Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 824.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441895. Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ Biên soạn: Hoàng Nam, Thanh Dung.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 539tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
(Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung; Hoàng Nam; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440205. PUSHKIN, ALEKSANDR SERGEEVICH
    Tuyển truyện ngắn Alêchxanđơ Puskin/ Aleksandr Sergeevich Pushkin ; Người dịch: Hoàng Tôn,...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 398tr.; 21cm.- (Văn học kinh điển Nga)
    ISBN: 9786046435082
(Văn học cận đại; ) [Nga; ] {Văn học Nga; } |Văn học Nga; | [Vai trò: Cao Xuân Hạo; Thuỷ Nguyên; Phương Hồng; Hoàng Tôn; Nguyễn Duy Bình; ]
DDC: 891.733 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440004. GORKY, MAKSIM
    Tuyển truyện ngắn Macxim Gorki/ Maksim Gorky ; Người dịch: Phạm Mạnh Hùng, Cao Xuân Hạo.- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 403tr.; 21cm.- (Văn học kinh điển Nga)
    ISBN: 9786046435129
(Văn học cận đại; ) [Nga; ] {Văn học Nga; } |Văn học Nga; | [Vai trò: Cao Xuân Hạo; Phạm Mạnh Hùng; ]
DDC: 891.733 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121872. NGUYỄN ĐỨC TUẤN
    Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Tuấn b.s..- H.: Lao động, 2015.- 700tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 181-694. - Thư mục: tr. 695
    ISBN: 9786045948774
    Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động. Giới thiệu một số nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động kèm theo các thông tư, nghị định và văn bản của Tổng Liên đoàn về hoạt động công đoàn
(Pháp luật; Giáo dục; Tuyên truyền; Công nhân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100543. NGUYỄN CHU HỒI
    An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông: Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển/ Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Vũ Hải Đăng.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 251tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048021412
    Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng về chủ quyền, an ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường vì một Biển Đông "xanh"
(Môi trường; Hợp tác quốc tế; Chủ quyền; ) [Biển Đông; ] {An ninh môi trường; } |An ninh môi trường; | [Vai trò: Vũ Hải Đăng; ]
DDC: 327.170916472 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28226. QUANG DŨNG
    Đoàn binh Tây Tiến: Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt/ Quang Dũng.- H.: Kim Đồng, 2019.- 122tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 6+)
    Tên thật tác giả: Bùi Đình Diệm
    ISBN: 9786042138260
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92283403 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67420. NGUYỄN TUẤN ANH
    Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: Sách kèm ebook/ Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017.- 293tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 273-288. - Thư mục: tr. 289-293
    ISBN: 9786048021221
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình an toàn thông tin. Một số quy định về an toàn thông tin. Nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng
(An toàn thông tin; Mạng thông tin; ) [Vai trò: Hoàng Thanh Nam; Nguyễn Quốc Toàn; ]
DDC: 005.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99746. BÙI HỮU HẠNH
    Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông/ Bùi Hữu Hạnh.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 426tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 352-417. - Thư mục: tr. 418
    ISBN: 9786048021429
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, các quy định về chế độ bảo vệ cá nhân, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số nghề, công việc cũng như việc sơ cấp cứu tại nơi làm việc. Kiến thức cơ bản về phòng cháy và an toàn trong phòng chống cháy nổ và các biện pháp phòng, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cần thiết
(Truyền thông; Thông tin; An toàn lao động; Vệ sinh lao động; )
DDC: 363.119621382 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115920. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Liêm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 231tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 220-231
    ISBN: 9786045715789
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đổi mới công tác tuyền truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới
(Tuyên truyền; Kinh tế; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Liêm; ]
DDC: 330.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63063. TRẦN THỊ TRÂM
    Giáo trình văn học Việt Nam: Dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền/ Trần Thị Trâm (ch.b.), Trần Thị Hồng Hoa.- H.: Giáo dục, 2017.- 203tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
    Thư mục: tr. 199-201
    ISBN: 9786040095640
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về văn học, nội dung, khai thác và vận dụng ưu thế của văn học Việt Nam trong sáng tạo tác phẩm báo chí
(Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Hồng Hoa; ]
DDC: 895.9220711 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62445. Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020: Dùng để tuyên truyền trong nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 110tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045727621
    Tóm tắt: Trình bày kết quả, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015). Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020
(Đại hội 11; Nghị quyết; )
DDC: 324.2597075 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67417. HOÀNG THANH NAM
    Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet: Sách kèm ebook/ Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017.- 291tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048021214
    Tóm tắt: Tổng quan về an ninh mạng. Một số hành vi vi phạm thường gặp trên mạng Internet. Một số hình thức tấn công mạng phổ biến. Bảo vệ máy tính người dùng. Phòng chống các vi phạm trên mạng Internet. Xử lý sự cố khi xảy ra mất an toàn thông tin mạng...
(Phòng chống; Vi phạm; Internet; An ninh mạng; ) [Vai trò: Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Quốc Toàn; ]
DDC: 005.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451236. Tuyển truyện ngắn đoạt giải cao: 30 năm đổi mới 1986-2016/ Dạ Ngân, Doãn Dũng, Dương Tử Giang....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 473tr: hình vẽ; 24cm.- (60 năm văn nghệ Quân đội)
    ISBN: 9786041092372
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Doãn Dũng; Dạ Ngân; Dương Tử Giang; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 145000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66501. HOÀNG NAM
    Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ B.s.: Hoàng Nam, Thanh Dung.- H.: Lao động, 2017.- 539tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
(Pháp luật; Lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung--b.s.; ]
DDC: 344.5970102638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19518. Thỏ con ngốc nghếch: Không tuyên truyền những tin đồn thất thiệt : Truyện tranh/ Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch.- H.: Văn học, 2019.- 16tr.: tranh màu; 20cm.- (Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống)(Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
    ISBN: 9786046983224
(Văn học dân gian; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Dương Thư Hiên; ]
DDC: 398.245 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học56418. Không đầu, không cuối, không biết tại sao: Tuyển truyện ngắn báo Lao động cuối tuần/ Nguyễn Thị Minh Thái, Chu Thuỳ Anh, Y Ban....- H.: Văn học, 2018.- 465tr.: tranh vẽ; 23cm.
    ISBN: 9786049636974
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Thuỳ Anh; Y Ban; Lê Bảo Chi; Trương Quế Chi; Nguyễn Thị Minh Thái; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 168000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87653. Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 204tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045723418
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI
(Đại hội Đại biểu toàn quốc; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604171. HOÀNG THANH NAM
    Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng internet: Sách kèm ebook/ Hoàng Thanh Nam ; Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn.- H.: Thông tin tuyên truyền, 2016.- 291tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048021214
    Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về tình hình an ninh an toàn thông tin tại Việt Nam và thế giới, những nguy cơ, vi phạm, cuộc tấn công nhằm vào người dùng nhằm vào các cơ quan, tổ chức, những hoạt động chống phá Nhà nước, những hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
(Mạng internet; Thông tin; ) [Vai trò: Nguyễn Quốc Toàn; Nguyễn Tuấn Anh; ]
DDC: 005.8 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93809. Tuyển truyện ngắn dự thi báo Văn nghệ/ Văn Thành, Vũ Thiên Kiều, Đỗ Tiến Thuỵ....- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hoá Minh Long, 2016.- 287tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046450719
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Trí; Đỗ Tiến Thuỵ; Vũ Thiên Kiều; Văn Thành; Vũ Thị Huyền Trang; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.