Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 842.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547472. TRẦN ĐÌNH CÚC
    Hóa học: Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp không chuyên Hóa/ Trần Đình Cúc.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 183tr.; 22cm.
    Tóm tắt: Hóa đại cương gồm : các khái niệm cơ bản về cấu tạo chất, cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học... Nghiên cưú tính chất hoá học của các chất thuộc nhóm Halôgen, ôxy, nitơ và phốt pho, các bon, si lích, kim loại. Thuyết cấu tạo hoá học hữu cơ, tính chất các hydrôcácbon, gluxít, hợp chất hữu cơ, hợp chất cao phân tử
{giáo trình; hóa học đại cương; hóa học vô cơ; hóa học hữu cơ; } |giáo trình; hóa học đại cương; hóa học vô cơ; hóa học hữu cơ; | [Vai trò: Trần Đình Cúc--Tác giả; ]
DDC: 540 /Price: 1,1d /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431140. MUKHIN, N.V.
    Bài tập cơ học kết cấu: Dùng cho nhóm ngành xây dựng của các trường trung học chuyên nghiệp/ N.V. Mukhin; Người dịch: Nguyễn Văn Nhậm.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- 438tr.: minh hoạ; 25cm.
    Tóm tắt: Bài tập về cơ học kết cấu: tính dầm tĩnh định nhiều nhịp, tính dàn phẳng tĩnh định chịu tải trọng cố định, đường ảnh hưởng, tính dầm liên tục...
{xây dựng; giáo trình; Bài tập; cơ học kết cấu; } |xây dựng; giáo trình; Bài tập; cơ học kết cấu; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhậm; ]
DDC: 620.1 /Price: 1,95đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434552. PHẠM VĂN CHIỂU
    Cơ học lý thuyết và cơ sở nguyên lý máy: Dùng cho các ngành cơ khí thuộc các trường trung học chuyên nghiệp/ B.s.: Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976.- 431tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản và nội dung cụ thể của cơ học lý thuyết: tĩnh học; Động lực học; Cơ sở nguyên lý máy
{tĩnh học; động học; động lực học; Cơ học lý thuyết; nguyên lý máy; } |tĩnh học; động học; động lực học; Cơ học lý thuyết; nguyên lý máy; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhậm; ]
DDC: 621.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409226. IXCÔVIT, CR. M.
    Bài tập sức bền vật liệu: Dùng cho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp/ Cr. M. Ixcôvit ; dịch: Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Nhậm.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984.- 227tr; 19cm.
    Tóm tắt: Bài tập về sức bền vật liệu. Tính lực kéo, nén, tính toán thực hành về cắt và đập, lực xoắn, các đặc trưng hình học của tiết diện phẳng, lực uốn phảng, uốn xiên, uốn và kéo đồng thời.
{giáo trình; sức bền vật liệu; Kỹ thuật; } |giáo trình; sức bền vật liệu; Kỹ thuật; | [Vai trò: Nguyễn Văn Mậu; Nguyễn Văn Nhậm; ]
DDC: 620.10076 /Price: đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413053. Lượng giác: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp.- Tái bản có chỉnh lý.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984.- 99tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày đơn giản về hàm số lượng giác của một góc. Hệ thức lượng giác cơ bản công thức quy về góc nhọn. Giải tam giác thường và bản logarit các hàm số lượng giác
{Đồ thị; lượng giác; hàm số; hệ thức lượng giác; Toán học; } |Đồ thị; lượng giác; hàm số; hệ thức lượng giác; Toán học; |
DDC: 516.24 /Price: 3đ50 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409162. HOÀNG HỮU THẬN
    Điện tử công nghiệp: Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp/ Hoàng Hữu Thận.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 292tr; 27cm.
    Tóm tắt: Cấu tạo, nguyên lý, đặc điểm, phạm vi ứng dụng, cách tra cứu và sử dụng các loại dụng cụ điện tử; Các mạch điện cơ bản thường gặp trong điện tử công nghiệp
{Đèn điện tử; Giáo trình; Điện tử; kỹ thuật điện tử; } |Đèn điện tử; Giáo trình; Điện tử; kỹ thuật điện tử; |
DDC: 621.381 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433333. VDÔRỐP, N.M.
    Tuyển tập bài tập cơ học kỹ thuật: Dùng cho học sinh trung học chuyên nghiệp/ N.M. Vdôrốp ; Nguyễn Văn Nhậm dịch từ bản tiếng Nga.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980.- 300tr; 19cm.
