Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1715.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949573. ĐỖ THU HIỀN
    Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông/ Đỗ Thu Hiền.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 515tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
    ISBN: 9786046249467
    Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê Thánh Tông
(Nghiên cứu văn học; Nhà Nho; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046491. KIỀU THU HOẠCH
    Giai thoại văn học Việt Nam. Q.1/ Kiều Thu Hoạch ch.b., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 470tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049022913
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm, những giai thoại... về các nhân vật có tên tuổi đến các nhân vật khuyết danh, vô danh, phiếm chỉ... trong dòng văn học Việt Nam theo trình tự lịch sử, trình tự thời gian Lý, Trần, Lê, Nguyễn...
(Giai thoại văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92208 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950249. NGUYỄN ĐỨC MẬU
    Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam/ Nguyễn Đức Mậu.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 239-366. - Thư mục: tr. 378-395
    ISBN: 9786049234248
    Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của hát nói như một thể loại văn học, tiến trình phát triển của hát nói. Phân tích hát nói như một hiện tượng nghệ thuật độc đáo của thơ ca dân tộc, mối quan hệ giữa hát nói và thơ mới. Đồng thời, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm hát nói tiêu biểu
(Hát nói; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921103. LỘC BÍCH KIỆM
    Văn học các dân tộc thiểu số - Một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam: Tiểu luận, phê bình/ Lộc Bích Kiệm.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 487tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047025794
    Tóm tắt: Khái quát nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm văn học chọn lọc về đồng bào dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547328. TRƯƠNG CHÍNH
    Dưới mắt tôi: Phê bình văn học Việt Nam hiện đại/ Trương Chính.- H.: Hội nhà văn, 2016.- 162tr; 20cm.
    ISBN: 9786045364413
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài nghiên cứu, phê bình các tác phẩm văn học Việt Nam thuộc thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trước Cách mạng; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trước Cách mạng; |
DDC: 895.922090032 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1548698. LỘC BÍCH KIỆM
    Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam: Tiểu luận, phê bình/ Lộc Bích Kiệm.- H.: Văn hóa dân tộc, 2019.- 488tr; 20cm.
    Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025794
    Tóm tắt: Tuyển chọn các tác giả, tác phẩm văn học dân tộc thiểu số tiêu biểu và những bài nghiên cứu về tiến trình phát triển, giá trị, vai trò...của thể loại này
{Dân tộc tiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Dân tộc tiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965289. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945/ B.s.: Trần Đăng Suyền, Lê Quang Hưng (ch.b.), Trịnh Thu Tiết....- In lần thứ 2, có sửa chữa.- H.: Đại học Sư phạm, 2017.- 612tr.; 24cm.
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786045433393
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về bối cảnh lịch sử - xã hội - văn hoá, quá trình vận động, đặc điểm, thành tựu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945; nghiên cứu, lý luận về trào lưu văn học yêu nước, văn học lãng mạn, văn học hiện thực phê phán và văn học cách mạng vô sản của những tác gia tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Tản Đà, Hồ Biểu Chánh, Xuân Diệu, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nam Cao...
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quang Hưng; Trần Thị Việt Trung; Trần Văn Toàn; Trần Đăng Suyền; Trịnh Thu Tiết; ]
DDC: 895.922090032 /Price: 148000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1038401. PHONG LÊ
    Văn học Việt Nam hiện đại trong đồng hành cùng lịch sử: Tuyển/ Phong Lê.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 626tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học
    ISBN: 9786049025709
    Tóm tắt: Nghiên cứu, tiếp cận văn học Việt Nam hiện đại song song cùng tiến trình lịch sử, từ chủ nghĩa hiện thực và hiện thực xã hội chủ nghĩa đến đổi mới và hội nhập
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922090034 /Price: 157000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433734. NGUYỄN VĂN LONG
    Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945/ Nguyễn Văn Long chủ biên, Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng,....- H.: Đại học sư phạm Hà Nội, 2016.- 543 tr; 24 cm.
    ISBN: 9786045433447
    Tóm tắt: Trình bày về đời sống văn học trong sự vận động của lịch sử văn học và các thể loại, đồng thời tập trung vào một số tác giả tiêu biểu
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Văn Sơn; Lê Quang Hưng; Mai Thị Nhung; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Long; Trần Hạnh Mai; ]
DDC: 895.9220900934 /Price: 135000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018312. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context : Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- XIII, 801tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Nhật Bản; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thanh Truyền; Cao Hồng; Trần Thị Phương Phương; Đoàn Lê Giang; Đào Lê Na; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học910078. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức= Vietnam's literary study - possibilities and challenges/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Việt Dũng; Hoàng Lương Xá; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969358. Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945/ Nguyễn Văn Long (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng....- In lần thứ 2.- H.: Đại học Sư phạm, 2017.- 543tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045433447
    Tóm tắt: Khái quát về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975. Giới thiệu về một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của giai đoạn này như: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu...
