Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3410.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936547. PHẠM QUANG MINH
    Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)/ Phạm Quang Minh.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 349tr.: hình vẽ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 297-308. - Phụ lục: tr. 309-349
    ISBN: 9786046217916
    Tóm tắt: Phân tích sự vận động của quan hệ tam giác giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc giai đoạn từ 1954 đến 1975. Cơ sở lý luận, sự hình thành, đặc trưng và hàm ý tác động của mối quan hệ này đối với cục diện chiến tranh ở Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới
(1954-1975; Kháng chiến chống Mỹ; Quan hệ quốc tế; ) [Nga; Trung Quốc; Việt Nam; ]
DDC: 327.597 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018805. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Hành chính công; Khiếu nại; Pháp luật; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016632. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
    Những lời ca của người Kinh: Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ S.t., b.s.: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 523tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 101-103. - Phụ lục: tr. 505-520
    ISBN: 9786049440748
(Dân tộc Kinh; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] {Lời ca; Lời hát; } |Lời ca; Lời hát; | [Vai trò: Tô Duy Phương; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971572. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập/ B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Anh Sơn (ch.b.), Vũ Thuý Vinh....- H.: Công Thương, 2017.- 243tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công thương
    Thư mục: tr. 227-233. - Phụ lục: tr. 234-241
    ISBN: 9786049313103
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, thương mại của Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2001-2016: Phát triển kinh tế, hoạt động đầu tư, phát triển thương mại. Trình bày thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Nhân tố khách quan ảnh hưởng, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước, cán cân thương mại, đánh giá chung và xu hướng, giải pháp phát triển quan hệ này
(2001-2016; Hội nhập; Quan hệ thương mại; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Anh Sơn; Trịnh Thị Thanh Thuỷ; Vũ Thuý Vinh; Vũ Thị Lộc; Đặng Thanh Phương; ]
DDC: 382.09597051 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996592. Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc: Sách chuyên khảo/ Trần Đình Thiên (ch.b.), Phạm Bích Ngọc, Trần Văn Thọ....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 371tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam
    Thư mục: tr. 363-371
    ISBN: 9786049448935
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chiến lược và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc và thu hút đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Một số vấn đề về quản lý quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc
(Quan hệ thương mại; Đầu tư; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Chiến Thắng; Phạm Bích Ngọc; Phạm Sỹ An; Trần Văn Thọ; Trần Đình Thiên; ]
DDC: 382.09597051 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1438336. Tinh hoa văn học Trung Quốc/ Khổng tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch,...; Hải Nguyễn tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2011.- 307tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học thế giới)
    ISBN: 130361
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử của một số tác giả văn học Trung Quốc nổi tiếng như: Khổng tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch, ... và trích một số tác phẩm của họ
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Hải Nguyễn; Khuất Nguyên; Khổng tử; Lý Bạch; ]
DDC: 895.1 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971747. HÀ BỈNH MẠNH
    Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc/ Hà Bỉnh Mạnh ch.b. ; Lê Văn Toan dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 291tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 理论热点: 百家争鸣11题
    ISBN: 9786045734759
    Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...
(Chính trị; Kinh tế; Lí luận; Xã hội; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lê Văn Toan; ]
DDC: 300.951 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013548. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 223tr.: ảnh; 24x24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...
    Thư mục: tr. 221
    ISBN: 9786045707401
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Người cùng những người bạn Trung Quốc tại Pháp và Liên Xô (1919-1924), Trung Quốc (1924-1931), cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938-1944) và những mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950-1969)
Hồ Chí Minh; (Lịch sử; Quan hệ hữu nghị; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1026840. DỊCH TRUNG THIÊN
    Chuyện đàn ông đàn bà Trung Quốc: Sách nghiên cứu/ Dịch Trung Thiên ; Sơn Lê dịch.- H.: Phụ nữ, 2014.- 354tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Tên sách nguyên bản: 中国的男人和女人
    ISBN: 9786045616376
    Tóm tắt: Tổng quát về hình mẫu đàn ông đàn bà xưa nay qua con mắt xã hội Trung Quốc; địa vị xã hội của người phụ nữ trong hệ quy chiếu với người đàn ông; người phụ nữ bị giam cầm bởi những định chế, chuẩn mực, quy tắc xã hội Trung Quốc
(Nam giới; Phụ nữ; Xã hội học; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Sơn Lê; ]
DDC: 305.30951 /Price: 94000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547614. Chủ quyền biển đảo và biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tiến tới vì hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển/ Quí Lâm tuyển chọn.- H.: Nxb.Hồng Đức, 2016.- 419tr; 27cm.
