Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 732.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194365. PHẠM TRƯỜNG KHANG
    Các nhân vật phản diện trong lịch sử Việt Nam/ Phạm Trường Khang b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 239tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 236-237
    ISBN: 8935075921764
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhân vật lịch sử đã từng có những hành vi bán nước hại dân trong lịch sử Việt Nam giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn những thăng trầm trong quá trình phát triển của dân tộc mà một phần do chính những con người này gây nên: Cù Thị, Nhã Lang, Kiều Công Tiễn,...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70092 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487022. Những nhân vật thông minh tài trí. T.9/ Tổng hợp, biên soạn: Đăng Trường, Lê Minh.- Hà Nội: Văn hóa - thông tin, 2011.- 143tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922365
(Truyện kể; Thế giới; Văn học dân gian; ) [Vai trò: Đăng Trường; Lê Minh; ]
DDC: 398.2 /Price: 23000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học30909. ĐẶNG THỊ LAN ANH
    Nhân vật anh hùng văn hoá trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc: Truyện dân gian/ Đặng Thị Lan Anh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 275-288
    ISBN: 9786049807022
    Tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc và motif vòng đời của nhân vật anh hùng văn hoá trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc; hình tượng nhân vật anh hùng văn hoá thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc trong tín ngưỡng, lễ hội, phong tục
(Nghiên cứu văn học; Truyện dân gian; Thời đại Hùng Vương; ) {Nhân vật anh hùng; } |Nhân vật anh hùng; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62826. BASHER
    Những nhân vật khác thường trong lịch sử: Người tốt, kẻ xấu và bậc thiên tài/ Basher ; Viết: R. G. Grant ; Dịch: Trần Thị Khánh Vân, Ngô Diệu Châu.- H.: Kim Đồng, 2017.- 92tr.: tranh màu; 23cm.
    Tên sách tiếng Anh: Superstars of history
    ISBN: 9786042083720
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng và dấu ấn quan trọng của họ trong lịch sử nhân loại, bao gồm vĩ nhân, danh nhân và độc tài như: Ramses II, Aristotle, Thành Cát Tư Hãn, Leonardo da Vinci, Karl Marx, Thomas Edison, Adolf Hitler, Nelson Mandela...
(Tiểu sử; Sự nghiệp; Nhân vật lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Trần Thị Khánh Vân--dịch; Ngô Diệu Châu--dịch; Grant, R. G.--viết; ]
DDC: 920.02 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444212. NGUYỄN THỊ DUNG
    Sự biến đổi của nhân vật thần thánh từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam: Nghiên cứu/ Nguyễn Thị Dung.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017.- 659tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 639 - 654
    ISBN: 9786045395776
    Tóm tắt: Tổng quan chung tình hình nghiên cứu nhân vật thần thánh từ thần thoại đến truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
(Văn học dân gian; Nghiên cứu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78363. NGUYỄN THỊ DUNG
    Sự biến đổi của nhân vật thần thánh từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam/ Nguyễn Thị Dung nghiên cứu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 659tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 639-644
    ISBN: 9786045395776
    Tóm tắt: Tổng quan chung tình hình nghiên cứu về nhân vật thần thánh từ thần thoại đến truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam; những vấn đề lý thuyết về nhân vật thần thánh; khảo sát nhân vật thần thánh trong truyện thần thoại các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người thông qua nhân vật thần thánh từ trong thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam; sự biến đổi của nhân vật thần thánh theo diễn trình tư duy nghệ thuật từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam
(Truyện cổ tích; Truyện thần thoại; Thần thánh; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52941. NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
    Đại tướng Mai Chí Thọ: Ký sự nhân vật/ Nguyễn Thị Ngọc Hải.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 290tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045880623
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên bộ trưởng bộ Nội vụ (nay là bộ Công an) cùng những quan niệm, suy nghĩ về thời cuộc, các đường lối, chính sách, lí tưởng cách mạng cao quí, quá trình tham gia phong trào thanh niên học sinh, trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến, trong thời bình và những công việc quan trọng trong đời ông
(Tiểu sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Mai Chí Thọ, Đại tướng (1922 - ), Việt Nam; } |Mai Chí Thọ, Đại tướng (1922 - ), Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108258. NGUYÊN HÙNG
    Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử/ Nguyên Hùng.- Tái bản.- H.: Công an nhân dân, 2015.- 383tr.: ảnh; 21cm.- (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)
    ISBN: 9786047202577
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những con người đầy khí phách hiên ngang, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của vùng đất Nam Bộ một thời vang bóng như: Nguyễn An Ninh, Ung Văn Khiêm, Châu Văn Liêm...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.77 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35882. NGUYỄN THANH TUYỀN
    Thương nhân Việt Nam xưa - Vấn đề, nhân vật và giai thoại/ Nguyễn Thanh Tuyền.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 203tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 199-203
    ISBN: 9786046858157
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về tầng lớp thương nhân Việt Nam. Khắc hoạ diện mạo của tầng lớp thương nhân Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Tuyển chọn một số câu chuyện tiêu biểu về nghề nghiệp, tính cách của giới thương nhân Việt Nam
(Thương gia; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 381.0922597 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75998. BÙI DŨNG
    Film book: Khi chúng ta là nhân vật chính/ Bùi Dũng.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017.- 237tr.: tranh vẽ; 24cm.
