Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1451976. TRẦN VĂN ĐỒNG
    Giúp học giỏi làm văn 12 - kiểu bài phân tích văn học: Bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ ôn thi tú tài, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng/ Trần Văn Đồng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 262tr; 24cm.- (Tủ sách hiếu học)
    Tóm tắt: Trình bày những bài văn mẫu; các kiểu bài phân tích văn học trong các kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng; những kiến thức và kỹ năng cơ bản của bài nghị luận phân tích văn học và hướng dẫn luyện tập một số đề phân tích văn học trong chương trình lớp 12
(Lớp 12; Nghiên cứu văn học; Phân tích văn học; Sách tham khảo; ) [Việt Nam; ]
/Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1513750. TRẦN VĂN ĐỒNG
    Giúp học giỏi làm văn 12 kiểu bài phân tích văn học: bồi dưỡng học sinh giỏi & hỗ trợ ôn thi tú tài, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng/ Trần Văn Đồng.- Tp.HCM: Đại học quốc gia, 2006.- 262tr; 24cm.
{Văn; lớp 12; } |Văn; lớp 12; | [Vai trò: Trần Văn Đồng; ]
DDC: 895.922076 /Price: 27000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.