Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 449.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156052. Hỏi - Đáp luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 170tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930629
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người về: nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa mua bán người, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người
(Pháp luật; Phòng chống; Buôn người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.597 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120480. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật/ Nguyễn Tất Viễn (ch.b.), Nguyễn Duy Quý, Dương Thị Thanh Mai....- H.: Tư pháp, 2015.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 295-301
    ISBN: 9786048107185
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật và một số văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hữu Nghị; Nguyễn Văn Quyền; Nguyễn Tất Viễn--ch.b.; Nguyễn Duy Quý; Dương Thị Thanh Mai; ]
DDC: 349.597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121872. NGUYỄN ĐỨC TUẤN
    Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Tuấn b.s..- H.: Lao động, 2015.- 700tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 181-694. - Thư mục: tr. 695
    ISBN: 9786045948774
    Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động. Giới thiệu một số nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động kèm theo các thông tư, nghị định và văn bản của Tổng Liên đoàn về hoạt động công đoàn
(Pháp luật; Giáo dục; Tuyên truyền; Công nhân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67420. NGUYỄN TUẤN ANH
    Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: Sách kèm ebook/ Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017.- 293tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 273-288. - Thư mục: tr. 289-293
    ISBN: 9786048021221
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình an toàn thông tin. Một số quy định về an toàn thông tin. Nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng
(An toàn thông tin; Mạng thông tin; ) [Vai trò: Hoàng Thanh Nam; Nguyễn Quốc Toàn; ]
DDC: 005.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453977. Cẩm nang phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học - Biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên/ Tuyển chọn và hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- H.: Hồng Đức, 2019.- 400 tr.; 27 cm.
    ISBN: 9786048924393
    Tóm tắt: Trình bày các biện pháp xử lý vi phạm đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi xâm hại trẻ em và xử lý vi phạm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm. Biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm. Biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia trong trường học. Phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên. Nội dung quy tắc ứng xử và nhiệm vụ, quyền hạn của người học trong các cơ sở giáo dục
(Giáo dục; Trường phổ thông; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tăng Bình--tuyển chọn và hệ thống; Ái Phương--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 349.597 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441186. HOÀNG THANH
    Từ điển mẫu câu đàm thoại tiếng Anh phổ biến: Trình bày theo dạng từ điển từ A đến Z/ Hoàng Thanh.- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 450tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Dictionary of common English conversation sentences
    ISBN: 9786046454182
    Tóm tắt: Bao gồm các từ vựng được chọn lọc kỹ lưỡng và được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái từ A đến Z, kèm theo đó là những mẫu câu ứng dụng thường gặp để người học dễ dàng tra cứu và nhanh chóng học cách sử dụng trong tình huống giao tiếp thực tế...
(Mẫu câu; Tiếng Anh; Đàm thoại; )
DDC: 428.3 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học696588. KHÔI VŨ,
    Vũng Tàu – Phố biển miền Đông/ Khôi Vũ.- T.P. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2013.- 114 tr.: tranh ảnh; 19 cm.
