Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 331.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65803. TÔ THỊ ÁNH DƯƠNG
    Sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ: Tác động và hàm ý chính sách: Sách chuyên khảo/ Tô Thị Ánh Dương.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 231tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
    Phụ lục: tr. 197-221. - Thư mục: tr. 222-231
    ISBN: 9786049449628
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan, trọng tâm cải cách trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ của Trung Quốc; chiến lược quốc tế hoá đồng nhân dân tệ và các sáng kiến tài chính của Trung Quốc và tác động của sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ: giải pháp và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam
(Chính sách; Tài chính; Tiền tệ; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 332.0951 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86799. An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành (ch.b.), Lê Thanh Tâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 431tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 421-428
    ISBN: 9786045723791
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ, tổng quan hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam, an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam góc độ vĩ mô, vi mô, hội nhập quốc tế và những thách thức đối với an ninh tài chính tiền tệ, khuyến nghị và giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Tiền tệ; ) [Việt Nam; ] {An ninh tài chính; } |An ninh tài chính; | [Vai trò: Lê Thanh Tâm; Nguyễn Việt Hùng; Hà Quỳnh Hoa; Tô Trung Thành--ch.b.; Trần Thọ Đạt--ch.b.; ]
DDC: 332.49597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29693. SONG HONG BING
    Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính/ Song Hong Bing ; Đặng Hồng Quân dịch.- H.: Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2019.- 611tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786049837487
    Tóm tắt: Mô tả về 17 gia tộc đã cai trị hệ thống tài chính thế giới từ thế kỷ XIX cùng cách thức các gia tộc này kiểm soát hệ thống ngân hàng, dầu mỏ, các ngành công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp quốc phòng bằng cách tạo ra các công cụ tài chính, các sự kiện lớn nhằm bá chủ thế giới hiệu quả từ thuở ban đầu cho tới hiện nay
(Lịch sử; Tài chính; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Đặng Hồng Quân; ]
DDC: 332.091 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441442. RICKARDS, JAMES
    Sự lụi tàn của đồng tiền: Sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống tiền tệ quốc tế/ James Rickards ; Người dịch: Lại Hồng Vân.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 492tr.: minh hoạ; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The ascent of money
    ISBN: 9786047916504
(Tiền tệ; Tài chính; ) [Vai trò: Lại Hồng Vân; ]
DDC: 332.45 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76585. SONG HONG BING
    Chiến tranh tiền tệ: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới/ Song Hong Bing ; Hồ Ngọc Minh dịch.- H.: Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sách Bách Việt, 2017.- 519tr.: ảnh; 24cm.
    Tên sách tiếng Trung: Huo bi zhan zheng
    Phụ lục: tr. 461-517
    ISBN: 9786048024765
    Tóm tắt: Nội dung đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Qua đó làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những kế hoạch đầu tư hiệu quả
(Tài chính; Lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Hồ Ngọc Minh--dịch; ]
DDC: 332.09 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925. SONG HONG BING
    Chiến tranh tiền tệ= Currency wars : Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?. Ph.1/ Song Hong Bing ; Hồ Ngọc Minh dịch.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2020.- 531tr.: ảnh, biểu đồ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 471-531
    ISBN: 9786049917950
    Tóm tắt: Đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia; làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu của các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những kế hoạch đầu tư hiệu quả
(Tài chính; Lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Hồ Ngọc Minh; ]
DDC: 332.091 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24342. SONG HONG BING
    Chiến tranh tiền tệ= Currency wars : Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?/ Song Hong Bing ; Hồ Ngọc Minh dịch.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sách Bách Việt, 2019.- 471tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 417-471
    ISBN: 9786048036621
    Tóm tắt: Nội dung đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Qua đó làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những kế hoạch đầu tư hiệu quả
(Tài chính; Lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Hồ Ngọc Minh; ]
DDC: 332.09 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42324. ANTONOPOULOS, ANDREAS M.
