Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 610.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013996. TRẦN XUÂN TOÀN
    Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 127-140. - Phụ lục: tr. 141-162
    ISBN: 9786049028236
    Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung về văn học viết với văn học dân gian nói chung và trong thời đại Hồ Xuân Hương nói riêng. Ngôn ngữ văn học dân gian, các hình thức vận dụng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Ngôn ngữ văn học; } |Ngôn ngữ văn học; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016325. NGUYỄN ANH ĐỘNG
    Sưu tầm văn học dân gian vùng sông Hậu/ Nguyễn Anh Động b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 305tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049440403
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian vùng sông Hậu: Phương ngôn, thành ngữ, văn vần, câu đối, liễng đối, ca dao, hò, vè, chuyện vui
(Văn học dân gian; ) [Sông Hậu; Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019489. Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 839tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027567
    Tóm tắt: Sưu tầm một số tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kể dân gian của Bến Tre
(Văn học dân gian; ) [Bến Tre; Việt Nam; ] [Vai trò: La Mai Thi Gia; Lê Thị Thanh Vy; Nguyễn Hữu Ái; Nguyễn Ngọc Quang; Phan Xuân Viện; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924037. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951562. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994293. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016.- 731tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 709-720
    ISBN: 9786047014316
    Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về sự vận động của văn học dân gian người Việt. Sự vận động của một số tác phẩm, thể loại thuộc văn vần, bài đồng dao, thể loại đồng dao, ca dao, thể loại ca dao, thể loại thuộc văn xuôi... của văn học dân gian người Việt
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060496. PHẠM ĐỨC DUẬT
    Văn học dân gian Thái Bình/ Phạm Đức Duật b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 723tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 717-718
    ISBN: 9786045003497
    Tóm tắt: Tìm hiểu về hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ ca dân gian và tự sự dân gian Thái Bình. Giới thiệu về các thể loại văn học dân gian Thái Bình
(Văn học dân gian; ) [Thái Bình; ]
DDC: 398.20959736 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1068786. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.- 818tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046207139
    Tóm tắt: Đưa ra các nghiên cứu, phân tích, nhận định của tác giả về văn học dân gian Việt Nam: về văn học dân gian nói chung và các thuộc tính của nó, khoa nghiên cứu văn học dân gian và một số tác gia tiêu biểu, việc phân kì và nghiên cứu lịch sử văn học dân gian, phân loại văn học dân gian và giới thiệu một số thể loại, tác phẩm văn học dân gian, phân vùng văn học dân gian...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987639. Văn hoá - Văn học dân gian xứ Huế/ Trần Hoàng ghi chép, luận giải.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047011209
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về văn hoá - văn học dân gian xứ Huế: Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tết ở các làng quê, lễ hội, ca Huế, hò Huế, gia tộc, giá trị văn hoá các làng nghề, giá trị của văn hoá Huế, văn học dân gian, dấu ấn lịch sử....
(Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trần Hoàng; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996232. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016918. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 425-426
    ISBN: 9786049029172
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
(Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435697. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 527 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230 .- Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786049721588
    Tóm tắt: Nghiên cứu chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín; Đặc điểm nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian; Vài nhận xét về các giá trị văn hóa và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín; Thơ, dân ca, tục ngữ, thành ngữ, truyện cổ người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng; Nghiên cứu văn học dân gian; Người Nùng Dín; ) [Lào Cai; Việt Nam; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1025437. Văn học dân gian hiện đại. Q.1/ Trần Gia Linh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 594tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049028021
    Tóm tắt: Trình bày đại cương về văn học dân gian hiện đại và những biến đổi của thể loại: Lịch sử nghiên cứu,và đặc điểm của văn học dân gian hiện đại. Tục ngữ và ca dao hiện đại. Tư liệu sưu tầm tục ngữ, ca dao, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện cười...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989776. ĐẶNG THỊ OANH
    Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh.- H.: Sân khấu, 2016.- 630tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-358. - Phụ lục: tr. 359-624
    ISBN: 9786049070686
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
(Dân tộc Thái; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Biểu tượng nước; } |Biểu tượng nước; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996257. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Nghiên cứu, giới thiệu: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786045370605
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng; Văn học dân gian; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016306. Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., chuyển ngữ, b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 478tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: 373-470. - Thư mục: tr. 471-472
    ISBN: 9786049029080
(Dân tộc Cơ Tu; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Nguyễn Khánh Phong; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1001688. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.3/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 487tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047012169
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian An Giang qua các hình thức ca dao dân ca, vè
(Văn học dân gian; ) [An Giang; ] [Vai trò: La Mai Thi Gia; Lê Thị Thanh Vy; Nguyễn Hữu Ái; Nguyễn Ngọc Quang; Phan Xuân Viện; ]
DDC: 398.80959791 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1047608. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Văn học dân gian huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Q.2/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Thời đại, 2014.- 283tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049428098
(Văn học dân gian; ) [A Lưới; Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547412. TRẦN MINH THƯƠNG
    Diện mạo văn học dân gian Khơ me Sóc Trăng/ Trần Minh Thương.- H.: Nxb.Khoa học xã hội, 2015.- 327tr: Ảnh màu minh họa; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027444
    Tóm tắt: Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật, các thể loại tiêu biểu... của văn học dân gian Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng
{Dân tộc Khơ me; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học dân gian; Phê bình văn học dân gian; Sóc Trăng; Văn học dân gian Việt Nam; } |Dân tộc Khơ me; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học dân gian; Phê bình văn học dân gian; Sóc Trăng; Văn học dân gian Việt Nam; |
DDC: 398.20959799 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979807. MAI ĐỨC HẠNH
    Văn học dân gian Ninh Bình: Nghiên cứu, giới thiệu. Q.3/ Mai Đức Hạnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 463tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395844
    Tóm tắt: Giới thiệu trọn vẹn nội dung những truyện dân gian và một số bài phương ngôn tục ngữ, ca dao ở Ninh Bình như: Truyền thuyết về Nam Việt Vương Đinh Liễn, truyền thuyết Trần Thị Nguyệt Anh, truyền thuyết về danh tướng họ Tạ...
(Văn học dân gian; ) [Ninh Bình; ]
DDC: 398.20959739 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.