    Tóm tắt: Bao gồm các bài tập về cơ học kỹ thuật phần tĩnh học, động học, động lực học, những khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy; Cơ sở sức bền vật liệu; Chi tiết máy và phân bài giải 1 số bài tập trong các chương
{Bài tập; giáo trình; cơ học kỹ thuật; } |Bài tập; giáo trình; cơ học kỹ thuật; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhậm; ]
DDC: 620.1 /Price: 3,7đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434037. NGUYỄN VĂN NHẬM
    Cơ tĩnh học: Dùng cho học sinh trung học chuyên nghiệp/ Nguyễn Văn Nhậm, Hoàng Gia Toàn.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979.- 200tr.: hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản và các tiền đề tĩnh học, các hệ lực phẳng, hệ lực không gian, mômen lực, hoạ tĩnh, ma sát, trọng tâm các vật rắn
{Cơ học; cơ tĩnh học; tĩnh học; giáo trình; } |Cơ học; cơ tĩnh học; tĩnh học; giáo trình; | [Vai trò: Hoàng Gia Toàn; ]
DDC: 530 /Price: 0,06đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431483. IXNÔVIT, G. M.
    Bài tập sức bền vật liệu: Dùng cho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp/ G. M. Ixnôvit ; Người dịch: Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Nhậm.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 315tr: hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Một số dạng bài tập cơ bản về sức bền vật liệu bao gồm các phần: Kéo và nén, tính toán thực hành về cắt và dập; Dạng xoắn, dạng uốn thẳng, uốn xiên... Các trạng thái ứng xuất và các thuyết bền, sự ổ định của thanh chịu nén, các bài toán động lực học trong sức bền vật liệu
{bài tập; giáo trình; Sức bền vật liệu; } |bài tập; giáo trình; Sức bền vật liệu; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhậm; Nguyễn Văn Mậu; ]
DDC: 620.1 /Price: 0,7đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434858. NGUYỄN VĂN NHẬM
    Cơ học kết cấu: Dùng cho học sinh nhóm ngành xây dựng trong các trường trung học chuyên nghiệp/ Nguyễn Văn Nhậm, Hoàng Toàn.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 248tr.: hình vẽ; 22cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản, phương pháp tính các ví dụ, câu hỏi, bài tập về cấu tạo hệ phẳng, dàn phẳng tĩnh định, khung tĩnh định, vòm 3 khớp, dầm liên tục,...
{xây dựng; cơ học kết cấu; Giáo trình; } |xây dựng; cơ học kết cấu; Giáo trình; | [Vai trò: Hoàng Toàn; ]
DDC: 620.1 /Price: 1,32đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411900. HOÀNG HỒNG
    Chi tiết máy: Sách dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp/ Hoàng Hồng, Nguyễn Thanh Xuyên, Ngô Minh Đức.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 279tr : hình vẽ; 21cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy. Khái niệm, vật liệu, các thông số kỹ thuật, điều kiện làm việc của các loại chi tiết ghép, chi tiết truyển động, chi tiết đỡ và nối
{chi tiết truyền động; thiết kế; Giáo trình; chi tiết máy; chi tiết ghép; } |chi tiết truyền động; thiết kế; Giáo trình; chi tiết máy; chi tiết ghép; | [Vai trò: Nguyễn Thanh Xuyên; Ngô Minh Đức; ]
DDC: 621.8 /Price: 15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411363. ĐÀO THIÊM
    Tổ chức và quản lý sản xuất xí nghiệp công nghiệp quốc doanh: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp/ Đào Thiêm.- In lần 2.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 315tr; 19cm.
