tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 254-256
    ISBN: 9786045721612
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; quản lý tài chính, kế toán tài chính ngân sách xã như: Lập dự toán, quyết toán, công khai tài chính, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính xã...
(Kế toán; Ngân sách địa phương; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Vân--ch.b.; ]
DDC: 352.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98783. Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hoá - xã hội ở xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 239tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728444
    Tóm tắt: Trình bày kỹ năng quản lý công tác văn hoá - xã hội, công chức làm công tác văn hoá - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, công tác thể dục - thể thao, công tác du lịch, công tác lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn
(; Thị trấn; Phường; Hành chính địa phương; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh Xuân--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Nguyễn Thế Vịnh--ch.b.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Tạ Quang Tuấn--b.s.; ]
DDC: 353.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100063. Sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của tổ chức công đoàn Việt Nam.- H.: Lao động, 2016.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tuyên giáo
    Thư mục: tr. 198
    ISBN: 9786045971437
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; kỹ năng nắm bắt dư luận và xử lý tình huống, điểm nóng ở cơ sở và một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
(Công đoàn; Bồi dưỡng nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122023. DƯƠNG VĂN SAO
    Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở/ Dương Văn Sao.- H.: Lao động, 2015.- 251tr.: sơ đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 245
    ISBN: 9786045948743
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về lý luận công đoàn; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở; nội dung phương pháp công tác của cán bộ công đoàn; tổ chức đại hội, hội nghị của công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở...
(Nghiệp vụ; Công tác; Công đoàn cơ sở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67788. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 874tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
    ISBN: 9786045729595
    Tóm tắt: Gồm các quy định, thông tư của các Bộ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
(Viên chức; Công chức; Tiêu chuẩn; Pháp luật; Quy định; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59706802636 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74145. Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm - Dùng trong xét xử các vụ án hình sự/ Vũ Hoài Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Mai, Trần Huy Đức, Lê Ngọc Thạnh.- H.: Tư pháp, 2017.- 299tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 239-295. - Thư mục: tr. 296
    ISBN: 9786048111410
    Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò, quyền hạn của hội thẩm và những vấn đề cơ bản cần quan tâm khi xét xử các vụ án hình sự. Phân tích kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng tham gia xét xử tại phiên toà của hội thẩm khi tham gia xét xử các vụ án hình sự. Kỹ năng tham gia xét xử các loại tội phạm cụ thể như: tội xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân...
(Hội thẩm; Vụ án hình sự; Xét xử; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Ngọc Thạnh; Trần Huy Đức; Vũ Hoài Nam--ch.b.; Nguyễn Thị Mai; ]
DDC: 347.59707 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451551. Cẩm nang nghiệp vụ siêu điệp viên/ Falcon Travis, Judy Hindley, Ruth Thomson... ; Minh hoạ: Colin King ; Ngô Hà Thu dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 191 tr: bảng, tranh vẽ; 20 cm.
    ISBN: 9786042086868
    Tóm tắt: Giới thiệu các kĩ năng, công việc của nghề điệp viên như: Mã hoá thông tin, giả trang, bí mật theo dõi, bám theo điệp viên bên kia.
(Công việc; Kỹ năng; Điệp viên; ) [Vai trò: Ngô Hà Thu--dịch; Hindley, Judy; King, Colin--minh hoạ; Thomson, Ruth; Travis, Falcon; ]
DDC: 327.12 /Price: 59000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65667. MAI YẾN NGA
    Cẩm nang về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng/ Mai Yến Nga, Nguyễn Thị Tiếp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 311tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045732144
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng viên; các tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý; một số hoạt động và sinh hoạt đảng ở chi bộ
(Xây dựng Đảng; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Tiếp; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6698. Luật Thư viện - Các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện: Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.- H.: Lao động, 2020.- 391tr.: bảng; 28cm.
    Thư mục trong chính văn. - Phụ lục trong chính văn
    ISBN: 9786049890635
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Thư viện 2019, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thư viện cần biết; điều lệ Hội Thư viện Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiêu chuẩn quy chế mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng; quy định về điều kiện thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thư viện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện
(Luật thư viện; Hướng dẫn nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59709202632 /Price: 375000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452977. NGUYỄN PHƯƠNG
    330 Câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất/ Nguyễn Phương biên soạn và hệ thống.- H.: Lao động, 2018.- 391 tr.: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786045994597
    Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp về tổ chức quản lý, sử dụng, đăng lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt các hành vi vi phạm, các tội phạm về đất đai..
