Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 103.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93282. Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười: Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam/ Diệu Ân, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh....- In lần thứ 2.- H.: Hồng Đức, 2016.- 583tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048662660
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè về những kỉ niệm sâu sắc với đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đồng chí và giới thiệu những bức ảnh, tư liệu quan trọng liên quan đến đồng chí Đỗ Mười
Đỗ Mười; (Sự nghiệp; Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; ) [Vai trò: Dương Văn Phúc; Trần Hà; Lê Đức Anh; Lê Khả Phiêu; Diệu Ân; ]
DDC: 959.704092 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65837. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ
    Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ B.s.: Vũ Dương Thuý Ngà (ch.b.), Vũ Thuý Hậu, Nguyễn Thị Nga.- H.: Văn hoá dân tộc, 2017.- 535tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 505-535
    ISBN: 9786047017195
    Tóm tắt: Giới thiệu thư mục nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lê Duẩn; (Tác phẩm; Cuộc đời; Thư mục chuyên đề; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thuý Hậu--b.s.; Nguyễn Thị Nga--b.s.; ]
DDC: 016.959704092 /Price: 289000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113720. PHẠM DUY PHÚC
    Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay"/ Phạm Duy Phúc.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 275tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 153-268.- Thư mục: tr. 269-272
    ISBN: 9786046820277
    Tóm tắt: Phác hoạ sơ lược về diện mạo và bản chất của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí Việt Nam trước và trong thời kì đổi mới. Phân tích vị trí, vai trò và cá tính của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong công cuộc đổi mới
(Biến đổi xã hội; Công cuộc đổi mới; ) [Việt Nam; ] {Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư, 1915-1998, Việt Nam; } |Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư, 1915-1998, Việt Nam; |
DDC: 303.409597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451942. Chân dung các tổng bí thư dành chọn đời cho lý tưởng/ Nguyễn Công Anh tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2017.- 399 tr; 27 cm.
    Thư mục : tr. 396
    ISBN: 9786049499753
    Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các đồng chí cố Tổng Bí thư, những người đã dành cả đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhằm dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội
(Tiểu sử; Tổng bí thư; Sự nghiệp; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Công Anh--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 324.259707092 /Price: 365000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195014. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam: Các bài viết và phát biểu chọn lọc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao 2007/ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 287tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và phát biểu chọn lọc về các vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2007 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam
(Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nông Đức Mạnh; Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Tấn Dũng; Phạm Gia Khiêm; Nguyễn Minh Triết; ]
DDC: 327.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195531. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam: Các bài viết và phát biểu chọn lọc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao 2006/ Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 387tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và phát biểu chọn lọc về các vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2006 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam
(Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đức Lương; Vũ Khoan; Nguyễn Văn An; Nguyễn Dy Niên; Phan Văn Khải; ]
DDC: 327.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44796. Về cán bộ và công tác cán bộ: Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng/ Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 496tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Cộng sản
    ISBN: 9786045739662
    Tóm tắt: Lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề như: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ...
(Cán bộ; Công tác cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Khả Phiêu; Nguyễn Văn Linh; Lê Duẩn; Trường Chinh; Đỗ Mười; ]
DDC: 352.609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430948. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU (4; H; 1976)
    Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: Do đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trình bày.- H.: Sự thật, 1977.- 213tr; 19cm.
