Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 67.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6241. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Hè - Thu và Thu - Đông/ Tạ Thu Cúc.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2020.- 123tr.: ảnh; 19cm.
    ISBN: 9786045660874
    Tóm tắt: Giới thiệu những biện pháp kĩ thuật chủ yếu để trồng 13 loại rau sạch theo mùa vụ Hè - Thu và Thu - Đông: cải bắp, cải xanh, rau đay, rau dền, cải củ, cà chua, cải bắp... và nêu công dụng, đặc điểm sinh học, kĩ thuật trồng trọt (thời vụ, đất và phân bón, khoảng cách và mật độ, chăm sóc) đến thu hoạch, bảo quản
(Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; )
DDC: 635.0484 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6239. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Xuân - Hè/ Tạ Thu Cúc.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2020.- 144tr.: ảnh; 19cm.
    ISBN: 9786045660881
    Tóm tắt: Giới thiệu những biện pháp kĩ thuật chủ yếu để trồng các loại rau sạch vụ Xuân - Hè: cà chua, cà pháo, dưa chuột, dưa hấu, bí xanh, bí ngô, đậu côve, cải ngọt, mồng tơi... và nêu công dụng, đặc điểm sinh học, kĩ thuật trồng trọt (thời vụ, đất và phân bón, khoảng cách và mật độ, chăm sóc) đến thu hoạch, bảo quản
(Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; )
DDC: 635.0484 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6240. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Đông - Xuân/ Tạ Thu Cúc.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2020.- 112tr.: ảnh; 19cm.
    ISBN: 9786045660867
    Tóm tắt: Giới thiệu những biện pháp kĩ thuật chủ yếu để trồng 12 loại rau sạch vụ Đông - Xuân: cải bắp, cải bao, cải bẹ, su hào, súp lơ, cà chua, khoai tây, cà tím, ớt ngọt, hành tây, đậu Hà Lan, cà rốt, và nêu công dụng, đặc điểm sinh học, kĩ thuật trồng trọt (thời vụ, đất và phân bón, khoảng cách và mật độ, chăm sóc) đến thu hoạch, bảo quản
(Rau sạch; Kĩ thuật trồng trọt; )
DDC: 635.0484 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học216096. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo mùa vụ xuân - hè/ Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2009.- 130tr.: ảnh, tranh vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng trọt các loại rau sạch theo mùa vụ xuân hè, cách thu hoạch: cà chua, cà pháo, cà bát, dưa chuột, dưa hấu, bí xanh, bí ngô, đậu côve, đậu đũa, cải ngọt, cà rốt, rau muống hạt, rau mồng tơi, rau ngọt
(Rau sạch; Kĩ thuật trồng trọt; ) {Vụ xuân hè; } |Vụ xuân hè; |
DDC: 635 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học216151. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo vụ đông - xuân/ Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2009.- 107tr.: ảnh, tranh vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng trọt các loại rau sạch, cách thu hoạch theo mùa vụ đông xuân: cải bắp, cải bao, cải bẹ, su hào, súp lơ, cà chua, khoai tây, cà tím, ớt ngọt, hành tây, đậu Hà Lan, cà rốt
(Vụ đông xuân; Rau sạch; Kĩ thuật trồng trọt; )
DDC: 635 /Price: 16500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học216095. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo vụ hè - thu/ Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2009.- 114tr.: ảnh, tranh vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng rau sạch, cách thu hoạch theo mùa vụ hè - thu; cải xanh, rau muống nước, rau đay, rau dền, củ cải, cà chua, cải bẹ dưa, cải bắp, su hào...
(Vụ hè thu; Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; )
DDC: 635 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469559. TRẦN KHẮC THI
    Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu/ Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan.- Thanh Hoá: Nxb.Thanh Hoá, 2005.- 200tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rau xuất khẩu.
{Chế biến; Kỹ thuật; Xuất khẩu; Trồng trọt; Rau; } |Chế biến; Kỹ thuật; Xuất khẩu; Trồng trọt; Rau; | [Vai trò: Nguyễn Công Hoan; ]
DDC: 635.04 /Price: 22.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học561320. TRẦN KHẮC THI
    Kỹ thuật trồng rau sạch/ Trần Khắc Thi.- H.: Nông nghiệp, 1996.- 112tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Hướng dẫn chọn giống, chọn đất, bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật cho 12 loại rau, củ, đậu, dưa đạt tiêu chuẩn rau sạch
{Nông nghiệp; kỹ thuật trồng; rau sạch; } |Nông nghiệp; kỹ thuật trồng; rau sạch; | [Vai trò: Trần Khắc Thi--Tác giả; ]
DDC: 635 /Price: 6.800đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657011. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn lá/ PGS.TS. Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2007.- 123tr.; 19cm..
