Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1750.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84061. Phạm Ngọc Thạch - Cuộc đời và sự nghiệp/ S.t., b.s.: Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Đình Anh, Trần Giữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 582tr., 20tr. ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Y tế
    ISBN: 9786045713884
    Tóm tắt: Tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam, phương pháp dùng kích sinh chất Filatov điều trị bệnh lao và bệnh phổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch; (Sự nghiệp; Y học; Tiểu sử; Bác sĩ; ) [Vai trò: Nguyễn Việt Thanh--s.t., b.s; Vũ Văn Mạnh--s.t., b.s; Trần Giữu--s.t., b.s; Nguyễn Thị Kim Tiến--s.t., b.s; Nguyễn Đình Anh--s.t., b.s; ]
DDC: 610.92 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98261. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(Nhân dân; Vai trò; Bảo vệ Tổ quốc; An ninh quốc gia; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541122. Đồng chí Hoàng Văn Thụ: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ/ Vương Văn Hòa, Ngô Vương Anh, Hoàng Hà...; Lam Hồng sưu tầm và tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2012.- 123tr; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 8935075926769
    Tóm tắt: Viết về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ; (Sự nghiệp; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Hà; Lam Hồng--sưu tầm và tuyển chọn; Ngô Vương Anh; Vương Văn Hòa; ]
DDC: 959.703092 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441394. Đồng chí Lê Hồng Phong: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong/ Sưu tầm, tuyển chọn: Lam Hồng.- Hà Nội: Hồng đức, 2017.- 127tr.; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 9786049550935
    Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn trong hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong; (Sự nghiệp; Cuộc đời; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lam Hồng; ]
DDC: 959.703092 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150615. Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn cuộc đời và sự nghiệp/ Phạm Như Cương, Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngọc Di... ; S.t., b.s.: Phạm Xuân Nam....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 1015tr., 20tr. ảnh; 24cm.
    ISBN: 8935211123496
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử, sự nghiệp và những đóng góp của của Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn cho nền Giáo dục và nền Khoa học Xã hội Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 1982. Tập hợp một số bài viết về Giáo sư và bài viết của Giáo sư về lĩnh vực tư tưởng, lý luận; về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Nguyễn Khánh Toàn; (Tiểu sử; Sự nghiệp; Nhà khoa học; Khoa học xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Viết Ngoạn; Hoàng Ngọc Di; Hoàng Minh Giám; Phạm Như Cương; Nguyễn Ngọc Tuấn--s.t., b.s.; Phạm Thị Hà--s.t., b.s.; Hồ Cơ; Phạm Xuân Nam--s.t., b.s.; ]
DDC: 300.92 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97119. LUKAS, D. M.
    Chỉ cần 10 năm xây dựng sự nghiệp: Hướng dẫn nhanh để nghỉ hưu sớm, giàu có và thành đạt/ D. M. Lukas ; Dịch: Thành Khang, Mai Anh.- Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016.- 231tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The ten-year career : The fast track guide to retiring young, wealthy, and fulfilled
    ISBN: 9786047425099
    Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm quý báu trên bước đường khởi nghiệp, giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu để đi đến thành công
(Bí quyết thành công; ) {Khởi nghiệp; } |Khởi nghiệp; | [Vai trò: Thành Khang--dịch; Mai Anh--dịch; ]
DDC: 658.11 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87539. VŨ QUANG VINH
    Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt/ B.s.: Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang.- H.: Dân trí, 2016.- 253tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048820466
    Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế thông qua những lời dạy của Người về vấn đề diệt giặc dốt và giặc đói
(Bình dân học vụ; Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đẩu Quang--b.s.; Thái Chí Thanh--b.s.; ]
DDC: 374.0124 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học169819. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người/ S.t., b.s.: Trần Sâm, Cảnh Nguyên, Đào Tam Tỉnh.- H.: Dân trí, 2011.- 335tr., 5tr. ảnh; 19cm.
    ISBN: 8935216800415
    Tóm tắt: Tập hợp những hồi ức về Bác Hồ, những lời dạy của Bác và một số tấm gương cán bộ làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Các bài phát biểu của Bác về Đảng và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào "Người tốt việc tốt"
(Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người; ) [Vai trò: Trần Sâm--s.t., b.s.; Đào Tam Tỉnh--s.t., b.s.; Cảnh Nguyên--s.t., b.s.; ]
DDC: 370 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452381. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc/ B.s.: Bùi Chí Trung (ch.b.), Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân....- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 456 tr.: ảnh; 26 cm.
    ĐTTS ghi: Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng
    Phụ lục: tr. 349-439
    ISBN: 9786045135389
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về chiến tranh và hào bình, về khởi nghĩa vũ trang, về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược...
