Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 50.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013806. BÙI HUY VỌNG
    Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian/ Bùi Huy Vọng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 263tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 257
    ISBN: 9786049027703
    Tóm tắt: Khái quát về miền đất và con người Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đền Băng và các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá dân gian diễn ra quanh nó
(Nghi lễ; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; ] {Đền Băng; } |Đền Băng; |
DDC: 390.0959719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973870. TRƯƠNG THU TRANG
    Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu/ Trương Thu Trang.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 274tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 243-261. - Phụ lục: tr. 263-270
    ISBN: 9786047868247
    Tóm tắt: Trình bày đôi nét về Bạc Liêu và vùng ven biển Bạc Liêu; nhận diện tôn giáo, tín ngưỡng và đặc điểm, chức năng của tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, sự giao lưu và tiếp biến văn hoá qua tôn giáo, tín ngưỡng tại đây
(Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo; Văn hoá dân gian; ) [Bạc Liêu; ]
DDC: 398.410959797 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994300. NGUYỄN THỊ NGUYỆT
    Văn hoá tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai/ Nguyễn Thị Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 489tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 465-470. - Phụ lục: tr. 471-480
    ISBN: 9786047849239
    Tóm tắt: Trình bày những tiền đề lý luận và khái quát về người Hoa ở Đồng Nai; các hình thức và sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian người Hoa; ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian trong đời sống người Hoa và biến đổi tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Đồng Nai hiện nay
(Người Hoa; Tín ngưỡng dân gian; ) [Đồng Nai; ]
DDC: 398.41089951059775 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011786. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 239tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 217-221. - Phụ lục: tr. 223-233
    ISBN: 9786049028854
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở hình thành, đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long. Một số tín ngưỡng dân gian phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long như: tín ngưỡng dân gian người Việt, tín ngưỡng dân gian người Khơme, tín ngưỡng dân gian người Hoa
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 398.41095978 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1003106. LƯỜNG SONG TOÀN
    Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Q.2/ Lường Song Toàn.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 846tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010592
    Tóm tắt: Nghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức kết thúc vòng đời; tín ngưỡng thờ tổ nghề dạy làm ông mo, ông mùn; thờ thành hoàng và thổ công
(Dân tộc Thái; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; Mai Châu; ]
DDC: 398.4108995911059719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994207. LƯƠNG QUỲNH KHUÊ
    Tín ngưỡng dân gian của người Mường ở Hoà Bình/ Lương Quỳnh Khuê.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 150tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 143-146
    ISBN: 9786047014262
    Tóm tắt: Tổng quan về tộc Mường và văn hoá Mường ở tỉnh Hoà Bình và vấn đề tín ngưỡng dân gian Mường nhìn từ hệ giá trị
(Dân tộc Mường; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; ]
DDC: 398.410899592059719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982602. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THẢO
    Tín ngưỡng dân gian Phú Quốc: Giải 3B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2015/ Nguyễn Bình Phương Thảo, Nguyễn Thanh Lợi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 191tr., 1tr. ảnh: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 137-144. - Phụ lục: tr. 145-191
    ISBN: 9786045849774
    Tóm tắt: Tổng quan về địa lý, lịch sử, kinh tế và văn hoá Phú Quốc. Các loại hình tín ngưỡng dân gian trên đảo và đặc điểm cũng như vai trò của tín ngưỡng dân gian ở nơi đây
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Kiên Giang; Phú Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Lợi; ]
DDC: 398.410959795 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1003105. LƯỜNG SONG TOÀN
    Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Q.1/ Lường Song Toàn.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 510tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010585
    Tóm tắt: Nghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức trong việc gọi vía, giải hạn, phong tục tôn thờ tổ tiên
(Dân tộc Thái; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; Mai Châu; ]
DDC: 398.4108995911059719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học966914. Văn hoá dân gian Nam Bộ - Tín ngưỡng dân gian/ Nguyễn Thị Tâm Anh, Phan Đình Dũng, Lê Thị Ngọc Điệp....- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 287tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Văn hoá Nam Bộ)
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046837985
    Tóm tắt: Gồm các bài viết phản ánh đa dạng, đa chiều về đời sống văn hoá tín ngưỡng ở Nam Bộ như: Tín ngưỡng thờ Ông Thiên và tính cách người Tây Nam Bộ; tục thờ Ông Địa của người Việt Nam Bộ; tục thờ thuỷ thần của cư dân sông nước Tây Nam Bộ; nghi thức trình đồng của tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ; lễ hội xuống đồng của người Khmer...
