Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 982.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98712. PHẠM CÔNG HOAN
    Tri thức dân gian của người Dao Quần Chẹt ở Phiêng Côn (Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La)/ Phạm Công Hoan.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 306tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047014484
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về nguồn gốc lịch sử, địa bàn phân bố dân cư, đặc điểm kinh tế, xã hội, tín ngưỡng. Tri thức dân gian trong bảo vệ môi trường, trong canh tác nương rẫy, trong săn bắt, hái lượm và thủ công của người Dao Quần Chẹt ở Phiêng Côn (Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La)
(Văn hoá dân gian; Tri thức; Dân tộc Dao; ) [Sơn La; ]
DDC: 390.0959718 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95598. LÒ VĂN CHIẾN
    Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu/ Lò Văn Chiến.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 201-217
    ISBN: 9786047850006
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm khí hậu của người Pu Nả ở Lai Châu. Giới thiệu tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên, đánh bắt thuỷ sản; trong hoạt động săn bắt, khai thác gỗ, lạt, khai thác các nguyên liệu nghề đan lát, hái lượm của người Pu Nả; những cộng cụ dùng trong săn bắt; các sản vật thu được từ săn bắt và vai trò của nó trong bữa ăn
(Văn hoá dân gian; Tài nguyên; Khai thác; Tri thức; ) [Lai Châu; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114559. Tri thức dân gian về nước của người Lào ở tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Dung.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 278tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 245-268. - Thư mục: tr. 269-270
    ISBN: 9786049027642
    Tóm tắt: Khái quát về người Lào ở tỉnh Điện Biên và tri thức dân gian về nước của tộc người này. Tìm hiểu vai trò của nước trong sinh hoạt hàng ngày, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thuỷ sản và trong các phong tục tập quán, lễ cúng, lễ hội cũng như tín ngưỡng về nước của người Lào ở Điện Biên
(Nước; Văn hoá dân gian; ) [Điện Biên; ] {Người Lào; } |Người Lào; | [Vai trò: Nguyễn Thị Dung; Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Thị Lan Anh; Đặng Thị Oanh; ]
DDC: 398.3640899591910597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99597. LÊ THÀNH NAM
    Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu/ Ghi chép: Lê Thành Nam, Tẩn Lao U.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 255tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373606
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng người La Hủ ở Mường Tè. Giới thiệu về tri thức dân gian của người La Hủ trong các hoạt động khai thác nguồn lợi tự nhiên, hái lượm, đánh bắt cá và khai thác gỗ, lạt
(Dân tộc La Hủ; Tài nguyên thiên nhiên; Khai thác; Tri thức; Văn hoá dân gian; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Tẩn Lao U--ghi chép; ]
DDC: 390.0899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108217. Phan Anh - Một niềm tự hào của trí thức Việt Nam/ S.t., b.s.: Đinh Xuân Lâm, Phạm Quốc Anh, Đỗ Hồng Chỉnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 531tr., 21tr. ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045700211
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của luật sư Phan Anh - một trí thức tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh. Một số bài viết chọn lọc về tài năng và đức độ, trọn đời phấn đấu hết mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hoà bình và công lý của luật sư
(Luật sư; Tiểu sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Phan Anh, luật sư, 1912-, Việt Nam; } |Phan Anh, luật sư, 1912-, Việt Nam; | [Vai trò: Phạm Quốc An--s.t., b.s.; Phan Tân Hội--s.t., b.s.; Nguyễn Bích Hạnh--s.t., b.s.; Đỗ Hồng Chỉnh--s.t., b.s.; Đinh Xuân Lâm--s.t., b.s.; ]
DDC: 340.092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84146. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 559tr., 34tr. ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 503-516
    ISBN: 9786045706527
    Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau về trí thức, sự hình thành và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ trung đại và cận, hiện đại; giới thiệu tóm tắt thân thế và sự nghiệp các gương mặt trí thức tiêu biểu có những đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
(Trí thức; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.55209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57639. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn hoá ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai: Nghiên cứu văn hoá/ Vàng Thung Chúng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 471tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 463-466
    ISBN: 9786049721885
    Tóm tắt: Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín Lào Cai. Giới thiệu các loại cơm ăn, bánh trái, chè, cháo đặc trưng, các món ăn chế biến từ thực vật và các loài vật, các loại đồ uống... Nghiên cứu tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai
(Dân tộc Nùng; Văn hoá ẩm thực; Trồng trọt; Tri thức; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441881. VŨ TRƯỜNG GIANG
    Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hoá/ Vũ Trường Giang.- Hà Nội: Sân khấu, 2017.- 371tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr.341 - 366
    ISBN: 9786049071331
    Tóm tắt: Vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức dân gian trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ cộng động, tổ chức và quản lý xã hội
(Văn hóa dân gian; ) [Thanh Hoá; Việt Nam; ] {Tri thức dân gian; } |Tri thức dân gian; |
DDC: 390.0959741 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78124. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
    Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi/ Nguyễn Phương Thảo.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 198tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 161-172. - Phụ lục: tr. 173-193
    ISBN: 9786047867011
    Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ cơ sở và những biểu hiện cụ thể về sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt từ đồng bằng chuyển cư lên các huyện vùng thấp của tỉnh Hà Giang; tác động của sự thích ứng đó với sự phát triển của người Việt và các tộc người thiểu số, cũng như đến mối quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số trên địa bàn
(Tri thức; Miền núi; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77391. VÀNG THUNG CHÚNG
    Tri thức dân gian trong trồng trọt của người Nùng Dín tỉnh Lào Cai: Nghiên cứu, giới thiệu/ Vàng Thung Chúng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 287tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 277-280
    ISBN: 9786045394908
    Tóm tắt: Khái quát chung về địa bàn cư trú, môi trường tự nhiên trồng trọt, sản phẩm các loại cây nông nghiệp truyền thống phục vụ đời sống; trình bày tri thức dân gian và đánh giá giá trị, vai trò của tri thức dân gian về canh tác, sử dụng sản phẩm các loại cây nông nghiệp truyền thống cũng như việc bảo tồn, phát huy tri thức đó trong xây dựng nông thôn mới của người Nùng Dín ở Lào Cai
(Dân tộc Nùng; Tri thức; Trồng trọt; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Việt Nam; ]
DDC: 390.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78073. LƯƠNG VĂN THIẾT
    Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An/ Lương Văn Thiết.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 394tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-378. - Thư mục: tr. 379-388
    ISBN: 9786047867059
    Tóm tắt: Tổng quan về tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong chẩn đoán, chữa bệnh cũng như chăm sóc sức khoẻ trong sinh hoạt thường ngày và nghi lễ cúng chữa bệnh... cùng vấn đề bảo tồn, phát huy tri thức dân gian trong bối cảnh hiện nay
(Chăm sóc sức khoẻ; Dân tộc Thái; Phong tục; ) [Con Cuông; Nghệ An; ]
DDC: 392.0959742 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440684. VŨ THỊ TRANG
    Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 167
    ISBN: 9786047846757
    Tóm tắt: Quan niệm của người Dao Tuyển về nguồn nước, phân loại nguồn nước. Tri thức địa phương trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn nước. Các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan đến việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước...
