Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 11211.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679397. Hơi thở đêm: Tập truyện ngắn/ Mai Tú Ân ... [và những người khác]..- H.: Văn học, 2015.- 231 tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046945864
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mai, Tú Ân.; ]
DDC: 895.9223 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601273. Bão lạc mùa: Tập truyện ngắn/ Dương Thủy, Dạ Ngân, Lê Minh Hà....- H.: Văn học, 2015.- 225tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046945611
(Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Dương Thủy; Quý Thể; Ngô Tự Lập; Nguyễn Đình Tú; Lê Minh Hà; Dạ Ngân; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 58500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138526. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
    Vẫn còn mưa ngoài hiên: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thị Việt Hà.- H.: Văn học, 2014.- 294tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046932079
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138184. Mắt biển: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Hữu Quý, Dương Giao Linh, Võ Thị Xuân Hà... ; Phong Điệp tuyển chọn.- H.: Phụ nữ, 2014.- 282tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786045624845
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phong Điệp--tuyển chọn; Bích Ngân; Võ Thị Xuân Hà; Dương Giao Linh; Nguyễn Hữu Quý; Nguyễn Xuân Hưng; ]
DDC: 895.92230108 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121637. CAO TIẾN LÊ
    Cây sau sau lá đỏ. Ở trần. Trung tướng giữa đời thường: Tập truyện ngắn. Tiểu thuyết/ Cao Tiến Lê.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 475tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337226
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35049. TỐNG NGỌC HÂN
    Bên kia dòng sông Mây: Truyện ngắn/ Tống Ngọc Hân.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838552
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35283. MAI VĂN BÉ EM
    Trời vẫn còn xanh: Truyện ngắn/ Mai Văn Bé Em.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 307tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840210
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119362. HOÀNG THANH HƯƠNG
    Phía trước là bầu trời: Tập truyện ngắn/ Hoàng Thanh Hương.- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 176tr.; 20cm.- (Tác phẩm văn học - Những gương mặt tiêu biểu)
    ISBN: 9786045111727
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35323. ĐỖ XUÂN THU
    Internet về làng: Tập truyện ngắn/ Đỗ Xuân Thu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838774
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35408. LÝ A KIỀU
    Người thêu váy: Tập truyện ngắn/ Lý A Kiều.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 171tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049773341
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37246. NGUYỄN XUÂN MẪN
    Ý nguyện Ngũ Chỉ Sơn: Truyện ngắn/ Nguyễn Xuân Mẫn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049773495
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học56370. HOÀNG KHÁNH DUY
    Lưng chừng nỗi nhớ: Tập truyện ngắn/ Hoàng Khánh Duy.- H.: Lao động ; Công ty MTV Hà Nội, 2018.- 205tr.: tranh vẽ; 20cm.
    ISBN: 9786049714511
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78352. MIYASHITA NATSU
    Nếu thời gian dừng lại ở ngày hôm nay: Truyện ngắn/ Miyashita Natsu ; Akichan dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017.- 147tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046490357
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Akichan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68185. PHẠM XUÂN ĐÀO
    Nước mắt ấy có mặn không?: Tập truyện ngắn/ Phạm Xuân Đào.- H.: Thanh niên, 2017.- 273tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046478232
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 77000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151930. NGUYỄN THỊ THU HIỀN
    Một nửa thiên đường: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thị Thu Hiền.- H.: Dân trí, 2013.- 134tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049295775
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62974. VƯƠNG TÂM
    Tình bạn hai người lính: Truyện ngắn/ Vương Tâm.- H.: Văn học, 2017.- 206tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049540165
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440205. PUSHKIN, ALEKSANDR SERGEEVICH
    Tuyển truyện ngắn Alêchxanđơ Puskin/ Aleksandr Sergeevich Pushkin ; Người dịch: Hoàng Tôn,...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 398tr.; 21cm.- (Văn học kinh điển Nga)
    ISBN: 9786046435082
(Văn học cận đại; ) [Nga; ] {Văn học Nga; } |Văn học Nga; | [Vai trò: Cao Xuân Hạo; Thuỷ Nguyên; Phương Hồng; Hoàng Tôn; Nguyễn Duy Bình; ]
DDC: 891.733 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440004. GORKY, MAKSIM
    Tuyển truyện ngắn Macxim Gorki/ Maksim Gorky ; Người dịch: Phạm Mạnh Hùng, Cao Xuân Hạo.- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 403tr.; 21cm.- (Văn học kinh điển Nga)
    ISBN: 9786046435129
(Văn học cận đại; ) [Nga; ] {Văn học Nga; } |Văn học Nga; | [Vai trò: Cao Xuân Hạo; Phạm Mạnh Hùng; ]
DDC: 891.733 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học428923. TRIỆU BÔN
    Cửa ngõ mặt trận: Truyện ngắn/ Triệu Bôn.- Kđ: Giải phóng, 1975.- 229tr; 19cm.
    ISBN: ?đ
{Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; } |Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; |
DDC: 895.9223 /Price: 1,15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24006. Truyện ngắn hay 2019/ Tống Ngọc Hân, Võ Thị Xuân Hà, Phong Điệp....- H.: Văn học, 2019.- 297tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049763298
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Võ Thị Xuân Hà; Phong Điệp; Vũ Thanh Lịch; Bích Ngọc; Tống Ngọc Hân; ]
DDC: 895.9223008 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.