Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 339.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98991. 50 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển hay nhất/ Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alekxandr Pushkin... ; B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh....- H.: Văn học, 2016.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc
    Thư mục: tr. 294-301
    ISBN: 9786046991212
(Văn học thiếu nhi; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Pushkin, Alekxandr Sergeevich; Swift, Jonathan; Defoe, Daniel; Vân Hường--b.s.; Dương Gia--b.s.; Nguyễn Ngọc Thanh--b.s.; Carroll, Lewis; Verne, Jules; ]
DDC: 808.83 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107354. VŨ HÙNG
    Sống giữa bầy voi: Tặng thưởng năm 1986 của Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam/ Vũ Hùng.- H.: Kim Đồng, 2015.- 182tr.: tranh vẽ; 19cm.
    ISBN: 9786042016179
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116453. Văn học thiếu nhi trong nhà trường: Lã Thị Bắc Lý, Phạm Thị Bền, Phạm Thị Hằng.- H.: Giáo dục, 2015.- 139tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786040076687
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về cách nhìn nhận, đánh giá vị trí của văn học thiếu nhi trong chương trình và sách giáo khoa, cũng như những hướng tiếp cận một số tác phẩm văn học thiếu nhi cụ thể...
(Nghiên cứu văn học; Văn học thiếu nhi; Trường học; ) [Vai trò: Lã Thị Bắc Lý; Phạm Thị Hằng; Nguyễn Thị Bạch Dương; Phạm Minh Hoa; Phạm Thị Bền; ]
DDC: 807 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học297289. VÂN THANH
    Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam. T.1: Tổng quan/ B.s: Vân Thanh, Nguyên An.- H.: Từ điển Bách khoa, 2002.- 487tr; 24cm.
    Tóm tắt: Phác thảo 50 năm văn học thiếu nhi, mấy chặng đường phát triển và những vấn đề đặt ra đối với văn học thiếu nhi. Phân tích vẻ đẹp của một số áng văn thơ của những tác giả tiêu biểu. Giới thiệu nhà xuất bản Kim Đồng, Nxb. Giáo dục, Nxb. Trẻ, Tạp chí vì trẻ thơ
{Bách khoa thư; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; } |Bách khoa thư; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyên An; ]
DDC: 030 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học673440. TRẦN HUYỀN ÂN.
    Một nửa chân trời: Giải khuyến khích sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần II/ Trần Huyền Ân..- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997.- 134tr.; 18cm.- (Tủ sách tuổi hồng)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 8500đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học642182. KIM HÀI
    Cò trắng vườn chim: Giải khuyến khích sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần II/ Kim Hài.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997.- 213tr.; 18cm.- (Tủ sách tuổi hồng)
(Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học377931. THU TRÂN
    Đường bong bóng bay: Truyện: Giải khuyến khích cuộc thi "Văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước" năm 1993/ Thu Trân.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1993.- 75tr; 16cm.- (Tủ sách Tuổi hồng)
{truyện; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; } |truyện; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học229461. LOWRY, LOIS
    Người truyền ký ức: Văn học thiếu nhi/ Lois Lowry ; Nguyễn Quỳnh Trang dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2008.- 246tr.; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Giver
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Nguyễn Quỳnh Trang--dịch; ]
DDC: 813 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289139. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
    Hai miền quê hương: Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần thứ III/ Nguyễn Thị Phượng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003.- 198tr : tranh vẽ; 18cm.
{Truyện ngắn; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; } |Truyện ngắn; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Price: 13500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học622193. NGUYỄN, VĂN SANG
    Tổ mẫu làng hoa: Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "vì tương lai đất nước" lần III/ Nguyễn Văn Sang.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2003.- 297tr.; 18cm.
(Truyện ngắn; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477854. Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam/ Biên soạn: Vân Thanh.- Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006.- 902tr.; 24cm.
