Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3420.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487117. Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay: Cách phát hiện bệnh cho trẻ em/ Trần Lệ Xuân biên dịch.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 235tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 8936446520173
    Tóm tắt: Cơ sở chẩn đoán bệnh qua vân tay, móng tay trẻ em; đặc điểm sinh lý và bệnh lý; dự đoán, phán đoán sức khoẻ, bệnh tật cho trẻ.
(Trẻ em; Chẩn đoán; Bệnh; Vân tay; Điều trị; ) [Vai trò: Trần Lệ Xuân; ]
DDC: 618.92 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99453. Hướng dẫn bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp.- H.: Lao động, 2016.- 179tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 134-178
    ISBN: 9786046527831
    Tóm tắt: Giới thiệu thông tin chung về bảo vệ trẻ em trong tình hình khẩn cấp như một số thuật ngữ; tình hình khẩn cấp; giảm nhẹ thảm hoạ; nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ trẻ em trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Tổng quan về sự phát triển của trẻ em, bảo vệ trẻ em và các tình huống khẩn cấp
(Bảo vệ trẻ em; Hướng dẫn; ) [Việt Nam; ] {Tình huống khẩn cấp; } |Tình huống khẩn cấp; |
DDC: 362.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159961. NGUYỄN VĂN ĐỨC
    Giải đáp phòng và chữa bệnh thông thường cho trẻ em/ Nguyễn Văn Đức, Nông Thuý Ngọc.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 195tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075932647
    Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ, phòng chữa một số bệnh tật, định hướng kịp thời khám chữa và tự điều dưỡng, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ
(Trẻ em; Điều trị; Phòng bệnh; ) [Vai trò: Nông Thuý Ngọc; ]
DDC: 618.92 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156084. Hỏi - Đáp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 166tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930841
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên về các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ mười sau tuổi đến dưới mười tám tuổi, tổ chức thanh niên
(Pháp luật; Bảo vệ; Thanh niên; Trẻ em; Giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97178. Hỏi - Đáp về luật trẻ em năm 2016.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 148tr.: sơ đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728642
    Tóm tắt: Gồm 154 câu hỏi đáp pháp luật về luật trẻ em năm 2016 bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
(Pháp luật; Luật trẻ em; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970877202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99037. NGUYỄN SĨ HÀ
    Hướng dẫn bơi lội cho trẻ em/ Nguyễn Sĩ Hà.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thể dục Thể thao, 2016.- 124tr.: hình vẽ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728680
    Tóm tắt: Trình bày những điều kiện cần thiết khi dạy bơi cho trẻ. Hướng dẫn các bài tập làm quen với nước, kỹ thuật bơi thể thao, kỹ thuật cứu người bị đuối nước và cách thoát hiểm
(Trẻ em; Bơi; )
DDC: 797.21 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78112. VŨ HỒNG NHI
    Đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng/ Vũ Hồng Nhi.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 346tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 257-324. - Thư mục: tr. 325-339
    ISBN: 9786047867325
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về đồ chơi và khái quát môi trường hình thành, sáng tạo đồ chơi. Hướng dẫn cách làm, cách chơi và những biến đổi của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu giá trị của đồ chơi trẻ em, thực trạng và vấn đề bảo tồn, phát triển các giá trị của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng
(Văn hoá dân gian; Đồ chơi; Trẻ em; ) [Đồng bằng Sông Hồng; ]
DDC: 394.3083095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121552. Phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Tên sách ngoài bìa ghi: Cẩm nang phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em
    Thư mục: tr. 194
    ISBN: 9786046522842
    Tóm tắt: Tìm hiểu về thiên tai, các loại hình thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới trẻ em cũng như các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em
(Phòng chống; Thiên tai; Tai nạn thương tích; Trẻ em; )
DDC: 363.10083 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43599. TAM VŨ
    Người tù của đĩa bay: Dành cho trẻ em từ 10-18 tuổi/ Tam Vũ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 157tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: Võ Kim Cương
    ISBN: 9786045873793
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492343. Bài thuốc dân gian chữa bệnh trẻ em và phụ nữ/ Soạn dịch: Nguyễn Văn Thái.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 207tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048663896
    Tóm tắt: Thu thập, tuyển chọn những bài thuốc hay dùng để chữa bệnh thường gặp ở trẻ em và phụ nữ. Với từng bệnh, đều nêu nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, những điều cần biết và các bài thuốc dân gian kèm theo.
