Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 69.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99126. Tang lễ của người Thái đen Mường Thanh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 343tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373651
    Tóm tắt: Tìm hiểu về tập tục và tín ngưỡng tang lễ của người Thái đen ở Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
(Văn hoá dân gian; Tang lễ; Dân tộc Thái; ) [Mường Thanh; Điện Biên; ]
DDC: 393.9308995910597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114204. VÀNG THUNG CHÚNG
    Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 219tr.: sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 205-207. - Thư mục: tr. 209-212
    ISBN: 9786049027819
    Tóm tắt: Khái quát về người Nùng Dín Lào Cai và những quan niệm tín ngưỡng dân gian về tang lễ. Các nghi thức chuẩn bị trong tang lễ, sau tang lễ. Các giá trị văn hoá tích cực cần bảo tồn phát huy, các yếu tố lỗi thời, lạc hậu cần cải tiến, xoá bỏ trong tang lễ. Một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tích cực và cải tiến, xoá bỏ các giá trị tiêu cực trong tang lễ người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; Tang lễ; ) [Lào Cai; ]
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97633. VÀNG THUNG CHÚNG
    Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Sân khấu, 2016.- 270tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 259-262
    ISBN: 9786049070648
    Tóm tắt: Giới thiệu về Mo, Mo tang lễ trong đời sống văn hoá của người Nùng Dín - Dân tộc Nùng - Tỉnh Điện Biên. Trình bày đặc điểm, nội dung nghệ thuật của Mo tang lễ và các giá trị của Mo tang lễ của người Nùng Dín
(Tang lễ; Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; ) [Lào Cai; ] {Mo; } |Mo; |
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97528. HỒ ĐỨC THỌ
    Tang lễ và mộ táng ở Đồng bằng Bắc Bộ/ Hồ Đức Thọ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 248tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 243-244
    ISBN: 9786047010882
    Tóm tắt: Sơ lược về địa lí tự nhiên và đời sống xã hội vùng đồng bằng Bắc bộ. Nghi thức tang lễ truyềnn thống và nghi thức tang lễ thời hiện đại cùng quan niệm về mộ táng, các mộ táng xưa và vấn đề tang chế, nghi thức cải cát, thờ cùng trong vùng
(Tang lễ; Mộ; ) [Đồng bằng Bắc Bộ; ]
DDC: 395.23095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679514. MA NGỌC HƯỚNG
    Những lời mo (cằm mo) trong tang lễ của người Tày Khao: Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang: Song ngữ Tày - Việt/ Ma Ngọc Hướng s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 579tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373507
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 57 bài Mo (sách làm tang lễ) của người Tày Khao (xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bằng hai thứ tiếng Tày - Việt
(Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Tày; Tang lễ; ) [Hà Giang; ]
DDC: 393.9308995910597163 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99649. MA NGỌC HƯỚNG
    Những lời mo (cằm mo) trong tang lễ của người Tày Khao: Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang : Song ngữ Tày - Việt/ Ma Ngọc Hướng s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 579tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373507
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 57 bài Mo (sách làm tang lễ) của người Tày Khao (xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bằng hai thứ tiếng Tày - Việt
(Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Tày; Tang lễ; ) [Hà Giang; ]
DDC: 393.9308995910597163 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197096. BÙI HUY VỌNG
    Tang lễ cổ truyền người Mường/ Bùi Huy Vọng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 530tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Mường
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghi lễ, lễ thức và trình tự các công việc diễn ra trong phong tục tang lễ một đám ma cổ truyền của người Mường, ngoài ra còn phần lời cúng bằng tiếng Việt
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; Tang lễ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173575. LÒ VŨ VÂN
    Lời ca tang lễ dòng họ Sa: Dân tộc Thái vùng Mộc Châu Bắc Yên, tỉnh Sơn La/ Lò Vũ Vân.- H.: Lao động, 2011.- 202tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045900062
    Tóm tắt: Tìm hiểu một vài đặc điểm của người Thái vùng Mộc Châu, Sơn La. Nguồn gốc dòng họ Sa và các thủ tục nghi lễ trong đám tang, lời ca đưa tang của dòng họ
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Thái; Tang lễ; Phong tục; ) [Sơn La; Bắc Yên; ]
DDC: 393.0959718 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178933. LƯỜNG VƯƠNG TRUNG
    Phong tục tang lễ của người Thái Đen xưa kia/ Lường Vương Trung.- H.: Thanh niên, 2011.- 165tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046400318
    Tóm tắt: Tìm hiểu nghi thức tổ chức tang lễ của người Thái đen (vùng Thuận Châu, Sơn La) và giới thiệu một số bài tế trong lễ tang
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Thái; Tang lễ; ) [Sơn La; ]
DDC: 393.0959718 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482743. QUÁN VI MIÊN
    Tang lễ của Người Thái ở Nghệ An: Khảo sát vùng Khủn Tinh, huyện Quỳ Hợp/ Quán Vi Miên.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 1171tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Khái quát về Người Thái ở Nghệ An, phong tục, nghi lễ và các bước tiến hành tang lễ Người Thái vùng Khủn Tinh (Quỳ Hợp - Nghệ An)
(Dân tộc Thái; Tang lễ; Phong tục; ) [Nghệ An; Quỳ hợp; Việt Nam; ]