(Nhân vật; Tiểu sử; Văn học thiếu nhi; Tác giả văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vân Thanh; ]
DDC: 895.92209 /Price: 51000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411436. Bàn về văn học thiếu nhi.- H.: Kim Đồng, 1983.- 171tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bản tham luận trong hội thảo về sáng tác thơ văn cho thiếu nhi và về sáng tác thơ cho thiếu nhi và về tác giả Võ Quảng: Làm thơ cho thiếu nhi, nhịp điệu trong thơ thiếu nhi, thơ với tuổi thơ, thơ và sách giáo khoa... Tác phẩm và con người Võ Quảng. Võ Quảng và văn học thiếu nhi, nhà văn Võ Quảng và vấn đề giáo dục thiếu nhi
{nghiên cứu văn học; thơ; nhà văn; hội thảo; lý luận văn học; văn học thiếu nhi; } |nghiên cứu văn học; thơ; nhà văn; hội thảo; lý luận văn học; văn học thiếu nhi; |
DDC: 895.92209 /Price: 3,5d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540135. VĂN HỒNG
    Văn học thiếu nhi nửa thế kỉ một con đường/ Văn Hồng.- H.: Kim Đồng, 2012.- 271tr; 20cm.
    Tên thật của tác giả: Bùi Văn Hồng
    Tóm tắt: Gồm tập hợp các bài tiểu luận của tác giả phân tích, phê bình một số tác phẩm văn học thiếu nhi. Giới thiệu chân dung và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả tiêu biểu Tô Hoài, Nguyễn Khắc Viện, Dương Thị Xuân Quý...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học580017. QUÂN THIÊN KIM
    Hồi ức tuổi thơ - thằng Thu đảo nhím: Tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần thứ III/ Quân Thiên Kim.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003.- 149tr.; 18cm.
(Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; )
DDC: 895.9223 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học693030. Tuyển tập các tác phẩm văn học thiếu nhi hay nhất mọi thời đại: Truyện ngắn. T.2/ Nhiều tác giả ; Trần Thiếu Sơn (Tuyển chọn).- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, c2013.- 415tr; 21cm..
    Tóm tắt: Bộ sách gồm 4 tập giới thiệu đến bạn đọc các tác giả lớn cùng những tác phẩm tiêu biểu như Mark Twain, Roald Dahl, Ernest Hemingway, Edmond De Amicis, Jules Verne, ...
(Văn học hiện đại; văn học nước ngoài; Văn học thiếu nhi; )
DDC: 808.83 /Price: 115.000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học693031. Tuyển tập các tác phẩm văn học thiếu nhi hay nhất mọi thời đại: Truyện ngắn. T.4/ Nhiều tác giả ; Trần Thiếu Sơn (Tuyển chọn).- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, c2013.- 415tr; 21cm..
    Tóm tắt: Bộ sách gồm 4 tập giới thiệu đến bạn đọc các tác giả lớn cùng những tác phẩm tiêu biểu như Mark Twain, Roald Dahl, Ernest Hemingway, Edmond De Amicis, Jules Verne, ...
(Văn học hiện đại; văn học nước ngoài; Văn học thiếu nhi; )
DDC: 808.83 /Price: 130.000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học693029. Tuyển tập các tác phẩm văn học thiếu nhi hay nhất mọi thời đại: Truyện ngắn. T.1/ Nhiều tác giả.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2013.- 335tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; văn học nước ngoài; )
DDC: 813 /Price: 14600đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679371. Tuyển tập tác phẩm văn học thiếu nhi hay nhất mọi thời đại: Truyện ngắn. T.4/ Nhiều tác giả.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2013.- 363tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; văn học nước ngoài; )
DDC: 813 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học233496. HITCHCOCK, ALFRED
    Vụ bí ẩn con két cà lăm: Văn học thiếu nhi/ Alfred Hitchcock ; Đài Lan dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008.- 208tr.; 18cm.- (Bộ sách Những cuộc phiêu lưu của ba thám tử trẻ)
(Văn học thiếu nhi; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Đài Lan--dịch; ]
DDC: 813 /Price: 22500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học683768. ĐOÀN LƯ
    Kỷ niệm về một dòng sông: Truyện vừa: Giải ba sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần III/ Đoàn Lư.- H.: Hội Nhà văn, 2007.- 107tr.; 19cm.- (Tủ sách văn học thiếu nhi)
(Văn học Việt Nam.; ) [Việt Nam.; ]
DDC: 895.9223 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.