(Tri thức; Tài nguyên; Khai thác; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 398.36089959780597167 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24179. PHAN ĐĂNG
    Ở trong đầu trí thức: Bình luận xã hội/ Phan Đăng.- H.: Phụ nữ, 2019.- 335tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045654583
    Tóm tắt: Tập hợp các bài phỏng vấn của tác giả - một nhà báo - với các nhân vật nổi tiếng, chính khác, nhà văn, dịch giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... để nghe họ trải lòng về những suy nghĩ, những tâm sự về nghề và rộng hơn là những biến động của thời cuộc
(Người trí thức; )
DDC: 305.55209597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42528. Mẹ tôi: Câu chuyện về người mẹ trong những gia đình trí thức nổi tiếng thế kỉ XX/ Phan Thị Mỹ Khanh, Phan An Sa, Phan Kế An....- H.: Phụ nữ, 2018.- 432tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045644355
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan An Sa; Phan Kế An; Nguyệt Tú; Trần Chiến; Phan Thị Mỹ Khanh; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37600. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi ở Việt Nam/ Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 537-544
    ISBN: 9786049874000
    Tóm tắt: Giới thiệu luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi trong tổ chức xã hội cổ truyền; trong việc khai thác, sở hữu và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; trong sinh hoạt kinh tế và trong các nghi lễ vòng đời
(Luật tục; Dân tộc Tà Ôi; Tri thức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99724. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (trường hợp xã Can Hồ)/ Nguyễn Hùng Mạnh nghiên cứu, s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 224tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 207-216
    ISBN: 9786045367957
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Sila ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tìm hiểu về tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy cũng như tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp nưỡng rẫy của người Sila
(Văn hoá dân gian; Nương rẫy; Canh tác; ) [Mường Tè; Lai Châu; ] {Người Sila; } |Người Sila; |
DDC: 398.360899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học505082. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
    Tri thức dân gian của người Chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai đoạn mang thai cho con bú: Nghiên cứu ở tỉnh Tây Ninh/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2017.- 232tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047867028
    Tóm tắt: Gồm 5 chương: Khuynh hướng lý thuyết và cách tiếp cận trong nghiên cứu học dinh dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam; Tổng quan nghiên cứu và khái quát về người Chăm ở Việt Nam và Tây Ninh; Tri thức dân gian trong sử dụng thức ăn với dinh dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoạn mang thai, cho con bú;...
(Người Chăm; Phụ nữ mang thai; Trẻ sơ sinh; Văn hóa dân gian; )
DDC: 618.2420899922059772 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76508. BÙI QUỐC KHÁNH
    Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên: Tìm hiểu, giới thiệu/ Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 490tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 479-484
    ISBN: 9786045395912
(Dân tộc Hà Nhì; Tri thức; Văn hoá dân gian; Tài nguyên thiên nhiên; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Lò Ngọc Biên; Vũ Văn Cương; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107057. LÂM LÂM
    Thư viện tri thức dành cho học sinh: Những câu chuyện Thiên văn thú vị/ Lâm Lâm ; Tuệ Văn dịch.- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung.- H.: Mỹ thuật, 2015.- 208tr.: tranh màu; 23cm.
    Tên sách tiếng Trung: 趣味天文故事
    ISBN: 9786047817559
    Tóm tắt: Tìm hiểu về mặt trời và các hành tinh, trái đất, mặt trăng, vì sao, thời gian và các hiện tượng thiên nhiên kì bí
(Thiên văn; Khoa học thường thức; ) [Vai trò: Tuệ Văn--dịch; ]
DDC: 523 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440730. Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Trường hợp xã Can Hồ/ Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu: Nguyễn Hùng Mạnh.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 209-216
    ISBN: 9786045367957
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, nguồn gốc, đặc điểm, dân số, kinh tế, văn hóa người SiLa. Tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy, tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp của người SiLa...
(Nông nghiệp; Văn hoá dân gian; ) [Lai Châu; Việt Nam; ] {Nương rẫy; } |Nương rẫy; | [Vai trò: Nguyễn Hùng Mạnh; ]
DDC: 398.360899540597173 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.