Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 139.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194180. PHẠM KHANG
    Các thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân/ Phạm Khang b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 247tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 240-246
    ISBN: 8935075921740
    Tóm tắt: Giới thiệu một số thủ lĩnh nông dân đã từng tham gia khởi nghĩa chống lại các triều đại đã được nhân dân ghi nhận, tôn vinh và vẫn còn tưởng nhớ tới cho đến tận ngày nay: Trần Cảo, Trần Tuân, Nguyễn Hữu Cầu,...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Thủ lĩnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70092 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71763. KHOR, PATRICK
    Thủ lĩnh số thế hệ Y: Động lực đằng sau kỷ nguyên mới của các nhà doanh nghiệp/ Patrick Khor ; Nguyễn Thị Uyển Linh biên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017.- 231tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: iBosses - The rise of gen Y entrepreneurs : the momentum behind the new age of entrepreneurs
    ISBN: 9786045868812
    Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm thực tế khởi nghiệp của các doanh nhân thế hệ X và Y ở Singapore với giả thuyết về thế hệ Y khác biệt. Phân tích sử dụng lý thuyết thế hệ để giải thích nguyên nhân vì sao những doanh nhân thế hệ Y lại khác biệt so với những thế hệ còn lại...
(Doanh nhân; ) [Xingapo; ] {Khởi nghiệp; } |Khởi nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Thị Uyển Linh--biên dịch; ]
DDC: 658.11095957 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697506. Các thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân/ Phạm Khang b.s.- H.: Văn hóa - Thông tin, 2012.- 247tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075921740
(Nhân vật lịch sử; Khởi nghĩa; Nông dân; ) [Việt Nam; ] {Khởi nghĩa nông dân; Thủ lĩnh; Lịch sử; } |Khởi nghĩa nông dân; Thủ lĩnh; Lịch sử; | [Vai trò: Phạm Khang; ]
DDC: 959.702 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học18990. LÊ QUANG TRẠNG
    Thủ lĩnh băng vịt đồng/ Lê Quang Trạng.- H.: Kim Đồng, 2019.- 134tr.: tranh vẽ; 20cm.
    ISBN: 9786042117913
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học234686. Thủ lĩnh bản Nun: Truyện thiếu nhi/ Phùng Phương Quý.- H.: Văn hoá dân tộc, 2008.- 87tr.; 19cm.
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phùng Phương Quý; ]
DDC: 895.9223 /Price: 12500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học316890. Thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh: Truyện tranh/ Lời: Quang Huynh ; Tranh: Nguyễn Bích.- H.: Văn hoá dân tộc, 2001.- 56tr : tranh vẽ; 19cm.
{Văn học thiếu nhi; Việt Nam; Truyện tranh; } |Văn học thiếu nhi; Việt Nam; Truyện tranh; | [Vai trò: Nguyễn Bích; ]
DDC: 808.8 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học673573. REIND, THOMAS MINE
    Thủ lĩnh da đỏ Oskeola/ Thomas Mine Reind ; Hiệp Khánh phỏng dịch.- H.: Thanh niên, 2003.- 237tr.; 21cm.- (Tủ sách Văn học cổ điển rút gọn)
(Văn học; ) [Mỹ; ]
DDC: 813.4 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học170098. NGUYỄN THÁI HẢI
    Mơ làm thủ lĩnh: Truyện dài/ Nguyễn Thái Hải.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 110tr.; 21cm.- (Tủ sách Thiếu nhi)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học328426. Thủ lĩnh vùng sa mạc/ Người dịch: Phạm Quang Long, Bùi Trọng Cường.- H.: Văn hoá Thông tin, 2000.- 502tr; 19cm.
{ả Rập; Văn học trung đại; Truyện ngắn; } |ả Rập; Văn học trung đại; Truyện ngắn; | [Vai trò: Bùi Trọng Cường; Phạm Quang Long; ]
DDC: 398.20934 /Price: 47500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học324939. LÊ TẤN HIẾN
    Thủ lĩnh gò miếu cổ: Truyện vừa/ Lê Tấn Hiến ; Bìa và minh hoạ: Tô Chiêm.- H.: Kim Đồng, 2000.- 184tr : hình vẽ; 19cm.
    Sách hưởng ứng cuộc vận động sáng tác truyện và tranh truyện cho thiếu nhi 1999-2000
{Truyện vừa; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; } |Truyện vừa; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; | [Vai trò: Tô Chiêm; ]
DDC: 895.9223 /Price: 9.400đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456804. REID, THOMAS MINE
    Oskeola thủ lĩnh da đỏ: Tiểu thuyết/ THOMAS MINE REID; Nguyễn Đức Quyết dịch.- Kiên Giang: Nxb.Tổng hợp, 1989.- 382tr; 19cm.
