Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 53.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97885. ĐỖ THỊ HẢO
    Lược truyện các bà thành hoàng làng Việt Nam/ Đỗ Thị Hảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 251tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045728710
    Tóm tắt: Giới thiệu về sự tích về các bà thành hoàng làng đang được thờ ở các vùng nông thôn Việt Nam như: Ả Dung Nương, Bạch Hoa công chúa, Cẩn Nương, Đăng Nương, Lý Nương công chúa... Những công lao đóng góp của các bà đối với đất nước
(Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Thành hoàng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100344. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Sự tích Thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội/ Nguyễn Thị Thu Hà.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 250tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 200-245
    ISBN: 9786047846283
    Tóm tắt: Giới thiệu một số Thành hoàng, các vị thần được thờ phụng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên - Hà Nội
(Thành hoàng; Sự tích; Văn hoá dân gian; ) [Gia Lâm; Hà Nội; ]
DDC: 398.410959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97686. NGUYỄN QUANG KHẢI
    Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh/ Nguyễn Quang Khải.- H.: Sân khấu, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-314. - Phụ lục: tr. 315-426
    ISBN: 9786049070884
    Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...
(Thành hoàng; Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng dân gian; ) [Bắc Ninh; ]
DDC: 398.410959727 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học479771. NGUYỄN VINH PHÚC
    Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Duy Hinh.- Hà Nội: Lao động, 2009.- 393tr.; 21cm.
    ISBN: 8935077093124
(Lịch sử; Hà Nội; Thăng Long; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Hinh; ]
DDC: 398.0959731 /Price: 58000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488379. ĐỖ THỊ HẢO
    Sự tích các bà thành hoàng làng/ Đỗ Thị Hảo.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 389tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045000861
    Tóm tắt: Sưu tập tư liệu, sự tích về các bà thành hoàng làng ở các làng xã Việt Nam.
(Sự tích; Văn hóa dân gian; Thành hoàng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Price: 39000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178895. Sự tích thành hoàng làng ở Phú Xuyên, Hà Nội/ S.t.: Trần Huy Đĩnh, Vũ Quang Liễn, Phạm Vũ Đỉnh, Vũ Quang Dũng.- H.: Lao động, 2011.- 364tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 211-357. Phụ lục: tr. 361-362
    ISBN: 978604590058
    Tóm tắt: Giới thiệu truyện kể về các vị thành hoàng làng được lưu truyền trong dân gian ở huyện Phú Xuyên, bảng tra tên địa danh, kèm theo một số bản chữ Hán ghi chép về sự tích thành hoàng làng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội
(Văn hoá dân gian; Thành hoàng; Sự tích; ) [Phú Xuyên; Hà Nội; ] [Vai trò: Trần Huy Đĩnh--s.t.; Vũ Quang Liễn--s.t.; Vũ Quang Dũng--s.t.; Phạm Vũ Đỉnh--s.t.; ]
DDC: 398.0959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học176978. NGUYỄN HỮU PHÁCH
    Thành hoàng và đình làng ở Bình Giang/ Nguyễn Hữu Phách.- H.: Thanh niên, 2011.- 230tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 117-118. - Thư mục: tr. 124-126, 224
    ISBN: 9786046400219
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển tín ngưỡng, tục thờ thành hoàng làng ở huyện Bình Giang tỉnh Hưng Yên. Sự đa dạng của tín ngưỡng thờ thành hoàng làng. Danh sách 139 thần được thờ làm thành hoàng tại 80 làng qua các triều đại. Đình làng và nghi lễ dân gian thờ thành hoàng. Một số truyện thần, văn bia, ngọc phả. Ghi lại chuyện về các nhân vật làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, theo chủ đề học hành rèn luyện, lập thân lập nghiệp, đạo cao đức trọng, công huân hiển hách...
(Văn hoá dân gian; Đình làng; Thờ cúng; Tín ngưỡng; Thành hoàng; ) [Bình Giang; Hải Dương; ]
DDC: 390.0959734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học201808. NGÔ ĐĂNG LỢI
    Hải Phòng - thành hoàng và lễ phẩm/ Ngô Đăng Lợi.- H.: Dân trí, 2010.- 291tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 288-289
    ISBN: 9786049172311
    Tóm tắt: Sơ lược về miền đất, con người, văn hoá Hải Phòng. Lược khảo thành hoàng Hải Phòng và lễ phẩm dâng Thành Hoàng
(Văn hoá dân gian; Thành hoàng; Nghi lễ; Thờ cúng; ) [Hải Phòng; ] {Lễ phẩm; } |Lễ phẩm; |
DDC: 398.0959735 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học542505. NGUYỄN THANH CẢI
    Thành Hoàng phiêu bạt: Tập truyện/ Nguyễn Thanh Cải.- H.: Văn học, 2012.- 186tr; 19cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Price: 39600đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học561685. PHẠM MINH THẢO
    Thành hoàng Việt Nam/ Phạm Minh Thảo, Trần Thị An, Bùi Xuân Mỹ.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 2 tập; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu việc thờ cúng thành hoàng, quan niệm thờ cúng thành hoàng của người dân Việt Nam, chủ yếu ở đồng bằng Bắc bộ và sự sắp xếp thành hoàng theo những nét đại thể, các thành hoàng là nhiên thành, các thành hoàng đời Hùng Vương, các thành hoàng văn hoá và lịch sử đến các tôn giáo khác và các thành hoàng gốc ở Trung Quốc
{Thành hoàng; Việt Nam; } |Thành hoàng; Việt Nam; | [Vai trò: Bùi Xuân Mỹ--Tác giả; Phạm Minh Thảo--Tác giả; Trần Thị An--Tác giả; ]
DDC: 203 /Price: 100.000đ/bộ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349557. NGUYỄN DUY HINH
    Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam/ Nguyễn Duy Hinh.- H.: Khoa học xã hội, 1996.- 515tr : 20tr.ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi:... Viện nghiên cứu tôn giáo. - thư mục tr.412-413
    Tóm tắt: Tín ngwõng thờ Thành Hoàng ở Việt Nam. Nguồn gốc, ý nghĩa, hình thức... sự tích và việc thờ các vị thành hoàng ở từng địa phương
{thành hoàng; tín ngưỡng; tôn giáo; việt nam; } |thành hoàng; tín ngưỡng; tôn giáo; việt nam; |
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học570940. NGUYỄN VINH PHÚC
    Các Thành Hoàng và tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Duy Hinh.- H.: Lao động, 1996.- 393tr; 21cm.- (Sách kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội)
    thư mục tr. 392-393
    Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng ở Hà Nội. Nguồn gốc, ý nghĩa, hình thức... sự tích và việc thờ các vị thành hoàng ở từng địa phương
(Thành hoàng; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Thăng Long (Việt Nam); ] [Vai trò: Nguyễn Duy Hinh--Tác giả; ]
DDC: 200.959731 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507395. KHẢI SƠN
    Sài Gòn thị thành hoang dại: Tản văn/ Khải Sơn.- H.: Phụ nữ, 2016.- 216tr.; 21cm..
