Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 466.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995831. Nghiên cứu văn bản "Truyện Kiều" theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn/ Hoàng Xuân Hãn, Đào Thái Tôn, Nguyễn Tài Cẩn....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 1082tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1082
    ISBN: 9786046266358
    Tóm tắt: Trình bày phương hướng nghiên cứu mới về Truyện Kiều: văn chương, thi pháp, giá trị tư tưởng, giá trị đạo đức, lẩy Kiều, dựng phim Kiều, lồng nhạc vào Kiều...
(Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỵ Khuê; Hoàng Xuân Hãn; Nguyễn Tài Cẩn; Nguyễn Văn Hoàn; Đào Thái Tôn; ]
DDC: 895.92212 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018824. Truyện Kiều - So sánh và bình luận: Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hoá thế giới (1765-2015)/ Tiên Phong, Phong Tuyết, Phạm Quỳnh... ; Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Văn học, 2015.- 1275tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786046967828
    Tóm tắt: Gồm hơn 50 bài viết tập trung nghiên cứu so sánh về nội dung và hình thức nghệ thuật Truyện Kiều trong văn mạch dân tộc; so sánh Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc); so sánh Truyện Kiều trong tương quan văn học vùng Đông Á và thế giới
(Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phong Tuyết; Tiên Phong; Buđaren, Joocjơ; Nguyễn Hữu Sơn; Niculin, N. I.; Phạm Quỳnh; ]
DDC: 895.92212 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520207. LÊ ĐÌNH KỴ
    Đường vào thơ. Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực: Lý luận phê bình/ Lê Đình Kỵ.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 819tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045336953
{Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; lý luận phê bình; } |Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; lý luận phê bình; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544036. VŨ HẠNH
    Đọc lại Truyện Kiều. Bút máu. Lửa rừng: Truyện. Tiểu thuyết/ Vũ Hạnh.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 703tr; 20cm.
    Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
    ISBN: 9786045337509
    Tóm tắt: Văn học Việt Nam
{Tiểu thuyết; Truyện; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Tiểu thuyết; Truyện; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434492. VƯƠNG TRỌNG
    Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm điều hay: Khảo luận, trao đổi/ Vương Trọng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 383 tr.; 21 cm.
    Phụ lục: tr. 371-380
    ISBN: 9786049604720
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích từng nhân vật, từng câu, ý trong tác phẩm và những cảm nhận, đánh giá của tác giả với những câu chữ Truyện Kiều, với lời thơ của người xưa xen lẫn lời bình giải của người nay
(Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520191. Truyện Kiều so sánh và luận bình/ Nhiều tác giả; Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Văn học, 2015.- 1275tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046967828
{Luận bình; Truyện kiều; Văn học Việt nam; } |Luận bình; Truyện kiều; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447731. LÊ ĐÌNH KỴ
    Đường vào thơ; Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực: Lý luận phê bình/ Lê Đình Kỵ.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2015.- 819tr; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)
    Phụ lục : tr. 791 - 817
    ISBN: 9786045336953
    Tóm tắt: Tuyển tập các bài lý luận phê bình văn học của nhà văn Lê Đình Kỵ: Đường vào thơ; Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực
(Lí luận phê bình; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học943892. LÊ ĐÌNH CÚC
    Truyện Kiều - Thân phận con người và những tín hiệu của văn học hiện đại/ Lê Đình Cúc.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 286tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 285-286
    ISBN: 9786049615320
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích những đặc trưng nghệ thuật như: Thân phận con người, cái phi lý, cái nghịch lý, cái nghịch dị, ma quái, truyện lồng trong truyện, độc thoại nội tâm... qua đó ta thấy những tín hiệu phát ra từ chính tác phẩm của Nguyễn Du ở thế kỷ XIX đã làm thay đổi diện mạo văn học hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học884041. NGUYỄN DU
    Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872/ Nguyễn Du ; An Chi phiên âm, chú giải, thảo luận.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 595tr., 32tr. ảnh; 23cm.
    Tên thật tác giả: Võ Thiện Hoa
    ISBN: 9786045898468
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn phiên bản chữ Hán dịch sang tiếng Việt bản Duy Minh Kiều Thị 1872 kèm theo lời chú giải, thảo luận của nhà văn An Chi
(Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: An Chi; ]
DDC: 895.92212 /Price: 220000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432568. LÝ TOÀN THẮNG
    Thi luật thơ lục bát trong truyện Kiều/ Lý Toàn Thắng.- H.: Giáo dục, 2016.- 1035tr: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 407 - 416 .- Phụ lục: tr. 417 - 1035
    ISBN: 9786040080219
    Tóm tắt: Nghiên cứu về thi luật thơ lục bát với các vấn đề vần điệu, tiết điệu, nhịp điệu và việc kết hợp thanh âm trong Truyện Kiều
(Nghiên cứu văn học; Thi luật; Thi pháp; Thơ lục bát; Truyện kiều; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 400000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học897404. CAO NGUYỆT NGUYÊN
    Truyện Kiều tự kể: Dành cho lứa tuổi 14+/ Cao Nguyệt Nguyên ; Minh hoạ: Hoàng Giang....- H.: Kim Đồng, 2020.- 127tr.: ảnh, tranh màu; 24cm.