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Nam Bộ; ] [Vai trò: Lê Thị Ngọc Điệp; Nguyễn Thái Hoà; Nguyễn Thị Tâm Anh; Phan Đình Dũng; Võ Văn Hoàng; ]
DDC: 398.4109597 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447818. VŨ KIM YẾN
    Văn hóa làng Việt Nam - tín ngưỡng dân gian/ Vũ Kim Yến biên soạn.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 227 tr; 21 cm.- (Tủ sách văn hóa truyền thống)
    Thư mục tham khảo: tr.222 - 223
    ISBN: 9786045030882
    Tóm tắt: Nói về đời sống tín ngưỡng truyền thống trong phạm vi làng Việt, đặc biệt chú trọng giới thiệu biểu hiện của các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian trong đời sống văn hóa, tinh thần ở làng
(Tín ngưỡng dân gian; Văn hóa làng xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958575. VŨ HỒNG VẬN
    Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam/ Vũ Hồng Vận.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 203tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 189-200
    ISBN: 9786045726105
    Tóm tắt: Trình bày sự ra đời, phát triển và những nội dung, đặc điểm cơ bản của Đạo giáo ở Trung Quốc. Phân tích khái lược quá trình du nhập, phát triển, hoạt động tôn giáo, sự ảnh hưởng của Đạo giáo trên một số lĩnh vực ở Việt Nam. Phân tích những biểu hiện của Đạo giáo trong một số tín ngưỡng dân gian Việt Nam như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Thành Hoàng làng
(Tín ngưỡng dân gian; Đạo giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 299.511209597 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1099877. HOÀNG ANH NHÂN
    Tư liệu tín ngưỡng dân gian Mường Thanh Hoá. T.1: Lễ ma/ Hoàng Anh Nhân.- H.: Lao động, 2011.- 254tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045900307
    Tóm tắt: Tìm hiểu về nghi lễ cúng ma làng và ma nhà của người Mường ở Thanh Hoá, thông qua đó để trình bày cách ứng xử của người sống và hồn của người sống đối với người chết và hồn người chết trong quan hệ gia đình, làng xóm, quê hương
(Dân tộc Mường; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Lễ thần linh; } |Lễ thần linh; |
DDC: 390.0959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1099878. HOÀNG ANH NHÂN
    Tư liệu tín ngưỡng dân gian Mường Thanh Hoá. T.2: Tín ngưỡng vía/ Hoàng Anh Nhân.- H.: Lao động, 2011.- 192tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045900307
    Tóm tắt: Giới thiệu các lễ hội gọi vía của người Mường – Thanh Hóa như lễ gọi vía trẻ bị lạc, lễ cầu vía hết năm và lễ cầu vía cho con gái với mong muốn giữ vía cho bình yên, mạnh khoẻ
(Dân tộc Mường; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Lễ gọi vía; } |Lễ gọi vía; |
DDC: 390.0959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học857145. Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay/ Hoàng Thị Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Văn Lợi....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 299 tr.: bảng; 21 cm.