(Phụ nữ; Trẻ em; Điều trị; Bài thuốc dân gian; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thái; ]
DDC: 615.88 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37657. VÀNG THỊ NGA
    Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng cho trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 243tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 216-220. - Phụ lục: tr. 225-236
    ISBN: 9786049776014
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về trang phục và và nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín; giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai
(Đồ dùng; Dân tộc Nùng; Nghệ thuật trang trí; Trang phục; ) [Lào Cai; ]
DDC: 391.008995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24808. LÊ THỊ HOÀNG YẾN
    Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái/ Lê Thị Hoàng Yến (ch.b.), Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung.- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019.- 503tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049523649
    Tóm tắt: Cung cấp thông tin quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan
(Trẻ em; Phụ nữ; Bạo lực; Pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Kim Dung; Ninh Thị Hồng; Lê Thị Hoàng Yến; ]
DDC: 344.597032829202638 /Price: 175000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97967. Bệnh tay chân miệng ở trẻ em: Dịch tễ, lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh/ B.s.: Phạm Nhật An, Nguyễn Văn Lâm, Trương Thị Mai Hồng, Đỗ Thiện Hải.- H.: Y học, 2016.- 159tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 144-149. - Thư mục: tr. 150-159
    ISBN: 9786046623755
    Tóm tắt: Tổng quan về bệnh tay chân miệng. Trình bày đặc điểm dịch tễ, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, biến chứng và tiên lượng, điều trị, quy trình chăm sóc điều dưỡng cũng như phòng bệnh và hướng dẫn giám sát, biện pháp xử lý bệnh/ổ dịch
(Bệnh tay chân miệng; Phòng trị bệnh; Chẩn đoán; Trẻ em; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Lâm--b.s.; Trương Thị Mai Hồng--b.s.; Đỗ Thiện Hải--b.s.; Phạm Nhật An--b.s.; ]
DDC: 618.9291 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85760. STALFELT, PERNILLA
    Cuốn sách nhỏ về quyền trẻ em/ Pernilla Stalfelt ; Phương Linh dịch.- H.: Kim Đồng, 2016.- 28tr.: tranh màu; 26cm.- (Những bí mật trẻ em cần biết)
    ISBN: 9786042070553
    Tóm tắt: Các quyền cơ bản của mọi trẻ em được diễn tả lại bằng tranh hài hước và dễ nhớ: Quyền được chơi đùa, quyền được học tập, quyền được chia sẻ...
(Quyền trẻ em; ) [Vai trò: Phương Linh--dịch; ]
DDC: 323.352 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100376. THANH HƯƠNG
    Phòng tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh/ Thanh Hương s.t., b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 199tr.: hình vẽ; 21cm.- (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)
    Thư mục: tr. 196
    ISBN: 9786045125717
    Tóm tắt: Tập hợp những kĩ năng cần thiết trong xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ trong cuộc sống thường ngày như phòng tránh tai nạn giao thông, hoả hoạn, đuối nước...
(Tai nạn; Học sinh; Trẻ em; Phòng chống; )
DDC: 363.10083 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64766. Luật trẻ em.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 96tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045724538
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền, chăm sóc , giáo dục và bảo vệ trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật trẻ em; } |Luật trẻ em; |
DDC: 342.5970877202632 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52761. NGUYỄN HƯƠNG LINH
    Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích: Dành cho trẻ em/ Nguyễn Hương Linh, Dương Thuỳ Ly.- H.: Kim Đồng, 2018.- 82tr.: tranh màu; 21cm.
    Thư mục sau trang tên sách
    ISBN: 9786042117241
    Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ từ 6-11 tuổi những bí kíp để nhận biết và xử lí những tình huống tai nạn thương tích để tự bảo vệ mình
(Trẻ em; Tai nạn thương tích; Phòng chống; ) [Vai trò: Dương Thuỳ Ly; ]
DDC: 613.6083 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61809. LEE YUJEONG
    Hello Jadoo!: Dành cho trẻ em từ 7 tuổi đến 14 tuổi. T.1: Quan tâm/ Lời: Lee Yujeong ; Tranh: Kim Jeongjin ; Ù Shinki dịch.- H.: Giáo dục, 2017.- 109tr.: tranh màu; 21cm.
    ISBN: 9786040112156
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ mang tính giáo dục nhằm giúp các em hình thành thói quen tốt biết quan tâm tới những người xung quanh
(Trẻ em; Quan tâm; Giáo dục; ) [Vai trò: Kim Jeongjin--tranh; Ù Shinki--dịch; ]
DDC: 179.9 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61810. YOON HUIJEONG
    Hello Jadoo!: Dành cho trẻ em từ 7 tuổi đến 14 tuổi. T.2: Tự tin/ Lời: Yoon Huijeong ; Tranh: Kim Jeongjin ; Ù Shinki dịch.- H.: Giáo dục, 2017.- 111tr.: tranh màu; 21cm.
    ISBN: 9786040112163
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ mang tính giáo dục nhằm giúp các em hình thành tính tự tin
(Giáo dục; Tự tin; Trẻ em; ) [Vai trò: Kim Jeongjin--tranh; Ù Shinki--dịch; ]
DDC: 179.9 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.