    ISBN: 9786046805779
    Tóm tắt: Vũng Tàu – Phố biển miền Đông là tập tài liệu du lịch giới thiệu về cảnh vật và đặc sản của thành phố Vũng Tàu và một số địa danh thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
(Danh lam thắng cảnh; Việt Nam; ) [Vũng Tàu (Việt Nam); ]
DDC: 915.977704 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41203. Những người sống quanh em: Bé nhận biết nghề nghiệp phổ biến ở Việt Nam. T.1/ Viết lời: Nguyễn Thị Bích Nga, Trịnh Hà Giang, Cỏ 4 Lá ; Minh hoạ: Cỏ 4 Lá....- H.: Kim Đồng, 2018.- 150tr.: tranh màu; 19cm.- (6 - 11 tuổi)
    ISBN: 9786042114158
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh sống động giúp bé hiểu rõ về công việc của những người đang sống quanh mình như: Chú phi công, kĩ sư xây dựng, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ thú y và anh phóng viên. Từ đó bé có thêm kiến thức, kỹ năng sống cũng như sự trân trọng đối với mọi người
(Nghề nghiệp; ) [Vai trò: Novembery Linh--minh hoạ; Phương Thoại--minh hoạ; Trịnh Hà Giang--viết lời; Nguyễn Thị Bích Nga--viết lời; ]
DDC: 331.71 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41207. Những người sống quanh em: Bé nhận biết nghề nghiệp phổ biến ở Việt Nam. T.2/ Viết lời: Nguyễn Thị Bích Nga, Cỏ 4 Lá ; Minh hoạ: Cỏ 4 Lá....- H.: Kim Đồng, 2018.- 150tr.: tranh màu; 19cm.- (6 - 11 tuổi)
    ISBN: 9786042114165
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh sống động giúp bé hiểu rõ về công việc của những người đang sống quanh mình như: Cô giáo, thủ thư, thợ điện, bảo vệ, công nhân vệ sinh, công an. Từ đó bé có thêm kiến thức, kỹ năng sống cũng như sự trân trọng đối với mọi người
(Nghề nghiệp; ) [Vai trò: Novembery Linh--minh hoạ; Nguyễn Thị Bích Nga--viết lời; Phương Thoại--minh hoạ; ]
DDC: 331.71 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41211. Những người sống quanh em: Bé nhận biết nghề nghiệp phổ biến ở Việt Nam. T.3/ Viết lời: Nguyễn Thị Bích Nga ; Minh hoạ: Cỏ 4 Lá....- H.: Kim Đồng, 2018.- 150tr.: tranh màu; 19cm.- (6-11 tuổi)
    ISBN: 9786042114172
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh sống động giúp bé hiểu rõ về công việc của những người đang sống quanh mình như: Bác chủ tiệm kem, tiếp viên hàng không, người bán phở, tài xế taxi, giúp việc, hướng dẫn viên du lịch. Từ đó bé có thêm kiến thức, kỹ năng sống cũng như sự trân trọng đối với mọi người
(Nghề nghiệp; ) [Vai trò: Novembery Linh--minh hoạ; Nguyễn Thị Bích Nga--viết lời; Phương Thoại--minh hoạ; ]
DDC: 331.71 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41215. Những người sống quanh em: Bé nhận biết nghề nghiệp phổ biến ở Việt Nam. T.4/ Viết lời: Nguyễn Thị Bích Nga, Cỏ 4 Lá ; Minh hoạ: Cỏ 4 Lá....- H.: Kim Đồng, 2018.- 150tr.: tranh màu; 19cm.- (6-11 tuổi)
    ISBN: 9786042114189
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh sống động giúp bé hiểu rõ về công việc của những người đang sống quanh mình như: Thuyền trưởng, thợ sửa xe đạp, thợ cắt tóc, thơ làm bánh, bác trồng rau, thợ may. Từ đó bé có thêm kiến thức, kỹ năng sống cũng như sự trân trọng đối với mọi người
(Nghề nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Bích Nga--viết lời; ]
DDC: 331.71 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41219. Những người sống quanh em: Bé nhận biết nghề nghiệp phổ biến ở Việt Nam. T.5/ Viết lời: Nguyễn Thị Bích Nga, Cỏ 4 Lá, Trịnh Hà Giang ; Minh hoạ: Cỏ 4 Lá....- H.: Kim Đồng, 2018.- 150tr.: tranh màu; 19cm.- (6-11 tuổi)
    ISBN: 9786042114196
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh sống động giúp bé hiểu rõ về công việc của những người đang sống quanh mình như: Ca sĩ, thiết kế thời trang, kiến trúc sư, hoạ sĩ minh hoạ, nghệ sĩ xiếc, xưởng phim hoạt hình. Từ đó bé có thêm kiến thức, kỹ năng sống cũng như sự trân trọng đối với mọi người
(Nghề nghiệp; ) [Vai trò: Phương Thoại--minh hoạ; Trịnh Hà Giang--viết lời; Nguyễn Thị Bích Nga--viết lời; Novemberry Linh--minh hoạ; ]
DDC: 331.71 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45043. Thiên nhiên kì thú - Những hiểu lầm phổ biến về các loài động vật/ Lời: Pavla Hanáčková ; Minh hoạ: Linh Dao ; Việt Trung dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 35tr.: tranh màu; 28cm.- (Dành cho lứa tuổi 5+)
    ISBN: 9786042101073
    Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về các loài động vật như: Dơi, gấu, lừa, cáo, đà điểu, linh cẩu, lợn, chuột, sói, rắn, cá mập, rùa, voi, tắc kè hoa, mèo đen
(Động vật; Khoa học thường thức; ) [Vai trò: Việt Trung--dịch; Linh Dao--minh hoạ; Hanáčková, Pavla--lời; ]
DDC: 590 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học8132. TÔ BÌNH MINH
    Incoterms 2020 - Giải thích và hướng dẫn sử dụng: Thực tiễn và lưu ý khi sử dụng thông qua các tranh chấp phổ biến/ B.s.: Tô Bình Minh (ch.b.), Ngô Khắc Lễ, Võ Nhật Thăng.- H.: Tài chính, 2020.- 382tr.; 23cm.
