Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579522. ĐẶNG PHƯƠNG KIỆT
    Cơ sở tâm lí học ứng dụng. T.1/ Đặng Phương Kiệt (ch.b.).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.- 758tr.; 25cm.
    Tóm tắt: Cách tiếp cận theo hướng ứng dụng tri thức tâm lý học để hiểu và lý giải những hiện tượng tâm lí vô cùng phức tạp và kỳ diệu của con người
(Tâm lí học; Ứng dụng; )
/Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học607792. WERMUS, PAUL
    Tâm lí học ứng dụng 666 cử chỉ quyến rũ/ Paul Wermus, Joeph Messinger; Nguyễn Độ Hương Ngân, Nguyễn Thành Thống dịch.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1996.- 362tr.; 19cm.
(Tâm lí học; Ứng dụng; ) [Vai trò: Messinger, Joeph; Nguyễn Thành Thống; Nguyễn Độ Hương Ngân; ]
/Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học8393. BARTENS, WERNER
    Chạm: Sách tâm lí học ứng dụng/ Werner Bartens ; Thu Hương dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020.- 243tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Đức: Wie Berührung hilft
    ISBN: 9786049979026
    Tóm tắt: Nghiên cứu về xúc giác, tiếp xúc thân thể và tác động của đụng chạm vật lý đối với những thay đổi về thể chất và tinh thần, giúp mỗi cá nhân mở ra những cảm xúc thường bị chôn vùi để nhận ra điều gì tốt và điều gì thực sự quan trọng đối với bản thân
(Xúc giác; Tâm lí học; ) [Vai trò: Thu Hương--dịch; ]
DDC: 152.182 /Price: 122000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.