Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77401. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Văn hoá ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: Tìm hiểu và giới thiệu/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 321-344
    ISBN: 9786045395905
    Tóm tắt: Khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; điều kiện tự nhiên - đặc điểm người Hmông và người Dao ở Sa Pa; tri thức dân gian, nghi thức, tín ngưỡng trong quá trình khai khẩn - canh tác ruộng bậc thang; bảo tồn giá trị và phát huy lợi thế của ruộng bậc thang
(Ruộng bậc thang; Dân tộc Dao; Dân tộc Hmông; Văn hoá dân gian; ) [Sapa; Lào Cai; ]
DDC: 398.329597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19480. Ruộng bậc thang óng ả: Truyện tranh/ Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: Chu Đức Thắng.- H.: Kim Đồng, 2019.- 31tr.: tranh màu; 21cm.- (Trò chuyện với thiên nhiên)(Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)
    ISBN: 9786042124454
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Đức Thắng; Hoàng Phương Thuý; ]
DDC: 895.9223 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72139. Ruộng bậc thang óng ả: Truyện tranh/ Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: Chu Đức Thắng.- H.: Kim Đồng, 2017.- 31tr.: tranh màu; 21cm.- (Trò chuyện với thiên nhiên)
    ISBN: 9786042094412
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Phương Thuý--lời; Chu Đức Thắng--tranh; ]
DDC: 895.9223 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học497648. Ruộng bậc thang óng ả: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ lời: Hoàng Phương Thúy ; tranh: Chu Đức Thắng.- H.: Kim Đồng, 2019.- 32tr.: tranh màu; 21cm.
    Trò chuyện với thiên nhiên
{Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; } |Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; |
DDC: 895.9223 /Price: 28000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học505707. Ruộng bậc thang óng ả: Trò chuyện với thiên nhiên/ Hoàng Phương Thúy lời; Chu Đức Thắng tranh.- Hà Nội: Kim Đồng, 2019.- 31tr.; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)
(Truyện thiếu nhi; Truyện tranh; Văn học Việt Nam; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu, Đức thắng--Tranh; Hoàng, Phương Thúy--Lời; ]
DDC: 895.9223 /Price: 28000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học496591. Ruộng bậc thang óng ả/ Lời: Hoàng Phương Thúy ; Tranh: Chu Đức Thắng.- H.: Kim Đồng, 2017.- 32tr.: tranh màu; 21cm.- (Trò chuyện với thiên nhiên)
{Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; } |Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; |
DDC: 895.9223 /Price: 28000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115773. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 335tr.: ảnh màu, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 269-313. - Thư mục: tr. 314-330
    ISBN: 9786045713648
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam. Nghiên cứu về quá trình khai khẩn, canh tác ruộng bậc thang, các nghi thức, tín ngưỡng liên quan trong quá trình khai khẩn và canh tác cũng như bảo tồn các giá trị và phát huy các lợi thế của ruộng bậc thang
(Bảo tồn; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] {Ruộng bậc thang; } |Ruộng bậc thang; |
DDC: 398.329597 /Price: 212000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.