    Thư mục: tr. 380-382
    ISBN: 9786047924141
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về bộ quy tắc giải thích các điều kiện thương mại 2020 - Incoterms cùng quá trình hình thành và phát triển, nội dung các quy tắc, hướng dẫn sử dụng Incoterms 2020 và một số vụ tranh chấp liên quan đến Incoterms
(Qui tắc; Thương mại quốc tế; Thuật ngữ; ) [Việt Nam; ] {Điều khoản thương mại; } |Điều khoản thương mại; | [Vai trò: Võ Nhật Thăng--b.s.; Ngô Khắc Lễ--b.s.; ]
DDC: 382.109597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81351. KHANG NGỌC HOA
    301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc: Giáo trình tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài phổ biến nhất thế giới. T.1/ B.s.: Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Bản in lần thứ 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2016.- 215tr.: bảng, tranh vẽ; 24cm.
    Tên sách tiếng Trung: 汉语会话301句
    ISBN: 9786045828069
    Tóm tắt: Giới thiệu 20 bài học với 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc thông dụng, có giải thích từ vựng, ngữ pháp, kèm theo bài tập và đáp án
(Mẫu câu; Đàm thoại; Tiếng Trung Quốc; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Hồng--dịch; Lai Tư Bình--b.s.; ]
DDC: 495.183 /Price: 198000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105961. KHANG NGỌC HOA
    301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc: Giáo trình tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài phổ biến nhất thế giới. T.2/ B.s.: Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Bản in lần thứ 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015.- 233tr.: bảng, tranh vẽ; 24cm.
    Tên sách tiếng Trung Quốc: 汉语会话301句
    ISBN: 9786045828076
    Tóm tắt: Giới thiệu 40 bài học với 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc thông dụng, có giải thích từ vựng, ngữ pháp, kèm theo bài tập và đáp án
(Mẫu câu; Đàm thoại; Tiếng Trung Quốc; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Hồng--dịch; Lai Tư Bình--b.s.; ]
DDC: 495.18 /Price: 198000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141380. Sổ tay phổ biến pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 180tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046519157
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi liên quan chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, mua bán người và HIV
(Tệ nạn xã hội; Phòng chống; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59705 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467359. PHẠM SĨ LĂNG
    Bệnh phổ biến ở bò sữa/ Phạm Sĩ Lăng, Lê Văn Tạo, Bạch Đăng Phong.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2002.- 495tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiêu 55 loại bệnh và kỹ thuật phòng trị những loại bệnh thường gặp ở Việt Nam
{Bò sữa; Phòng bệnh chữa bệnh; Nông nghiệp; Bệnh gia súc; } |Bò sữa; Phòng bệnh chữa bệnh; Nông nghiệp; Bệnh gia súc; | [Vai trò: Bạch Đăng Phong; Lê Văn Tạo; ]
DDC: 636.2 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511714. NGUYỄN VĂN THƯỞNG
    Những nghề thủ công phổ biến ở nông thôn/ Nguyễn Văn Thưởng biên soạn.- H.: Thanh niên, 2011.- 139tr; 19cm.
    ISBN: 8937266040278
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công phổ biến trong đời sống ở nông thôn như: nghề tráng bánh phở, làm bánh mì, làm chả giò, chanh muối, nghề đan tre, nghề gốm, nghề kim hoàn, thêu ren, nuôi ếch, ủ giá đỗ,...; và giới thiệu kỹ thuật, phương pháp làm và sản xuất
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.09597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.