Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 100.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040766. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học894357. NGUYỄN PHÚC AN
    Văn học trung đại Việt Nam nhìn từ thể loại tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán/ Nguyễn Phúc An.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 399tr.: bảng; 23cm.
    Phụ lục: tr. 373-378. - Thư mục: tr. 385-394
    ISBN: 9786045835432
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình hình thành và phát triển, một số thi pháp, đặc sắc và giá trị nghệ thuật của thể loại tiểu thuyết truyền kì chữ Hán trong hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam; từ đó góp phần khẳng định giá trị và vị trí quan trọng của nền văn học chữ Hán Việt Nam trong văn học trung đại ở các nước cùng sử dụng và ảnh hưởng văn hoá chữ Hán
(Chữ Hán; Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết truyền kì; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223109 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học975670. LÃ NHÂM THÌN
    Giáo trình văn học trung đại Việt Nam. T.1/ Lã Nhâm Thìn (ch.b.), Đinh Thị Khang, Vũ Thanh.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 2017.- 223tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786040039644
    Tóm tắt: Khái quát về văn học trung đại Việt Nam. Những đặc điểm và khuynh hướng văn học Việt Nam thế kỉ X - XVII. Nghiên cứu thơ Nôm Đường luật và Hồng Đức Quốc Âm thi tập, thể loại truyền kì và Truyền kì mạn lục, văn chương Nguyễn Trãi, văn chương Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh; Đinh Thị Khang; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1024264. LÃ NHÂM THÌN
    Giáo trình văn học trung đại Việt Nam. T.1/ Lã Nhâm Thìn (ch.b.), Đinh Thị Khang, Vũ Thanh.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2015.- 223tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786040039644
    Tóm tắt: Khái quát về văn học trung đại Việt Nam. Những đặc điểm và khuynh hướng văn học Việt Nam thế kỉ X - XVII. Nghiên cứu thơ Nôm Đường luật và Hồng Đức Quốc Âm thi tập, thể loại truyền kì và Truyền kì mạn lục, văn chương Nguyễn Trãi, văn chương Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh; Đinh Thị Khang; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1025396. Giáo trình văn học trung đại Việt Nam. T.2/ Lã Nhâm Thìn, Vũ Thanh (ch.b.), Đinh Thị Khang....- H.: Giáo dục, 2015.- 399tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786040072238
    Tóm tắt: Khái quát về văn học trung đại Việt Nam. Những đặc điểm và khuynh hướng văn học Việt Nam thế kỉ XVIII - XIX. Nghiên cứu tiểu thuyết chương hồi và Hoàng Lê nhất thống chí, thể ký, thể ngâm khúc, truyện thơ Nôm, văn chương Nguyễn Du, Văn chương Hồ Xuân Hương...
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lã Nhâm Thìn; Nguyễn Thị Nương; Trần Thị Hoa Lê; Vũ Thanh; Đinh Thị Khang; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1747117. ĐINH, THỊ KHANG
    Văn học trung đại Việt Nam thể loại, con người, ngôn ngữ/ Đinh Thị Khang.- Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2017.- 367 tr.; 24 cm.
    Phụ lục tr. : 366 - 367
    Tài liệu tham khảo cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046268260
    Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm văn học trung đại Việt Nam, sự phân kì và đặc trưng văn học trung đại, đề cập đến hai thể loại quan trọng bậc nhất của văn học tiếng Việt thời trung đại là truyện Nôm, Ngâm khúc, nghiên cứu các đề tài về thiên nhiên, người phụ nữ, quan niệm của con người trong truyện nôm
(Nghiên cứu văn học; ) |ăn học trung đại; Việt Nam; |
DDC: 895.92209001 /Price: 140000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1744809. LÃ, NHÂM THÌN
    Hợp tuyển công trình nghiên cứu văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam/ Lã Nhâm Thìn, Vũ Anh Tuấn đồng chủ biên, biên soạn; Trần Thị Hoa Lê...[và những người khác] biên soạn.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 759 tr.: bảng; 24 cm.
