Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 95.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học133716. TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Hướng dẫn kỹ thuật luyện tập môn quần vợt/ B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh.- H.: Thể dục Thể thao, 2014.- 184tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786048501969
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về quần vợt, hướng dẫn kỹ thuật và chiến thuật luyện tập môn quần vợt cũng như một số quy định trong thi đấu quần vợt
(Kĩ thuật; Quần vợt; ) [Vai trò: Trương Ngọc Quỳnh--b.s.; ]
DDC: 796.342 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480622. Hỏi và đáp Luật Quần vợt/ Biên soạn: Vũ Như Ý.- Hà Nội: Thể dục thể thao, 2006.- 119tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các tình huống và cách ứng xử trên sân thi đấu quần vợt do luật qui định
(Quần vợt; Luật thi đấu; Thể thao; Sách hỏi đáp; ) [Vai trò: Vũ Như Ý; ]
DDC: 796.34204 /Price: 10000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học676067. LƯU HIỂU MAI
    Hướng dẫn luyện tập quần vợt/ Lưu Hiểu Mai.- H.: Thể dục thể thao, 2010.- 203 tr.; 19 cm..
{Hướng dẫn; Luyện tập; Quần vợt; } |Hướng dẫn; Luyện tập; Quần vợt; | [Vai trò: Lưu Hiểu Mai; ]
DDC: 796.342 /Price: 26500đ.- 1500b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học274087. Luật quần vợt.- H.: Thể dục Thể thao, 2004.- 80tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Thể dục Thể thao
    Tóm tắt: Giới thiệu các điều luật thi đấu quần vợt, vai trò của trọng tài trên sân, tiến trình trận đấu và thời gian nghỉ
(Quần vợt; Luật thi đấu; )
DDC: 796.342 /Price: 1600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685295. PIACENTINNI, S
    Quần vợt kỹ thuật và thực hành/ S. Piacentini, P. Missaglia ; Nguyễn Ngọc Sương dịch.- H.: Thể dục thể thao, 2002.- 81tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược và lịch sử môn quần vợt những kỹ thuật cơ bản nhất của quần vợt, giúp nhận biết ký thuật và phương pháp để luyện tập 1 cách tốt nhất
(Thể dục thể thao; Quần vợt; Thực hành; ) {Quần vợt; Kỹ thuật; Thực hành; } |Quần vợt; Kỹ thuật; Thực hành; | [Vai trò: Nguyễn Ngọc Sương; Missaglia, P; ]
DDC: 796.34207 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học190801. LƯU HIỂU MAI
    Hướng dẫn tập luyện quần vợt/ Lưu Hiểu Mai.- H.: Thể dục Thể thao, 2010.- 203tr.: hình vẽ, ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm sân bãi, dụng cụ, các kĩ thuật cơ bản của môn quần vợt, chiến lược, chiến thuật khi thi đấu, cách luyện tập để có thể lực tốt và khởi động làm nóng người khi thi đấu
(Thể thao; Tập luyện; Quần vợt; )
DDC: 796.342 /Price: 26500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518903. Luật quần vợt.- H.: Thể dục thể thao, 2006.- 80tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban thể dục thể thao
    Phụ lục: tr. 59-74
    Tóm tắt: Quy định cụ thể luật lệ chơi thi đấu môn quần vợt đơn, đôi: sân, bóng, vợt, giao bóng...
(Luật quần vợt; Quần vợt; Thể thao; )
DDC: 796.342 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học684433. VŨ NHƯ Ý
    Hỏi và đáp luật quần vợt/ Vũ Như Ý biên soạn.- H.: Thể dục thể thao, 2003.- 119tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các tình huống và cách ứng xử trên sân thi đấu quần vợt do luật qui định
(Luật thi đấu; Quần vợt; Sách hỏi đáp; Thể thao; )
DDC: 796.342 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155081. PHAN TRỌNG TRỊNH
    Tràn dầu tự nhiên và mối liên quan với kiến tạo vùng biển Việt Nam và kế cận/ Phan Trọng Trịnh.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013.- 308tr.: minh hoạ; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 283-298. - Phụ lục: tr. 299-308
    ISBN: 9786049131080
    Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên khu vực biển Đông Việt Nam. Trình bày lịch sử nghiên cứu tràn dầu tự nhiên khu vực biển Đông Việt Nam và kế cận, cùng phương pháp nghiên cứu. Thực trạng và mối liên quan giữa tràn dầu tự nhiên và kiến tạo. Mô phỏng và dự báo tràn dầu tự nhiên
(Vùng biển; Kiến tạo; Địa chất; ) [Việt Nam; ] {Tràn dầu tự nhiên; } |Tràn dầu tự nhiên; |
DDC: 551.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483119. Chiến thuật quần vợt/ Biên soạn: Vũ Như Ý.- Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009.- 127tr.: hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Khái niệm về mối liên hệ giữa chiến thuật chiến lược và kỹ thuật trong môn quần vợt. Những nguyên tắc cơ bản của chiến lược chơi quần vợt. Chiến thuật đánh đơn, chiến thuật đánh đôi, chiến thuật đánh đôi nam nữ
