Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 157.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108258. NGUYÊN HÙNG
    Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử/ Nguyên Hùng.- Tái bản.- H.: Công an nhân dân, 2015.- 383tr.: ảnh; 21cm.- (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)
    ISBN: 9786047202577
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những con người đầy khí phách hiên ngang, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của vùng đất Nam Bộ một thời vang bóng như: Nguyễn An Ninh, Ung Văn Khiêm, Châu Văn Liêm...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.77 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200121. LAM KHÊ
    36 nhân vật lịch sử, văn hoá nổi tiếng Thăng Long - Hà Nội/ S.t., tuyển chọn: Lam Khê, Khánh Minh.- H.: Thanh niên, 2010.- 111tr.; 21cm.- (Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)
    Tóm tắt: Cung cấp thông tin về 36 nhân vật đã sinh trưởng, lập nghiệp và có nhiều đóng góp cho Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử và hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá
(Nhân vật; Lịch sử; Văn hoá; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Khánh Minh--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 959.70092 /Price: 18500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145755. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.11: Các nhân vật chính trong phong trào Duy Tân - Đông Du/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 325tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 188-192
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật chính trong phong trào Duy Tân - Đông Du như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân, Lê Văn Huân...
(Lịch sử cận đại; Phong trào Đông du; Phong trào Duy Tân; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145756. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.12: Các nhân vật chủ yếu trong phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ năm 1908/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 207tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 201-205
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật trong phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ năm 1908 như: Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Chấn, Trương Hoành...
(Lịch sử cận đại; Phong trào Duy Tân; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145757. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.13: Đông Kinh Nghĩa Thục/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 195tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 190-193
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục như: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Nguyễn Thượng Hiền, Võ Hoành...
(Lịch sử cận đại; Phong trào Đông kinh nghĩa thục; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145758. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.14: Từ Duy Tân hội chuyển thành Việt Nam Quang Phục hội/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 195tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 152-154
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật trong Việt Nam Quang Phục hội: Hoàng Trọng Mậu, Nguyễn Thần Hiến, Kỳ Ngoại hầu Cường để, Đặng Tử Kính...
(Lịch sử cận đại; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ] {Việt Nam Quang Phục hội; } |Việt Nam Quang Phục hội; |
DDC: 959.703 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145729. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.3: Chống quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 175tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 169-173
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là các vị thủ lĩnh, những người có nhiều đóng góp trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất như: Nguyễn Lâm, Vũ Canh, Quan trưởng cơ giữ ô Thanh Hà, Lê Đình Diên...
(Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145730. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.4: Chống Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 266tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 260-264
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là các vị thủ lĩnh, những người có nhiều đóng góp trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai như: Thống đốc Hoàng Diệu, cử nhân Nguyễn Đồng, Cai Trí...
(Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145732. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.6: Nhân vật trọng yếu trong phong trào Cần Vương/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 167tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 165-166
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là các vị thủ lĩnh, những người có nhiều đóng góp trong phong trào Cần Vương như: vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn...
(Phong trào Cần Vương; Lịch sử cận đại; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145733. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.7: Sĩ phu Bắc - Trung Kỳ với phong trào Cần Vương/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 191tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 187-189
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là những sĩ phu Bắc - Trung Kỳ trong phong trào Cần Vương như: Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Lê Ninh, Phan Trọng Lưu...
(Phong trào Cần Vương; Lịch sử cận đại; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145752. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.8: Bắc Kỳ hưởng ứng chiếu Cần Vương/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 211tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 206-209
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật sĩ phu Bắc Kỳ trong phong trào Cần Vương như Nguyễn Quang Bích, Đề Kiều, Tán Dật, Vương Văn Doãn...
(Lịch sử cận đại; Phong trào Cần Vương; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145727. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.1: Chặn đánh quân Pháp ở bán đảo Sơn Trà, đánh thổ phỉ ở Bắc Kỳ/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 183tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-182
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp trong phong trào kháng chiến chống Pháp và tiễu trừ thổ phỉ ở Bắc Kỳ như: Nguyễn Tri Phương, Ông Ích Khiêm, Phạm Thế Hiển, Đào Trí Phú...
(Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145754. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.10: Khởi nghĩa nông dân Yên Thế và vụ Hà Thành đầu độc/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 325tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-323
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật tham gia khởi nghĩa nông dân Yên Thế như Đề Nắm, Giáp Văn Phúc, Đốc Mến, Đốc Chân...
(Khởi nghĩa Yên Thế; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145759. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.15: Việt Nam Quang Phục hội (1913 - 2 - 1917)/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 255tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 250-253
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật trong Việt Nam Quang Phục hội: Đỗ Cơ Quang, Hồ Bá Kiện, Nguyễn Thạc Chi, Phạm Văn Tráng...
(Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Việt Nam Quang Phục hội; } |Việt Nam Quang Phục hội; |
DDC: 959.703 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145731. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.5: Nhân dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ hưởng ứng phong trào văn thân chống Pháp/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 258tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 250-256
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những nhân vật lịch sử là các vị thủ lĩnh, những người có nhiều đóng góp trong phong trào nhân dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ vùng lên chống Pháp, tiêu biểu là các nhân vật: Tạ Hiện, Bang Tốn, Đốc Đen...
(Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học145753. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.9: Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ tham gia phong trào Cần Vương/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 188tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-185
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến. Đặc biệt là những nhân vật sĩ phu Nam Trung Kỳ - Nam Kỳ tham gia phong trào Cần Vương như Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến, Lê Trung Đình...
(Lịch sử cận đại; Phong trào Cần Vương; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679024. Những câu đố hay về đời sống con người, loài vật và nhân vật lịch sử.- H.: Văn học, 2013.- 258 tr.; 19 cm.
(Văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.6 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150540. VŨ THANH SƠN
    Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo. Q.16: Các cuộc khởi nghĩa khác/ Vũ Thanh Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 231tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 227-229
    Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến chống Pháp và trong một số các cuộc khởi nghĩa khác
(Lịch sử cận đại; Khởi nghĩa; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học594265. TRẦN ĐÌNH BA
    Nhân vật lịch sử Việt Nam/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 204tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075245581
    Tóm tắt: Giới thiệu bao quát tiến trình lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến nay thông qua việc giải đáp các ô chữ. Qua đó tăng thêm hiểu biết và trân trọng những trang sử vẻ vang của dân tộc ta
(Danh nhân; Nhân vật; Việt Nam; )
DDC: 920.0597 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học514329. PHAN TRẦN CHÚC
    Nhân vật lịch sử thời Lê mạt/ Phan Trần Chúc.- H.: Văn hóa thông tin, 2002.- 165tr.; 21cm..
    Tên sách ngoài bìa ghi: Danh nhân Việt Nam qua các triều đại. Nhìn lại lịch sử
    Tóm tắt: Giới thiệu các bậc vĩ nhân, vua chúa, danh thần, dũng tướng, hiền nhân, liệt phụ trong lịch sử Việt Nam ( Thời Lê mạt )
{Lịch sử cận đại; Nhà Lê; Nhân vật; Việt Nam; } |Lịch sử cận đại; Nhà Lê; Nhân vật; Việt Nam; | [Vai trò: Phan Trần Chúc--Tác giả; ]
DDC: 959.7092 /Price: 19.500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.