Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 275.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936565. PHAN HỮU DẬT
    Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 407tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 403-407
    ISBN: 9786046217817
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc trong quốc gia Việt Nam đa dân tộc. Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta: Sự ra đời, quá trình phát triển, các đặc điểm đặc trưng dân tộc. Vấn đề dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ sự ổn định ở các vùng dân tộc và phương hướng giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay
(Dân tộc học; Nhân học; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927983. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (ch.b.), Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2019.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 196-199
    ISBN: 9786049158988
    Tóm tắt: Gồm những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trình bày nội dung, nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Giáo dục; Thanh niên; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Toàn; Nguyễn Thị Khương; Phạm Thị Huyền; Vũ Thị Thuỷ; ]
DDC: 172.1071 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970937. PHẠM THANH TÂM
    Quản lý hoạt động văn hoá cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Phạm Thanh Tâm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 274tr.: ảnh, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 271-274
    ISBN: 9786046298274
    Tóm tắt: Giới thiệu lý luận cơ bản, các hoạt động và thực hiện quản lý văn hoá cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Quản lí; Toàn cầu hoá; Văn hoá cơ sở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 353.709597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011099. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Sách chuyên khảo/ Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Nam....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 398-406
    ISBN: 9786045717455
    Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững; đề xuất quan điểm, nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam; thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết; định hướng và các giải pháp đột phá phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
(Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Văn Nam; Ngô Thắng Lợi; Trần Thị Vân Hoa; Vũ Thành Hưởng; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học882019. LÊ THANH BÌNH
    Truyền thông phát triển xã hội, văn hoá, ngoại giao văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0/ Lê Thanh Bình ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 559 tr.: bảng, biểu đồ; 24 cm.
    Thư mục: tr. 537-550
    ISBN: 9786045773000
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về truyền thông, truyền thông phát triển xã hội, văn hoá, ngoại giao văn hoá; truyền thông với một số lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện đại; giao lưu văn hoá, ngoại giao văn hoá từ góc nhìn truyền thông
(Truyền thông; Văn hoá; Xã hội; )
DDC: 302.23 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981013. VICTORIA QUỲNH GIANG
    9 chiến lược học tiếng Anh thành công cho người Việt: Vì sự thành công của người Việt trong môi trường toàn cầu hoá/ Victoria Quỳnh Giang.- H.: Phụ nữ, 2016.- 203tr.: bảng, sơ đồ; 23cm.
    Phụ lục: tr. 197-201
    ISBN: 9786045631713
    Tóm tắt: Giới thiệu 9 chiến lược học tiếng Anh ưu việt cho người Việt nhằm đạt tới những tố chất tốt để thực sự thành công trong việc học ngoại ngữ
(Bí quyết thành công; Phương pháp học tập; Tiếng Anh; )
DDC: 428 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970685. PHẠM THANH TÂM
    Văn hoá doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Phạm Thanh Tâm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 235tr.: ảnh, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 234-235
    ISBN: 9786046275282
    Tóm tắt: Nhận thức về văn hoá doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hoá, văn hoá doanh nhân dưới góc nhìn hành vi - lối ứng xử trong điều hành doanh nghiệp và xây dựng văn hoá doanh nhân hiện nay
{Văn hoá doanh nhân; } |Văn hoá doanh nhân; |
DDC: 338.092 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018256. Văn hoá gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Phạm Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Bùi Như Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721575
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá gia đình. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá gia đình ở nước ta hiện nay
(Gia đình; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Như Ngọc; Nguyễn Mỹ Linh; Nguyễn Thị Hồng; Phạm Ngọc Trung; Phạm Quế Hằng; ]
DDC: 306.8509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học873119. An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Trần Việt Hà (ch.b.), Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hải.- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 267tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-265
    ISBN: 9786045768488
    Tóm tắt: Lý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Những điểm mới về an ninh con ngưởi. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người Việt Nam hiện nay
(An ninh; Con người; Toàn cầu hoá; ) [Vai trò: Lương Thị Thu Hường; Nguyễn Thị Thanh Hải; Trần Việt Hà; Đỗ Thanh Bình; ]
DDC: 323.43 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938059. THIAGARAJAN, MAYA
    Dạy con thành công hơn cả Mẹ Hổ: Phương pháp dạy con Đông Tây kết hợp trong kỷ nguyên toàn cầu hoá/ Maya Thiagarajan ; Dịch: Huyền Trang, Thuỷ Tiên.- H.: Phụ nữ, 2018.- 330tr.: bảng, tranh vẽ; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Beyond the Tiger Mom
    Thư mục: tr. 319-330
    ISBN: 9786045649206
    Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp, bí quyết, kỹ năng giúp cha mẹ nuôi dạy con theo phương pháp Đông Tây kết hợp trong kỷ nguyên toàn cầu hoá bằng cách hoà trộn những mặt tốt nhất của phương Đông và phương Tây: giúp con đạt được tiềm năng học tập tối đa, cách rèn luyện cải thiện sự tập trung cho con, tìm sự cân bằng giữa học tập và vui chơi, giúp con nhìn nhận thất bại như là một kinh nghiệm học hỏi, học cách dạy con sử dụng công nghệ hợp lý
(Cha mẹ; Con cái; Dạy con; Quan hệ gia đình; ) [Vai trò: Thuỷ Tiên; Huyền Trang; ]
DDC: 306.874 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018312. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context : Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- XIII, 801tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Nhật Bản; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thanh Truyền; Cao Hồng; Trần Thị Phương Phương; Đoàn Lê Giang; Đào Lê Na; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1090019. Văn hoá Bắc Mỹ trong toàn cầu hoá/ B.s.: Lương Văn Kế (ch.b.), Trần Văn La, Đinh Công Tuấn....- H.: Giáo dục, 2011.- 247tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 216-236. - Thư mục: tr. 237-244
    ISBN: 129202
    Tóm tắt: Giới thiệu cội nguồn, những thành tựu nổi bật và đặc trưng của văn hoá Bắc Mỹ. Những phát triển và bản sắc văn hoá của Canađa và sự ảnh hưởng của văn hoá Mỹ. Tiếp xúc và ảnh hưởng qua lại giữa văn hoá châu Âu và văn hoá Bắc Mỹ. Ảnh hưởng của văn hoá Bắc Mỹ trên toàn thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Toàn cầu hoá; Văn hoá; Ảnh hưởng; ) [Bắc Mỹ; ] [Vai trò: Lê Thế Quế; Lương Văn Kế; Nguyễn Thị Nga; Trần Văn La; Đinh Công Tuấn; ]
DDC: 306.097 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1604284. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch.- TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.- xv, 666 tr.; 28 cm..