(Quần vợt; Thể dục thể thao; ) [Vai trò: Vũ Như Ý; ]
DDC: 796.342 /Price: 17000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431582. VŨ HUÂN
    Tập đánh quần vợt/ Vũ Huân, Hoàng Hùng.- H.: Thể dục thể thao, 1978.- 42tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn một số động tác cầm vợt, giao bóng, đỡ bóng và một số động tác kỹ thuật về môn thể thao quần vợt
{quần vợt; sách hướng dẫn; thể thao; } |quần vợt; sách hướng dẫn; thể thao; | [Vai trò: Hoàng hùng; ]
DDC: 796.342 /Price: 0,25đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học533613. Luật thi đấu quần vợt.- H.: Thể dục thể thao, 2009.- 84tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục Thể dục Thể thao
    ISBN: 104496
    Tóm tắt: Tìm hiểu về luật thi đấu quần vợt như: sân bãi, bóng, vợt, giao bóng và đỡ giao bóng, lỗi chân khi giao bóng... và một số sửa đổi trong Luật quần vợt
(Luật thi đấu; Quần vợt; Thể thao; )
DDC: 796.342 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học256300. KIÊN VĂN
    Những điều cần biết về môn quần vợt/ B.s.: Kiên Văn, Huyền Trang.- H.: Thể dục Thể thao, 2007.- 75tr.: ảnh, hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm sân bãi, dụng cụ, trang phục thi đấu; nguyên tắc chơi; luật chơi, kỹ chiến thuật và những yêu cầu trong tập luyện
(Quần vợt; Thể thao; ) [Vai trò: Huyền Trang--b.s.; ]
DDC: 796.342 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396153. GIĂNGPÔNLÔT
    Tập đánh quần vợt/ Giăngpônlôt; Người dịch: Đoàn Thao, Báo Thế, Như Y.- H.: Thể dục thể thao, 1987.- 111tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn cách tập quần vợt, lứa tuổi tập quần vợt, dụng cụ, kỹ thuật, chiến thuật đánh quần vợt
{sách hướng dẫn; Quần vợt; thể thao; } |sách hướng dẫn; Quần vợt; thể thao; | [Vai trò: Như Y; Đoàn Thao; Báo Thế; ]
DDC: 796.342 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435072. DUY ĐỨC
    Quân với dân một ý chí/ Duy Đức.- H.: Quân đội nhân dân, 1980.- 143tr; 16cm.
{Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; } |Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; |
DDC: 355.001 /Price: 0,8đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học352203. PIACENTINI, S.
    Quần vợt kỹ thuật và thực hành/ S. Piacentini, P. Missaglia ; người dịch: Nguyễn Ngọc Sương.- Tái bản, có sửa chữa.- H.: Thể dục thể thao, 1996.- 81tr : hình vẽ; 19cm.
    Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp: Le tennis technique et pratique
    Tóm tắt: Sơ lược lịch sử môn quần vợt. Kỹ thuật cơ bản và thực hành môn quần vợt
{quần vợt; Thể thao; } |quần vợt; Thể thao; | [Vai trò: Nguyễn Ngọc Sương; Missaglia, P.; ]
DDC: 769.34 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học637211. HOÀI ANH
    Bùi Thị Xuân Nữ đô đốc đội quân Voi/ Hoài Anh lời; Nguyễn Đông Hải tranh.- Hà Nội: Kim Đồng, 2010.- 32tr.; 21cm.- (Hào kiệt đất phương Nam)
Bùi Thị Xuân; (Tranh màu; Truyện lịch sử; Truyện tranh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn, Đông Hải; ]
DDC: 959.7028 /Price: 15.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275540. LƯU HIỂU MAI
    Hướng dẫn tập luyện quần vợt/ Lưu Hiểu Mai.- H.: Thể dục Thể thao, 2004.- 203tr.: hình vẽ, ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành môn quần vợt. Đặc điểm sân bãi, dụng cụ; kỹ thuật cơ bản; chiến lược và chiến thuật; huấn luyện tố chất và khởi động làm nóng người
(Tập luyện; Quần vợt; Kĩ thuật; )
DDC: 796.342 /Price: 4600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487932. Thiết kế sơ đồ trực quan với Microsoft Visio 2010/ Tô Thanh Hải chủ biên.- Hà Nội: Phương Đông, 2011.- 261tr.: hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Thiết kế một số sơ đồ quản lý như: kế hoạch quản lý dự án, sơ đồ tổ chức, biểu đồ nhân quả, bản đồ tư duy,...và sơ đồ phần mềm của cơ sở dữ liệu
(Microsoft Visio; Vẽ thiết kế; Đồ họa máy tính; Tin học; ) [Vai trò: Tô Thanh Hải; ]
DDC: 006.6 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học297636. Luật quần vợt.- H.: Thể dục Thể thao, 2002.- 59tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban TDTT
    Tóm tắt: Quyết định của Bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành luật quần vợt. 40 điều luật trong đánh đơn, đánh đổi luật quần vợt
{Luật thi đấu; Quần vợt; Thể thao; } |Luật thi đấu; Quần vợt; Thể thao; |
DDC: 796.34204 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.