    Tóm tắt: Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV do đồng chí Lê duẩn trình bày; Nội dung chính của báo cáo: Sự nghiệp giải phóng dân tộc toàn thắng, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên CNXH
{Đại hội Đảng 4; Đảng cộng sản Việt Nam; báo cáo chính trị; } |Đại hội Đảng 4; Đảng cộng sản Việt Nam; báo cáo chính trị; |
DDC: 324.25970754 /Price: 1,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541121. Đồng chí Trần Phú: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Chu Huy Mân, Trung Hiếu, Hoài An...; Lam Hồng sưu tầm và tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2012.- 163tr; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 8935075926738
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng người cộng sản mẫu mực Trần Phú
Trần Phú; (Sự nghiệp; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Huy Mân; Hoài An; Lam Hồng--sưu tầm và tuyển chọn; Trung Hiếu; ]
DDC: 959.703092 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441394. Đồng chí Lê Hồng Phong: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong/ Sưu tầm, tuyển chọn: Lam Hồng.- Hà Nội: Hồng đức, 2017.- 127tr.; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 9786049550935
    Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn trong hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong; (Sự nghiệp; Cuộc đời; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lam Hồng; ]
DDC: 959.703092 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195037. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam: Các bài viết và phát biểu chọn lọc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao 2008/ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 259tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và phát biểu chọn lọc về các vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2008 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam
(Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nông Đức Mạnh; Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Tấn Dũng; Phạm Gia Khiêm; Nguyễn Minh Triết; ]
DDC: 327.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457817. ĐỨC VƯỢNG
    Trần Phú Tổng bí thư đầu tiên của Đảng/ Đức Vượng.- Hà Nội: Sự thật, 1987.- 80tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng vẻ vang của đồng chí Trần Phú
(Cách mạng; Trần Phú; Tổng bí thư; Đảng Cộng sản Việt Nam; )
DDC: 324.259707092 /Price: 30đ,00 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432080. BRÊGIƠNÉP, LÊNONIT ILICH
    Hồi sinh: Hồi ký của đồng chí Lênonit Ilich Brêgiơnép Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Liên Xô/ Lênonit Ilich Brêgiơnép.- H.: Thanh niên, 1978.- 182tr: chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Cuộc chiến đấu của tập đoàn quân 18 ở vùng đất nhỏ trong chiến tranh vệ quốc của Liên Xô và công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh tại khu công nghiệp Dapôrôgie
{khôi phục kinh tế; hồi kí; văn học hiện đại; chiến tranh vệ quốc; hồng quân; Lịch sử hiện đại; Liên Xô; } |khôi phục kinh tế; hồi kí; văn học hiện đại; chiến tranh vệ quốc; hồng quân; Lịch sử hiện đại; Liên Xô; |
DDC: 947.084 /Price: 0,75đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441924. Đồng chí Trần Phú: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Chu Huy Mân,...[và những người khác] ; Sưu tầm, tuyển chọn: Lam Hồng.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 163tr.; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 9786049550928
Trần Phú; (Cuộc đời; Sự nghiệp; ) [Vai trò: Giao Hưởng; Hoài An; Lam Hồng; Trung Hiếu; Chu Huy Mân; ]
DDC: 959.703092 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495076. Đồng chí Lê Hồng Phong: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong/ Bùi Đình Phong, Chính Nhân, Nguyệt Tú...; Lam Hồng sưu tầm và tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2012.- 127tr; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, một người cộng sản dũng cảm kiên cường
Lê Hồng Phong; (Sự nghiệp; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đình Phong; Chính Nhân; Lam Hồng; Nguyệt Tú; ]
DDC: 959.703092 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22850. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế/ Báo Nhân dân tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 620tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045748664
    Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm hết lòng vì nước vì dân, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, với dân và những tình cảm chân thành của ông với bạn bè quốc tế mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo
(Sự nghiệp; Cuộc đời; ) {Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; } |Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440909. Chân dung các tổng bí thư dành trọn đời cho lý tưởng/ Tuyển chọn và hệ thống: Nguyễn Công Anh.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 399tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của các Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ tuổi thơ ấu đến quá trình hoạt động cách mạng và hoạt động chính trị gồm: Tổng bí thư Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn và Nguyễn Văn Linh
(Sự nghiệp; Tiểu sử; Tổng bí thư; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Công Anh; ]
DDC: 324.2597075092 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học132902. Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, một tấm gương bất diệt/ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh....- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 923tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục ảnh
    ISBN: 9786045707692
    Tóm tắt: Gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học...viết về thân thế, sự nghiệp cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú cho Đảng, cho cách mạng và lịch sử nước nhà
Trần Phú; (Hoạt động cách mạng; Tổng bí thư; ) [Vai trò: Phạm Thế Duyệt; Nông Đức Mạnh; Lê Khả Phiêu; Đỗ Mười; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 324.25970750092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học529039. Tổng Bí thư Lê Duẩn.- H.: Thông tấn, 2007.- 211tr: Hình ảnh; 25cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu 350 bức ảnh được sưu tầm chọn lọc và sắp xếp theo thời gian, góp phần hình dung được cuộc đời, sự nghiệp cách mạng kiên cường sáng tạo của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lê Duẩn; (Cuộc đời; Sự nghiệp; )
DDC: 959.704092 /Price: 000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138125. Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam/ Lê Hữu Nghĩa, Đào Duy Quát, Hoàng Chương... ; S.t., b.s.: Vũ Ngọc Thiên Ngân....- H.: Lao động, 2014.- 399tr.: ảnh; 27cm.
    Phụ lục: tr. 384-395
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp vinh quang cũng như những cống hiến xuất sắc của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
Lê Duẩn; (Tiểu sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Hữu Nghĩa; Lê Văn Minh--s.t., b.s.; Vũ Ngọc Thiên Ngân--s.t., b.s.; Phạm Thị Hoài; Đào Duy Quát; Lê Văn Yên; Vũ Đình Quyền--s.t., b.s.; Hoàng Chương; ]
DDC: 959.704092 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.