Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5821.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914398. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế/ Báo Nhân dân tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 620tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045748664
    Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm hết lòng vì nước vì dân, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, với dân và những tình cảm chân thành của ông với bạn bè quốc tế mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) {Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; } |Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923918. ĐẶNG VĂN TIN
    Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay/ Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 227-240
    ISBN: 9786049624162
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(Nhân dân; Trách nhiệm; ) [Vai trò: Trần Khắc Việt; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969867. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn/ B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 430-441
    ISBN: 9786045735657
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
(Dân chủ; Nhà nước; Nhân dân; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Việt Hương; Phan Trung Lý; Phan Xuân Sơn; Tường Duy Kiên; Đặng Xuân Phương; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994317. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vai trò; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951917. HUỲNH THANH HẢO
    Nguồn gốc một số địa danh, nhân danh, từ ngữ/ Huỳnh Thanh Hảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 137tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721502
    Tóm tắt: Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp nguồn gốc của một số địa danh, nhân danh và từ ngữ được sử dụng phổ biến ở miền Nam
(Nguồn gốc; Nhân danh học; Từ ngữ; Địa danh; ) [Miền Nam; Việt Nam; ]
DDC: 915.977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011300. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 107tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717851
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân gồm những qui định về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, danh sách cử tri, ứng cử, bầu cử, bỏ phiếu, xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và các điều khoản thi hành
(Luật bầu cử; Pháp luật; Đại biểu hội đồng nhân dân; Đại biểu quốc hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970702632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học894070. Thông tấn xã Giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng 12/10/1960-12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân/ Đỗ Phượng, Trần Mai Hưởng, Đỗ Văn Ba... ; B.s.: Phùng Thị Mỹ....- H.: Thông tấn, 2020.- 261tr.: minh hoạ; 25cm.
    ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
    ISBN: 9786043100570
    Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh, bài viết tái hiện chân thực, sống động sự ra đời và trưởng thành của Thông tấn xã Giải phóng trong trong gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của chiến tranh từ chính “những người cầm bút song hành cùng lịch sử” - những nhà báo, phóng viên từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ phút lịch sử của đất nước
(1960-2020; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quang Nghĩa; Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Văn Huê; Phùng Thị Mỹ; Trần Mai Hưởng; Võ Thế Ái; Đỗ Phượng; Đỗ Văn Ba; ]
DDC: 070.43509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959910. Luật tổ chức Toà án nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 100tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712245
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về toà án nhân dân tối cao; toà án nhân dân cấp cao; toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; toà án quân sự; thẩm phán; hội thẩm; thư kí toà soạn, thẩm tra viên; bảo đảm hoạt động của toà án nhân dân và điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức Toà án nhân dân; } |Luật tổ chức Toà án nhân dân; |
DDC: 347.5970102632 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004793. VŨ THỊ KIM YẾN
    Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam/ Vũ Thị Kim Yến b.s..- H.: Công an nhân dân, 2015.- 254tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047202485
    Tóm tắt: Giới thiệu một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh; (Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.895922 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432990. ĐINH XUÂN DŨNG
    Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam/ B.s.: Đinh Xuân Dũng (ch.b.); Phạm Hoa, Nguyễn Đồng Đức....- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 603 tr.; 21 cm.
