Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 170.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121243. Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn/ Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Liễu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Mỹ Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 166tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu rau quả. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721636
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và những yếu tố liên quan đến sâu bệnh hại rau; công tác quản lý dịch hại tổng hợp đối với cây rau (IPM); đặc tính của một số nhóm và một số loại thuốc thuộc trong "danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau"...
(Phòng trừ sâu bệnh; Rau sạch; ) [Vai trò: Lê Thị Thuỷ; Lê Thị Liễu; Nguyễn Thị Hiền; Phạm Mỹ Linh; ]
DDC: 635.0499 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học446953. Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn/ Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Liễu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Mỹ Linh.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721636
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và những yếu tố liên quan đến sâu bệnh hại rau; công tác quản lý dịch hại tổng hợp đối với cây rau (IPM); đặc tính của một số nhóm và một số loại thuốc thuộc trong "danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau"...
(Phòng trừ sâu bệnh; Rau sạch; ) [Vai trò: Lê Thị Thuỷ; Nguyễn Thị Hiền; Lê Thị Liễu; Phạm Mỹ Linh; ]
DDC: 635.0499 /Price: 0đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học133770. Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho táo, lê, đào, mận/ Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 107tr.: ảnh; 19cm.- (Cẩm nang Nhà nông)
    ISBN: 9786045022146
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong việc chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho táo, lê, đào, mận
(Kĩ thuật trồng trọt; Chọn giống; Cây ăn quả; Phòng trừ sâu bệnh; Chăm sóc; )
DDC: 634.1 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học665666. NGUYỄN HỮU DOANH
    Kinh nghiệm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cây trong vườn/ Nguyễn Hữu Danh.- Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung.- Thanh Hoá: Nhà xuất bản Thanh hoá, 2005.- 72 tr.; 19 cm..
    Tóm tắt: Trình bày những loại cây thường được gieo trồng trong vườn và các loại sâu gây hại nhóm ăn quả lưu niên, cây đặc sản xuất khẩu, cây ăn quả cũng như cách quan sát, phát hiện và những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây
{Kinh nghiệm; Nông nghiệp; Sâu bệnh; } |Kinh nghiệm; Nông nghiệp; Sâu bệnh; |
DDC: 632 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674668. NGUYỄN HỮU DOANH
    Phòng trừ sâu bệnh hại lúa/ Kỹ sư Nguyễn Hữu Doanh.- Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung.- Thanh hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2005.- 56 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa
{Phòng trừ; Sâu bệnh; Lúa; } |Phòng trừ; Sâu bệnh; Lúa; |
DDC: 632 /Price: 8000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489429. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu/ Biên soạn: Trần Thị Thu Hà (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Nông nghiệp, 2012.- 108tr.: hình ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 94-107
    ISBN: 9786046005476
    Tóm tắt: Tổng quan về cây hồ tiêu. Một số sâu bệnh hại cây hồ tiêu ở giai đoạn vườn ươm, ở vườn trồng và kinh doanh
(Phòng trừ sâu bệnh; Hạt tiêu; ) {Cây hồ tiêu; } |Cây hồ tiêu; | [Vai trò: Hoàng Thị Hồng Quế; Lê Đình Hường; Nguyễn Thị Vân; Trần Nam Thắng; Trần Thị Thu Hà; ]
DDC: 633.84 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học220152. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại keo/ Nguyễn Thế Nhã, Lê Thị Diên, Trần Minh Đức....- H.: Nông nghiệp, 2009.- 116tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 110-111
    Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về thành phần loài và các đặc điểm sinh học của các loài sâu hại keo tai tượng và keo lá tràm. Một số bệnh hại keo thường gặp và cách phòng trừ sâu bệnh
