Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 15.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486626. HẠNH NGUYÊN
    Trò chơi giáo dục - Bồi dưỡng nhân sinh quan tích cực cho bé/ Hạnh Nguyên.- Hà Nội: Thời đại, 2010.- 56tr.; 20cm.
(Giáo dục mẫu giáo; Trò chơi; )
DDC: 372.21 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161174. NGUYỄN TẤT THỊNH
    Hành trình nhân sinh quan: Phản tỉnh trên đường trải nghiệm/ Nguyễn Tất Thịnh.- Tái bản có chỉnh sửa & bổ sung.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 361tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài viết đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống nhằm chia sẻ những trải nghiệm sống, giúp người đọc tự tìm cho mình những bài học quý giá của nhân sinh, những kỹ năng sống, cách ứng xử chân - mỹ - thiện để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống
(Cuộc sống; Con người; Nhân sinh quan; )
DDC: 128 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học383491. LÂM NGỮ ĐƯỜNG
    Nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa/ Lâm Ngữ Đường ; Nguyễn Hiến Lê lược dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá, 1994.- 206tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu lý tưởng về nhân sinh của người Trung Hoa: chủ nghĩa nhân văn, tôn giáo... Tình hình văn học trung hoa qua các thể loại: văn xuôi, thơ, kịch, tiểu thuyết và nền văn học Trung Quốc từ Ngũ Tứ vận động đến nay
{tôn giáo; nhân sinh quan; Trung Quốc; Nghiên cứu văn học; } |tôn giáo; nhân sinh quan; Trung Quốc; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Nguyễn Hiến Lê; ]
/Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học696827. HẠNH NGUYÊN
    Trò chơi giáo dục bồi dưỡng nhân sinh quan tích cực cho bé/ Hạnh Nguyên.- Hà Nội: Thời đại, 2010.- 56 tr.; 20 cm.
(Giáo dục mầm non; Trẻ em; )
DDC: 372.21 /Price: 37000VND /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443014. NGUYỄN LAN ANH
    Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến tư tưởng chính trị thời Lý - Trần: LATS Triết học: 62.22.03.01/ Nguyễn Lan Anh.- Hà Nội, 2016.- 168tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 148-157. - Phụ lục: tr. 158-164
    Tóm tắt: Nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo và nhân sinh quan Phật giáo thời Lý - Trần. Tư tưởng chính trị thời Lý - Trần và các nhân tố ảnh hưởng. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến tư tưởng chính trị thời kỳ này và ý nghĩa của nó
(Nhà Lý; Nhà Trần; Nhân sinh quan; Tư tưởng chính trị; Đạo Phật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 294.3444095970902 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489234. HOUGHAM, PAUL
    Bản đồ thân - tâm - trí: Từ nhân sinh quan đến vũ trụ luận/ Paul Hougham ; Người dịch: Thế Anh.- Hà Nội ; Tp. Hồ Chí Minh: Từ điển Bách khoa ; Công ty CP Văn hoá Văn Lang, 2012.- 470tr.: hình vẽ; 24cm.- (Tủ sách: Triết học - TG - TGTL)
    Tóm tắt: Cuốn sách so sánh nhận thức của người phương Tây về mối tương quan của thân - tâm - trí trong một thể thống nhất, với những quan niệm của các nền văn hoá cổ xưa trên khắp thế giới, đó là những bản đồ cơ thể, bao gồm các luân xa (chakra) - trung tâm năng lực tinh thần - của người ấn độ, sơ đồ huyệt đạo của người trung hoa, cây Sinh Mệnh của người Do Thái...
(Con người; Vũ trụ luận; Triết học; Nhân sinh quan; ) [Vai trò: Thế Anh; ]
DDC: 128 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540824. HOUGHAM, PAUL
    Bản đồ thân - tâm - trí: Từ nhân sinh quan đến vũ trụ luận/ Paul Hougham; Thế Anh dịch.- H.: Từ điển bách khoa, 2012.- 470tr: minh họa; 24cm.- (Tủ sách triết học - tôn giáo - thế giới tâm linh)
    Tóm tắt: So sánh nhận thức của người phương Tây về mối tương qan của thân-tâm-trí trong một thể thống nhất, với những quan niệm của các nền văn hóa cổ xưa, như luân xa (chakra) của người Ấn Độ, bản đồ huyệt đạo của người Trung Hoa...
(Huyệt đạo; Nhân sinh quan; Vũ trụ học; Tâm lý; ) {Bản đồ cơ thể; Luân xa; } |Bản đồ cơ thể; Luân xa; | [Vai trò: Thế Anh--dịch; ]
DDC: 133.8 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học645558. HOUGHAM, PAUL
    Bản đồ thân tâm trí: Từ nhân sinh quan đến vũ trụ luận/ Paul Hougham ; Thế Anh dịch.- H.: Từ điển bách khoa, 2012.- 470tr.; 24cm.
