Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 89.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học106538. NGUYỄN THANH TÙNG
    Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản. T.1/ Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thuỷ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 135tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Viện Kinh tế và Quy hoạch Thuỷ sản
    ISBN: 9786045721711
    Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nuôi trồng một số thuỷ sản như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cá tra, cá rô phi vằn đơn tính và tôm càng xanh với việc chọn giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, quản lý, thu hoạch, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng bệnh đối với những loại thuỷ sản trên
(Nuôi trồng thuỷ sản; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thuỷ; ]
DDC: 639.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494363. NGUYỄN THANH TÙNG
    Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản. T.2/ Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thuỷ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 184tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Viện Kinh tế và Quy hoạch Thuỷ sản
    ISBN: 9786045721711
    Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nuôi trồng một số thuỷ sản như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cá tra, cá rô phi vằn đơn tính và tôm càng xanh với việc chọn giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, quản lý, thu hoạch, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng bệnh đối với những loại thuỷ sản trên
(Nuôi trồng thuỷ sản; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thuỷ; ]
DDC: 639.8 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4596. NGUYỄN HỒNG MINH
    Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản/ B.s.: Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trung Việt.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 115tr.: ảnh, bảng; 20cm.
    ISBN: 9786047027477
    Tóm tắt: Đề cập tới những tác động ảnh hưởng của hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản đối với môi trường, sức khoẻ con người và giải pháp khắc phục; phổ biến một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với những hoạt động này và giới thiệu mô hình, kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng nông nghiệp sinh thái nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học...
(Bảo vệ môi trường; Kĩ thuật chăn nuôi; Kĩ thuật trồng trọt; Nuôi trồng thuỷ sản; ) [Vai trò: Trần Trung Việt--b.s.; Nguyễn Thanh Phong--b.s.; ]
DDC: 630.2086 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học176124. HÀ LƯƠNG THUẦN
    Các giải pháp công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản/ Hà Lương Thuần.- H.: Nông nghiệp, 2011.- 184tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 182-183
    ISBN: 8935217221776
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát điền kiện tự nhiên vùng ven biển nước ta và hiện trạng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Trình bày các giải pháp quy hoạch, biện pháp công trình và quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản...
(Thuỷ lợi; Nuôi trồng thuỷ sản; Công trình; Thiết kế; )
DDC: 631.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học148031. PHẠM ANH TUẤN
    Hướng dẫn sử dụng các quy phạm trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật. T.2/ Phạm Anh Tuấn ch.b..- H.: Nông nghiệp, 2013.- 600tr.; 27cm.
    ISBN: 9786046007869
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các văn bản pháp lệnh, nghị định, thông tư... của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đối với các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, các quy định về môi trường và phòng chống dịch bệnh thuỷ sản...
(Nuôi trồng thuỷ sản; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59707698 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học257659. LƯƠNG ĐỨC PHẨM
    Các chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản/ Lương Đức Phẩm.- H.: Nông nghiệp, 2007.- 160tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 157
    Tóm tắt: Giới thiệu dinh dưỡng, tính chất của các chế phẩm Protein và Axit Amin, các chế phẩm Enzym, chế phẩm Probiotic dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.
(Nông nghiệp; Thuỷ sản; Chăn nuôi; Chế phẩm sinh học; )
DDC: 631.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học166839. PHẠM ANH TUẤN
    Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nuôi trồng thuỷ sản. T.1/ Phạm Anh Tuấn.- H.: Nông nghiệp, 2012.- 600tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786046003120
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật thuỷ sản; các nghị định, thông tư và các quyết định quy định chung về việc nuôi trồng thuỷ sản cũng như quy định cụ thể về giống và thức ăn thuỷ sản
(Pháp luật; Nuôi trồng thuỷ sản; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học246877. Quy định về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cho nông, lâm trường quốc doanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 99tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp luật quy định về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cho nông, lâm trường quốc doanh
(Nuôi trồng thuỷ sản; Nông trường quốc doanh; Lâm trường quốc doanh; Luật bảo vệ rừng; Luật đất đai; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59703 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134098. NHƯ VĂN CẨN
    Hỏi - Đáp về VietGAP trong nuôi trồng thuỷ sản/ Ch.b.: Như Văn Cẩn, Nguyễn Tử Cương.- H.: Nông nghiệp, 2014.- 68tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046012436
    Tóm tắt: Gồm 99 câu hỏi và đáp về những vấn đề chung cũng như nội dung cụ thể của VietGAP trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, quản lý sức khoẻ thuỷ sản nuôi trồng, bảo vệ môi trường, các khía cạnh xã hội và các vấn đề liên quan đến chứng nhận VietGAP
(Thực hành; Nuôi trồng thuỷ sản; ) [Vai trò: Nguyễn Tử Cương--ch.b.; ]
DDC: 639.8 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469108. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững góp phần xoá đói giảm nghèo: Chiến lược và biện pháp triển khai.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2004.- 92tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thuỷ sản
    Phụ lục: tr. 79
    Tóm tắt: Chiến lược SAPA-Là chiến lược xoá đói nghèo thông qua nuôi trồng thuỷ sản,...
