Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 466.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92565. ĐẶNG THỊ OANH
    Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh.- H.: Sân khấu, 2016.- 630tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-358. - Phụ lục: tr. 359-624
    ISBN: 9786049070686
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Dân tộc Thái; ) [Việt Nam; ] {Biểu tượng nước; } |Biểu tượng nước; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học80989. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.3/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 487tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047012169
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian An Giang qua các hình thức ca dao dân ca, vè
(Văn học dân gian; ) [An Giang; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Lê Thị Thanh Vy; Phan Xuân Viện; Nguyễn Hữu Ái; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.80959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98488. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016.- 731tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 709-720
    ISBN: 9786047014316
    Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về sự vận động của văn học dân gian người Việt. Sự vận động của một số tác phẩm, thể loại thuộc văn vần, bài đồng dao, thể loại đồng dao, ca dao, thể loại ca dao, thể loại thuộc văn xuôi... của văn học dân gian người Việt
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99476. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Nghiên cứu, giới thiệu: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786045370605
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga--nghiên cứu, giới thiệu; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99645. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90945. Văn hoá - Văn học dân gian xứ Huế/ Trần Hoàng ghi chép, luận giải.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047011209
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về văn hoá - văn học dân gian xứ Huế: Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tết ở các làng quê, lễ hội, ca Huế, hò Huế, gia tộc, giá trị văn hoá các làng nghề, giá trị của văn hoá Huế, văn học dân gian, dấu ấn lịch sử....
(Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trần Hoàng--ghi chép, luận giải; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81017. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.1/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 798tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047012145
(Văn học dân gian; ) [An Giang; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Lê Thị Thanh Vy; Phan Xuân Viện; Nguyễn Hữu Ái; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.20959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116276. TRẦN XUÂN TOÀN
    Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 127-140. - Phụ lục: tr. 141-162
    ISBN: 9786049028236
    Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung về văn học viết với văn học dân gian nói chung và trong thời đại Hồ Xuân Hương nói riêng. Ngôn ngữ văn học dân gian, các hình thức vận dụng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Thơ; ) [Việt Nam; ] {Ngôn ngữ văn học; } |Ngôn ngữ văn học; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117853. NGUYỄN ANH ĐỘNG
    Sưu tầm văn học dân gian vùng sông Hậu/ Nguyễn Anh Động b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 305tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049440403
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian vùng sông Hậu: Phương ngôn, thành ngữ, văn vần, câu đối, liễng đối, ca dao, hò, vè, chuyện vui
(Văn học dân gian; ) [Sông Hậu; Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122466. Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 839tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027567
    Tóm tắt: Sưu tầm một số tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kể dân gian của Bến Tre
(Văn học dân gian; ) [Bến Tre; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Ái; Lê Thị Thanh Vy; Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Phan Xuân Viện; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119023. Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., chuyển ngữ, b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 478tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: 373-470. - Thư mục: tr. 471-472
    ISBN: 9786049029080
(Dân tộc Cơ Tu; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Nguyễn Khánh Phong--s.t., chuyển ngữ, b.s.; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118961. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 425-426
    ISBN: 9786049029172
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
(Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33281. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57419. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444943. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-250. - Phụ lục: tr. 251-520
    ISBN: 9786049721588
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng; Văn học dân gian; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga; ]
DDC: 398.209597167 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62189. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.2/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 587tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395714
    Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn hoá tinh thần cốt lõi, tiến trình lịch sử và hiệu ứng thực tại thể hiện trong các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết của Việt Nam như: Thần Trụ trời, nữ thần Mặt trời và Mặt trăng, thần Sấm Sét, cường Bạo đại vương, thần Gió, thần Mưa...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62190. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.3/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 370tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395721
    Tóm tắt: Nghiên cứu về cội nguồn các họ của Việt Nam qua những câu chuyện dân gian và sử kí như: Họ Phục Hy khai sáng, họ Thần Nông kế tục, Sở Minh Công chuyển xoay thời thế - Kinh Dương vương mở họ Hồng Bàng, Hùng Quốc Vương - con trưởng cả trăm họ, vua đầu các vua Hùng... Giới thiệu một số nét về nhà nghiên cứu văn học dân gian Bùi Văn Nguyên
(Họ; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62187. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.1/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 318tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395707
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Bùi Văn Nguyên. Giới thiệu những bài nghiên cứu, phân tích của tác giả về giá trị văn hoá, nghệ thuật, lịch sử của các tác phẩm văn học dân gian ở nước ta như những câu truyện cổ sâu sắc tình thương bao la, vấn đề cảm quan thuận chiều nguyên lý tình thương truyền thống với tâm niệm từ bi - bác ái của đạo Phật; truyện cổ và cảm thức xây đời, cảm thức thẩm mỹ của người xưa
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62184. ĐINH TIẾN HÙNG
    Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hoá: Sưu tầm. T.1/ Đinh Tiến Hùng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 335tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395783
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 32 truyện và 54 truyện cười dân gian bằng tiếng dân tộc của người Nguồn, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, có dịch sang bản tiếng Việt cùng một số câu châm ngôn, phương ngôn, tục ngữ của dân tộc này
(Văn học dân gian; ) [Minh Hoá; Quảng Bình; ]
DDC: 398.20959745 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61869. MAI ĐỨC HẠNH
    Văn học dân gian Ninh Bình: Nghiên cứu, giới thiệu. Q.1/ Mai Đức Hạnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 463tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395820
    Tóm tắt: Tổng quan về văn học dân gian Ninh Bình. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Ninh Bình. Một số thể loại văn học dân gian tiêu biểu
(Văn học dân gian; ) [Ninh Bình; ]
DDC: 398.20959739 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.