    Thư mục: tr. 247-255. - Phụ lục: tr. 256-299
    ISBN: 9786043796407
    Tóm tắt: Trình bày tín ngưỡng dân gian cùng Đồng bằng sông Hồng; có cái nhìn khách quan về vai trò của tín ngưỡng trong đời sống xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng, từ đó có ứng xử phù hợp với các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội, góp phần phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tín ngưỡng trong thực tiễn
(Tín ngưỡng dân gian; Đời sống tinh thần; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ] [Vai trò: Hoàng Thị Lan; Lê Văn Lợi; Nguyễn Phú Lợi; Nguyễn Thị Hải Yến; Ngô Hữu Thảo; ]
DDC: 398.41095973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040042. NGUYỄN THANH LỢI
    Tín ngưỡng dân gian - Những góc nhìn/ Nguyễn Thanh Lợi.- H.: Thời đại, 2014.- 299tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049428111
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian như: cây nêu trong văn hoá Việt, cây trái ngày tết... hay những bài mang tính chất chuyên sâu về tín ngưỡng địa phương như tục thờ cá Ông ở Việt Nam, những kiêng kỵ của ngư dân miền Trung Việt Nam, tín ngưỡng thờ Đại Càn ở Nam Bộ, tín ngưỡng thờ nữ thần ở Bà Rịa - Vũng Tàu...
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540003. Phong tục - tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác/ Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn sưu tầm, giới thiệu.- H.: Văn hóa dân tộc, 2011.- 263tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047000937
    Tóm tắt: Vài nét về đất đai, dân cư và phong tục trong văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt ở làng biển Đông Tác (Phú Yên)
{Nghi lễ; Nghi thức; Phong tục tập quán; Phú Yên; Tín ngưỡng; Việt Nam; Địa chí; } |Nghi lễ; Nghi thức; Phong tục tập quán; Phú Yên; Tín ngưỡng; Việt Nam; Địa chí; | [Vai trò: Lê Thế Vịnh; Nguyễn Hoài Sơn; ]
DDC: 390.0959755 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1316392. VŨ NGỌC KHÁNH
    Tín ngưỡng dân gian Việt Nam/ Vũ Ngọc Khánh.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Văn hoá dân tộc, 2001.- 132tr; 19cm.
    Phụ lục: tr. 109 - 127
    Tóm tắt: Lịch sử một số tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lễ thức gia đình (Bàn thờ gia tiên, ngày giỗ, văn khấn, thần tài, tiền chủ...), một số thần linh được thờ cúng (thành hoàng, miếu hậu thờ, Am chúng sinh, tư pháp
{Lịch sử; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam; } |Lịch sử; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam; |
DDC: 390.09597 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1605971. NGUYỄN, THANH LỢI
    Tín ngưỡng dân gian những góc nhìn/ Nguyễn Thanh Lợi.- Hà Nội: Thời đại, 2014.- 299 tr; 21 cm..
    ĐTTS ghi: Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 978604948111
|Phong tục; Tín ngưỡng; Việt Nam; Văn học dân gian; |
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1545764. NGUYỄN THỊ NGUYỆT
    Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Đồng Nai/ Nguyễn Thị Nguyệt.- H.: Nxb.Mỹ thuật, 2016.- 489tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Trình bày các hình thức tín ngưỡng, lễ hội dân gian và ảnh hưởng tín ngưỡng trong đời sống của người Hoa ở Đồng Nai
{Dân tộc Hoa; Dân tộc thiểu sô; Lễ hội; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian; Đồng Nai; } |Dân tộc Hoa; Dân tộc thiểu sô; Lễ hội; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian; Đồng Nai; |
DDC: 390.0959775 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1563294. Góp phần tìm hiểu tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam/ Nguyễn Đức Lữ chủ biên.- H.: [Knxb.], 2000.- 214tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò, đặc trưng, các hình thức và hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
{Tín ngưỡng; Việt Nam; Văn hóa dân gian; } |Tín ngưỡng; Việt Nam; Văn hóa dân gian; | [Vai trò: Nguyễn Đức Lữ; ]
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.