    ISBN: 9786042192576
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Khang Lê; Thuỳ Dung; Hoàng Giang; ]
DDC: 895.92234 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học919072. HOÀNG THÂN
    Tự sự Truyện Kiều qua 20 bản tổ & bài bản nhạc tài tử miền Nam/ Hoàng Thân soạn ; Nguyễn Phúc An h.đ., bình luận.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 387tr.: tranh vẽ; 23cm.
    Phụ lục: tr. 363-386. - Thư mục: tr. 387
    ISBN: 9786045891285
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng tập bài ca nhạc tài tử miền Nam được chuyển thể, phổ nhạc, soạn lời, phóng tác từ Truyện Kiều khác so với hình thức truyện thơ ban đầu
(Truyện Kiều; Âm nhạc truyền thống; Đờn ca tài tử; ) [Miền Nam; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Phúc An; ]
DDC: 781.62009597 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học966567. AN CHI
    Câu chữ truyện Kiều/ An Chi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 352tr.: hình vẽ; 24cm.
    Tên thật tác giả: Võ Thiện Hoa
    ISBN: 9786045864432
    Tóm tắt: Giới thiệu 100 kiến giải về đoạn trường tân thanh với cách diễn đạt uyên bác của tác giả, bạn đọc sẽ đi vào thế giới của "câu chữ Truyện Kiều" với lời thơ của người xưa xen lẫn lời bình giải của người nay
(Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1005811. LÊ THỊ HỒNG MINH
    Sức mạnh của ngôn từ: Ngôn ngữ nhân vật qua Truyện Kiều & các truyện thơ Nôm bác học khác : Biên khảo/ Lê Thị Hồng Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015.- 245tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 234-245
    ISBN: 9786041061514
    Tóm tắt: Tìm hiểu đầy đủ và có hệ thống ngôn ngữ nhân vật trong truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học thế kỷ XVIII-XIX; những đặc trưng và vai trò của ngôn từ trong các tác phẩm
(Nghiên cứu văn học; Ngôn từ; Truyện Kiều; Truyện Nôm; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015987. LÝ TOÀN THẮNG
    Thi luật thơ lục bát trong Truyện Kiều/ Lý Toàn Thắng.- H.: Giáo dục, 2015.- 1035tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 407-416. - Phụ lục: tr. 417-1035
    ISBN: 9786040080219
    Tóm tắt: Nghiên cứu về thi luật thơ lục bát với các vấn đề vần điệu, tiết điệu, nhịp điệu và việc kết hợp thanh âm trong Truyện Kiều
(Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Thơ lục bát; Truyện Kiều; ) [Việt Nam; ] {Thi luật; } |Thi luật; |
DDC: 895.92212 /Price: 400000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015202. NGUYỄN DU
    Truyện Kiều: Bản Nôm Tự Đức thứ 19 (1866)/ Nguyễn Du ; Phiên âm, khảo đính: Thế Anh.- H.: Văn học, 2015.- 311tr.; 24cm.
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Nôm
    ISBN: 9786046966838
(Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thế Anh; ]
DDC: 895.92212 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1605031. LÊ, THỊ HỒNG MINH
    Sức Mạnh của ngôn từ: Ngôn ngữ nhân vật qua truyện kiều và các truyện thơ nôm bác học khác/ Lê Thị Hồng Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014.- 248tr.; 20cm..
    ISBN: 9786041061514
|Lịch sử phê bình; Thơ Việt Nam; Việt Nam; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92212 /Price: 73000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1745537. THÍCH NHẤT HẠNH
    Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ/ Thích Nhất Hạnh.- Hà Nội: Phương Đông, 2016.- 164 tr.; 20 cm.
    ISBN: 9786046319795
    Tóm tắt: Để giúp người trẻ tiếp cận, thưởng thức những cái hay, cái đẹp của Truyện Kiều, cũng như khơi nguồn cảm hứng tiếp cận với nguyên tác, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dày công biên soạn tác phẩm này dưới dạng văn xuôi, gần gũi hơn với phong cách đọc của bạn trẻ, phân tích nguyên căn những đau khổ mà Thuý Kiều phải chịu đựng suốt mười lăm năm dài và ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống...
(Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; ) |Văn xuôi; Văn xuôi; Truyện Kiều; Truyện Kiều; Việt Nam; |
DDC: 895.9228 /Price: 75000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học871137. NGUYỄN DU
    Truyện Kiều: Phần lời theo bản Truyện Thuý Kiều, Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim/ Nguyễn Du.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Kim Đồng, 2021.- 186tr.; 19cm.- (Tủ sách Văn học trong nhà trường)
    ISBN: 9786042198110
(Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học894616. NGUYỄN DU
    Truyện Kiều: Ấn bản kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du/ Nguyễn Du ; Ban Văn bản Truyện Kiều - Hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải.- In lần thứ 6.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020.- XXVI, 464tr.: hình vẽ, ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 434-459
    ISBN: 9786041174108
(Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 225000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.