    ISBN: 9786047740826
    Tóm tắt: Chia sẻ gần 60 bài bình luận về nhiều bộ phim ở nhiều thể loại khác nhau được tác giả Bùi Dũng nghiên cứu bằng tất cả sự quan sát và chiêm nghiệm của bản thân nhằm giúp người đọc trong hành trình mở cánh cửa bước vào thế giới điện ảnh
(Phim ảnh; )
DDC: 791.4375 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440602. PHẠM VĂN HƯNG
    Tự sự của trinh tiết: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỉ X-XIX: Chuyên khảo/ Phạm Văn Hưng.- Hà Nội, 2016.- 391tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr.221-242. - Phụ lục: tr.243-384
    Tên sách tiếng Anh: Narratives of Chastity: A Study of the Virtuous Women in Medieval Vietnamese Literature
    ISBN: 9786046262992
    Tóm tắt: Nghiên cứu nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại qua các văn bản tự sự bao gồm: truyện kí, tiểu thuyết, truyện thơ Nôm, sử truyện... trong các giai đoạn thế kỷ X-XV, thế kỷ XVI-XVIII và thế kỷ XIX
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] {Nhân vật liệt nữ; Văn học Việt Nam; } |Nhân vật liệt nữ; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209001 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700078. LÊ NGUYỄN
    Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc: Nhân vật và sự kiện lịch sử/ Lê Nguyễn.- Tái bản lần 2.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 382tr.; 23cm.
    Lê Nguyễn tên thật Lê Văn Cẩn
    ISBN: 9786048696771
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đề cập tới các nhân vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử cụ thể về xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp
(Thời kì thuộc Pháp; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Vai trò: Lê, Văn Cẩn; ]
DDC: 959.703 /Price: 160.000đ /Nguồn thư mục: [BDIANH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698620. NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
    Đại tướng Mai Chí Thọ: Ký sự nhân vật/ Nguyễn Thị Ngọc Hải.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010.- 311tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045880623
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên bộ trưởng bộ Nội vụ (nay là bộ Công an) cùng những quan niệm, suy nghĩ về thời cuộc, các đường lối, chính sách, lí tưởng cách mạng cao quí, quá trình tham gia phong trào thanh niên học sinh, trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến, trong thời bình và những công việc quan trọng trong đời ông
(Tiểu sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Mai Chí Thọ, Đại tướng (1922 - ), Việt Nam; } |Mai Chí Thọ, Đại tướng (1922 - ), Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112396. NGUYỄN QUỐC TÍN
    Những nhân vật tên còn trẻ mãi/ Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Nguyễn Bích....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Kim Đồng, 2015.- 154tr.: ảnh, tranh vẽ; 26cm.
    ISBN: 9786042035088
    Tóm tắt: Giới thiệu 35 tấm gương còn trẻ mãi trong lịch sử và truyền thuyết của Việt Nam, với khí phách phi thường và những chiến công hiển hách như Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thái Tổ, Trần Quốc Toản...
