Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482775. Tài hùng biện của các nguyên thủ quốc gia/ Biên soạn: Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba.- Hà Nội: Thanh niên, 2009.- 342tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047716364
(Diễn thuyết; Hùng biện; Nguyên thủ quốc gia; Thuyết trình; ) {Nói chuyện trước công chúng; } |Nói chuyện trước công chúng; | [Vai trò: Triệu Anh Ba; Dương Minh Hào; ]
DDC: 808.51 /Price: 52000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85118. Tài hùng biện của các nguyên thủ quốc gia/ S.t., b.s.: Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba.- H.: Thế giới ; Nhà sách Tân Việt, 2016.- 363tr.: ảnh; 21cm.- (Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới)
    ISBN: 9786047716364
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, các bài diễn thuyết nổi tiếng, với tài hùng biện xuất chúng và diễn thuyết tài tình của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân...
(Hùng biện; Chính trị gia; Nghệ thuật diễn thuyết; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Triệu Anh Ba--s.t., b.s.; Dương Minh Hào--s.t., b.s.; ]
DDC: 808.51 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462705. NGUYỄN ĐĂNG DUNG
    Muôn mặt đời thường của nguyên thủ quốc gia và thủ tướng một số nước trên thế giới/ Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Đăng Giang.- Hà Nội: Thanh niên, 1999.- 843tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu đời thường, về những mưu đồ chính trị to lớn của các nguyên thủ quốc gia cận và hiện đại viên thế giới vượt ra ngoài những quy phạm pháp luật. Tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành luật, chính trị và triết học.
{Lịch sử thế giới; Lịch sử; Hoàng đế; Chính trị; Nguyên thủ quốc gia; Vua; Tổng thống; Tiểu sử; Thủ tướng; } |Lịch sử thế giới; Lịch sử; Hoàng đế; Chính trị; Nguyên thủ quốc gia; Vua; Tổng thống; Tiểu sử; Thủ tướng; | [Vai trò: Nguyễn Trọng Điệp; Nguyễn Đăng Giang,; ]
DDC: 920.02 /Price: 72.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536963. DƯƠNG MINH HÀO
    Giai thoại về các nguyên thủ quốc gia/ B.s.: Dương Minh Hào.- H.: Thanh niên, 2010.- 443tr; 21cm.
(Giai thoại; Nhân vật; Văn học hiện đại; ) [Thế giới; ]
DDC: 808.5 /Price: 71000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662164. DƯƠNG MINH HÀO
    Tài hùng biện của các nguyên thủ Quốc gia/ Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba s.t, b.s.- H.: Thế giới, 2015.- 363tr.; 21cm..- (Các nguyên thủ Quốc gia trên thế giới)
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, các bài diễn thuyết nổi tiếng, với tài hùng biện xuất chúng và diễn thuyết tài tình của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân...
(Chính trị gia; Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; Thế giới; ) [Vai trò: Trịnh Anh Ba; ]
DDC: 808.5 /Price: 76000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135603. ĐỖ MINH KHÔI
    Chế định nguyên thủ quốc gia trong các hiến pháp Việt Nam/ B.s: Đỗ Minh Khôi (ch.b.), Vũ Văn Nhiêm, Phạm Thị Phương Thảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 206tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 183-198. - Thư mục: tr. 199-204
    ISBN: 9786045701317
    Tóm tắt: Trình bày vai trò, chức năng, thẩm quyền, địa vị pháp lý của nguyên thủ quốc gia trong mối quan hệ với mô hình thể chế. Quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong các hiến pháp ở một số nước. Phân tích, đánh giá về chế định nguyên thủ quốc gia - Chủ tịch nước trong Hiến pháp của Việt Nam
(Hiến pháp; Nguyên thủ quốc gia; ) [Việt Nam; ] {Chế định; } |Chế định; | [Vai trò: Phạm Thị Phương Thảo--b.s.; Vũ Văn Nhiêm--b.s.; ]
DDC: 342.597062 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học665665. NGUYỄN ĐĂNG DUNG
    Muôn mặt đời thường của nguyên thủ quốc gia và thủ tướng của một số nước trên thế giới/ Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Trọng Điệp.- H.: Thanh niên, 1999.- 842tr; 21cm.
{Lịch sử thế giới; Nguyên thủ quốc gia; Nhân vật; } |Lịch sử thế giới; Nguyên thủ quốc gia; Nhân vật; | [Vai trò: Nguyễn Trọng Điệp; ]
DDC: 352.23 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học241556. Cận vệ của các nguyên thủ quốc gia: Hồi ký, ký sự. T.1/ Bùi Quang Hào, Cao Bá Sánh, Ngô Văn Chấn... ; Bùi Quang Hào ch.b..- H.: Công an nhân dân, 2007.- 430tr.: ảnh; 21cm.
    Lưu hành nội bộ
    Tóm tắt: Trình bày về các cận vệ của các nguyên thủ quốc gia như: Bác Hồ, Lê Duẩn và một số kỉ niệm sâu sắc về Bác Hồ và Tổng bí thư Lê Duẩn
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Quang Hào--ch.b., tác giả; Phạm Tường Hạnh; Lê Thị Muội; Nguyễn Tấn Trịnh; Đậu Ngọc Xuân; ]
DDC: 895.922803 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.