Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2509.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986634. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786047010806
    Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
(Nghiên cứu văn học; Phụ nữ; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.2095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921282. NGUYỄN NGỌC MAI
    Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Ngọc Mai b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 407tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Thư mục: tr. 397-404
    ISBN: 9786045541647
    Tóm tắt: Cung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới
(Phụ nữ; Vai trò; ) [Hà Nội; ]
DDC: 305.420959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1034230. CHẢO CHỬ CHẤN
    Tri thức dân gian chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ em người Phù Lá, Bắc Hà, Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 201tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015377
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Giai đoạn người phụ nữ mang thai, các nghi lễ liên quan đến sự phát triển của trẻ và một số nhận xét chung về tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ sơ sinh của dân tộc này
(Chăm sóc sức khoẻ; Dân tộc Phù Lá; Phụ nữ; Sinh sản; Trẻ em; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ] {Tri thức dân gian; } |Tri thức dân gian; |
DDC: 392.1209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1056266. TỐNG HIỂU MINH
    Hẹn hò thôi: Người phụ nữ thông minh trong tình yêu và hôn nhân/ Tống Hiểu Minh ; Viên Ca dịch.- H.: Phụ nữ, 2013.- 199tr.; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc: 来来来, 我们一起来择偶宋晓
    ISBN: 9786045611180
    Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp phụ nữ có những chủ động trong tình yêu, hôn nhân và gia đình, giúp người phụ nữ nắm giữ được chìa khoá hạnh phúc của chính mình
(Hôn nhân; Phụ nữ; Tình yêu; Xã hội học; ) [Vai trò: Viên Ca; ]
DDC: 306.73082 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1071720. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ.- H.: Phụ nữ, 2012.- 319tr.: minh hoạ; 21cm.
    ISBN: 9786045611685
    Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Đảng, một số chính sách của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ; một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, phụ nữ và công tác phụ nữ
(Chính sách công; Công tác phụ nữ; Phụ nữ; )
DDC: 305.4 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1032091. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN
    Thuần phong mỹ tục phụ nữ Quảng Bình/ Đặng Thị Kim Liên.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 371tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 361-364
    ISBN: 9786045014974
    Tóm tắt: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Quảng Bình. Tìm hiểu nét đẹp truyền thống về phong tục tập quán sinh sống và làm ăn của người phụ nữ Quảng Bình. Sinh hoạt văn hoá hội hè, hát hò, ca múa và trò chơi dân gian của phụ nữ Quảng Bình. Phong tục độc đáo của các dân tộc thiểu số Quảng Bình liên quan đến phụ nữ. Người mẹ giáo dục và truyền dạy thuần phong mỹ tục dân tộc cho con cái
(Phong tục; Phụ nữ; Tập quán; Đời sống văn hoá; ) [Quảng Bình; ]
DDC: 390.082 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002370. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. T.1: 1930 - 1976/ B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Vũ Quang Hiển, Nguyễn Đình Lê....- H.: Phụ nữ, 2016.- 551tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
    Phụ lục: tr. 535-548
    ISBN: 9786045638712
    Tóm tắt: Giới thiệu các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 1930-1976. Các sự kiện được trình bày theo thứ tự thời gian và có đặt tên cho các sự kiện
(1930-1976; Lịch sử; ) [Vai trò: Lâm Bá Nam; Nguyễn Đình Lê; Ngô Đăng Tri; Trần Văn La; Vũ Quang Hiển; ]
DDC: 305.4060597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432665. PHAN KHÔI
    Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Phan Khôi; Lại Nguyên Ân giới thiệu và tuyển chọn.- H.: Phụ nữ, 2016.- 632tr; 24cm.
    ISBN: 9786045638866
(Phụ nữ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lại Nguyên Ân; ]
DDC: 305.409597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1445651. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Phụ nữ, 2013.- 215tr; 21cm.
    ISBN: 9786045620703
    Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương phụ nữ Việt Nam điển hình trong giai đoạn đất nước đổi mới, bằng ý chí quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn,... tiêu biểu cho chi vẻ đẹp của tấm lòng vị tha, nhân ái và chung tay đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội.