    Tóm tắt: Quản lý sản xuất xí nghiệp quốc doanh; Phương hướng công tác kế hoạch hoá trong xí nghiệp; Hình thức trả lương sản phẩm; Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá; Phân tích hoạt động sản xuất trong xí nghiệp
{giáo trình; xí nghiệp quốc doanh; Quản lý sản xuất; } |giáo trình; xí nghiệp quốc doanh; Quản lý sản xuất; |
DDC: 658.5 /Price: 10đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457502. TRẦN ĐÌNH CÚC
    Hoá học: Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp không chuyên hoá/ Trần Đình Cúc.- In lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung.- Hà Nội: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981.- 167tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm có 3 phần: Hoá học đại cương, hoá vô cơ, hoá hữu cơ
{Hoá học; } |Hoá học; |
DDC: 540 /Price: 8,50đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456037. Tập làm văn và ngữ pháp: Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp/ Nguyễn Hữu Tuyển, Nguyễn Gia Phong.- Hà Nội: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981.- 336tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu cho học sinh đặc điểm phương pháp làm các bài văn nghị luận và hướng dẫn, đề cập tới các loại văn khác như: báo cáo, biên bản, nghị quyết, công văn... Ngoài ra hướng dẫn ôn tập ngữ pháp tiếng Việt, tác dụng và cách sử dụng các dấu câu.
[Việt Nam; ] {Giáo trình; Văn nghị luận; Tập làm văn; Ngữ pháp tiếng Việt; } |Giáo trình; Văn nghị luận; Tập làm văn; Ngữ pháp tiếng Việt; | [Vai trò: Nguyễn Gia Phong; Nguyễn Hữu Tuyển; ]
DDC: 495.9225 /Price: 9,00đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456807. Trích giảng văn học: Sách dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp/ Nguyễn Gia Phong, Nguyễn Ngọc Vĩnh biên soạn.- Hà Nội: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981.- 250tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử văn học Việt nam, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu từ văn học dân gian đến văn học viết qua các thời kỳ; Chọn trích một số tác phẩm nổi bật nhất
[Việt Nam; ] {Nghiên cứu văn học; Văn học; Trích giảng; } |Nghiên cứu văn học; Văn học; Trích giảng; | [Vai trò: Nguyễn Gia Phong; Nguyễn Ngọc Vĩnh; ]
DDC: 809 /Price: 14đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431482. Hình học: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 184tr; 22cm.
    Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về hình học phẳng: đoạn thẳng, hình đồng dạng, hệ thức lượng, đa giác đều, độ dài đường tròn, diện tích các hình phẳng. Hình học không gian: đường thẳng và mặt phẳng song song và vuông góc, khối đa diện, khối tròn xoay
{giáo trình; Hình học phẳng; hình học; hình học không gian; } |giáo trình; Hình học phẳng; hình học; hình học không gian; |
DDC: 516.23 /Price: 1,48đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431398. Đại số: Trung học chuyên nghiệp.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 387tr; 19cm.
{Toán; Sách giáo khoa; đại số; } |Toán; Sách giáo khoa; đại số; |
DDC: 512 /Price: 2,7đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học429739. HOÀNG HỮU THẬN
    Kỹ thuật điện đại cương: Dùng cho học sinh không chuyên điện các trường trung học chuyên nghiệp/ Hoàng Hữu Thận, Đỗ Quang Đạt.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976.- 497tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày các lý luận cơ sở về lý thuyết mạch điện và đo lường; Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện thông dụng, cách sử dụng các loại máy điện đó; Trang bị cung cấp và an toàn điện
{Điện; giáo trình; kĩ thuật điện; } |Điện; giáo trình; kĩ thuật điện; | [Vai trò: Đỗ Quang Đạt; ]
DDC: 621.31 /Price: 1,1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học618962. TRẦN NGỌC HƯỞNG
    Nghị luận xã hội lớp 12: Luyện thi tú tài, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp/ Trần Ngọc Hưởng.- H: Thanh niên, 1999.- 228tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Chương trình làm văn nghị luận xã hội PTTH tập trung các kiểu bài : giải thích, chứng minh, bình luận và hỗn hợp; 60 đề gợi ý, dàn bài và tham khảo
(Phổ thông trung học; Sách giáo khoa; Tập làm văn; )
DDC: 807 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431095. PHẠM VĂN CHIỂU
    Cơ học lý thuyết và cơ sở nguyên lý máy: Dùng cho các ngành cơ khí thuộc các trường Trung học chuyên nghiệp/ Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 430tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản vàcác tiêu đề tĩnh học, các loại hệ lực; Chuyển động của điểm, vật rắn và chuyển động tổng hợp của điểm, vật rắn; Công và công suất; Nguyên lý cấu tạo và chuyển động của máy
{động lực học; nguyên lý máy; Cơ học lý thuyết; tĩnh học; động học; } |động lực học; nguyên lý máy; Cơ học lý thuyết; tĩnh học; động học; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhậm; ]
/Price: 1,96đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.