    Tóm tắt: So sánh, nhận thức của người phương Tây về mối tương quan của thân - tâm - trí trong một cơ thể thống nhất, bao gồm các luân xa - trung tâm năng lực tinh thần - của người Ấn Độ, sơ đồ huyệt đạo của người Trung Hoa, cấy sinh Mệnh của người Do Thái, các tín ngưỡng bản địa ở Châu phi
(Cơ thể người; Nhân sinh quan; ) [Vai trò: Thế Anh; ]
DDC: 612 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học594230. NGUYỄN TẤT THỊNH
    Hành trình nhân sinh quan: Phải tỉnh trên đường trải nghiệm/ Nguyễn Tất Thịnh.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2011.- 326tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài viết đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống nhằm chia sẻ những trải nghiệm sống, giúp người đọc tự tìm cho mình những bài học quý giá của nhân sinh, những kỹ năng sống, cách ứng xử chân - mỹ - thiện để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống
(Con người; Cuộc sống; Nhân sinh quan; )
DDC: 128 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học667816. HẠNH NGUYÊN
    Trò chơi giáo dục: Bồi dưỡng nhân sinh quan tích cực cho bé/ Hạnh Nguyên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thời Đại, 2010.- 56tr.; 20cm..
{Giáo dục; Trò chơi; Trẻ em; } |Giáo dục; Trò chơi; Trẻ em; |
DDC: 371.33 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học633914. OHSAWA, GEORGE
    Trật tự vũ trụ và "Nhân sinh quan xoắn ốc" của Herman Aihara/ George Ohsawa; Huỳnh Văn Ba dịch.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2008.- 286tr.; 19cm.
(Triết học; ) [Vai trò: Huỳnh, Văn Ba; ]
DDC: 113 /Price: 46.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35302. NGUYỆT KHÊ TÂM VIÊN
    Nhân sinh quan của Phật giáo/ Nguyệt Khê Tâm Viên ; Đặng Hữu Trí dịch ; Vương Bang Khải h.đ..- H.: Hồng Đức, 2019.- 320tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786049519475
    Tóm tắt: Giảng giải về giáo lý căn bản của của Đức Phật, nhân sinh quan duy tâm của Phật giáo để chỉ ra cử chỉ nói im, cảm giác ức niệm, tư tưởng ẩn hiện, thanh tịnh phiền não, đi ở ăn uống, giao tế qua lại, sự nghiệp lớn nhỏ, phẩm cách cao thấp, thiện ác thị phi, mừng giận buồn vui
(Đạo Phật; Nhân sinh quan; )
DDC: 294.3444 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87501. Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn/ Lê Văn Tùng, Nguyễn Văn Quế, Đỗ Minh Hợp... ; Ch.b.: Nguyễn Thế Phúc, Ngô Văn Trân.- H.: Tôn giáo, 2016.- 319tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046136101
    Tóm tắt: Giới thiệu hơn 30 tham luận về triết học tôn giáo và nhân sinh quan với các vấn đề về toàn cầu hoá và giải thoát luận; vai trò của tôn giáo trong xã hội hiện đại qua sự kiến giải của Erich Fromm; phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam; một số vấn đề lý luận về tôn giáo và và tình hình tôn giáo hiện nay...
(Triết học; Tôn giáo; Lí luận; ) [Vai trò: Ngô Văn Trân--ch.b.; Phùng Thị Phương Thảo; Nguyễn Tiến Dũng; Đỗ Minh Hợp; Nguyễn Văn Quế; Lê Văn Tùng; Nguyễn Thế Phúc--ch.b.; ]
DDC: 210.1 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học169845. NGUYỄN TẤT THỊNH
    Hành trình nhân sinh quan: Phản tỉnh trên đường trải nghiệm/ Nguyễn Tất Thịnh.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2011.- 326tr.: sơ đồ; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài viết đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống nhằm chia sẻ những trải nghiệm sống, giúp người đọc tự tìm cho mình những bài học quý giá của nhân sinh, những kỹ năng sống, cách ứng xử chân - mỹ - thiện để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống
(Con người; Cuộc sống; Nhân sinh quan; )
DDC: 128 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học361640. THÍCH TÂM THIÊN
    Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo/ Thích Tâm Thiên.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1998.- 367tr; 20cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu giáo lí duyên sinh Vô Ngã và những chủ đề liên quan đến giáo lí này trong các kinh thuộc Nam tạng, Bắc tạng; Quá trình hình thành và phát triển của nó theo từng giai đoạn và quan điểm
{Nhân sinh quan; giáo lí; đạo phật; } |Nhân sinh quan; giáo lí; đạo phật; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.