(Quốc phòng; Quân sự; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Thân--b.s.; Hoàng Thị Hồng Nga--b.s.; Bùi Chí Trung--ch.b.; Trần Bách Hiếu--b.s.; Vũ Đăng Minh--b.s.; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35554. HỒ TÂM ĐỒNG
    Nghệ thuật kiếm tiền đỉnh cao: Làm chủ sự nghiệp nhờ các bài học sáng nghiệp đắt giá/ Hồ Tâm Đồng ; Thu Hương dịch.- H.: Công Thương ; Công ty Sách Bách Việt, 2019.- 347tr.; 20cm.
    Tên sách tiếng Trung: 年入500万+, 我是如何从助理做到总裁
    ISBN: 9786049314216
    Tóm tắt: Những bài học kinh nghiệm, những lời khuyên để bạn có thể vươn lên làm sếp tổng từ vị trí trợ lý: Biết được những năng lực mà một vị sếp cần có; học được cách khai phá, phát huy thế mạnh và lấp đầy thiếu sót; tôi luyện kĩ năng giao tiếp, đàm phán
(Bí quyết thành công; Làm giàu; ) [Vai trò: Thu Hương; ]
DDC: 650.12 /Price: 112000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441878. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết/ Biên soạn: Hải Nam.- Hà Nội: Dân trí, 2017.- 115tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048841713
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng; đoàn kết trong làm cách mạng trong thời đại mới...
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hải Nam; ]
DDC: 323.1597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89126. Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển/ Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 806tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    ISBN: 9786045723623
    Tóm tắt: Phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quốc khánh 2-9 và giá trị của sự kiện lịch sử này với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước
(Ý nghĩa lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hồng Chương; Nguyễn Hữu Lập; Trần Minh Trưởng; Vũ Quang Hiển; Văn Thị Thanh Mai; ]
DDC: 959.7041 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442803. KEN HONDA
    Bí quyết để có sự nghiệp mơ ước/ Ken Honda ; Người dịch: Ngô Trần Thanh Tâm.- Hà Nội: Hồng Đức, 2018.- 146tr.; 18cm.
    ISBN: 9786048922566
(Bí quyết thành công; ) [Vai trò: Ngô Trần Thanh Tâm; ]
DDC: 650.1 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442006. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp/ Sưu tầm, hệ thống: Tường Vy.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 391tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047915354
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề về hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và luật kế toán số 88/2015/QH13
(Chế độ kế toán; Cơ quan hành chính sự nghiệp; ) [Vai trò: Tường Vy; ]
DDC: 657.835 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94673. NGUYỄN HUY TIẾN
    Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà toán học nổi tiếng/ Nguyễn Duy Tiến.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 295tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ISBN: 9786048014018
    Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện hay, những kỷ niệm đáng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp, các công trình toán học tiêu biểu của một số nhà toán học nổi tiếng Việt Nam và trên thế giới: Giáo sư Hoàng Tuỵ, giáo sư Hoàng Hữu Như, A.A. Markov...
(Nhà toán học; Cuộc đời; Sự nghiệp; )
DDC: 510.922 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87503. Hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung áp dụng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.- H.: Tài chính, 2016.- 415tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047913633
    Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, thông tư về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn quản lí, sử dụng tài sản, ngân sách trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
(Hành chính sự nghiệp; Ngân sách nhà nước; Tài sản; Pháp luật; Mua sắm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117688. Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng: Hồi ký/ Thể hiện: Khuất Biên Hoà, Nguyễn Trọng Dinh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 360tr., 39tr. ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045716281
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh nguyên là chủ tịch nước từ những ngày đầu tham gia cách mạng đến lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Lê Đức Anh; (Tiểu sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Khuất Biên Hoà--thể hiện; Nguyễn Trọng Dinh--thể hiện; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601902. Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng: Hồi ký/ Khuất Biên Hòa, Nguyễn Trọng Dinh người thể hiện.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 359tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045716281
(Hồi Kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Khuất Biên Hòa; Nguyễn Trọng Dinh; ]
DDC: 959.704092 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52506. JACK
    MBA trong đời thực: Cẩm nang thực hành để chiến thắng trong cuộc chơi, xây dựng đội chơi, và phát triển sự nghiệp/ Jack, Suzy Welch ; Trần Thị Mỹ Duyên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 314tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The real-life MBA: your no-BS guide to winning the game, building a team, and growing your career
    ISBN: 9786041130685
    Tóm tắt: Những bài học kinh nghiệm của chính tác giả Jack và Suzy Welch trong suốt quá trình họ làm việc cùng những doanh nghiệp trên khắp thế giới về cách tạo lập những tổ chức tốt, xây dựng những đội nhóm mạnh, và làm nên sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại
(Bí quyết thành công; Kinh doanh; Quản lí; ) [Vai trò: Trần Thị Mỹ Duyên--dịch; ]
DDC: 658.409 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.