Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 484.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121506. Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Phạm Hồng Quý, Lê Văn Thái....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: hình vẽ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045721070
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giao tiếp; công tác giao tiếp, những kỹ năng giao tiếp, một số quy định và nguyên tắc giao tiếp của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở
(Giao tiếp; Kĩ năng; Thị trấn; Phường; ; ) [Vai trò: Phạm Hồng Quý; Lê Văn Thái; Đỗ Thu Hiền; Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Kiều; ]
DDC: 302.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121056. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ, Bùi Đức Kháng....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 275tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045701676
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về chính trị và hệ thống chính trị, nhà nước và hành chính nhà nước, uỷ ban nhân dân cấp xã, quản lý hành chính nhà nước và một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã, công tác quần chúng
(Hành chính địa phương; Kĩ năng quản lí; Quản lí nhà nước; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đức--b.s.; Nguyễn Hữu Hải--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Bùi Đức Kháng--b.s.; ]
DDC: 352.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121264. XUÂN NAM
    Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn/ B.s.: Xuân Nam, Cao Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 264tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721834
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về máy tính điện tử và hệ điều hành; hướng dẫn làm việc với hệ điều hành Windows 8; hướng dẫn sử dụng phần mềm tin học văn phòng; Internet và ứng dụng trên Internet cần biết
(Tin học văn phòng; ) [Vai trò: Cao Minh--b.s.; ]
DDC: 005 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118922. NGUYỄN ĐỨC HÀ
    Một số vấn đề về xây dựng Đảng ở xã, phương, thị trấn/ Nguyễn Đức Hà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 266tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045701652
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, thị trấn trong những năm gần đây: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; một số điểm mới trong điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khoá XI); quán triệt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
(Công tác Đảng; Xây dựng Đảng; ; Phường; Thị trấn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98783. Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hoá - xã hội ở xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 239tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728444
    Tóm tắt: Trình bày kỹ năng quản lý công tác văn hoá - xã hội, công chức làm công tác văn hoá - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, công tác thể dục - thể thao, công tác du lịch, công tác lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn
(; Thị trấn; Phường; Hành chính địa phương; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh Xuân--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Nguyễn Thế Vịnh--ch.b.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Tạ Quang Tuấn--b.s.; ]
DDC: 353.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129219. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ, Bùi Đức Kháng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 438tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045701676
    Tóm tắt: Giải đáp một số qui định chung về quản lí nhà nước và kĩ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn: chính trị và hệ thống chính trị, nhà nước và hành chính nhà nước, uỷ ban nhân dân cấp xã... và các văn bản pháp luật có liên quan
(Hành chính địa phương; Kĩ năng quản lí; Quản lí nhà nước; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thủ; Vũ Đăng Minh; Bùi Đức Kháng; Nguyễn Hữu Hải; Nguyễn Hữu Đức; ]
DDC: 352.1509597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học496458. SCHWARTZ, JOANNE
    Thị trấn bên bờ biển/ Joanne Schwartz, Sydney Smith ; Anh Tú dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 52tr.: tranh vẽ; 27x20cm.
    ISBN: 9786042091893
{Canada; Truyện tranh; Văn học thiếu nhi; } |Canada; Truyện tranh; Văn học thiếu nhi; |
DDC: 813 /Price: 58000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442596. Nghiệp vụ kế toán xã, phường, thị trấn - Quy định mới về quản lý ngân sách 2017/ Sưu tầm, hệ thống hoá: Hữu Đại, Hữu Thắng.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047915545
    Tóm tắt: Trình bày Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành ; Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành ; Quy định mới về tinh giản biên chế, cải cách hành chính và cơ chế tự chủ áp dụng trong cơ quan phường, xã, thị trấn; Quy định mới về quản lý tài chính, chế độ chính sách đối với cơ quan xã, phường, thị trấn ;...
(Ngân sách; Luật; Kế toán; Phường; ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Thắng; Hữu Đại; ]
DDC: 657 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62367. Thị trấn bên bờ biển: Truyện tranh/ Joanne Schwartz, Sydney Smith ; Anh Tú dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 50tr.: tranh màu; 20x27cm.