    Internet của tiền tệ/ Andreas M. Antonopoulos ; Thu Hương dịch ; H.đ.: Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Sách Alpha, 2018.- 211tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The internet of money
    ISBN: 9786049463648
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói chuyện của tác giả trình bày những kiến thức tổng quan về bitcoin (tiền kỹ thuật số), các ứng dụng cũng như tác động, tầm quan trọng của nó đối với tương lai
(Tiền; Bài nói chuyện; Công nghệ thông tin; Xã hội thông tin; ) [Vai trò: Thu Hương--dịch; Nguyễn Khánh An--h.đ.; Lê Huy Hoà--h.đ.; ]
DDC: 302.231 /Price: 199000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76067. GATES, MARK
    Blockchain: Bản chất của blockchain, bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ: Sách tham khảo/ Mark Gates ; Thành Dương dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017.- 286tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Blockchain: Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts an the future of money
    Thư mục: tr. 227-229, 285-286. - Phụ lục: tr. 255-285
    ISBN: 9786045990049
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ blockchain như: blockchain là gì, hoạt động như thế nào, lịch sử của blockchain và bitcoin, lợi ích của công nghệ blockchain, những bất lợi, rủ ro khi sử dụng công nghệ blockchain, blockchain và ngành công nghiệp tài chính, blockchain và ngành công nghiệp ngoài lĩnh vực tài chính...
(Phần mềm máy tính; Giao dịch điện tử; Tiền tệ; Ngân hàng; Công nghệ; ) [Vai trò: Thành Dương--dịch; ]
DDC: 332.17802855745 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440935. Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng/ Sưu tầm và hệ thống: Nguyễn Hùng.- Hà Nội: Tài Chính, 2017.- 415tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047915569
(Luật ngân hàng; Tín dụng ngân hàng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hùng; ]
DDC: 346.597082 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71024. Doanh nghiệp Việt Nam hành động và đối sách trước ảnh hưởng của chính sách tiền tệ/ Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Quỳnh....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 259tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
    Thư mục: tr. 249-259
    ISBN: 9786049560408
    Tóm tắt: Trình bày chính sách tiền tệ và các mục tiêu, hệ thống các công cụ và kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ; khung nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động doanh nghiệp; những vấn đề nội tại của doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ...
(Chính sách tiền tệ; Ảnh hưởng; Doanh nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Hoài Lê--ch.b.; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Trần Thị Xuân Anh--ch.b.; Nguyễn Thị Thuý Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh Chi; ]
DDC: 338.709597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451874. ANTONOPOULOS, ANDREAS M.
    Internet của tiền tệ/ Andreas M. Antonopoulos; Thu Hương dịch; hiệu đính: Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hòa.- H.: Đại học kinh tế Quốc dân, 2017.- 211 tr.; 24 cm.
    Tên sách tiếng Anh: The internet of money
    ISBN: 9786049463648
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói chuyện của tác giả trình bày những kiến thức tổng quan về bitcoin (tiền kỹ thuật số), các ứng dụng cũng như tác động, tầm quan trọng của nó đối với tương lai
(Bài nói chuyện; Công nghệ thông tin; Xã hội thông tin; Tiền; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh An--hiệu đính; Lê Huy Hòa--hiệu đính; Thu Hương--dịch; ]
DDC: 302.231 /Price: 199000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451909. Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng/ Nguyễn Hùng sưu tầm và hệ thống.- H.: Tài chính, 2016.- 415 tr: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786047915569
    Tóm tắt: Trình bày luật ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng & trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng ; quy định về phương pháp tính và hoạch toán thu, trả lãi & tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng ; hướng dẫn mới nhất về lãi suất cho vay, dịch vụ thanh toán ; quy định về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động ủy thác, đổi ngoại tệ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng
(Chính sách tiền tệ; Ngân hàng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hùng--sưu tầm và hệ thống; ]
DDC: 332.46 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46391. SONG HONG BING
    Chiến tranh tiền tệ: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?/ Song Hong Bing ; Hồ Ngọc Minh dịch.- H.: Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sách Bách Việt, 2018.- 519tr.: ảnh; 24cm.