(Lâm nghiệp; Phòng trừ sâu bệnh; Cây keo lá; ) {Cây keo lá tràm; Cây keo tai tượng; Bệnh hại keo; } |Cây keo lá tràm; Cây keo tai tượng; Bệnh hại keo; | [Vai trò: Nguyễn Thế Nhã; Nguyễn Thị Thương; Trần Minh Đức; Lê Thị Diên; Huỳnh Thị Ngọc Điệp; ]
DDC: 634.9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159205. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi/ Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà (ch.b.), Lê Thanh Long....- H.: Nông nghiệp, 2013.- 120tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 103-106. - Thư mục: tr. 107-115
    ISBN: 9786046007708
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây có múi; bệnh hại cây có múi; sâu hại cây có múi; bệnh hại sau khi thu hoạch cây có múi; bệnh sinh lý, bệnh không truyền nhiễm do các yếu tố ngoại cảnh gây ra
(Phòng trừ sâu bệnh; Trồng trọt; Cây có múi; ) [Vai trò: Lê Thanh Long; Trần Thị Thu Hà--ch.b.; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Nguyễn Minh Hiếu--ch.b.; Trần Đăng Khoa; ]
DDC: 634.0499 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441868. PHẠM MỸ LINH
    Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau/ Phạm Mỹ Linh, Lê Thị Thủy.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2017.- 136tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786046024330
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và những yếu tố liên quan đến sâu bệnh hại rau; công tác quản lý dịch hại tổng hợp trên rau; độc tính của một số nhóm và một số loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp bào chế một số loại thuốc trừ sâu sinh học...
(Phòng trừ sâu bệnh; Rau; Trồng trọt; ) [Vai trò: Lê Thị Thuỷ; ]
DDC: 635.0499 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489444. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cà phê và cao su/ Biên soạn: Trần Minh Đức (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Nông nghiệp, 2012.- 112tr.: hình ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 110
    ISBN: 9786046005469
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh học của các loài sâu hại cà phê và cao su. Một số bệnh hại cà phê và cao su thường gặp và cách phòng trừ sâu bệnh
(Cà phê; Cao su; Phòng trừ sâu bệnh; ) [Vai trò: Lê Thị Diên; Nguyễn Hợi; Trần Minh Đức; Trần Thị Xuân An; Võ Thị Minh Phương; ]
DDC: 633.7 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học479445. Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh/ Chủ biên: Lê Huy Hảo.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2007.- 87tr.; 19cm.
    Bìa sách ghi: Lê Huy Hảo tuyển soạn
    Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại đối với từng loại cây cảnh
(Cây cảnh; Sâu bệnh; ) [Vai trò: Lê Huy Hảo; ]
DDC: 632 /Price: 14000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học272336. HÀ THỊ HIẾN
    Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại/ Hà Thị Hiến.- Tái bản.- H.: Văn hoá dân tộc, 2004.- 246tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm UNESCO Phổ biến Kiến thức văn hoá giáo dục cộng động
    Tóm tắt: Nhận biết chung về cỏ dại và các biện pháp phòng trừ cỏ dại như: phòng trừ bằng biện pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hoá học và sinh học. Hướng dẫn cách phòng trừ cho một số loại cây trồng chính ở nước ta kèm theo danh mục thuốc trừ cỏ và cách sử dụng
(Biện pháp; Trồng trọt; Cỏ dại; Phòng trừ sâu bệnh; )
DDC: 632 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689747. NGUYỄN MẠNH CHINH
    Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cam - quýt - bưởi - chanh/ Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Đăng Nghĩa.- In lần thứ 2.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2011.- 95tr., 4 tr. ảnh: bảng; 19cm.- (Bác sĩ cây trồng)
    Thư mục: tr. 94-95
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học, yêu cầu các điều kiện sinh thái, yêu cầu dinh dưỡng của các cây ăn quả cam-quýt-bưởi-chanh, công tác giống, trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.