[Anh; ] {Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; } |Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đức Quyết; ]
DDC: 823 /Price: 3.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469842. ĐINH VIẾT BẢO
    Đinh Công Tráng thủ lĩnh khởi nghĩa Ba Đình/ Đinh Viết Bảo.- Hà Nội: Lao động, 2005.- 320tr.; 19cm.
Đinh Công Tráng; (Khởi nghĩa Ba Đình; Khởi nghĩa; Lịch sử; Thủ lĩnh; ) [Việt Nam; Ba Đình; ]
DDC: 959.703 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576591. GAUTIER, THÉOPHILE
    Thủ lĩnh Fracasse/ Théophile Gautier ; Hector Katz phóng tác ; Đức Thụy dịch.- H.: Kim Đồng, 2002.- 186tr.; 17.- (Tủ sách danh tác thế giới)
(Pháp; Truyện thiếu nhi; Văn học thiếu nhi; ) [Vai trò: Đức Thụy; ]
DDC: 843 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học383031. Thủ lĩnh diều hâu/ Phương Linh dịch.- H.: Kim Đồng, 1995.- 44tr; 19cm.
{Văn học thiếu nhi; } |Văn học thiếu nhi; | [Vai trò: Phương Linh; ]
DDC: 800 /Price: 2200đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449452. LOGAN, DAVE
    Thủ lĩnh bộ lạc: Thuật lãnh đạo xuất chúng để đưa tổ chức vươn tới một tầm cao mới/ Dave Logan, John King, Halee Fischer-Wright ; Người dịch: Huy Tâm ; Hiệu đính: Trần Thị Thu Huyền.- Hà Nội: Hồng Đức, 2019.- 482tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 306
    Tên sách tiếng Anh: Tribal leadership: Leveraging natural groups to build a thriving organization
    ISBN: 9786049515293
    Tóm tắt: Giới thiệu điểm khác biệt giữa một bộ lạc trung bình và một bộ lạc thành công chính là văn hoá. Văn hóa là tất cả để một tổ chức thành công. Hầu hết các nền văn hóa cạnh tranh trong nội bộ. Những nền văn hóa tuyệt vời thì cạnh tranh với đối thủ. Còn những nền văn hóa sáng tạo thì chẳng cạnh tranh với ai cả...
(Bí quyết thành công; Hiệu quả; Lãnh đạo; ) [Vai trò: Huy Tâm; King, John; Wright, Halee Fischer; Trần Thị Thu Huyền; ]
DDC: 658.4 /Price: 182000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539766. Thủ lĩnh chì gộc/ Trần Quốc Tuấn ; minh họa: Trần Thu Hương.- H.: Kim Đồng, 2012.- 70tr: tranh vẽ; 25cm.
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Quốc Tuấn; Trần Thu Hương--minh họa; ]
DDC: 895.9223 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469760. NGUYÊN HÙNG
    Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên/ Nguyên Hùng.- Tái bản.- Hà Nội: Công an nhân dân, 2005.- 354tr; 21cm.
[Việt Nam; ] {Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.9223 /Price: 47.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học562706. KAZANZAKI, NIKÔX
    Thủ lĩnh Misen: Tiểu thuyết/ Nikôx Kazanzaki, Hoàng Nguyên Kỳ dịch và giới thiệu.- H.: Văn học, 1997.- 2 tập; 19cm.- (Văn học hiện đại nước ngoài. Văn học Hy Lạp)
{Tiểu thuyết; } |Tiểu thuyết; | [Vai trò: Hoàng Nguyên Kỳ--Dịch; Kazanzaki, Nikôx--Tác giả; ]
/Price: 31.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học344331. KAZANZAKI, NIKOX
    Thủ lĩnh Misen: Tiểu thuyết. T.1/ Nikox Kazanzaki ; Hoàng Nguyên Kỳ dịch và giới thiệu.- H.: Văn học, 1997.- 393tr; 19cm.- (Văn học hiện đại nước ngoài. Văn học Hy Lạp)
{Văn học hiện đại; tiểu thuyết; Hy Lạp; } |Văn học hiện đại; tiểu thuyết; Hy Lạp; | [Vai trò: Hoàng Nguyên Kỳ; ]
DDC: 889.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học344189. KAZANZAKI, NIKÔX
    Thủ lĩnh Misen: Tiểu thuyết. T.2/ Nikôx Kazanzaki ; Hoàng Nguyên Kỳ dịch và giới thiệu.- H.: Văn học, 1997.- 402tr; 19cm.- (Văn học hiện đại nước ngoài. Văn học Hy Lạp)
    Dịch theo bản tiếng Pháp
{tiểu thuyết; Hy Lạp; Văn học hiện đại; } |tiểu thuyết; Hy Lạp; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Hoàng Nguyên Kỳ; ]
DDC: 889.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.