    Tên sách tiếng Trung: Huo bi zhan zheng
    Phụ lục: tr. 461-517
    ISBN: 9786048029753
    Tóm tắt: Nội dung đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Qua đó làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những kế hoạch đầu tư hiệu quả
(Tài chính; Lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Hồ Ngọc Minh--dịch; ]
DDC: 332.09 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52159. CAO THỊ Ý NHI
    Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ/ Ch.b.: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.- 472tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ
    Thư mục: tr. 469-471
    ISBN: 9786049464256
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tài chính và tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng trung gian, lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, cầu tiền tệ...
(Lí thuyết; Tiền tệ; Tài chính; ) [Vai trò: Đặng Anh Tuấn--ch.b.; ]
DDC: 332.01 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71528. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ/ B.s.: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Hữu Tài....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017.- 471tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ
    Thư mục: tr. 469-471
    ISBN: 9786049462573
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tài chính và tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng trung gian, lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, cầu tiền tệ...
(Lí thuyết; Tiền tệ; Tài chính; ) [Vai trò: Cao Thị Ý Nhi--ch.b.; Nguyễn Thị Hoài Phương--b.s.; Đặng Anh Tuấn--ch.b.; Nguyễn Hữu Tài--b.s.; Đoàn Phương Thảo--b.s.; ]
DDC: 332.01 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98436. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ/ B.s.: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Hữu Tài....- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016.- 472tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ
    Thư mục: tr. 469-471
    ISBN: 9786049461200
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tài chính và tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng trung gian, lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, cầu tiền tệ...
(Lí thuyết; Tài chính; Tiền tệ; ) [Vai trò: Đặng Anh Tuấn--ch.b.; Nguyễn Thị Hoài Phương--b.s.; Đoàn Phương Thảo--b.s.; Cao Thị Ý Nhi--ch.b.; Nguyễn Hữu Tài--b.s.; ]
DDC: 332.01 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84855. NGUYỄN VĂN TIẾN
    Tiền tệ - ngân hàng và thị trường tài chính: Dành cho nhà quản lý tài chính - ngân hàng, học viên cao học và nghiên cứu sinh/ Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đức Hưởng.- H.: Lao động, 2016.- 859tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 859
    ISBN: 9786045948965
    Tóm tắt: Trình bày đại cương về tài chính - tiền tệ; tiền tệ và chính sách tiền tệ: ngân hàng và tín dụng ngân hàng; các thị trường tài chính và công cụ tài chính phái sinh
(Thị trường tài chính; Tiền tệ; Ngân hàng; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Hưởng; Nguyễn Kim Anh; ]
DDC: 332.1 /Price: 270000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159162. VÕ TRÍ THÀNH
    Các quy định về tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương, Đinh Thu Hằng.- H.: Tri thức, 2013.- 156tr.: biểu đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 153-156
    ISBN: 9786049088513
    Tóm tắt: Phân tích toàn bộ hệ thống các qui định về tài chính cũng như những thay đổi quan trọng trong cấu trúc của thị trường tài chính Việt Nam. Đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệ trong mối quan hệ với các qui định tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và đưa ra những khuyến nghị cụ thể để phát triển thị trường tài chính, đổi mới chính sách tiền tệ cả trong ngắn hạn và dài hạn
(Tài chính; Thị trường tài chính; Chính sách tiền tệ; Cấu trúc; Qui định; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Thu Hằng; Nguyễn Anh Dương; ]
DDC: 332.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học419649. Hỏi và đáp một số vấn đề về ngân hàng tiền tệ tín dụng và thanh toán.- H.: Sự thật, 1984.- 95tr; 20cm.
    Tóm tắt: Phân tích bản chất, vai trò, quá trình phát triển của ngân hàng, tiền tệ, tín dụng cũng như những thể thức thanh toán qua ngân hàng
{Ngân hàng; Thanh toán; Tín dụng; Tiền tệ; } |Ngân hàng; Thanh toán; Tín dụng; Tiền tệ; |
DDC: 332.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.