Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 11434.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996817. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Quà bánh trong đời sống văn hoá dân gian vùng Tây Nam Bộ/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 330tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 302-317. - Thư mục: tr. 318-321
    ISBN: 9786047846764
    Tóm tắt: Khái niệm và lịch sử nghiên cứu về bánh dân gian. Đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ. Giới thiệu kĩ thuật làm bánh. Vai trò của bánh trong đời sống văn hoá dân gian. Một số món quà bánh điển hình. Giới thiệu các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng
(Bánh; Văn hoá ẩm thực; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.12095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1096617. NGUYỄN DIỆP MAI
    Sắc thái văn hoá sông nước vùng U Minh/ Nguyễn Diệp Mai.- H.: Dân trí, 2011.- 257tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 229-248. - Thư mục: tr. 251-255
    ISBN: 9786049172250
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đặc điểm địa hình - địa lý, lịch sử hình thành, đặc điểm cộng đồng dân cư vùng U Minh và sơ lược về việc khai thác nguồn lợi tự nhiên rừng U Minh Thượng. Khái quát về sắc thái văn hoá sông nước thể hiện trong sinh hoạt đời sống, sinh hoạt tâm linh và cách ứng xử với môi trường qua các việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng U Minh
(Bản sắc văn hoá; Văn hoá; ) [U Minh; Cà Mau; ]
DDC: 306.0959796 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951405. PHAN THỊ HOA LÝ
    Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hoá/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 667tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: 503-618. - Thư mục: tr. 619-660
    ISBN: 9786049724022
    Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và lan toả của tín ngưỡng thờ Thiên Hậu; tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Huế, Phố Hiến, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở Nam Bộ; giao lưu, tiếp biến và hội nnhập văn hoá trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thờ Thiên Hậu; } |Thờ Thiên Hậu; |
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000858. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.2/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 542tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370643
    Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật trình diễn âm nhạc thời Hùng Vương. Tìm hiểu về sự phân bố ca hát dân gian, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật biểu diễn âm nhạc của hát ví giao duyên, ca hát đối đáp, hát ví với các nghề thủ công, hát ghẹo, hát xoan...
(Nghệ thuật biểu diễn; Nhạc dân gian; Thời đại Hùng Vương; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000859. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.3/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 319tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370650
    Tóm tắt: Nghiên cứu về ngữ văn truyền miệng dân gian Việt Nam qua giới thiệu những truyện kể dân gian, truyền thuyết, ngọc phả và thần tích
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000861. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.5/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370674
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn hoá làng xã thời Hùng Vương gồm sinh hoạt xã hội, văn hoá nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật tạo hình và mỹ thuật...
(Thời đại Hùng Vương; Văn hoá dân gian; Văn hoá làng xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1001211. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.6/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 247tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370681
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn hoá dân gian người Mường ở Phú Thọ gồm tín ngưỡng, thờ tổ, tín ngưỡng lúa và các nghi lễ thờ cúng, đình miếu và tế lễ, tết bản Mường... Nghiên cứu lý luận tìm hiểu quan hệ giữa thần thoại, truyền thuyết và diễn xướng tín ngưỡng phong tục, phương pháp hệ thống hoá các dị bản truyện kể dân gian...
(Dân tộc Mường; Văn hoá dân gian; Văn nghệ dân gian; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0899592059721 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994183. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 225tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-222
    ISBN: 9786047850013
    Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian ở Cần Thơ
(Văn hoá dân gian; ) [Cần thơ; ]
DDC: 390.0959793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991426. NGA RI VÊ
    Văn hoá dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi/ Nga Ri Vê.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 415tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 399
    ISBN: 9786047842919
    Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý và những nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc Hrê ở Quảng Ngãi, cụ thể về: Tín ngưỡng, luật tục, phong tục trong vòng đời người, vòng đời cây lúa, các nghi lễ, tri thức bản địa và văn học nghệ thuật dân gian Hrê
(Dân tộc Hrê; Văn hoá dân gian; ) [Quảng Ngãi; ]
DDC: 390.0959753 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991339. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-243
    ISBN: 9786047844333
    Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ
(Dân tộc Hán; Văn hoá dân gian; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 390.089951059793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013441. CHU QUANG TRỨ
    Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam/ Chu Quang Trứ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028120
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị tinh thần của tôn giáo. Vai trò của lễ hội với văn hoá tâm linh người Việt. Kiến trúc và nghệ thuật tạo hình tôn giáo tại Việt Nam
(Di sản văn hoá; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015644. TRẦN NGỌC TAM
    Di sản văn hoá phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách/ B.s.: Trần Ngọc Tam (ch.b.), Lư Văn Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 199-203
    ISBN: 9786049027499
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược vùng đất và con người huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre); tìm hiểu các hình thức tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, nghệ thuật cổ truyền, ẩm thực dân gian, tri thức dân gian thuộc di sản văn hoá phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách
(Di sản văn hoá; Văn hoá phi vật thể; ) [Bến Tre; Chợ Lách; ] [Vai trò: Lư Văn Hội; ]
DDC: 390.0959785 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013990. LƯ HỘI
    Dừa trong văn hoá ẩm thực Bến Tre/ Lư Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028144
    Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người Bến Tre. Vai trò của cây dừa trong đời sống tinh thần, đời sống vật chất, đời sống dân gian và chiến đấu chống giặc, giữ làng. Các sản phẩm được chế biến từ dừa như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, bánh dừa Giồng Luông, bánh cục...