    Đầu trang ngoài bìa sách ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn. Bộ môn Văn học dân gian và trung đại Việt Nam
    Tài liệu tham khảo cuối mỗi phần
    ISBN: 9786046264514
    Tóm tắt: Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết là mối quan hệ nền tảng trong quá trình phát triển của văn học dân tộc. Đây cũng là mối quan hệ nền tảng làm nên sự phát triển mạnh mẽ của Bộ môn Văn học dân gian và trung đại Việt Nam. Đó cũng là duyên may lớn và cũng là trọng trách lớn của Bộ môn trên hành trình 65 năm nghiên cứu và giảng dạy. Việc biên soạn sách cũng là một cách viết lịch sử Bộ môn, vừa khoa học. vừa nghĩa tình, vừa thiết thực
(Văn học Việt Nam; Văn học dân gian; ) |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Văn học trung đại; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn, Thanh Tùng; Nguyễn, Thị Nương; Nguyễn, Việt Hùng; Trần, Thị Hoa Lê; Vũ, Anh Tuấn; ]
DDC: 895.92209 /Price: 290000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1478191. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Thi pháp văn học trung đại Việt Nam/ Trần Đình Sử.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.- 374tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu 1 số công trình nghiên cứu thi pháp học truyền thống và hiện đại với các thể loại: thơ trữ tình, phú các thể văn, thể loại truyện chữ Hán, diễn ca lịch sử và truyện thơ nôm.
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950248. NGUYỄN KHẮC PHI
    Văn học trung đại Việt Nam - Nghiên cứu và bình luận/ Nguyễn Khắc Phi.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 647tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 619-644
    ISBN: 9786049234231
    Tóm tắt: Nghiên cứu, bình luận về một số tác giả, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam: Chiếu dời đô, Nam quốc sơn hà, Thiên trường vãn vọng, Bình ngô đại cáo, Truyện Kiều... Đồng thời, điểm sách báo và bàn luận, phát biểu về một vài vấn đề, sự kiện có liên quan đến văn học trung đại Việt Nam
(Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546674. NGUYỄN KHẮC PHI
    Văn học trung đại Việt Nam: Nghiên cứu và bình luận/ Nguyễn Khắc Phi.- Nghệ An: Nxb.Đại học Vinh, 2018.- 648tr; 24cm.
    ISBN: 9786049234231
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết nghiên cứu và bình luận về giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại và những tác giả tiêu biểu
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trung đại; |
DDC: 895.92209003 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1314769. NGUYỄN PHẠM HÙNG
    Trên hành trình văn học trung đại/ Nguyễn Phạm Hùng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.- 608tr; 21cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử văn học trung đại Việt Nam. Một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của nền văn học trung đại Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự thời gian nhằm phác hoạ một số chân dung văn học nhằm khắc hoạ đầy đủ về diện mạo của văn học thời quá khứ
{Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học trung đại; } |Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học trung đại; |
DDC: 895.92209 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1238794. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam/ Trần Đình Sử.- H.: Giáo dục, 1999.- 443tr; 21cm.