(Kỹ thuật; Nông nghiệp; Trồng rau sạch; Trồng trọt; )
DDC: 635 /Price: 13500 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657208. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn thân củ, rễ củ/ PGS.TS. Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2007.- 116tr.; 19cm..
(Kỹ thuật; Trồng rau; Thân củ; Rau sạch; Rễ củ; )
DDC: 635 /Price: 12500 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485167. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo mùa vụ hè - thu/ Tạ Thu Cúc.- Hà Nội: Phụ nữ, 2009.- 114tr.: ảnh, tranh vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng rau sạch, cách thu hoạch theo mùa vụ hè - thu; cải xanh, rau muống nước, rau đay, rau dền, củ cải, cà chua, cải bẹ dưa, cải bắp, su hào...
(Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; ) {Vụ hè thu; } |Vụ hè thu; |
DDC: 635 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485307. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo mùa vụ đông xuân/ Tạ Thu Cúc.- Hà Nội: Phụ nữ, 2009.- 107tr.: ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng trọt các loại rau sạch theo mùa vụ đông xuân, cách thu hoạch: cải bắp, cải bao, cải bẹ, su hào, súp lơ....
(Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; ) {Vụ đông xuân; } |Vụ đông xuân; |
DDC: 635 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học188177. NGUYỄN XUÂN GIAO
    Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo ctiêu chuẩn Vietgap. T.1: Bắp cải, cải thảo, cải ngọt, cải xanh, súp lơ, rau muống, rau ăn sống, rau gia vị.../ Nguyễn Xuân Giao.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010.- 120r.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ thuật canh tác, chăm sóc bảo quản và phân phối sản phẩm rau an toàn đến tay người tiêu dùng
(Trồng trọt; Rau sạch; Kĩ thuật; )
DDC: 635 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695351. TẠ, THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn quả/ Tạ Thu Cúc.- H: Phụ nữ, 2008.- 158tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Các phương pháp trồng và các điều kiện tốt, giúp cho việc trồng rau ăn lá được chất lượng và năng suất
(Nông nghiệp; Kỹ thuật; Rau; Trồng trọt; )
DDC: 635 /Price: 13500đ /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học250443. TRẦN KHẮC THI
    Kỹ thuật trồng rau sạch - rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu/ Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan.- H.: Nxb. Hà Nội, 2007.- 199tr.: hình vẽ, bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về kĩ thuật trồng rau sạch, sản xuất rau an toàn, bảo quản và chế biến rau xuất khẩu: súp lơ, cải bao, dưa chuột, dưa hấu, cà chua, ngô, măng tây...
(Kĩ thuật trồng trọt; Rau sạch; ) [Vai trò: Nguyễn Công Hoan; ]
DDC: 635 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325268. TRẦN KHẮC THI
    Kỹ thuật trồng rau sạch/ Trần Khắc Thi.- In lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Nông nghiệp, 2000.- 112tr : bảng; 19cm.- (Tủ sách Khuyến nông cho mọi nhà)
    Thư mục: tr. 109-110
    Tóm tắt: Hiện tượng, môi trường sản xuất và tổ chức sản xuất rau sạch ở nước ta. Kỹ thuật trồng một số loại rau chủ yếu như: bắp cải, su hào, sulơ
{Trồng trọt; Kĩ thuật; Rau sạch; } |Trồng trọt; Kĩ thuật; Rau sạch; |
/Price: 8600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học585860. TẠ THU CÚC
    Trồng rau ăn quả: Kỹ thuật trồng rau sạch/ Tạ Thu Cúc.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2008.- 158tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng đậu cô ve, đậu Hà Lan, đậu đũa, cà chua, dưa chuột.
(Cà chua; Đậu cô ve; Rau sạch; Kĩ thuật trồng trọt; Dưa chuột; ) {Đậu Hà Lan; Đậu đũa; } |Đậu Hà Lan; Đậu đũa; |
DDC: 635 /Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657209. TẠ THU CÚC
    Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn quả/ PGS. TS. Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2007.- 158tr.; 19cm..
(Kỹ thuật rau ăn quả; Nông nghiệp Việt Nam; )
DDC: 635 /Price: 17500 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học529821. TẠ THU CÚC
    Trồng rau ăn lá: Kỹ thuật trồng rau sạch/ Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2007.- 123tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng cải bắp, cải bao, cải xanh, rau ngót, rau muống,...
(Kỹ thuật; Nông nghiệp; Trồng trọt; )
DDC: 635 /Price: 13500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học529820. TẠ THU CÚC
    Trồng rau ăn quả: Kỹ thuật trồng rau sạch/ Tạ Thu Cúc.- H.: Phụ nữ, 2007.- 158tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng đậu cô ve, đậu Hà lan, đậu đũa, cà chua....
(Nghề làm vườn; Rau sạch; Trồng trọt; )
DDC: 635 /Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.