(Dừa; Văn hoá dân gian; Văn hoá ẩm thực; ) [Bến Tre; ]
DDC: 394.120959785 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013827. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
    Thiên nhiên với sắc thái văn hoá vùng trong ca dao trữ tình Trung Bộ: Chuyên khảo/ Nguyễn Thị Kim Ngân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 351tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-340
    ISBN: 9786049027802
    Tóm tắt: Tổng quan về vùng văn hoá và lịch sử nghiên cứu thiên nhiên trong ca dao Việt Nam. Nghiên cứu cảnh vật thiên nhiên, thiên nhiên với con người cũng như các biện pháp nghệ thuật thể hiện thiên nhiên trong ca dao Trung Bộ
(Văn học dân gian; ) [Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.8095974 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014991. HOÀI PHƯƠNG
    Văn hoá dân gian vùng Bảy Núi/ Hoài Phương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 247tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 240-241
    ISBN: 9786049027291
    Tóm tắt: Khái quát về vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang; tìm hiểu văn hoá tâm linh, những chuyện xưa tích cũ mang đậm tính dân gian; lễ hội, tín ngưỡng, thiên nhiên, sản vật, đời sống, sinh hoạt vùng Bảy Núi
(Văn hoá dân gian; ) [An Giang; ]
DDC: 390.0959791 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011809. Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An/ B.s.: Lê Văn Kỳ (ch.b.), Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-194
    ISBN: 9786049027895
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề biển truyền thống ở Thuận An (Thừa Thiên - Huế); văn học dân gian và lễ hội; phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An
(Vùng biển; Văn hoá truyền thống; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Lê Văn Kỳ; Nguyễn Hương Liên; Trương Duy Bích; Trần Đình Niên; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039126. TRÚC THANH
    Tìm về cội nguồn văn hoá núi/ Trúc Thanh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 491tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống yêu nước và đặc trưng văn hoá vùng núi phía Bắc; nghiên cứu bản sắc văn hoá vùng miền, không gian sống, di sản, trang phục truyền thống, chợ tình, trò diễn, văn hoá lễ hội
(Miền núi; Văn hoá dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1037302. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá ẩm thực người Việt đồng bằng Sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 223tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 127-213. - Thư mục: tr. 215-217
    ISBN: 9786045015414
    Tóm tắt: Nghiên cứu ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ địa văn hoá, và tiếp cận văn hoá ẩm thực theo hướng cơ cấu bữa ăn, đặc tính văn hoá ẩm thực. Tìm hiểu văn hoá ẩm thực qua những câu vè, ca dao, tục ngữ và giới thiệu một vài món nhậu, món ngon ở đồng bằng Sông Cửu Long
(Văn hoá ẩm thực; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 394.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1118967. ĐỖ THỊ BẢY
    Văn hoá ẩm thực của người Ninh Bình/ Đỗ Thị Bảy, Mai Đức Hạnh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 240tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 224-228. - Thư mục: tr. 231
    ISBN: 9786046202653
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Ninh Bình cùng những yếu tố đặc trưng trong sinh hoạt ăn uống truyền thống: một số món ăn, đồ uống của người Ninh Bình
(Ẩm thực; ) [Ninh Bình; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; | [Vai trò: Mai Đức Hạnh; ]
DDC: 394.10959739 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1113262. HOÀNG THỊ HẠNH
    Văn hoá ẩm thực người Thái Đen Mường Lò/ Hoàng Thị Hạnh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2010.- 175tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 161-167. - Thư mục: tr. 171
    ISBN: 9786047000203
    Tóm tắt: Khái quát về người Thái đen ở Mường Lò cùng những tín ngưỡng dân gian, một số phong tập quán, đặc trưng sinh thái và xã hội ảnh hưởng đến văn hoá ẩm thực. Giới thiệu văn hoá ẩm thực trong sinh hoạt hàng ngày, trong các dịp lễ - tết - hội và cách làm những món ăn, món bánh truyền thống. Một số phong tục tập quán liên quan tới văn hoá ẩm thực và những kiêng kị trong sinh hoạt văn hoá ẩm thực của người Thái Đen
(Chế biến; Món ăn; Văn hoá dân gian; ) [Văn Chấn; Yên Bái; Mường Lò; ] {Người Thái Đen; Văn hoá ẩm thực; } |Người Thái Đen; Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 392.309597157 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.