DDC: 393.930959742 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học183321. BÙI HUY VỌNG
    Tang lễ cổ truyền người Mường. Q.2/ Bùi Huy Vọng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.- 271tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 159-264
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Mường
    ISBN: 9786046204237
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về tang lễ cổ truyền của người Mường. Trình bày về các nghi lễ, lễ thức và trình tự các công việc diễn ra trong tang lễ của người Mường, kèm theo phần lời cúng bằng tiếng Mường - Việt
(Văn hoá dân gian; Tang lễ; Dân tộc Mường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139744. KHÁNG A TU
    Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông đỏ huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên/ Kháng A Tu, Lầu Thị Mại, Chu Thuỳ Liên.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 191tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045030158
    Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, vị trí thầy mo trong đời sống các dân tộc thiểu số Điện Biên và trong cộng đồng người Mông; tổ sư nghề mo, dụng cụ, trang phục, bàn thờ của thầy mo và tết cúng ma mo; nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông đỏ huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
(Dân tộc Hmông; Tang lễ; Nghi lễ; ) [Mường Chà; Điện Biên; ] [Vai trò: Lầu Thị Mại; Chu Thuỳ Liên; ]
DDC: 395.2309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học196417. Những bài lượn trống trong tang lễ của tộc người Tày trắng (xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang)/ Hoàng Thị Cáp s.t., dịch.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 177tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Những bài lượn trống trong tang lễ của tộc người Tày trắng Hà Giang
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Tày
    Tóm tắt: Giới thiệu một số bài lượn trống trong tang lễ của tộc người Tày trắng ở Hà Giang - Việt Nam
(Dân tộc Tày; Phong tục; Tang lễ; ) [Hà Giang; ] {Bài lượn trống; } |Bài lượn trống; | [Vai trò: Hoàng Thị Cáp--s.t., dịch; ]
DDC: 393.09597163 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học235082. PHẠM MINH THẢO
    Phong tục tang lễ/ Phạm Minh Thảo b.s..- H.: Thanh niên, 2008.- 331tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu phong tục tang lễ của một số tộc người trên thế giới, ở Việt Nam, Trung Quốc theo phong tục đạo Phật, đạo Thiên chúa giáo
(Phong tục; Văn hoá; Tang lễ; ) [Thế giới; ]
DDC: 393 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học184400. BÙI HUY VỌNG
    Tang lễ cổ truyền của người Mường. Q.3/ Bùi Huy Vọng.- H.: Lao động, 2011.- 428tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 421-422
    ISBN: 9786045900604
    Tóm tắt: Khái quát chung về tang lễ cổ truyền của người Mường. Trình bày về các nghi lễ, nghi thức và trình tự các công việc diễn ra trong tang lễ của người Mường, kèm theo phần lời cúng bằng tiếng Mường - Việt
(Văn hoá dân gian; Tang lễ; Dân tộc Mường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189904. THÍCH MINH NGHIÊM
    Hỏi đáp về nghi thức tang lễ/ Thích Minh Nghiêm.- H.: Thời đại, 2010.- 187tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Phu lục: tr. 117-183
    Tóm tắt: Những việc cần chuẩn bị đối với người sắp từ trần. Giới thiệu các nghị thức trong và sau tang lễ của người Việt. Nghi lễ đối với một số trường hợp qua đời đặc biệt: chết đường, chết chợ, chết mất xác.Trình bày một số hiện tượng cần chú ý trong tang lễ: quỷ nhập tràng, chiêu hồn nạp táng, hình nhân thế mạng...
(Phong tục; Nghi thức; Tang lễ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.09597 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học235936. Y TUYN BING
    Tang lễ của người Mnông Rlăm/ Y Tuyn Bing.- H.: Văn hoá dân tộc, 2008.- 227tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về người Mnông Rlăm ở Uôn Dlei và tang lễ cổ truyền của người Mnông Rlăm cùng những biến đổi, sắc thái riêng trong tang lễ cổ truyền của họ
(Phong tục cổ truyền; Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Mnông; Tang lễ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học344563. HOẮC ĐẠT
    Tang lễ đạo Hồi: Tiểu thuyết. T.2/ Hoắc Đạt ; Mênh Mông dịch.- H.: Lao động, 1997.- 430tr; 19cm.
{trung quốc; văn học hiện đại; tiểu thuyết; } |trung quốc; văn học hiện đại; tiểu thuyết; | [Vai trò: Mênh Mông; ]
DDC: 895.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học179229. TRIỆU THỊ MAI
    Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng/ Triệu Thị Mai.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 263tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045000823
    Tóm tắt: Tìm hiểu nghi thức tổ chức tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng như: thủ tục khâm liệm, đón thầy Tào, nhập quan, nghi thức và nghi lễ tang, trình tự lễ hành tang và một số lễ cúng trong vòng tang
(Dân tộc Nùng; Tang lễ; Văn hoá dân gian; ) [Cao Bằng; Việt Nam; ]
DDC: 393.0959712 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525754. Một số vấn đề về tang lễ hiện nay/ Đinh Quang Ngữ, Nguyễn Thị Kim Loan, Phạm Quang Khải,....- H.: Nxb. Hà Nội, 2006.- 227tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ văn hoá thông tin. Cục văn hoá thông tin cơ sở
    Tóm tắt: Nhiều bài viết về nếp sống văn minh trong việc tang lễ; nghi thức tang lễ; qui hoạch sử dụng đất nghĩa trang; thực trạng tổ chức tang lễ ở một số địa phương, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; ...
(Nếp sống văn hoá; Tang lễ; )
DDC: 393.09597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.