    ISBN: 9786047331802
|Du lịch; Hội thảo khoa học; Kỷ yếu; Toàn cầu hóa; Địa phương; |
DDC: 338.4 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433779. Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. T.2: Tộc người - Văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ/ Vương Xuân Tình, Vũ Đình Mười, Nguyễn Văn Tiệp....- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2016.- 1587 tr: bảng, hình vẽ, biểu đồ; 24 cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047340316
    Tóm tắt: Giới thiệu 45 bài tham luận tại hội thảo quốc tế " Việt Nam - Đông Nam Á : Hội nhập và thách thức" với nhiều chủ đề như: lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, các vấn đề dô thị di dân, môi trường, sức khỏe, tộc người, văn hóa tộc người, kinh tế, du lịch, tín ngưỡng, nghi lễ v.v....
(Quan hệ quốc tế; Toàn cầu hóa; ) [Việt Nam; Đông Nam Á; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tiệp; Vũ Đình Mười; Vương Xuân Tình; ]
DDC: 327.59 /Price: 320000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1012371. Hành vi người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hoá: Sách chuyên khảo/ B.s.: Trương Đình Chiến (ch.b.), Phạm Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Quang....- H.: Giáo dục, 2015.- 251tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 247-249
    ISBN: 9786040076663
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về lý thuyết hành vi người tiêu dùng trong thời đại toàn cầu hoá; hành vi mua, đánh giá thực trạng tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại của cư dân thành thị, kết quả nghiên cứu hành vi mua thực phẩm dành cho trẻ em sản xuất trong nước; kinh nghiệm thế giới và cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; một số chính sách, hành động để thúc đẩy hành vi tiêu dùng của người Việt Nam
(Hàng hoá; Hành vi; Người tiêu dùng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoài Long; Nguyễn Ngọc Quang; Phạm Hồng Hoa; Phạm Thị Huyền; Trương Đình Chiến; ]
DDC: 658.834209597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1005803. Tác động của toàn cầu hoá đến quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn An Hà (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu, Đặng Minh Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 365tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu
    Thư mục: tr. 356-366
    ISBN: 9786049029981
    Tóm tắt: Trình bày các đặc trưng và xu thế vận động về toàn cầu hoá và khu vực hoá cùng tác động của toàn cầu hoá tới một số nước Đông Âu và Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ 21, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đóng góp về lý luận cũng như thực tiễn cho đường lối phát triển đất nước
(Chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; Đông Âu; ] [Vai trò: Nguyễn An Hà; Nguyễn Chí Hiếu; Nguyễn Xuân Trung; Vũ Hùng Cường; Đặng Minh Đức; ]
DDC: 338.9597 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432635. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context : Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- XIII, 801tr: bảng; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Nhật Bản; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thanh Truyền; Cao Hồng; Trần Thị Phương Phương; Đoàn Lê Giang; Đào Lê Na; Đào Ngọc Chương; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1746221. Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. T.1: Chủ đề lịch sử - ngôn ngữ - giáo dục - khu vực học - đô thị - di dân - môi trường - sức khỏe.- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2016.- 692 tr.: bảng, hình vẽ, biểu đồ; 24 cm.
    Thư mục tham khảo cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047340309
    Tóm tắt: Sách gồm những bài viết liên quan đến lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, khu vực học... của các nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực
(Quan hệ quốc tế; ) |Toàn cầu hóa; Việt Nam; Đông Nam Á; |
DDC: 327.59 /Price: 270000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996636. Đảm bảo an ninh con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Đặng Xuân Thanh, Đào Thị Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Cao Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 427tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 405-427
    ISBN: 9786049560101
    Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ giữa an ninh con người, quyền con người và phát triển con người, làm rõ các thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng chính sách và hệ giải pháp bảo đảm an ninh con người Việt Nam đến năm 2025
(An ninh; Con người; Hội nhập quốc tế; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Cao Đức; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Đình Tuấn; Đào Thị Minh Hương; Đặng Xuân Thanh; ]
DDC: 323.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1301978. TRẦN XUÂN TRƯỜNG
    Nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế hiện nay/ Trần Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Hồi...- H.: Quân đội nhân dân, 2002.- 315tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Tóm tắt: Những đặc điểm chính và ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đến sự nghiệp củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay. Yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ đất nước
{Kinh tế; Quốc phòng; Toàn cầu hoá; Việt Nam; } |Kinh tế; Quốc phòng; Toàn cầu hoá; Việt Nam; | [Vai trò: Dương Văn Lượng; Nguyễn Ngọc Hồi; Nguyễn Tuấn Dũng; Nguyễn Vĩnh Thắng; ]
DDC: 355.09597 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.