    ISBN: 9786048697525
    Tóm tắt: Tổng hợp các văn bản pháp luật và những tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc
{Chính trị; Chủ quyền; Luật biển; Lãnh thổ; Trung Quốc; Việt Nam; } |Chính trị; Chủ quyền; Luật biển; Lãnh thổ; Trung Quốc; Việt Nam; | [Vai trò: Quí Lâm; ]
DDC: 320.109597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990890. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
    Văn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo: Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ Nguyễn Thị Phương Châm.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 464tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 351-440. - Thư mục: tr. 441-454
    ISBN: 9786047010622
    Tóm tắt: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
(Người Kinh; Văn hoá; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 305.89592205128 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1075644. TỊCH XẢO QUYÊN
    Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc/ Tịch Xảo Quyên, Trương Ái Tú ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh ; Bắc Kinh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Nxb. Truyền bá Ngũ Châu, 2012.- 127tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国科技和教育
    ISBN: 9786045802830
    Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược khoa giáo hưng quốc, hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục, dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài, những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật cùng những thành quả của công nghiệp hoá kỹ thuật cao, việc phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục của Trung Quốc
(Giáo dục; Khoa học kĩ thuật; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Thu Hằng; Trương Ái Tú; ]
DDC: 600 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1074224. VŨ LỰC
    Kinh tế Trung Quốc/ Vũ Lực, Tuỳ Phúc Dân, Trịnh Lỗi ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 131tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国经济
    ISBN: 9786045802427
    Tóm tắt: Giới thiệu địa lý kinh tế Trung Quốc. Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc. Chế độ chinh sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc. Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc. Vị trí và vai trò của Trung Quốc trong kinh tế thế giới
(Kinh tế; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Thu Hằng; ]
DDC: 330.0951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1075631. TRƯƠNG THANH MẪN
    Ngoại giao Trung Quốc/ Trương Thanh Mẫn ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh ; Bắc Kinh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Nxb. Truyền bá Ngũ Châu, 2012.- 131tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国外交
    ISBN: 9786045802816
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong hoạt động ngoại giao của Trung Quốc, từ việc kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đến việc tích cực tham gia hoạt động ngoại giao đa phương, tuân thủ nguyên tắc chung sống hoà bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện và thích nghi với sự phát triển toàn cầu hoá
(Ngoại giao; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Thu Hằng; ]
DDC: 327.51 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1076097. BÀNH QUANG KHIÊM
    Quốc phòng Trung Quốc/ Bành Quang Khiêm, Triệu Trí Ấn, La Vĩnh ; Dịch: Trương Gia Quyền, Trương Lệ Mai ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh ; Bắc Kinh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Nxb. Truyền bá Ngũ Châu, 2012.- 127tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国国防
    ISBN: 9786045802823
    Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính về nền quốc phòng Trung Quốc, khái niệm an ninh mới và chính sách phòng thủ trong quốc phòng, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang, cải cách quân sự, phát triển hệ thống khoa học kỹ thuật công nghệ quốc phòng hiện đại và bảo vệ hoà bình thế giới
(Quân sự; Quốc phòng; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; La Vĩnh; Triệu Trí Ấn; Trương Gia Quyền; Trương Lệ Mai; ]
DDC: 355.00951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1074222. TRỊNH BÌNH
    Địa lý Trung Quốc/ Trịnh Bình ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 127tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国地理
    ISBN: 9786045802809
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về địa lý Trung Quốc nói chung cũng như những đặc điểm địa lý của từng khu vực gió mùa Đông Bắc, vùng lục địa Tây Bắc, khu vực cao nguyên Thanh Tạng...
(Địa lí; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Thu Hằng; ]
DDC: 910.951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học972741. CHRISTENSEN, THOMAS J.
    Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên : Sách tham khảo/ Thomas J. Christensen ; Biên dịch: Nguỵ Hải An....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 599tr.: bảng; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power
    Phụ lục: tr. 531-540
    ISBN: 9786045736494
    Tóm tắt: Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama
(Quan hệ đối ngoại; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thế Phương; Nguỵ Hải An; Vũ Tú Linh; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1032647. Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế: Kinh nghiệm Trung Quốc và một số nước về tạo việc làm và phát triển thịnh vượng nhờ công nghiệp nhẹ/ Đinh Trường Hinh, Thomas G. Rawski, AliZafar....- H.: Ngân hàng Thế giới, 2014.- XXVI, 532tr.: bảng, biểu đồ; 23cm.
    Thư mục cuối mỗi bài. Phụ lục: tr. 525-532
    ISBN: 9780821399880
    Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc qua các ngành công nghiệp nhẹ, các chính sách lớn, doanh nghiệp, doanh nhân, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phân tích quá trình phát triển của ngành sản xuất nông nghiệp, sản phẩm gỗ, da của một số nước khác cùng những bài học chính sách từ các nước này
(Công nghiệp nhẹ; Phát triển kinh tế; ) [Trung Quốc; ] {Nước đang phát triển; } |Nước đang phát triển; | [Vai trò: AliZafar; Eleonora Mavroeidi; Lihong Wang; Rawski, Thomas G.; Đinh Trường Hinh; ]
DDC: 338.951 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1440721. Xã hội Trung Quốc/ Đường Quân, Trương Dực, Vương Xuân Quang, Phùng Lăng; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hằng ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Trung Quốc: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 127tr: minh họa; 24cm.
    ISBN: 9786045802434
    Tóm tắt: Giới thiệu về sự bùng nổ kinh tế và những ảnh hưởng đối với xã hội Trung Quốc; dân số và tình trạng gia đình, tình hình đô thị hóa và vấn đề di dân. Những thành tựu nổi bật trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và những cải cách y tế của Trung Quốc,...
(Dân số; Gia đình; Xã hội; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Thu Hằng; Phùng Lăng; Trương Dực; Vương Xuân Quang; Đường Quân; ]
DDC: 303.40951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004444. CẬN CHI LÂM
    Mỹ thuật dân gian Trung Quốc/ Cận Chi Lâm ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 138tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách tiếng Trung: 中国民间美术
    Phụ lục: tr. 139
    ISBN: 9786045804896
    Tóm tắt: Khái quát về mỹ thuật dân gian Trung Quốc. Tìm hiểu tính chất, đặc trưng, nền móng xã hội, hệ thống nghệ thuật, nghệ nhân dân gian và một số hình thức nghệ thuật trong mỹ thuật dân gian Trung Quốc
(Mĩ thuật dân gian; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Hằng; ]
DDC: 745.0951 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.