Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4352.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995590. HÀ MINH ĐỨC
    Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững: Tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 270tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046266365
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tìm hiểu những giá trị bền vững về văn hoá văn nghệ của thời kỳ hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962803. ĐỖ CHU
    Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh.- H.: Văn học, 2017.- 991tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046998266
(Giải thưởng Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Thỉnh; Phạm Tiến Duật; ]
DDC: 895.922080034 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435727. Nhiếp ảnh Nông Tú Tường các tác phẩm chọn lọc.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 121 tr.: ảnh màu; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049729256
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh Nông Tú Tường theo chủ đề: Quê hương yêu dấu, đất nước con người trên nẻo đường quê hương, những năm tháng không quên
(Nhiếp ảnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 770.92 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học918189. NGUYỄN THỊ MINH THÔNG
    Tác phẩm với đời sống/ Nguyễn Thị Minh Thông.- H.: Sân khấu, 2019.- 245tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049072055
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà như: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Nông Quốc Chấn, Trần Hoàn, Bằng Việt, Vũ Giáng Hương...
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922090034 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1116515. Tuyển tập tác phẩm về văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội/ Tuyển chọn, giới thiệu: Phạm Quang Long, Bùi Việt Thắng.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 840tr.: bảng; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Thư mục: tr. 828-831
    ISBN: 9786045500019
    Tóm tắt: Phân tích những đặc điểm môi trường tạo sinh đặc trưng văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội. Tính chất hội tụ, kết tinh của văn hoá ẩm thực ở đất Thăng Long. Vai trò của các loại chợ, tính chất "thị dân hóa, quý tộc hóa" của văn hóa ẩm thực. Những nét văn hóa ẩm thực thể hiện trong văn học truyền thống và hiện đại. Dự báo xu thế và đặc điểm văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội thế kỉ XXI
(Văn hóa dân tộc; Ẩm thực; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Phạm Quang Long; ]
DDC: 394.10959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950376. PHÙNG HẢI YẾN
    Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lai Châu/ Phùng Hải Yến.- H.: Văn học, 2018.- 114tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiếu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693632
    Tóm tắt: Nghiên cứu, giới thiệu một số bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết tiêu biểu của các tác giả trên vùng đất Lai Châu như: Nhà thơ Nguyễn Duy Tú - tập thơ "Gió qua đèo Khau Phạ", Lò Văn Chiến - với truyện ngắn "Đường về bản", Tẩn Kim Phu - "Truyện cổ Dao", Huỳnh Nguyên - tiểu thuyết "Tình sử một vùng đất"...
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Lai Châu; Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1519972. PHAN HỒNG GIANG
    Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật: phê bình tiểu luận/ Phan Hồng Giang.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 739tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337011
{Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; } |Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.922009 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951955. BÙI TUYẾT MAI
    Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ: Chân dung nghệ sĩ/ Bùi Tuyết Mai.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 499tr.: ảnh; 21x22cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726408
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
Nguyễn Tài Tuệ; (Cuộc đời; Sự nghiệp; Tác phẩm; )
DDC: 780.92 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011017. ĐỖ HỒNG KỲ
    Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàng sử thi Mơ Nông, Ê Đê/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 499tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029141
(Dân tộc Mnông; Dân tộc Ê Đê; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017799. LÊ ĐÌNH SƠN
    Đường thi từ góc nhìn vòng đời tác phẩm: Lý luận phê bình văn học/ Lê Đình Sơn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 154tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046237129
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thơ Đường luật. Phân tích thơ Đường luật từ góc nhìn vòng đời tác phẩm và các thi phẩm Đường luật Hồ Chí Minh nối xưa và nay. Thẩm bình một số bài thơ Đường luật đặc sắc
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Thơ Đường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980204. XUÂN ĐỨC
    Tác phẩm chọn lọc/ Xuân Đức.- H.: Sân khấu, 2016.- 653tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049070532
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1053702. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Quang, Chu Ngọc Lan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045700594
    Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng
(Chủ nghĩa cá nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 172 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924488. VÂN THANH
    Văn học thiếu nhi Việt Nam - Một số vấn đề về tác phẩm và thể loại/ Vân Thanh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 634tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049680359
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan và thể loại văn học thiếu nhi. Nghiên cứu, phân tích một số tác giả và tác phẩm: Nguyễn Như Tưởng, Tô Hoài, Võ Quảng... Nêu hồi ức và kỷ niệm về chặng đường nghiên cứu văn học thiếu nhi của nhà văn Vân Thanh
(Nghiên cứu văn học; Thể loại; Tác phẩm; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434164. CAO VĂN TƯ
    Cội nguồn những bài ca: Chân dung và tác phẩm/ Cao Văn Tư.- H.: Văn học, 2017.- 183 tr; 21 cm.
    ISBN: 9786049570223
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 60000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898771. Các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng (2016-2019)/ Hà Quốc Việt, Tiểu Phương, Phạm Văn Huấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 1003tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng
    ISBN: 9786045760529
    Tóm tắt: Gồm 54 tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải chuyên đề trong cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng từ năm 2016 đến năm 2019. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được tái hiện qua góc nhìn thực tiễn, bám sát những vấn đề thời sự nóng bỏng, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(2016-2019; Xây dựng Đảng; ) [Việt Nam; ] {Giải Búa liềm vàng; } |Giải Búa liềm vàng; | [Vai trò: Tiểu Phương; Hà Quốc Việt; Nguyễn Hồng Hải; Phạm Văn Huấn; Đoàn Xuân Bộ; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960842. NGUYỄN KIM HÙNG
    Tác phẩm chọn lọc/ Nguyễn Kim Hùng.- H.: Sân khấu, 2017.- 231tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049071041
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92224 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019361. NGÔ VĨNH BÌNH
    Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 571tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045350836
    Tóm tắt: Giới thiệu một số bài tiểu luận - phê bình văn học, chân dung văn học, bút ký văn học của nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996255. HOÀNG TRIỀU ÂN
    Truyện thơ Nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan/ Hoàng Triều Ân s.t., khảo cứu và dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 206tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369326
(Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học893499. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Tác giả - tác phẩm/ Nguyễn Thế Kỷ, Lê Tiến Thọ, Hồ Mậu Thanh... ; S.t., tuyển chọn: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Trung Hợi.- H.: Văn học, 2020.- 559tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 551-556
    ISBN: 9786043071603
    Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cùng các bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông
(Cuộc đời; Sự nghiệp; Tác phẩm; ) {Nguyễn Trung Phong, 1929-1990, Nhà viết kịch, Việt Nam; } |Nguyễn Trung Phong, 1929-1990, Nhà viết kịch, Việt Nam; | [Vai trò: Bùi Thanh Trầm; Hồ Mậu Thanh; Lê Tiến Thọ; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Thế Kỷ; Nguyễn Trung Hợi; Phạm Duy Khuê; ]
DDC: 895.922234 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học976284. NÔNG QUỐC CHẤN
    Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc. T.1: Thơ - Phê bình - Tiểu luận.- H.: Văn học, 2017.- 1139tr.; Trọn bộ 2 tập. - 21cm.
    ISBN: 9786046996934
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp và phê bình, nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ dân tộc Tày Nông Quốc Chấn
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.