{Chiến lược kinh tế; Thuỷ sản; Kinh tế ngư nghiệp; Chăn nuôi; } |Chiến lược kinh tế; Thuỷ sản; Kinh tế ngư nghiệp; Chăn nuôi; |
DDC: 338.3727 /Price: ? /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441758. PHẠN THỊ VÂN
    Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản/ Phan Thị Vân (chủ biên), Nguyễn Quang Huy, Trần Thế Mưu.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016.- 320tr.: ảnh, bảng, biểu đồ; 27cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    Tóm tắt: Trình bày kết quả nghiên cứu về di truyền chọn giống và sản xuất thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường, dịch bệnh và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản
(Khoa học công nghệ; Nuôi trồng thủy sản; ) [Vai trò: Trần Thế Mưu; Nguyễn Quang Huy; ]
DDC: 639.8 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học703781. TS NGUYỄN THANH TÙNG- THS. NGUYỄN THỊ THỦY
    Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản/ PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.- H.: CTQG, 2015.- 183 tr.; 20,5 cm..
    Tóm tắt: Cung cấp những tri thức và trao đổi, phổ biến kinh nghiệm xung quanh lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được tập hợp từ nhiều tài liệu chuyên ngành, các thông tin cập nhật trên mạng và từ những kinh nghiệm của nhiều người canh tác và các tác giả.
(Kỹ thuật nuôi trồng; Nông nghiệp; Thủy sản; )
DDC: VV.000209 /Nguồn thư mục: [KGIKHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học676326. TRẦN XUÂN BÌNH
    Phát triển nuôi trồng thủy sản với giảm đói nghèo vùng đầm phá Thừa Thiên Huế: Sách chuyên khảo/ Trần Xuân Bình.- Huế: Thuận Hóa, 2013.- 251 tr.; 21 cm..
{NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; ĐẦM PHÁ; THỪA THIÊN HUẾ; } |NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; ĐẦM PHÁ; THỪA THIÊN HUẾ; |
DDC: 639.8 /Price: 10.000đ.- 200b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686176. Quản lý hợp tác xã: Hổ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản thương mại và bền vững.- H.: Nxb. Hà Nội, 2009.- 64tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban tuyên huấn Trung ương. Vụ huấn học
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về những vấn đề quản lý kinh tế trong các hợp tác xã nông nghiệp như công tác về tổ chức quản lý, xác định phương hướng sản xuất, công tác kế hoạch, tổ chức và quản lý lao động. Định mức lao động, quản lý và sử dụng tư liệu sản xuất, quản lý tài chính, hạch toán kế toán và phân phối thu nhập
{nông nghiệp; hợp tác xã; quản lí kinh tế; } |nông nghiệp; hợp tác xã; quản lí kinh tế; |
/Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học316660. BỘ THUỶ SẢN. VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN I
    Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững góp phần xoá đói giảm nghèo: Chiến lược và biện pháp triển khai/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I.- H.: Nông nghiệp, 2001.- 84tr : bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: CHXHCN Việt Nam. Bộ Thuỷ sản
    Tóm tắt: Chiến lược SAPA-chiến lược xoá đói giảm nghèo thông qua nuôi trồng thuỷ sản. Triển khai chiến lược SAPA. ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn về chiến lược này
{Chăn nuôi; Việt Nam; Chiến lược kinh tế; Thuỷ sản; Trồng trọt; } |Chăn nuôi; Việt Nam; Chiến lược kinh tế; Thuỷ sản; Trồng trọt; |
DDC: 639.8 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689368. Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản/ Nguyễn Phú Hòa; 24 cm.
    ISBN: 9786047346882

/Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507102. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản/ Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trung Việt biên soạn.- Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020.- 115tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Gồm 2 phần. Một số vấn đề chung về bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Hướng dẫn một số mô hình, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng nông nghiệp sinh thái để bảo vệ môi trường
(Bảo vệ môi trường; Nuôi trồng thủy sản; Kĩ thuật trồng trọt; Kĩ thuật chăn nuôi; ) [Vai trò: Nguyễn, Thanh Phong--Biên soạn; Nguyễn, Hồng Minh; Trần, Trung Việt--Biên soạn; ]
DDC: 630.2086 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493986. PHẠM ANH TUẤN
    Hướng dẫn sử dụng các quy phạm trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật/ Phạm Anh Tuấn ch.b..- H.: Nông nghiệp, 2013.- tr.; 27cm.

DDC: 343.59707698 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học621725. Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh: Tài liệu đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho nông dân.- Bình Thuận: Trung tâm khuyến ngư Bình Thuận, 2002.- 31tr.; 19cm.
{Bình Thuận; Kỹ thuật; Nuôi tôm; } |Bình Thuận; Kỹ thuật; Nuôi tôm; |
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học653144. NGUYỄN THỊ TUYẾT
    Giáo trình bảo hộ lao động: Dùng cho học sinh công nhân kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản/ Nguyễn Thị Tuyết.- H.: Nông nghiệp, 2000.- 48tr; 27cm.- (Trường trung học thuỷ sản IV)
    Tóm tắt: Cung cấp cho học sinh nhÔng kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, giúp cho việc phân tích được tình hình về vệ sinh, an toàn lao động nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động trong quá trình sản xuất
(Bảo hộ Lao động; Giáo trình; An toàn Lao động; Lao động; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Tuyết; ]
/Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.