    Tên sách tiếng Anh: Town is by the sea
    ISBN: 9786042091893
(Văn học thiếu nhi; ) [Canada; ] [Vai trò: Anh Tú--dịch; Smith, Sydney; Schwartz, Joanne; ]
DDC: 813 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93824. Những qui định mới trong điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn/ Vũ Đình Quyền tuyển chọn, hệ thống.- H.: Lao động, 2016.- 400tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786045964323
    Tóm tắt: Giới thiệu những qui định mới về hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn bao gồm những qui định chi tiết về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định về công tác chứng thực, luật hộ tịch, tiếp cận thông tin và hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật công; } |Luật công; | [Vai trò: Vũ Đình Quyền--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 342.59702638 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107826. Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Tài chính, 2015.- 430tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047910793
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách, chế độ kế toán ngân sách tài chính, chế độ đấu thầu mua sắm thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước, quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính...
(; Thị trấn; Phường; Chế độ kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm--s.t., hệ thống; Kim Phượng--s.t., hệ thống; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 3350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40646. Thị trấn mèo: Truyện tranh. T.1/ Nekomaki ; R.E.I dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 175tr.: tranh vẽ; 18cm.
    Phụ lục: tr. 170-175
    ISBN: 9786042114233
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nekomaki; R.E.I--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40650. Thị trấn mèo: Truyện tranh. T.2/ Nekomaki ; R.E.I dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 174tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042114240
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nekomaki; R.E.I--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70374. TĂNG BÌNH
    Cẩm nang nghiệp vụ công tác & hệ thống các tình huống thường gặp trong mọi lĩnh vực dành cho chủ tịch xã, phường, thị trấn/ Tuyển chọn, hệ thống: Tăng Bình, Ngọc Tuyền.- H.: Lao động, 2017.- 415tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786045979136
    Tóm tắt: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho chủ tịch xã, phường, thị trấn; trình bày kỹ năng cần thiết trong hoạt động của Chủ tịch UBND xã; nghiệp vụ quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư; giới thiệu một số văn bản pháp luật cho hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn
(; Nghiệp vụ; Thị trấn; Phường; Cán bộ lãnh đạo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngọc Tuyền--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 352.1409597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84256. Cẩm nang quản lý thu - chi tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư & hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ngân sách dành cho xã, phường, thị trấn năm 2016/ S.t., hệ thống: Tăng Bình, Ngọc Tuyền.- H.: Tài chính, 2016.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047913398
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tài chính xã. Quản lý thu, chi ngân sách và thu tài chính khác của xã. Quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư. Quản lý tài sản nhà nước tại xã. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Giao dịch hoạt động tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Nghiệp vụ kế toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn
(Phường; Thị trấn; ; Chế độ kế toán; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngọc Tuyền--s.t., hệ thống; Tăng Bình--s.t., hệ thống; ]
DDC: 352.409597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137419. Về thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Hiển (ch.b.), Lê Thị Thiều Hoa, Dương Bạch Long....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 410tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư Pháp
    Phụ lục: tr. 380-397. - Thư mục: tr. 398-405
    ISBN: 9786045702468
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về pháp luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực trạng thi hành Pháp lệnh. Giới thiệu việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong một số lĩnh vực cụ thể. Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
(Dân chủ; Thị trấn; Phường; ; Pháp lệnh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Thiều Hoa; Trương Hồng Quang; Nguyễn Văn Hiển--ch.b.; Dương Bạch Long; Đinh Công Tuấn; ]
DDC: 342.597085 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159673. Quy định pháp luật về công chức xã, phường, thị trấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 287tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045702482
    Tóm tắt: Trích một số quy định chung trong Luật cán bộ công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những quy định cụ thể trong các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ và một số quy định có liên quan trong các văn bản pháp quy đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
(Pháp luật; Thị trấn; Phường; ; Công chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59700263 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học10860. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Trảng Bom/ B.s.: Phạm Văn Trí, Phạm Quốc Hội, Nguyễn Ngọc Quang....- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2020.- 340tr., 22tr. ảnh màu: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Huyện uỷ Trảng Bom. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Trảng Bom
    Phụ lục: tr. 314-340
    ISBN: 9786045277317
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người và truyền thống thị trấn Trảng Bom, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân phường qua các thời kỳ: Kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1994), Đảng bộ lãnh đạo xây dựng thị trấn theo hướng hiện đại (1994-2010), phát triển toàn diện theo hướng văn minh đô thị (2010-2015)
(Thị trấn; Đảng bộ; Lịch sử; ) [Biên Hoà; Đồng Nai; Trảng Bom; ] [Vai trò: Phạm Văn Trí; Nguyễn Ngọc Quang; Võ Thị Mai Hương; Phạm Quốc Hội; Trần Thị Thuý Hằng; ]
DDC: 324.25970750959775 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.