Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 26178.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120252. NGUYỄN HOÀNG QUY
    Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản/ Nguyễn Hoàng Quy, Phạm Thị Thanh Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721520
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản. Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản. Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản
(Thôn; Phát triển; Kế hoạch; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Thanh Vân; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120636. LÊ THANH TÙNG
    Hỏi - Đáp về kiến thức khoa học phổ thông/ Lê Thanh Tùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 227tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045703472
    Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các kiến thức phổ thông thuộc nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, hoá học, văn học, địa lý, lịch sử...
(Kiến thức; Khoa học thường thức; Trung học phổ thông; )
DDC: 001 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120491. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Khiếu Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Đạo....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720097
    Tóm tắt: Những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt khi tham gia giao thông đường bộ và giới thiệu các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp đối với học sinh
(Giao thông đường bộ; Học sinh; Vi phạm pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đạo; Nguyễn Thị Mỹ Lệ; Nguyễn Xuân Hữu; Nguyễn Minh Đức--ch.b.; Khiếu Mạnh Hùng; ]
DDC: 343.59709402638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121408. NGUYỄN BÁ QUANG
    Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản/ Nguyễn Bá Quang.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 163-164
    ISBN: 9786045702765
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thôn, tổ dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Một số nhiệm vụ trọng tâm ở thôn, tổ dân phố. Nghiệp vụ công tác của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Hệ thống chính trị và công tác dân vận ở cơ sở
(Tổ dân phố; Tổ trưởng; Trưởng thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120924. PHẠM NGỌC TRUNG
    Văn hoá giao thông ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Ngọc Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 214tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721582
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá giao thông. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá giao thông ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Giao thông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44547. VÕ THỊ THU THUỶ
    Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt/ Võ Thị Thu Thuỷ, Phạm Thuỷ Tiên.- H.: Xây dựng, 2018.- 141tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 132-137
    ISBN: 9786048223298
    Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống, giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác, ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt tại ba miền Bắc, Trung, Nam
(Kiến trúc nhà ở; Kiến trúc truyền thống; Thiên nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thuỷ Tiên; ]
DDC: 728.309597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121504. NGUYỄN HUY LƯƠNG
    Cẩm nang công tác thống kê cấp xã/ Nguyễn Huy Lương.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thống kê, 2015.- 255tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 251
    ISBN: 9786045707562
    Tóm tắt: Cung cấp những nội dung quan trọng, thiết yếu nhất để tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động thống kê trong phạm vi xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và báo cáo cấp trên của cấp ủy, chính quyền cấp xã
(; Thống kê; Công tác; )
DDC: 315.97 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121378. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
    Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn/ Trương Thành Trung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Giao thông Vận tải, 2015.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786045721865
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất giúp người điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn, đúng luật trên lộ trình tham gia giao thông, tránh những va chạm thường gặp và sai lầm dễ mắc phải, những lỗi thường bị xử phạt
(Lái xe; An toàn giao thông; Ô tô; )
DDC: 363.125 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483799. NGUYỄN BÍCH NGỌC
    Từ điển lịch sử Việt Nam phổ thông/ Nguyễn Bích Ngọc, Lưu Hùng Chương, Nguyễn Văn Thu.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2010.- 501tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075921290
(Lịch sử; Từ điển; ) [Việt Nam; ] {Lịch sử Việt Nam; } |Lịch sử Việt Nam; | [Vai trò: Lưu Hùng Chương; Nguyễn Văn Thu; ]
DDC: 959.7003 /Price: 90000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120455. NGUYỄN VĂN CUNG
    Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi/ Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng.- H.: Xây dựng, 2015.- 196tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 193-194
    ISBN: 9786048216962
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về công trình tháo lũ trong hệ thống thuỷ lợi. Kỹ thuật tính toán và xây dựng đập tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông tháo lũ, giếng tháo lũ, công trình tháo lũ kiểu sâu
(Hệ thống thuỷ lợi; ) {Công trình tháo lũ; } |Công trình tháo lũ; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Đặng; Ngô Trí Viềng; ]
DDC: 627.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38069. Lịch sử Việt Nam phổ thông. T.5: Từ năm 1858 đến năm 1930/ Tạ Thị Thúy (ch.b.), Đỗ Xuân Trường, Nguyễn Lan Dung, Phạm Như Thơm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 560tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    Thư mục: tr. 527-558
    ISBN: 9786045735992
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1930
(Lịch sử; 1858-1930; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tạ Thị Thúy--ch.b.; Phạm Như Thơm; Đỗ Xuân Trường; Nguyễn Lan Dung; ]
DDC: 959.7028 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114399. Các nghề thủ công và văn hoá ẩm thực truyền thống vùng đất tổ/ Đặng Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Khắc Xương, Đặng Xuân Tuyên....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028977
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công truyền thống vùng đất Tổ như: nghề mộc, nghề làm trống làng Hanh Cù, nghề sơn Quang Dầu, nghề bông vải sợi, nghề trèo cọ...; Văn hoá ẩm thực dân gian đất Tổ: văn hoá ẩm thực từ cội nguồn Văn Lang, truyền thống ăn uống Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng, món ăn của đồng bào Mường Phú Thọ, ...
(Văn hoá ẩm thực; Nghề thủ công truyền thống; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Nguyễn Tác Chi; Nguyễn Anh Cơ; Đặng Xuân Tuyên; Nguyễn Khắc Xương; Đặng Đình Thuận--ch.b.; ]
DDC: 394.120959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114323. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Người Khơ Me; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114761. ĐẶNG THỊ OANH
    Ứng xử với rừng trong văn hoá truyền thống của người Thái ở Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thuỷ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 342tr.: sơ đồ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-327. - Thư mục: tr. 329-332
    ISBN: 9786049028281
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về vai trò của rừng trong đời sống của người Thái. Trình bày các tri thức dân gian liên quan đến săn bắt thú rừng, chim chóc, hái lượm rau, củ, quả và các loại côn trùng trong rừng; một số tri thức dân gian (khác) khi vào rừng và vấn đề rừng với các tri thức liên quan đến việc làm nương rẫy và chăn nuôi trâu trên rừng; tín ngưỡng về rừng của người Thái; rừng với tri thức liên quan tới các phong tục tập quán vòng đời của người Thái
(Văn hoá truyền thống; Người Thái; Rừng; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thuỷ; ]
DDC: 398.309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114326. Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An/ B.s.: Lê Văn Kỳ (ch.b.), Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-194
    ISBN: 9786049027895
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề biển truyền thống ở Thuận An (Thừa Thiên - Huế); văn học dân gian và lễ hội; phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An
(Văn hoá truyền thống; Vùng biển; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trương Duy Bích--b.s.; Nguyễn Hương Liên--b.s.; Lê Văn Kỳ--ch.b.; Trần Đình Niên--b.s.; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158538. Hỏi - Đáp luật giao thông đường bộ.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 191tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật)
    ISBN: 8935075930858
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật giao thông đường bộ, gồm 89 điều với các mục qui định về qui tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện tham gia hệ thống đường bộ, người điều khiển phương tiện, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ cùng các điều khoản thi hành
(Luật giao thông đường bộ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970930268 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96791. LƯỜNG SONG TOÀN
    Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của người Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 216tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 187-210
    ISBN: 9786047843107
    Tóm tắt: Khái quát về người Thái ở huyện Mai Châu, Hoà Bình và nhận thức của họ trong hôn nhân. Giới thiệu những nghi thức trong đám cưới truyền thống gồm: Các bước ăn hỏi, tổ chức đám cưới theo truyền thống, những nghi thức quan trọng trong đám cưới, hình thức đi ở rể và đi làm rể sau khi cưới cũng như những mối quan hệ sau hôn nhân của dân tộc Thái ở Hòa Bình
(Nghi thức; Hôn lễ; Dân tộc Thái; ) [Hoà Bình; Mai Châu; ]
DDC: 395.220959719 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.