(Cây có múi; Chanh; Phòng trừ sâu bệnh; Bưởi; Quít; ) [Vai trò: Nguyễn Đăng Nghĩa; ]
DDC: 634 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học675772. LÊ VĂN THUYẾT BIÊN SOẠN
    Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Lê Văn Thuyết biên soạn... [và những người khác].- Tái bản lần thứ 3.- H.: Nông Nghiệp, 2006.- 63 tr.; 19 cm..- (Viện bảo vệ thực vật. Sở KHCN&MT Lai Châu)
    Tóm tắt: Hướng dẫn những kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quýt, cây nhãn, cây hồng. Các phương pháp nhân giống, phòng ngừa sâu bệnh hại cây
{Chăm sóc cây trồng; Kỹ thuật trồng; Cây ăn trái; Cây bưởi--Cây nhãn--Cây hồng; Phòng trừ sâu bệnh; } |Chăm sóc cây trồng; Kỹ thuật trồng; Cây ăn trái; Cây bưởi--Cây nhãn--Cây hồng; Phòng trừ sâu bệnh; | [Vai trò: Đặng Văn Khán biên soạn; Lê Văn Thuyết, PGS.TS biên soạn; Nguyễn Văn Hợp biên soạn; Nguyễn Văn Tuất, TS biên soạn; ]
DDC: 634 /Price: 7.000đ.- 2000b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697904. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Lê Văn Thuyết, Nguyễn Văn Tuất, Đặng Văn Khán...- Hà Nội: Nông nghiệp, 2004.- 64 tr.; 19 cm..
    Tóm tắt: Cung cấp một số kinh nghiệm cho các nhà làm vườn, đặc biệt là ở vùng miền núi phía Bắc về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây ăn quả
(Cây ăn quả; Kỹ thuật trồng trọt; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Đặng Văn Khán; Nguyễn Văn Tuất; Lê Văn Thuyết; ]
DDC: 634 /Price: 7000VND /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692349. LÊ ĐỨC NIỆM
    Cây tiêu - kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.- H.: Lao động Xã hội, 2001.- 66tr. hình vẽ; 19 cm.
(Tiêu; )
DDC: 635 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491885. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp: Sâu bệnh hại đậu tương, lạc, thầu dầu, thuốc lá, bông, đay/ Đường Hồng Dật.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2014.- 320tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046011477
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về các loài sâu bệnh hại, các đặc điểm sinh sống và gây hại của chúng. Trình bày các biện pháp phòng trừ thích hợp với từng loại cây công nghiệp (cây họ đậu, thầu dầu, thuốc lá, bông, đay)
(Cây công nghiệp; Nông nghiệp; Phòng trừ sâu bệnh; )
DDC: 633 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học527476. VŨ KHẮC NHƯỢNG
    Hỏi đáp phòng trừ sâu bệnh: Phần cây có múi và nhãn, vải/ Vũ Khắc Nhượng.- H.: Lao động xã hội, 2005.- 111tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản Sách và Tạp chí
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, tập tục sinh sống của một số loài sâu bọ cho các loại cây có múi (cam quýt, chanh, bưởi,...) và nhóm cây ăn quả thân gỗ như vải và nhãn. Cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh.
(Cây có múi; Cây ăn quả; Phòng trừ sâu bệnh; Sâu hại; )
DDC: 632 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học593564. NGUYỄN MẠNH CHINH
    Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh dứa - chuối - đu đủ/ Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Đăng Nghĩa.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Nông nghiệp, 2011.- 103tr.; 19cm.- (Bác sĩ cây trồng ; Q.16)
(Chối; Dừa; Đu đủ; Trồng trọt; Phòng trừ sâu bệnh; ) [Vai trò: Nguyễn Đăng Nghĩa; ]
DDC: 632 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531944. LÊ HUY HẢO
    Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa/ Lê Huy Hảo.- H.: Thanh Hoá, 2007.- 71tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh cây lúa như: trừ rầy nâu, vàng và cháy bìa lá lúa,...
(Cây lương thực; Kĩ thuật trồng trọt; Lúa; )
DDC: 633.1 /Price: 13000 /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.