(Pháp luật; Quản lí; Đất đai; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59704 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44665. Hướng dẫn nghiệp vụ và chính sách thuế năm 2018.- H.: Tài chính, 2018.- 415tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047917822
    Tóm tắt: Giới thiệu luật quản lý thuế và chính sách quản lý thuế đối với doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn chi tiết về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
(Thuế; Chính sách; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970402638 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66330. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý thi công xây dựng dành cho đội trưởng, chỉ huy trưởng và giám sát công trình: Biên soạn và hệ thống theo tài liệu mới nhất.- H.: Lao động, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045980064
    Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, bảo hành, bảo trì, bảo hiểm bắt buộc, hợp đồng xây dựng, một số hợp đồng xây dựng mẫu công trình xây dựng... và các văn bản pháp luật về xây dựng mới nhất
(Thi công xây dựng; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.597078624 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442596. Nghiệp vụ kế toán xã, phường, thị trấn - Quy định mới về quản lý ngân sách 2017/ Sưu tầm, hệ thống hoá: Hữu Đại, Hữu Thắng.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047915545
    Tóm tắt: Trình bày Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành ; Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành ; Quy định mới về tinh giản biên chế, cải cách hành chính và cơ chế tự chủ áp dụng trong cơ quan phường, xã, thị trấn; Quy định mới về quản lý tài chính, chế độ chính sách đối với cơ quan xã, phường, thị trấn ;...
(Ngân sách; Luật; Kế toán; Phường; ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Thắng; Hữu Đại; ]
DDC: 657 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441141. Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng: Cơ chế, chính sách vay và cho vay, thu hồi nợ/ Sưu tầm và hệ thống: Nguyễn Hữu Đại.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 397tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047915552
    Tóm tắt: Tổng quan về tín dụng ngân hàng; thẩm định tín dụng; những hiểu biết về cho vay khách hàng doanh nghiệp; cho thuê tài chính,...
(Ngân hàng; Thẩm định; Tín dụng; Đánh giá; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đại; ]
DDC: 332.7 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89975. ĐẶNG VĂN DỰA
    Hướng dẫn đồ án môn học kinh tế xây dựng và nghiệp vụ đấu thầu/ Đặng Văn Dựa.- H.: Xây dựng, 2016.- 59tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Xây dựng. Bộ môn Kinh tế Xây dựng
    Phụ lục: tr. 35-57
    ISBN: 9786048217853
    Tóm tắt: Trình bày một số cơ sở lý luận về lập giá dự thầu gói thầu xây lắp. Xác định giá dự thầu gói thầu xây lắp các hạng mục nhà ABCD thuộc dự án khu biệt thự cho thuê...
(Đấu thầu; Kinh tế xây dựng; Đồ án; )
DDC: 338.4569 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94645. ĐOÀN CHÍ THIỆN
    Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng/ Đoàn Chí Thiện.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 110tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 111
    ISBN: 9786048017729
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng, phẩm chất, nghiệp vụ của người thư ký; phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, những kỹ năng cần thiết trong công tác quản trị văn phòng, quản lý hành chính nhà nước
(Công tác văn phòng; Thư kí; Quản trị; )
DDC: 651.3 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441202. Tuyển chọn các bài diễn văn dùng trong tổ chức Đảng và hỏi đáp về nghiệp vụ công tác các cấp/ Tiến Phát, Tiến Đạt.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 391tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786048692971
    Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc đại hội Đảng, nhân ngày thành lập Đảng, tại các sự kiện hội nghị quan trọng của Đảng và một số câu hỏi đáp về điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác của cấp ủy Đảng, bí thư chi bộ, tài chính trong Đảng...
(Công tác Đảng; Diễn văn; Tổ chức Đảng; ) [Vai trò: Tiến Phát; Tiến Đạt; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450925. Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng cộng Sản Việt Nam khóa XII các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016/ Hệ thống : Tiến Phát, Tiến Đạt.- H.: Thế giới, 2016.- 375 tr: ảnh; 27 cm.
    ISBN: 9786047721931
    Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII, điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành. Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng.
(Công tác Đảng; Văn kiện Đảng; Điều lệ Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tiến Phát--hệ thống; Tiến Đạt--hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107985. 685 tình huống giải đáp về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách trong các đơn vị hành chính sự nghiệp/ Quang Minh s.t., hệ thống hoá.- H.: Tài chính, 2015.- 439tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047911295
    Tóm tắt: Gồm 685 tình huống giải đáp pháp luật về tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước; về quản lý tài chính, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước...
(Tài chính; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Kiểm toán; Kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quang Minh--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 343.59703432638 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.