    Thư mục: tr. 598-600
    ISBN: 9786045127322
    Tóm tắt: Tổng kết một số thành tựu và kinh nghiệm công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Định hướng cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp lớn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong thời kỳ mới cũng như vấn đề nuôi dưỡng giá trị văn hóa trong nhân cách ngườii chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; Trình bày về hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn nghệ cũng như mối quan hệ giữa văn hóa với đời sống của bộ đội
(Chính trị; Công tác tư tưởng; Quân đội; Đời sống văn hóa; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Như Bượi; Nguyễn Đồng Đức; Phạm Hoa; Đặng Văn Nhưng; ]
DDC: 355.109597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004816. Luật tổ chức Toà án nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 99tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712245
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức toà án nhân dân bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về toà án nhân dân tối cao; toà án nhân dân cao cấp; toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; toà án quan sự; thẩm phán; hội thẩm; thư kí toà soạn, thẩm tra viên; bảo đảm hoạt động của toà án nhân dân và điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức Toà án nhân dân; } |Luật tổ chức Toà án nhân dân; |
DDC: 347.5970102632 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học896273. Phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phạm Văn Luyện (ch.b.), Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Đức Nam....- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 212-218
    ISBN: 9786045165904
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Yêu cầu và giải pháp phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
(Biển; Bảo vệ Tổ quốc; Chủ quyền quốc gia; Đảo; ) [Việt Nam; ] {Quân đội nhân dân; } |Quân đội nhân dân; | [Vai trò: Lê Văn Tân; Nguyễn Đức Nam; Phan Văn Diễn; Phạm Văn Luyện; Trần Đại Nghĩa; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học900353. Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ/ Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Mười... ; B.s.: Đồng Đức Vũ, Đỗ Hương Cúc.- H.: Công an nhân dân, 2020.- 487tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047247929
    Tóm tắt: Gồm các bài viết định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì dân phục vụ
(Công an; Thanh niên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Đệ; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Xuân Mười; Trần Vi Dân; Tô Lâm; Đỗ Hương Cúc; Đồng Đức Vũ; ]
DDC: 363.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học999571. Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. T.1: 1951 - 1954/ B.s.: Huy Thắng, Vũ Kim, Thạc Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 759tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Báo Nhân dân
    ISBN: 9786045716618
    Tóm tắt: Giới thiệu 360 bài viết của Bác được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên báo Nhân dân từ năm 1951 đến 1954 với nhiều bút danh khác nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau như: Về Đảng và công tác xây dựng Đảng, đường lối lãnh đạo kháng chiến, phong trào thi đua yêu nước, tấm gương anh hùng, sự ủng hộ của các nước dân chủ nhân dân và bạn bè thế giới đối với cuộc kháng chiến của ta...
Hồ Chí Minh; (1951-1954; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Huy Thắng; Thu Hà; Thạc Hùng; Phương Mai; Vũ Kim; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002910. Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. T.2: 1955-1959/ B.s.: Vũ Kim, Huy Thắng, Hồng Sâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 1416tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Báo Nhân dân
    ISBN: 9786045724804
    Tóm tắt: Gồm 486 bài viết của Bác được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên báo Nhân dân từ năm 1955 đến năm 1959 với nhiều bút danh khác nhau về nhiều lĩnh vực như: Về Đảng và công tác xây dựng Đảng, đường lối lãnh đạo kháng chiến, phong trào thi đua yêu nước, chiến lược đối nội, đối ngoại, thi đua sản xuất...
Hồ Chí Minh; (1955-1959; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Huy Thắng; Thạc Hùng; Hồng Sâm; Phương Mai; Vũ Kim; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1510547. Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng/ Nguyễn Văn Thắng tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2016.- 387tr.; 27cm.
    ISBN: 9786049498404
{Hồ Chí Minh; Lịch sử Việt Nam; Quân đội nhân dân; } |Hồ Chí Minh; Lịch sử Việt Nam; Quân đội nhân dân; |
DDC: 959.704092 /Price: 252200 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004695. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 110tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712252
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân gồm những quy định chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân; tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của viện kiểm sát nhân dân; đảm bảo hoạt động của viện kiểm sát nhân dân và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức viện kiểm sát; } |Luật tổ chức viện kiểm sát; |
DDC: 347.597002632 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925423. Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Đăng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 728tr., 41tr. ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh uỷ Hà Tĩnh
    Phụ lục: tr. 715-720
    ISBN: 9786045752524
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình cùng các tác phẩm lý luận tiêu biểu, các công trình, bài viết, bài nghiên cứu sâu sắc của ông về lý luận chính trị, ý thức hệ...
(Cuộc đời; Lí luận chính trị; Sự nghiệp; ) {Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; } |Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; | [Vai trò: Hà Đăng; Lê Hữu Nghĩa; Nguyễn Xuân Thắng; Phùng Hữu Phú; Võ Văn Thưởng; ]
DDC: 320.092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học909754. Luật Công an nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 62tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045744550
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Công an nhân dân gồm những quy định chung và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức của công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; đảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; khen thưởng, xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành
(Luật công an nhân dân; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59705202632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học917614. ĐẶNG HUY VẬN
    Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ Đặng Huy Vận.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 811tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786047365500
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu lịch sử về: Những cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trước năm 1885; phong trào Cần Vương chống Pháp của nhân dân Việt Nam ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (1885-1896); một số phong trào đấu tranh của nhân dân trong những năm đầu thế kỷ XX và về một số vấn đề trong lịch sử cận đại Việt Nam
(Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; Phong trào yêu nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.