    Tóm tắt: Mấy vấn đề thi pháp học truyền thống và hiện đại trong cách tiếp cận với thi phpa văn học trung đại. Hệ thống đặc thù trong văn học trung đại Việt Nam, các thể thơ trữ tình, phú và các thể văn, thể loại truyện chữ Hán, diễn ca lịch sử và truyện thơ Nôm
{Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Việt Nam; Văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Việt Nam; Văn học trung đại; |
DDC: 895.92211 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1485248. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam/ Phương Lựu.- H.: Giáo dục, 1997.- 319tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những quan niệm văn học cơ bản, hệ thống quan niệm về các chính thể chủ yếu của văn học và các mối liên hệ lịch sử của hệ thống
{Văn học; trung đại; } |Văn học; trung đại; | [Vai trò: Phương Lựu; ]
DDC: 8(V)1 /Price: 26.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1288937. LÊ TRÍ VIỄN
    Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam/ Lê Trí Viễn.- H.: Khoa học xã hội, 1996.- 287tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các khái niệm văn học trung đại và văn học hạ kỳ trung đại. Cảm thức thế giới của con người trung đại. Đôi nét về thẩm mỹ Việt Nam. Ba đặc trưng bao quát của văn học trung đại là: cao nhã, vô ngã và hữu ngã, quy phạm và bất quy phạm
{Việt Nam; Văn học trung đại; lịch sử văn học; nghiên cứu văn học; đặc trưng; } |Việt Nam; Văn học trung đại; lịch sử văn học; nghiên cứu văn học; đặc trưng; |
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1295455. TRẦN NHO THÌN
    Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hoá/ Trần Nho Thìn.- H.: Giáo dục, 2003.- 387tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu tính hệ thống của tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại nhìn từ góc độ văn hóa. Mô hình hai thế giới và vấn đề phương pháp nghiên cứu văn học Việt Nam thời trung đại...
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 27500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1068948. HOÀNG HỮU YÊN
    Đọc và nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam/ Hoàng Hữu Yên.- In lần thứ 2.- H.: Đại học Sư phạm, 2012.- 264tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về tác giả và tác phẩm văn học Việt Nam thế kỉ XVIII-XIX. Giới thiệu khái quát về thể loại truyện Nôm và văn học Việt Nam thế kỉ XIX. Chỉ ra đặc điểm riêng của cuộc đời - xã hội, về đặc sắc nội dung cũng như thành tựu nghệ thuật của các tác giả: Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Du, Ngô gia văn phái, Hồ Xuân Hương, Phạm Thái, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1168465. NGUYỄN ĐĂNG NA
    Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Na.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2007.- 623tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày một số mã khoá của văn học trung đại Việt Nam qua một số tác phẩm văn học điển hình như: Vương Lang quy từ, ngôn hoài, Nam Quốc Sơn Hà... Tổng quan về con đường phát triển của văn học trung đại Việt Nam và hướng sưu tầm, nghiên cứu
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học trung đại; Văn xuôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92208001 /Price: 114400đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1145536. Văn học trung đại Việt Nam: Thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX/ B.s.: Đoàn Thị Thu Vân (ch.b.), Lê Trí Viễn, Lê Thu Yến...- H.: Giáo dục, 2008.- 344tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tổng quan về mười thế kỷ văn học trung đại với những vấn đề lớn về nội dung và đặc trưng nghệ thuật, đồng thời khái quát văn học của từng giai đoạn với những tác giả, tác phẩm được xem là tiêu biểu của giai đoạn đó
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thu Yến; Lê Trí Viễn; Lê Văn Lực; Phạm Văn Phúc; Đoàn Thị Thu Vân; ]
DDC: 895.92209001 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1307883. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam/ Phương Lựu.- H.: Văn hoá Thông tin, 2002.- 443tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 421-440
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống những quan niệm văn học trung đại Việt Nam (quan niệm văn học yêu nước, văn học truyền thụ, văn học hiện thực và nhân dân). Hệ thống quan niệm về các chỉnh thể chủ yếu của văn học (về nhà văn, về tác phẩm và thể loại). Các mối liên hệ lịch sử của hệ thống
{Nghiên cứu văn học; Việt Nam; Văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Việt Nam; Văn học trung đại; |
DDC: 895.92209 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614618. TRẦN, NHO THÌN
    Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa/ Trần Nho Thìn.- Hà Nội: Giáo Dục, 2008.- 719 tr.; 24 cm..
|Nghiên cứu; Tác giả; Tác phẩm; Văn học Việt Nam; Văn học trung đại; |
DDC: 895.92209001 /Price: 90000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.