(Điển hình tiến tiến; Đạo đức; Phụ nữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 174.93054 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học884413. ĐỖ XUÂN LÂN
    Hỏi - Đáp quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam/ Đỗ Xuân Lân b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 115tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 114
    ISBN: 9786047027224
    Tóm tắt: Nêu khái niệm, đặc điểm, các quyền cụ thể trong các điều ước quốc tế về quyền phụ nữ, quyền trẻ em và các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền phụ nữ, quyền trẻ em
(Công ước quốc tế; Pháp luật; Quyền trẻ em; ) [Việt Nam; ] {Quyền phụ nữ; } |Quyền phụ nữ; |
DDC: 342.59708772 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947490. FURSTENBERG, DIANA VON
    Là người phụ nữ như tôi mong muốn/ Diana Von Furstenberg ; Hằng Nguyễn dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018.- 301tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The woman I wanted to be
    ISBN: 9786047753598
    Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc sống và sự nghiệp của Diana Von Furstenberg - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ cùng những mẩu chuyện về thời niên thiếu cũng như những bước thăng trầm trong sự nghiệp và con đường dẫn tới thành công trong ngành thời trang của bà
(Sự nghiệp; Tiểu sử; ) {Furstenberg, Diana Von, 1946-, Nhà thiết kế thời trang, Mỹ gốc Bỉ; } |Furstenberg, Diana Von, 1946-, Nhà thiết kế thời trang, Mỹ gốc Bỉ; | [Vai trò: Hằng Nguyễn; ]
DDC: 746.92092 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938581. WAGMAN-GELLER, MARLENE
    Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại: Đằng sau mỗi người đàn ông nổi tiếng là những phụ nữ bị lãng quên/ Marlene Wagman-Geller ; Tiếu Khanh dịch.- Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2018.- 263tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Behind every great man
    ISBN: 9786047435494
    Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giúp chúng ta thấy một phần bức tranh đời của những bóng hồng mạnh mẽ và quyến rũ, từ Constance Lloyd (Bà Oscar Wilde) đến Jane Wilde (Bà Stephen Hawking),... Bất chấp đức lang quân có lối sống “tai tiếng” như thế nào (nghiện rượu, vũ phu, ngoại tình) họ vẫn lặng lẽ dành sự hỗ trợ, cổ vũ to lớn cho người đàn ông của mình và góp phần làm thay đổi diện mạo lịch sử
(Người nổi tiếng; Phụ nữ; Tiểu sử; ) [Vai trò: Tiếu Khanh; ]
DDC: 920.72 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989107. BÙI THỊ THIÊN THAI
    Phụ nữ tao nhã là người hạnh phúc nhất/ B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016.- 155tr.; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)
    ISBN: 9786046975762
    Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ tao nhã, vững vàng và biết cách tĩnh tâm chờ đợi để có được hạnh phúc trong cuộc sống
(Cuộc sống; Hạnh phúc; Phụ nữ; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Vi Khanh; ]
DDC: 158.1082 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989108. BÙI THỊ THIÊN THAI
    Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất/ B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016.- 188tr.; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)
    ISBN: 9786046975755
    Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ giữ được thái độ điềm tĩnh để có được hạnh phúc trong cuộc sống
(Cuộc sống; Hạnh phúc; Phụ nữ; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Vi Khanh; ]
DDC: 158.1082 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1057841. LA PHU MẠN
    Bí mật của phái mày râu: Những điều đàn ông không nói với phụ nữ/ La Phu Mạn ; Viên Ca biên dịch.- H.: Phụ nữ, 2013.- 143tr.: tranh vẽ; 20cm.- (Tủ sách Tâm lý kỹ năng sống)
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc: 男人不告诉你的那些事
    ISBN: 9786045616352
    Tóm tắt: Khám phá nhiều điều ẩn giấu trong con người đàn ông, nhằm cho thấy được mẫu hình lí tưởng của phái mày râu cũng như những điều mà họ chờ đợi ở người bạn gái, từ đó tìm ra được tiếng nói chung và cùng nhau xây dựng hạnh phúc
(Cuộc sống; Nam giới; Tâm lí học; Tình yêu; ) [Vai trò: Viên Ca; ]
DDC: 155.3323 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học868283. GATES, MELINDA
    Thời điểm cất cánh - Trao quyền để phụ nữ thay đổi thế giới= The moment of lift/ Melinda Gates ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 383tr.; 20cm.
    ISBN: 9786041185265
    Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện những người phụ nữ rất đời thường nhưng vô cùng đặc biệt mà chúng ta cần phải quan tâm: từ tảo hôn, đến sự thiếu tiếp cận, cho đến bất bình đẳng giới tại nơi làm việc... và cho thấy sức mạnh của việc kết nối với nhau, cùng nhau tạo ra một điểm cất cánh
(Bình đẳng giới; Phụ nữ; ) [Vai trò: Trần Thị Ngân Tuyến; ]
DDC: 305.42 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học985157. TRỊNH HUYỀN TRANG
    Cốt cách phụ nữ/ Trịnh Huyền Trang.- H.: Nxb. Hà Nội, 2016.- 231tr.; 19cm.
    Bút danh tác giả: Huyền Trang Bất Hối
    ISBN: 9786045518458
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học910153. HARRINGTON, CORA
    Mảnh nhỏ diệu kỳ: Phụ nữ tinh tế phải để ý nội y/ Cora Harrington ; Ngọc Huyền dịch ; Minh hoạ: Sandy Wirt.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019.- 161tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: In intimate detail: How to choose, wear and love lingerie
    Phụ lục: tr. 145-159. - Thư mục: tr. 160
    ISBN: 9786047757015
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các loại nội y khác nhau: Áo ngực, quần lót, nội y định dáng, quần tất và đồ ngủ. Hướng dẫn mua sắm nội y và cách chăm sóc đồ nội y
(Phụ nữ; Đồ lót; ) [Vai trò: Ngọc Huyền; Wirt, Sandy; ]
DDC: 391.423082 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971397. TRUMP, IVANKA
    Phụ nữ hiện đại viết lại luật thành công/ Ivanka Trump ; Nguyễn Thị Yến dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 369tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Women who work
    ISBN: 9786045645604
    Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết, kỹ năng hiệu quả để nắm bắt cơ hội, chuyển đổi nghề nghiệp, phương pháp đàm phán, lãnh đạo nhóm, khởi nghiệp, quản lý công việc và gia đình dẫn tới đỉnh cao sự nghiệp và thành công của những phụ nữ thành đạt
(Bí quyết thành công; Cuộc sống; Công việc; Phụ nữ; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Yến; ]
DDC: 650.1082 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962881. THIÊN THAI
    Để trở thành người phụ nữ quyến rũ: Bách khoa thư cho phụ nữ hiện đại/ Thiên Thai b.s..- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017.- 272tr.; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)
    Thư mục: tr. 268
    ISBN: 9786049545429
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức giúp bạn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo: năng động, phong cách, phong thái, thanh lịch, lãng mạn, tình yêu, tình dục, chăm sóc sức khoẻ, trang điểm, nước hoa...
(Bí quyết thành công; Kĩ năng sống; Phụ nữ; )
DDC: 646.70082 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.