Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 482.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197488. NGUYỄN HUY CÔN
    Từ điển tài nguyên môi trường: Các thuật ngữ có đối chiếu Anh - Việt/ Nguyễn Huy Côn, Võ Kim Long.- H.: Từ điển Bách khoa, 2010.- 331tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049002397
    Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ về tài nguyên, môi trường, trang bị công trình, kỹ thuật vệ sinh, có đối chiếu Anh - Việt, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A - Z
(Tài nguyên; Môi trường; ) [Vai trò: Võ Kim Long; ]
DDC: 333.703 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95598. LÒ VĂN CHIẾN
    Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu/ Lò Văn Chiến.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 201-217
    ISBN: 9786047850006
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm khí hậu của người Pu Nả ở Lai Châu. Giới thiệu tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên, đánh bắt thuỷ sản; trong hoạt động săn bắt, khai thác gỗ, lạt, khai thác các nguyên liệu nghề đan lát, hái lượm của người Pu Nả; những cộng cụ dùng trong săn bắt; các sản vật thu được từ săn bắt và vai trò của nó trong bữa ăn
(Văn hoá dân gian; Tài nguyên; Khai thác; Tri thức; ) [Lai Châu; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99321. TRẦN THANH XUÂN
    100 câu hỏi đáp khoa học thường thức về thuỷ văn và tài nguyên nước Việt Nam/ Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 132tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786046708254
    Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời liên quan đến thuỷ văn; tài nguyên nước; một số thiên tai liên quan đến nước; vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
(Tài nguyên nước; Khoa học thường thức; Thuỷ văn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Tuyển; ]
DDC: 333.91009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112989. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 99tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717905
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với những qui định chung, qui định cụ thể về chiến lược khai thác, sử dụng, nghiên cứu khoa học, quản lí, kiểm soát ô nhiễm, giám sát, hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cùng các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Đảo; Tài nguyên; Biển; Môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59704602632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76508. BÙI QUỐC KHÁNH
    Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên: Tìm hiểu, giới thiệu/ Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 490tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 479-484
    ISBN: 9786045395912
(Dân tộc Hà Nhì; Tri thức; Văn hoá dân gian; Tài nguyên thiên nhiên; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Lò Ngọc Biên; Vũ Văn Cương; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440343. Luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam.- Hà Nội: Tài Nguyên - Môi Trường, 2016.- 262tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.
    Phụ lục cuối mỗi phần
    ISBN: 9786049049439
    Tóm tắt: Các điều luật về và tài nguyên, môi trường và hải đảo. Kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành.
(Pháp luật; Đảo; Môi trường; Biển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59704602632 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77868. HÀ ĐĂNG
    Các văn bản hướng dẫn thi hành về luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên/ Hà Đăng b.s..- H.: Dân trí, 2017.- 319tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 267-319
    ISBN: 9786048853259
    Tóm tắt: Gồm các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành về luật thuế: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
(Luật thuế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970402638 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75566. Tìm hiểu luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo/ Hà Đăng tuyển soạn.- H.: Dân trí, 2017.- 71tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048844622
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với những quy định chung, quy định cụ thể về chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quản lý tài nguyên hải đảo... và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Đảo; Biển; Môi trường; Tài nguyên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng--tuyển soạn; ]
DDC: 344.59704602632 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86953. TRẦN THANH XUÂN
    Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam - Những biến đổi và thách thức/ Trần Thanh Xuân.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 279tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 273-276
    ISBN: 9786046706571
    Tóm tắt: Giới thiệu về mạng lưới sông suối trên lãnh thổ Việt Nam và lượng nước mà mạng lưới đó chuyên chở hàng năm; những biến đổi của dòng chảy trong điều kiện tự nhiên, tác động của con người đến tài nguyên nước sông suối và những thách thức về tài nguyên nước mà chúng ta phải đối mặt
(Mạng lưới sông ngòi; Tài nguyên nước; Biến đổi; Thách thức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 551.48309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học216451. LÊ HUY BÁ
    Môi trường tài nguyên đất Việt Nam/ Lê Huy Bá.- H.: Giáo dục, 2009.- 1299tr.: hình vẽ; 24cm.
    Thư mục: tr.1267-1287
    ISBN: 8934980931998
    Tóm tắt: Tổng quan lí luận về môi trường tài nguyên đất; Điều tra nghiên cứu môi trường tài nguyên đất, suy thoái và ô nhhiễm môi trường đất; Một số môi trường tài nguyên đất chính của Việt Nam: đất phèn, đất cát, đất phù sa, đất mặn ven biển...
