Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5223.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121231. Sổ tay pháp luật dành cho công an xã/ Lê Văn Thiệu, Lương Thị Hiên (ch.b.), Bùi Văn Thành....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 151tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721032
    Tóm tắt: Gồm 102 câu hỏi đáp pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của công an xã; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về công an xã
(Pháp luật; ; Công an; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Hương Cúc; Lê Văn Thiệu--ch.b.; Bùi Văn Thành; Công Phương Vũ; Lương Thị Hiên--ch.b.; ]
DDC: 344.59705202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120491. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Khiếu Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Đạo....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720097
    Tóm tắt: Những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt khi tham gia giao thông đường bộ và giới thiệu các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp đối với học sinh
(Giao thông đường bộ; Học sinh; Vi phạm pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đạo; Nguyễn Thị Mỹ Lệ; Nguyễn Xuân Hữu; Nguyễn Minh Đức--ch.b.; Khiếu Mạnh Hùng; ]
DDC: 343.59709402638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121043. Cẩm nang chính sách pháp luật đối với người nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi HIV, người điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện, người cai nghiện và người bán dâm.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 211tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 154-210
    ISBN: 9786046522843
    Tóm tắt: Trình bày dưới dạng những hỏi - đáp những tình huống pháp luật về người nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; người điều trị thay thế nghiện chất thuốc phiện và người cai nghiện; người bán dâm
(Pháp luật; Chính sách; ) [Việt Nam; ] {Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; Người bán dâm; } |Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; Người bán dâm; |
DDC: 344.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113952. TRƯƠNG HUỲNH THẮNG
    Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất/ Trương Huỳnh Thắng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 161tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045714317
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai, quy định chung về tiền sử dụng đất, thủ tục hành chính về xác định, kê khai, nộp tiền sử dụng đất, một số vấn đề chuyển tiếp khi chuyển sang thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013
(Pháp luật; Luật đất đai; ) [Việt Nam; ] {Thu tiền sử dụng đất; } |Thu tiền sử dụng đất; |
DDC: 346.59704302638 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121468. PHƯƠNG LOAN
    Hỏi - Đáp pháp luật về trợ giúp pháp lý/ Phương Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 247tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045708668
    Tóm tắt: Gồm 119 câu hỏi đáp trình bày các vấn đề chung về trợ giúp pháp lý; các tổ chức thực hiện, tham gia trợ giúp, những người thực hiện trợ giúp, những người được trợ giúp, quy trình, thủ tục của hoạt động trợ giúp pháp lý
(Trợ giúp pháp lí; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.59701702638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75053. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Phát triển bền vững; Môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên--ch.b.; Đặng Vũ Huân; Lê Hồng Hạnh; Vũ Duyên Thuỷ; Phạm Văn Lợi; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119921. LÊ THU LAN
    Hỏi - Đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội/ Lê Thu Lan, Lương Thị Thu Huyền, Trần Thị Thuỳ Dương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720103
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, tổ chức quản lí thực hiện bảo hiểm, đóng và cấp sổ bảo hiểm, chế độ bảo hiểm, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội tự nguyện
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Thuỳ Dương; Lương Thị Thu Huyền; ]
DDC: 344.5970202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153394. THẾ ANH
    150 tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế/ B.s.: Thế Anh, Song Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 215tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Pháp luật cho mọi gia đình)
    ISBN: 8935075929357
    Tóm tắt: Giới thiệu 150 tình huống pháp luật tiêu biểu thường gặp trong đời sống về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế như: đóng bảo hiểm y tế, nghỉ việc theo nghị định 132, xin trợ cấp BHXH một lần, chế độ ốm đau... để mỗi người biết được quyền, nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể và cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết; các trình tự, thủ tục cần thiết
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Song Hải--b.s.; ]
DDC: 344.59702 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153352. THẾ ANH
    150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính/ B.s.: Thế Anh, Song Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 289tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Pháp luật cho mọi gia đình)
    ISBN: 8935075929388
    Tóm tắt: Giới thiệu 150 tình huống pháp luật tiêu biểu thường gặp về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông, y tế, xây dựng, đất đai, kinh doanh, bảo hiểm xã hội... để mỗi người biết được quyền, nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể và cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết; các trình tự, thủ tục cần thiết
(Pháp luật; Phạt hành chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Song Hải--b.s.; ]
DDC: 342.597 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153402. THẾ ANH