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quang Hưng; Mai Thị Nhung; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Long; Trần Hạnh Mai; ]
DDC: 895.922090034 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1525574. Nghiên cứu Văn học Việt Nam - Những khả năng vả thách thức/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá, Cao Việt Dũng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Gồm các tiểu luận về nghiên cứu văn học Việt Nam: nhìn nhận lại tiến trình các lý thuyết nước ngoài chủ yếu là phương Tây du nhập vào Việt Nam, hai luồng lí thuyết Pháp, Mỹ, lí thuyết du hành Orientalism ở Đông Á, ngoài ra còn các nghiên cứu nhằm vào đối tượng là văn chương Việt Nam từ thời kỳ cổ trung đại đến hiện đại
(Nghiên cứu Văn học; Tiểu luận; Việt Nam; ) [Vai trò: Cao Việt Dũng; Hoàng Lương Xá; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học943162. ĐINH TRÍ DŨNG
    Giáo trình truyện ngắn Việt Nam hiện đại: Dùng cho học viên Sau đại học chuyên ngành Văn học Việt Nam/ Đinh Trí Dũng, Bùi Việt Thắng.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 287tr.; 24cm.
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786049233814
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm về truyện ngắn và khái lược quá trình hình thành thể loại, đặc trưng thể loại của truyện ngắn, các dạng thức truyện ngắn hiện đại, đặc điểm truyện ngắn Việt Nam hiện đại từ đầu thế kỷ XX đến 1945 và từ 1945 đến nay
(Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Việt Thắng; ]
DDC: 895.9223010711 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1069193. NGUYỄN VĂN LONG
    Văn học Việt Nam hiện đại: Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy/ Nguyễn Văn Long.- H.: Giáo dục, 2012.- 647tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040006950
    Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử, thể loại của một số tác giả và tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. Tìm hiểu về văn học Việt Nam hiện đại trong nhà trường
(Giảng dạy; Nghiên cứu; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.92209 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học911196. PHAN TUẤN ANH
    Văn học Việt Nam đổi mới - Từ những điểm nhìn tham chiếu/ Phan Tuấn Anh.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 283tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786046853817
    Tóm tắt: Bao gồm các bài viết nghiên cứu bao quát những hiện tượng và vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay: tiểu thuyết viết về chiến tranh sau "Đổi mới", văn học trong thời đại thông tin, hệ hình văn học hậu hiện đại ở Việt Nam, văn của Nguyễn Huy Thiệp, văn học với độc giả trẻ hiện nay...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958824. TRẦN THỊ TRÂM
    Giáo trình văn học Việt Nam: Dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền/ Trần Thị Trâm (ch.b.), Trần Thị Hồng Hoa.- H.: Giáo dục, 2017.- 203tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
    Thư mục: tr. 199-201
    ISBN: 9786040095640
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về văn học, nội dung, khai thác và vận dụng ưu thế của văn học Việt Nam trong sáng tạo tác phẩm báo chí
(Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Hồng Hoa; ]
DDC: 895.9220711 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học988269. LÊ NHẬT KÝ
    Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại/ Lê Nhật Ký.- H.: Giáo dục, 2016.- 251tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040091239
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình nghiên cứu và quan điểm tiếp cận truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu về cách hiểu, diễn trình, cảm hứng hiện thực, thông điệp giáo dục, nhân vật, cốt truyện và nghệ thuật kể chuyện, chất thơ, phong cách tiêu biểu và những đóng góp của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Truyện đồng thoại; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92230109 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004998. NGUYỄN CÔNG LÝ
    Diện mạo văn học Việt Nam Pháp ngữ: Từ cuối thế kỷ XIX đến 1975/ Nguyễn Công Lý, Phạm Văn Quang.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 244tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Phụ lục: tr. 239-244
    ISBN: 9786047327355
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở xã hội và nguyên nhân hình thành bộ phận văn học Việt Nam Pháp ngữ. Giới thiệu chân dung nhà văn, hệ thống xuất bản, phát hành, thừa nhận tác phẩm, thể loại tác phẩm, những chủ đề nổi bật và một số danh mục tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam viết bằng tiếng Pháp
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Quang; ]
DDC: 895.92209 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1745520. PHẠM, VĂN HƯNG
    Tự sự của trinh tiết: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỉ X - XIX: Chuyên khảo/ Phạm Văn Hưng.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 391 tr.; 24 cm.
    Phụ lục tr. : 243 - 384
    Thư mục tham khảo: tr.221 - 242
    ISBN: 9786046262992
    Tóm tắt: Nghiên cứu nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại qua các văn bản tự sự bao gồm: truyện kí, tiểu thuyết, truyện thơ Nôm, sử truyện... trong các giai đoạn thế kỷ X - XV, thế kỷ XVI - XVIII và thế kỷ XIX giúp người đọc hiểu thêm về tiến trình văn học Việt Nam trung đại và sự vận động của văn học Việt Nam hiện đại trong những ngày đầu tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống văn học nhà nho, cũng như giúp người nghiên cứu có thêm tiêu chí đánh giá quá trình Nho giáo hóa bản thân đời sống văn học, cảm quan nhân đạo của các nhà văn, quá trình nhân đạo hóa - dân chủ hóa nền văn học Việt Nam
(Văn học Việt Nam; Văn học trung đại; ) |Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Nhân vật liệt nữ; Phê bình văn học; Nhân vật liệt nữ; Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 145000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.