(Tài nguyên; Môi trường; Đất; ) [Việt Nam; ]
DDC: 333.7309597 /Price: 235000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85985. TRẦN THANH XUÂN
    Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam: Những biến đổi và thách thức/ Trần Thanh Xuân.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 279tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 273-276
    ISBN: 9786046706571
    Tóm tắt: Giới thiệu mạng lưới sông suối trên lãnh thổ nước ta và lượng nước mà mạng lưới đó chuyên chở hàng năm. Những biến đổi trong điều kiện tự nhiên, tác động của con người đến tài nguyên nước sông suối và những thách thức về tài nguyên nước mà chúng ta phải đối mặt
(Tài nguyên nước; Mạng lưới sông ngòi; Sông; Biến đổi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 551.48309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70508. HÀ QUÝ QUỲNH
    Viễn thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên sinh vật ở các vườn quốc gia Việt Nam (Vườn quốc gia trên đất liền): Sách chuyên khảo/ Hà Quý Quỳnh.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017.- 331tr.: minh hoạ; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-331
    ISBN: 9786049135675
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về bảo tồn đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia; viễn thám và hệ thông tin địa lí trong nghiên cứu vườn quốc gia; quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis; cở sở dữ liệu viễn thám và Gis các vườn quốc gia
(Tài nguyên sinh vật; Vườn quốc gia; Hệ thống thông tin địa lí; Viễn thám; ) [Việt Nam; ]
DDC: 333.95309597 /Price: 170000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112298. LÊ ĐỨC AN
    Đới bờ biển Việt Nam - Cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên/ Lê Đức An.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015.- 545tr.: minh hoạ; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Biển và Công nghệ biển)
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 493-498. - Phụ lục: tr. 499-545
    ISBN: 9786049133787
    Tóm tắt: Giới thiệu các nội dung liên quan đến điều kiện tự nhiên đới bờ biển Việt Nam; các hệ thống tự nhiên trên dải ven biển Việt Nam; hệ thống thuỷ lực đới bờ biển; hệ thống đảo ven bờ; tài nguyên địa chất và địa mạo; tài nguyên đất và nước; tài nguyên sinh vật; tài nguyên vị thế; tai biến thiên nhiên đới bờ biển
(Tài nguyên thiên nhiên; Vùng địa chất; Cấu trúc; Bờ biển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 551.45709597 /Price: 276000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99202. Tài nguyên đất Tây Nguyên: Hiện trạng và thách thức/ Lưu Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Thị Thuỷ....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 405tr.: minh họa; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 339-352. - Phụ lục: tr. 353-405
    ISBN: 9786049134555
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tài nguyên đất vùng Tây Nguyên như: Điều kiện địa lý phát sinh, thoái hoá đất; hiện trạng, đặc điểm và các thách thức; giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm ngăn ngừa thoái hoá đất và hoang mạc hoá vùng Tây Nguyên
(Tài nguyên đất; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Lưu Thế Anh--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Thị Thuỷ; Nguyễn Đức Thành; ]
DDC: 333.73095976 /Price: 210000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112368. NGUYỄN ĐỨC QUÝ
    Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản/ Nguyễn Đức Quý.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015.- 497tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 485-497
    ISBN: 9786049133718
    Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm, quan điểm và kinh nghiệm có liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản của thế giới và trong nước. Trình bày mối quan hệ giữa tài nguyên, môi trường với phát triển nói chung với phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản nói riêng; những đặc điểm và giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động khoáng sản đến các thành phần môi trường tự nhiên, nhân tạo, lao động kinh tế và văn hoá - xã hội của các giai đoạn phát triển khoáng sản
(Phát triển bền vững; Tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ môi trường; )
DDC: 333.70286 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129852. NGUYỄN HỒNG SINH
    Nguồn tài nguyên thông tin: Giáo trình dành cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin học/ Nguyễn Hồng Sinh.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 180tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 179 - 180
    ISBN: 9786047320868
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nguồn tài nguyên thông tin trong cơ quan thông tin - thư viện. Tìm hiểu chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin, công tác lựa chọn, bổ sung tài liệu, đánh giá nguồn tài nguyên thông tin, thanh lọc tài liệu cũng như phối hợp và hợp tác trong phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin
(Nguồn lực thông tin; Thư viện học; )
DDC: 025 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158799. Tài nguyên thực vật Việt Nam: Giáo trình giảng dạy dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh/ Trần Minh Hợi (ch.b.), Lã Đình Mỡi, Trần Huy Thái, Ninh Khắc Bản.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013.- 198tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách Đại học và Sau đại học)
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 197-198
    ISBN: 9786049131141
    Tóm tắt: Trình bày tóm tắt lý thuyết về tài nguyên thực vật; những nhóm tài nguyên thực vật chủ yếu ở nước ta
(Tài nguyên thực vật; ) [Vai trò: Trần Minh Hợi--ch.b.; Trần Huy Thái; Ninh Khắc Bản; Lã Đình Mỡi; ]
DDC: 333.9509597 /Price: 126000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494902. Khoa học về môi trường và tài nguyên/ Biên soạn: Hà Sơn, Hải Linh.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2012.- 246tr.: minh họa; 21cm.- (Tìm hiểu thế giới và khoa học)
    ISBN: 8935075926172
    Tóm tắt: Giải thích một cách hệ thống, cơ bản về một số lĩnh vực nghiên cứu, phát triển của khoa học kỹ thuật như: năng lượng, tài nguyên, vật liệu, máy tính, truyền thông từ đó chỉ ra những ứng dụng cụ thể và chế tạo ra máy móc phục vụ đời sống con người.
(Khoa học công nghệ; Ứng dụng; ) [Vai trò: Hà Sơn; Hải Linh; ]
DDC: 600 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492089. Hỏi - đáp luật thuế tài nguyên, luật tài nguyên nước và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2013.- 250tr.; 21cm.- (Tủ sách pháp luật)
    ISBN: 8935075930780
    Tóm tắt: Bao gồm 12 câu hỏi đáp luật thuế tài nguyên, 94 câu hỏi đáp luật tài nguyên đất, 19 câu hỏi đáp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành các luật này
(Luật tài nguyên nước; Pháp luật; Thuế đất; Đất phi nông nghiệp; Thuế tài nguyên; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970502638 /Price: 71000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học277233. NGUYỄN VĂN THÊM
    Lâm sinh học: Dùng cho chuyên ngành lâm học, lâm nghiệp, lâm nghiệp xã hội, quản lý tài nguyên rừng/ Nguyễn Văn Thêm.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 131tr.; 27cm.
    Thư mục: tr. 127
    Tóm tắt: Giới thiệu phân loại các phương thức, nhiệm vụ khai thác các nhóm rừng, đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng. Trình bày các phương thức khai thác, nuôi dưỡng rừng.
(Lâm nghiệp; ) {Lâm sinh học; } |Lâm sinh học; |
DDC: 634.9 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.