Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 61.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951342. Các vùng văn hoá Việt Nam/ Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (ch.b.), Nông Chấn Quốc....- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 334tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023813
    Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về các vùng văn hoá của Việt Nam: Đại cương về tiến trình văn hoá Việt Nam, vùng văn hoá Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, vùng văn hoá Việt Bắc và Tây Bắc, vùng văn hoá đồng bằng miền Bắc Việt Nam...
(Vùng văn hoá; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cù Huy Cận; Hà Văn Thư; Nông Chấn Quốc; Tô Ngọc Thanh; Đinh Gia Khánh; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049602. HÀ NGUYỄN
    Tiểu vùng văn hoá duyên hải Nam Trung Bộ: Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận/ Hà Nguyễn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 210tr., 12tr. ảnh: minh hoạ; 21cm.- (Không gian Văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 197-207. - Thư mục: tr. 208-210
    ISBN: 9786048001407
    Tóm tắt: Giới thiệu dòng chảy văn hoá với bề dày truyền thống của vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ (Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận) về các danh nhân nổi tiếng; đời sống vật chất - kinh tế; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn học nghệ thuật; di sản văn hoá
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Bình Thuận; Khánh Hoà; Ninh Thuận; ]
DDC: 959.7 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1032222. NGUYỄN THU MINH
    Những vùng văn hoá dân gian tiêu biểu ở Hiệp Hoà/ Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thị Thanh Thuỷ.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 511tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 507-508
    ISBN: 9786045015490
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và những vùng văn hoá dân gian tiêu biểu như vùng Thù Sơn, vùng Hương Câu, vùng Cẩm Bào, Vùng Thắng, vùng Đông Lỗ... với những nét văn hoá, phong tục, lễ hội đặc sắc
(Vùng văn hoá; Văn hoá dân gian; ) [Bắc Giang; Hiệp Hoà; ] [Vai trò: Đỗ Thị Thanh Thuỷ; ]
DDC: 390.0959725 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986262. HÀ NGUYÊN
    Tiểu vùng văn hoá xứ Thanh (Thanh Hoá)/ Hà Nguyên.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 159tr.: minh hoạ; 21cm.- (Không gian văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 152-159 . - Thư mục: tr.150-151
    ISBN: 9786048015756
    Tóm tắt: Giới thiệu về bản sắc vùng văn hoá xứ Thanh: lịch sử, con người, đời sống vật chất-kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn học nghệ thuật và di sản văn hoá...
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 959.741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049577. HÀ NGUYỄN
    Tiểu vùng văn hoá xứ Đông: Hải Dương - Hải Phòng/ Hà Nguyễn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 199tr., 8tr. ảnh: minh hoạ; 21cm.- (Không gian Văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 179-197. - Thư mục: tr. 198-199
    ISBN: 9786048001377
    Tóm tắt: Giới thiệu dòng chảy văn hoá với bề dày truyền thống của vùng đất xứ Đông (Hải Dương - Hải Phòng) về các danh nhân nổi tiếng; đời sống vật chất - kinh tế; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn học, nghệ thuật; di sản văn hoá
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Hải Dương; Hải Phòng; ]
DDC: 959.7 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544618. TRẦN PHƯƠNG
    Đồ Sơn vùng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc/ Trần Phương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 295tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027406
    Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, xã hội, phong tục cổ truyền, văn học dân gian và lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn, Hải Phòng
{Hải Phòng; Hội chọi trâu; Lễ hội; Phong tục tập quán; Văn học dân gian Việt Nam; Đồ Sơn; } |Hải Phòng; Hội chọi trâu; Lễ hội; Phong tục tập quán; Văn học dân gian Việt Nam; Đồ Sơn; |
DDC: 398.0959735 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011777. TRẦN PHƯƠNG
    Đồ Sơn - Vùng văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc/ Trần Phương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 295tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 267-286. - Thư mục: tr. 287-288
    ISBN: 9786049027406
    Tóm tắt: Sơ lược đặc điểm tự nhiên, dân cư, đời sống kinh tế, phong tục tập quán của người dân Đồ Sơn (Hải Phòng). Trình bày các giai thoại, sự tích, truyền thuyết và văn vần dân gian trong đời sống của người dân nơi đây. Giới thiệu tục chọi trâu tế thần, thể lệ, nghi lễ hội chọi trâu và những giai thoại quanh hội chọi trâu Đồ Sơn
(Lễ hội dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Hải Phòng; Đồ Sơn; ]
DDC: 390.0959735 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học913795. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Văn hoá vùng & phân vùng văn hoá ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 598tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 584-598
    ISBN: 9786047365579
    Tóm tắt: Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam. Trình bày đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hoá
(Phân vùng; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 305000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447284. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Phân hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 471 tr; 24 cm.
    Thư mục tham khảo: tr.458 - 471
    ISBN: 9786049022685
    Tóm tắt: Hệ thống lại quá trình và các khuynh hướng nghiên cứu chính về vùng văn hóa trên thế giới và ở nước ta; Đưa ra phương án phân vùng văn hóa ở Việt Nam; Nghiên cứu một số vùng văn hóa tiêu biểu cho gương mặt văn hóa Việt Nam.
(Văn hóa; ) [Việt Nam; ] {Sắc thái văn hóa; Văn hóa vùng; } |Sắc thái văn hóa; Văn hóa vùng; |
DDC: 306.09597 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1594429. HÀ NGUYỄN
    Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh: Thanh Hóa/ Hà Nguyễn.- Hà Nội:: Thông tin- truyền thông,, 2016.- 209tr.;; 21cm.