(Nhân vật lịch sử; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Lam--minh hoạ; Mai Long--minh hoạ; Nguyễn Như Mai; Nguyễn Huy Thắng; Nguyễn Bích--minh hoạ; ]
DDC: 959.70099 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108300. LÊ THỊ HỒNG MINH
    Sức mạnh của ngôn từ: Ngôn ngữ nhân vật qua Truyện Kiều & các truyện thơ Nôm bác học khác : Biên khảo/ Lê Thị Hồng Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015.- 245tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 234-245
    ISBN: 9786041061514
    Tóm tắt: Tìm hiểu đầy đủ và có hệ thống ngôn ngữ nhân vật trong truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học thế kỷ XVIII-XIX; những đặc trưng và vai trò của ngôn từ trong các tác phẩm
(Truyện Nôm; Ngôn từ; Truyện Kiều; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140621. NGUYỄN THU VÂN
    100 nhân vật tiêu biểu ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX/ Nguyễn Thu Vân ; Ch.b.: Cao Tự Thanh, Hoàng Mai.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 334tr.; 22cm.- (100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh)
    Thư mục: tr. 333-334
    ISBN: 9786046811459
    Tóm tắt: Giới thiệu 100 nhân vật tiêu biểu củaThành Phố Hồ Chí Minh thế kỉ XX. Các nhân vật được giới thiệu bằng tên thường dùng và sắp xếp theo thứ tự năm sinh
(Nhân vật điển hình; ) [Tp. Hồ Chí Minh; Sự nghiệp; Tiểu sử; ] [Vai trò: Cao Tự Thanh--ch.b.; Hoàng Mai--ch.b.; ]
DDC: 959.779 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học47533. GRANT, R. G. BASHER
    Những nhân vật khác thường trong khoa học: Dũng cảm, táo bạo và thông thái/ Basher R. G. Grant ; Dịch: Trần Thị Khánh Vân, Ngô Diệu Châu.- H.: Kim Đồng, 2018.- 96tr.: tranh vẽ; 23cm.- (Dành cho lứa tuổi 8+)
    Tên sách tiếng Anh: Superstarts of science
    ISBN: 9786042109512
    Tóm tắt: Giới thiệu chân dung, tiểu sử và những công trình khoa học vĩ đại của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới qua các thời kì lịch sử từ thủa sơ khai đến hiện đại như Pythagoras, Aristotle, Archimedes...
(Sự nghiệp; Tiểu sử; Nhà khoa học; ) [Vai trò: Ngô Diệu Châu--dịch; Trần Thị Khánh Vân--dịch; ]
DDC: 509.22 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74657. Những nhân vật anh hùng trong Thánh kinh: Truyện tranh/ Nirham Tervuren ; Minh hoạ: Xavier Deneux, Delphine Renon ; Bayard Việt Nam chuyển ngữ.- H.: Tôn giáo, 2017.- 25tr.: tranh màu; 17cm.- (Khơi dậy đức tin)
    ISBN: 9786046151364
(Kinh thánh; Đạo Thiên chúa; ) [Vai trò: Deneux, Xavier--minh hoạ; Tervuren, Nirham; Renon, Delphine--minh hoạ; ]
DDC: 220.9505 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92582. Cùng bé chơi đất nặn: Bé nặn các con vật dễ thương, những nhân vật hoạt hình : Dành cho bé tuổi 3+/ Tuệ Mỹ.- In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ, 2016.- 30tr.: ảnh màu; 17x21cm.- (Tủ sách Thiếu nhi)
    ISBN: 9786045616543
(Tạo hình; Nặn; ) [Vai trò: Tuệ Mỹ; ]
DDC: 372.21 /Price: 19500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117387. Cùng bé chơi đất nặn: Bé nặn các con vật dễ thương, những nhân vật hoạt hình : Dành cho bé tuổi 3+/ Tuệ Mỹ.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2015.- 30tr.: ảnh màu; 17x21cm.- (Tủ sách Thiếu nhi)
    ISBN: 9786045616543
(Tạo hình; Nặn; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Tuệ Mỹ; ]
DDC: 372.21 /Price: 19500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.