(Tản văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.922803 /Price: 69000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học638126. NGÔ, ĐĂNG LỢI
    Hải Phòng thành hoàng và lễ phẩm/ Ngô Đăng Lợi.- Hà Nội: Dân trí, 2010.- 291tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Sơ lược về miền đất và con người Hải Phòng. Lược khảo thành hoàng Hải Phòng và lễ dâng thành hoàng.
(Thành hoàng; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Hải Phòng; ]
DDC: 390.0959735 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học568547. PHẠM MINH THẢO
    Thành hoàng Việt Nam. T.2/ Phạm Minh Thảo, Trần Thị An, Bùi Xuân Mỹ.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 625tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu việc thờ cúng thành hoàng, quan niệm thờ cúng thành hoàng của người dân Việt Nam, chủ yếu ở đồng bằng Bắc bộ và sự sắp xếp thành hoàng theo những nét đại thể, các thành hoàng là nhiên thành, các thành hoàng đời Hùng Vương, các thành hoàng văn hoá và lịch sử đến các tôn giáo khác và các thành hoàng gốc ở Trung Quốc
{Thành hoàng; Việt Nam; } |Thành hoàng; Việt Nam; | [Vai trò: Bùi Xuân Mỹ--Tác giả; Phạm Minh Thảo--Tác giả; Trần Thị An--Tác giả; ]
DDC: 390.09 /Price: 100.000đ/bộ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701796. NGUYỄN, THANH CẢI
    Thành hoàng phiêu bạt: Tập truyện/ Nguyễn Thanh Cải.- Hà Nội: Văn học, c2012.- 186tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Gồm 16 truyện ngắn: Nắn dòng sông Linh, Đà Lạt mộng mơ, Câu chuyện đầu năm, Cây thị cuối cùng, Vòm nhô xóm bãi,...
(Văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam hiện đại; Văn học hiện đại Việt Nam; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn Việt Nam; } |Văn học Việt Nam hiện đại; Văn học hiện đại Việt Nam; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Price: 39600đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học702833. NGUYỄN VĨNH PHÚC
    Các Thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Vĩnh Phúc, Nguyễn Duy Hinh.- Hà Nội: Lao động, c2009.- 393tr.: Minh họa (ảnh chụp); 21cm..- (Sách kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội)
    Tóm tắt: Phân tích nhìn từ ngày nay, phong tục thờ cúng Thành hoàng và các yếu tố thị dân trong tính ngưỡng Thành hoàng nội thành Hà Nội, sự tích các Thành Hoàng, khảo luận và đối chiếu.
(Phong tục; Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng; Thờ cúng; Thành hoàng; ) [Vai trò: Nguyễn Duy Hinh; ]
DDC: 398.0959731 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699597. LƯỢC TRUYỆN CÁC BÀ THÀNH HOÀNG LÀNG VIỆT NAM.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017

DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704243. NGUYỄN VINH PHÚC
    Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long- Hà nội.- Hà Nội: Lao động, 2009.- 393tr.; 21cm.
{thành hoàng; thăng long; Ha nội; } |thành hoàng; thăng long; Ha nội; |
DDC: 390.0959731 /Nguồn thư mục: [DNOCJU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học690829. NGUYỄN THANH MỪNG
    Huyền tích kinh xưa - văn hoá dân gian vùng Thành Hoàng đế/ Nguyễn Thanh Mừng, Trần Thị Huyền Trang.- Tái bản lần thứ 1, có bổ sung.- H.: Khoa học xã hội, 2005.- 539tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Thư mục: tr. 530-534
    Tóm tắt: Giới thiệu bề dày lịch sử, văn hoá của vùng đất An Nhơn, một số sự kiện lịch sử gắn liền với các nhân vật lịch sử danh tiếng, di tích lịch sử, di tích văn hoá sông, núi, thành quách, chùa Tháp ở An Nhơn, một vài lễ hội, ẩm thực truyền thống ở An Nhơn...
(An Nhơn; Bình Định; Lịch sử; Lễ hội; Văn hoá; ) [Vai trò: Trần Thị Huyền Trang; ]
DDC: 959.754 /Price: [98.000đ] /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.