    150 tình huống pháp luật về đất đai - nhà ở và hôn nhân gia đình/ B.s.: Thế Anh, Song Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 338tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Pháp luật cho mọi gia đình)
    ISBN: 8935075929371
    Tóm tắt: Giới thiệu 150 tình huống pháp luật tiêu biểu thường gặp trong đời sống về đất đai - nhà ở và hôn nhân gia đình như: diện tích tối thiểu để tách sổ đỏ, đối tượng mua nhà chung cư, quyền sở hữu đất đai nhà ở, thủ tục tặng bất động sản, xây nhà trên đất mua bằng giấy viết tay, đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn, quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn... để mỗi người biết được quyền, nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể và cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết; các trình tự, thủ tục cần thiết
(Đất; Nhà ở; Hôn nhân; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Song Hải--b.s.; ]
DDC: 346.597 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98184. NGÔ THANH BÌNH
    Hỏi - Đáp pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội/ Ngô Thanh Bình, Bùi Đức Thiêm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 191tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728628
    Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống ba loại tệ nạn xã hội nguy hiểm, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội hiện nay là tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc
(Pháp luật; Phòng chống; Tệ nạn xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Thiêm; ]
DDC: 344.59705302638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98467. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702567
    Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá: khái niệm di sản văn hoá, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hoá hiện hành, qui định về những đối tượng có quyền quản lý, sở hữu di sản văn hoá, chính sách của nhà nước, mục đích của việc bảo tồn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá...
(Pháp luật; Bảo tồn; Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98061. Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã/ Nguyễn Hải Long (ch.b.), Phạm Thị Thuỳ Giang, Phạm Thị Bảo Hà, Vũ Bá Vương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 148tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728666
    Tóm tắt: Gồm 181 câu hỏi và trả lời về những quy định của pháp luật về tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã: nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã; tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương; quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã
(Pháp luật; Cấp xã; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Bảo Hà; Nguyễn Hải Long--ch.b.; Phạm Thị Thuỳ Giang; Vũ Bá Vương; ]
DDC: 342.5970902638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156052. Hỏi - Đáp luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 170tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930629
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người về: nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa mua bán người, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người
(Pháp luật; Phòng chống; Buôn người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.597 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441895. Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ Biên soạn: Hoàng Nam, Thanh Dung.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 539tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
(Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung; Hoàng Nam; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65765. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật: Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Lưu Văn Tuấn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 551tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511837
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước và pháp luật. Tìm hiểu một vài hình thái nhà nước và pháp luật như: Nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi, ý thức pháp luật...
(Lí luận; Pháp luật; Nhà nước; ) [Vai trò: Lưu Văn Tuấn--b.s.; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74106. NGUYỄN VĂN HUY
    Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam/ Nguyễn Văn Huy.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 221-249. - Thư mục: tr. 250-252
    ISBN: 9786048111427
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về thừa kế. Trình bày về thừa kế theo di chúc và theo pháp luật; thanh toán và phân chia di sản thừa kế; thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết tranh chấp về thừa kế
(Pháp luật; Luật dân sự; Thừa kế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59705 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140614. PHAN THỊ THANH HUYỀN
    Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam/ B.s.: Phan Thị Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Huy Khoa, Đoàn Xuân Trường.- H.: Tư pháp, 2014.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 250
    ISBN: 9786048104153
    Tóm tắt: Những nội dung quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động
(Pháp luật; Giải quyết tranh chấp; Hợp đồng lao động; Lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đoàn Xuân Trường--b.s.; Nguyễn Huy Khoa--b.s.; ]
DDC: 344.59701 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74612. NGUYỄN THỊ LAN
    Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 195-234. - Thư mục: tr. 235-251
    ISBN: 9786048111397
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự cũng như pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ và thực tiễn áp dụng bộ luật hình sự năm 1999 cùng một số giải pháp bảo đảm thực thi bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
(Luật hình sự; Hôn nhân; Gia đình; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970255 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.