    Không gian văn hóa Việt nam
    ISBN: 9786048015756
(Không gian văn hóa; Thanh Hóa; Tiểu vùng văn hóa; Văn hóa Việt Nam; )
DDC: 959.741 /Price: 32000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926332. ĐÀO KHANG
    Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong vùng văn hoá xứ Nghệ/ Đào Khang.- Nghệ An: Đại học Vinh, 2019.- 262tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 257-260
    ISBN: 9786049234941
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về "xứ" và "xứ Nghệ. Trình bày những khác biệt về tự nhiên và nhân văn trong xứ Nghệ như: Vị trí địa lý, giới hạn, diện tích tự nhiên, địa thế, địa chất, địa hình, khí hậu, sông ngòi, thổ nhưỡng, sinh vật, khai thác điều kiện tự nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội, lịch sử định cư, dân tộc thiểu số, tính cách, phong tục, tập quán sinh hoạt, "ngữ Nghệ"
(Lịch sử; Địa chí; ) [Hà Tĩnh; Nghệ An; ]
DDC: 959.742 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học899019. NGUYỄN THỊ THU HOÀI
    Phát triển bền vững văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên/ Nguyễn Thị Thu Hoài.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.- 234tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 223-234
    ISBN: 9786049936982
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá, phát triển bền vững văn hoá tộc người. Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên. Thực trạng văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên hiện nay trên quan điểm phát triển bền vững và một số phương hướng phát triển bền vững văn hoá tộc người Khơ Mú Điện Biên trong bối cảnh hiện nay
(Dân tộc Khơ Mú; Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Điện Biên; ]
DDC: 305.895930597177 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969074. TRẦN BÌNH
    Tây Bắc vùng văn hoá giàu bản sắc/ Trần Bình.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 467tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 454-461
    ISBN: 9786047866960
    Tóm tắt: Tìm hiểu vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên và đa dạng thành phần tộc người của Tây Bắc Việt Nam; tri thức về mưu sinh của các dân tộc Tây Bắc đa dạng loại hình và đậm đà tính truyền thống; tri thức tổ chức truyền thống của các dân tộc và vùng văn hoá vật thể đa sắc màu, phong phú giá trị...
(Bản sắc văn hoá; ) [Tây Bắc; Việt Nam; ]
DDC: 306.095973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1116171. ĐOÀN CÔNG HOẠT
    Dưới chân núi Tản một vùng văn hoá dân gian/ Đoàn Công Hoạt.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 277tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 97860490200409
    Tóm tắt: Giới thiệu truyền thuyết về Sơn Tinh, giai thoại và truyền thuyết về danh nhân, truyện cổ dân gian dân tộc Mường và dân tộc Dao ở Ba Vì. Khái quát văn hoá dân gian các dân tộc thiểu số ở Ba Vì
(Giai thoại; Truyền thuyết; Truyện cổ; Văn hoá dân gian; ) [Ba Vì; Hà Nội; ]
DDC: 398.0959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049540. HÀ NGUYỄN
    Tiểu vùng văn hoá xứ Nghệ: Nghệ An - Hà Tĩnh/ Hà Nguyễn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 267tr., 8tr. ảnh: minh hoạ; 21cm.- (Không gian Văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 251-264. - Thư mục: tr. 265-267
    ISBN: 9786048001421
    Tóm tắt: Giới thiệu dòng chảy văn hoá với bề dày truyền thống của vùng đất xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh) về các danh nhân nổi tiếng; đời sống vật chất - kinh tế; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn học, nghệ thuật; di sản văn hoá
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Hà Tĩnh; Nghệ An; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049688. HÀ NGUYỄN
    Tiểu vùng văn hoá xứ Quảng: Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi/ Hà Nguyễn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 273tr., 12tr. ảnh: minh hoạ; 21cm.- (Không gian Văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 237-270. - Thư mục: tr. 271-273
    ISBN: 9786048001414
    Tóm tắt: Giới thiệu dòng chảy văn hoá với bề dày truyền thống của vùng đất xứ Quảng (Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi) về các danh nhân nổi tiếng; đời sống vật chất - kinh tế; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn học, nghệ thuật; di sản văn hoá
(Di sản văn hoá; Lịch sử; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1325187. ĐINH GIA KHÁNH
    Các vùng văn hoá Việt Nam/ Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận chủ biên.- H.: Văn học, 1995.- 218tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu giản lược những nét đại cương các vùng văn hoá chủ yếu của nước ta: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, miền Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc, Nghệ Tĩnh, Xứ Huế, Tây Nguyên và đồng bằng miền Nam
{Việt Nam; dân tộc học; văn hoá dân tộc; } |Việt Nam; dân tộc học; văn hoá dân tộc; | [Vai trò: Cù Huy Cận; ]
DDC: 306.409597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1431282. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 688 tr.: ảnh; 21 cm.
    Phụ lục: tr. 663-666.-Thư mục: tr. 667-683
    ISBN: 9786047032327
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu văn hóa vùng, sắc thái văn hóa địa phương ở Việt Nam. Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam. Đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa.
(Phân vùng; Văn hóa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435007. HÀ NGUYÊN
    Tiểu vùng văn hóa xứ Huế/ Hà Nguyên.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 252 tr.: minh họa; 21 cm.- (Không gian văn hóa Việt Nam)
    Thư mục: tr. 250-251
    ISBN: 9786048034078
    Tóm tắt: Giới thiệu về bản sắc vùng văn hoá xứ Huế; lịch sử, con người, đời sống vật chất-kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn học nghệ thuật và di sản văn hoá...
(Lịch sử; Văn hóa; ) [Huế; ]
DDC: 959.741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học840802. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2022.- 683 tr.: ảnh; 21 cm.
    Thư mục: tr. 667-683
    ISBN: 9786047033089
    Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về văn hoá vùng và khuynh hướng phân vùng văn hoá ở Việt Nam; phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam; đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hoá
(Phân vùng; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 344000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.