Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 47.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178199. HOÀNG NAM
    Tổng quan văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam/ Hoàng Nam.- H.: Văn hoá dân tộc, 2011.- 1019tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 993-1001. - Thư mục: tr. 1002-1016
    Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử cư trú, kinh tế truyền thống và những nét văn hoá truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam
(Văn hoá truyền thống; Dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học148742. HOÀNG NAM
    Tổng quan văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam. Q.1/ Hoàng Nam.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 608tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 585-598
    ISBN: 9786045003541
    Tóm tắt: Giới thiệu dân số, lịch sử cư trú, kinh tế truyền thống, những nét văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam như dân tộc Ba Na, Bố Y, Brâu, Bru - Vân Kiều, Chăm, Chơ Ro, Chu Ru, Chứt...
(Văn hoá truyền thống; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.895922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học148750. HOÀNG NAM
    Tổng quan văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam. Q.2/ Hoàng Nam.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 675tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 643-656
    ISBN: 9786045003558
    Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam: dân tộc La Chí, dân tộc La Ha, dân tộc La Hủ, dân tộc Lào...
(Văn hoá truyền thống; Dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.895922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411356. VÔLÔVÍCH, A. F.
    Tuyên truyền và cổ động trực quan trong các cơ quan văn hoá/ A. F. Vôlôvích ; Nguyễn Văn Hy biên dịch.- H.: Văn hoá, 1983.- 145tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các hình thức và phương pháp tuyên truyền cổ động trực quan bằng biểu ngữ, appích, tranh châm biếm, báo ánh sáng, triển lãm sách... để cổ vũ thi đua XHCN
{cơ quan văn hoá; Tuyên truyền trực quan; cổ động; thi đua XHCN; } |cơ quan văn hoá; Tuyên truyền trực quan; cổ động; thi đua XHCN; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hy; ]
DDC: 320.01 /Price: 4,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692597. QUỐC NAM.
    Trăm quan văn võ chào thua một câu đối/ Quốc Nam..- H.: Thanh Niên, 2004.- 112 tr.; 18 cm..- (Trí tuệ người xưa qua từng câu đối)
(Câu đố; Đối đáp; Triết học; Trí tuệ; Câu đối; ) {Sách thiếu nhi; } |Sách thiếu nhi; |
DDC: 398.2 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141079. PHẠM THẢO
    Tổng quan văn hoá dân gian các vùng miền/ Phạm Thảo.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 379tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032831
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá các vùng miền Việt Nam; trò chơi, trò diễn dân gian; yếu tố phát huy các làng nghề truyền thống; ca dao, đồng dao, tục ngữ
(Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456371. NGUYỄN QUANG LONG
    Triệu chứng học cơ quan vận động: Từ chứng đến bệnh/ Nguyễn Quang Long.- Tp. Hồ Chí Minh: Y học, 1988.- 153tr: hình vẽ; ?cm.
    Tóm tắt: Mô tả cách thăm khám các phần cơ quan vận động ở trạng thái lành mạnh, trên cơ sở đó phân biệt các dấu hiệu bệnh lý ở từng vùng. các triệu chứng tạo cơ sở để chuẩn đoán một số bệnh về chấn thương chỉnh hình cơ quan vận động
{Bện lý học; Y học; Chỉnh hình; Chấn thương; } |Bện lý học; Y học; Chỉnh hình; Chấn thương; |
DDC: 616.7 /Price: 950đ00 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150746. ANH THƯ
    Cafe & quán vắng: Tản văn/ Anh Thư.- H.: Văn học, 2013.- 225tr.: tranh vẽ; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922808 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học703435. QUỐC NAM
    Trăm quan văn võ chào thua một câu đối/ Quốc Nam.- Hà Nội: Thanh Niên, c2004.- 112tr.: Minh họa (tranh vẽ); 18cm..- (Trí tuệ người xưa qua từng câu đối)
(Câu đố; Đối đáp; Triết học; Trí tuệ; Câu đối; ) {Sách thiếu nhi; } |Sách thiếu nhi; |
DDC: 398.209597 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học696265. QUỐC NAM
    Trăm quan văn võ chào thua một câu đối/ Quốc Nam.- H.: Thanh niên, 2011.- 107tr; 18cm..- (Trí tuệ người xưa qua từng câu đối)
(Sách thiếu nhi; Danh nhân; Trí tuệ; ) [Trung Quốc; ] {Danh nhân Trung Quốc; } |Danh nhân Trung Quốc; |
DDC: 920.051 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DLAKNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học645801. ANH THƯ
    Cafe và quán vắng: Tản văn/ Anh Thư.- H.: Văn học, 2013.- 225tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922808 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học532367. Việt Nam điểm đến của du khách: Phong cảnh Đất nước Con người, phong tục tập quán văn hóa lễ hội và ẩm thực Việt Nam: Đĩa đa ngôn ngữ. T.1.- Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Văn hóa Bắc Nam, 2008.- 1 DVD: âm thanh, màu; 4 3/4in.
(Lễ hội; Ẩm thực; Phong cảnh; Văn hóa; Đất nước; )
DDC: 398.209597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học532331. Việt Nam điểm đến của du khách: Phong cảnh Đất nước Con người, phong tục tập quán văn hóa lễ hội và ẩm thực Việt Nam: Đĩa đa ngôn ngữ. T.2.- Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Văn hóa Bắc Nam, 2008.- 1 DVD; 4 3/4in.
(Lễ hội; Ẩm thực; Phong cảnh; Văn hóa; Đất nước; )
DDC: 398.209597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659606. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa: Trường Trung học cơ sở Hoằng Đại - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2005.- 5tr.; 30cm..
    ĐTTS ghi: UBND xã Hoằng Đại - Ban VĐXD cơ quan văn hóa
(Cơ quan văn hóa; Thanh Hóa; Quy ước; Cộng đồng; Hoằng Hóa; )
DDC: 307.72 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659497. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa Trường mầm non xã Hoằng Đại.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2005.- 5tr.; 30cm..
(Giáo dục; Văn hóa; Thanh Hóa; Hoằng Đại; Mầm non; )
DDC: 352.2 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659618. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa trường THCS xã Hoằng Lưu - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 9tr.; 30cm..
    ĐTTS ghi: UBND xã Hoằng Lưu - Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa
(Cơ quan văn hóa; Thanh Hóa; Quy ước; Cộng đồng; Hoằng Hóa; )
DDC: 307.72 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659616. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa trường tiểu học Yên Thọ II - huyện Như Thanh.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 10tr.; 30cm..
(Cộng đồng; Yên Thọ; Thanh Hóa; Như Thanh; Quy ước; )
DDC: 307.72 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659369. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 8tr.; 30cm..
(Hoằng Hóa; Văn hóa; Tổ chức hành chính; Thanh Hóa; )
DDC: 352.2 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659355. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa Trường Tiểu học Phú Nhuận Như Thanh.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 6tr.; 29cm..
(Giáo dục; Như Thanh; Văn hóa; Tiểu học; Phú Nhuận; )
DDC: 352.2 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659553. Tập tài liệu xây dựng cơ quan văn hóa - Cơ quan văn phòng Đảng ủy cơ quan cấp tỉnh.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 4tr.; 30cm..
(Thanh Hóa; Xây dựng cơ quan văn hóa; Đảng ủy cơ quan cấp tỉnh; )
DDC: 959.741 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.