Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 175.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013990. LƯ HỘI
    Dừa trong văn hoá ẩm thực Bến Tre/ Lư Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028144
    Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người Bến Tre. Vai trò của cây dừa trong đời sống tinh thần, đời sống vật chất, đời sống dân gian và chiến đấu chống giặc, giữ làng. Các sản phẩm được chế biến từ dừa như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, bánh dừa Giồng Luông, bánh cục...
(Dừa; Văn hoá dân gian; Văn hoá ẩm thực; ) [Bến Tre; ]
DDC: 394.120959785 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1037302. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá ẩm thực người Việt đồng bằng Sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 223tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 127-213. - Thư mục: tr. 215-217
    ISBN: 9786045015414
    Tóm tắt: Nghiên cứu ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ địa văn hoá, và tiếp cận văn hoá ẩm thực theo hướng cơ cấu bữa ăn, đặc tính văn hoá ẩm thực. Tìm hiểu văn hoá ẩm thực qua những câu vè, ca dao, tục ngữ và giới thiệu một vài món nhậu, món ngon ở đồng bằng Sông Cửu Long
(Văn hoá ẩm thực; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 394.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1118967. ĐỖ THỊ BẢY
    Văn hoá ẩm thực của người Ninh Bình/ Đỗ Thị Bảy, Mai Đức Hạnh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 240tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 224-228. - Thư mục: tr. 231
    ISBN: 9786046202653
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Ninh Bình cùng những yếu tố đặc trưng trong sinh hoạt ăn uống truyền thống: một số món ăn, đồ uống của người Ninh Bình
(Ẩm thực; ) [Ninh Bình; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; | [Vai trò: Mai Đức Hạnh; ]
DDC: 394.10959739 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1113262. HOÀNG THỊ HẠNH
    Văn hoá ẩm thực người Thái Đen Mường Lò/ Hoàng Thị Hạnh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2010.- 175tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 161-167. - Thư mục: tr. 171
    ISBN: 9786047000203
    Tóm tắt: Khái quát về người Thái đen ở Mường Lò cùng những tín ngưỡng dân gian, một số phong tập quán, đặc trưng sinh thái và xã hội ảnh hưởng đến văn hoá ẩm thực. Giới thiệu văn hoá ẩm thực trong sinh hoạt hàng ngày, trong các dịp lễ - tết - hội và cách làm những món ăn, món bánh truyền thống. Một số phong tục tập quán liên quan tới văn hoá ẩm thực và những kiêng kị trong sinh hoạt văn hoá ẩm thực của người Thái Đen
(Chế biến; Món ăn; Văn hoá dân gian; ) [Văn Chấn; Yên Bái; Mường Lò; ] {Người Thái Đen; Văn hoá ẩm thực; } |Người Thái Đen; Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 392.309597157 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991683. TRẦN SĨ HUỆ
    Văn hoá ẩm thực thôn quê thức ăn uống từ cây rừng/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 200tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191-192
    ISBN: 9786047848836
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số đồ ăn thức uống lấy từ cây rừng. Miêu tả đời sống thực vật, khai thác và chế biến cũng như hương vị thức ăn uống của những cây rừng
(Cây rừng; Văn hoá ẩm thực; )
DDC: 394.1209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học972253. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Văn hoá ẩm thực của người Lào ở Lai Châu/ Nguyễn Thị Minh Tú.- H.: Sân khấu, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049071249
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về người Lào tỉnh Lai Châu và ẩm thực của người Lào: Tiêu chí phân loại ẩm thực, món ăn truyền thống, các loại bánh trái, các loại đồ uống, đồ hút, cung cách ứng xử trong văn hoá ẩm thực người Lào và các phong tục tập quán liên quan trong ăn uống
(Người Lào; Văn hoá ẩm thực; ) [Lai Châu; ]
DDC: 394.1209597173 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011733. Các nghề thủ công và văn hoá ẩm thực truyền thống vùng đất tổ/ Đặng Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Khắc Xương, Đặng Xuân Tuyên....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028977
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công truyền thống vùng đất Tổ như: nghề mộc, nghề làm trống làng Hanh Cù, nghề sơn Quang Dầu, nghề bông vải sợi, nghề trèo cọ...; Văn hoá ẩm thực dân gian đất Tổ: văn hoá ẩm thực từ cội nguồn Văn Lang, truyền thống ăn uống Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng, món ăn của đồng bào Mường Phú Thọ, ...
(Nghề thủ công truyền thống; Văn hoá ẩm thực; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Nguyễn Anh Cơ; Nguyễn Khắc Xương; Nguyễn Tác Chi; Đặng Xuân Tuyên; Đặng Đình Thuận; ]
DDC: 394.120959721 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1097985. NGÔ VĂN BAN
    Một số nghề, làng nghề truyền thống và văn hoá ẩm thực vùng đất Khánh Hoà/ Ngô Văn Ban.- H.: Lao động, 2011.- 458tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 321-445. - Thư mục: tr. 449-456
    ISBN: 9786045900802
    Tóm tắt: Tìm hiểu về một số làng nghề và làng nghề truyền thống Khánh Hoà. Giới thiệu văn hoá ẩm thực của Khánh Hoà
(Làng nghề; Làng nghề truyền thống; ) [Khánh Hoà; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 680.0959756 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1097227. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Văn hoá ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Lao động, 2011.- 264tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 261-262
    Tóm tắt bằng tiếng Anh
    ISBN: 7986045900529
    Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn một số tục ngữ ca dao về văn hoá ẩm thực kèm theo những chú giải và bình luận nhằm tìm hiểu chất văn hoá ẩm thực của chúng
(Ca dao; Tục ngữ; Ẩm thực; ) [Việt Nam; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1097522. NGUYỄN XUÂN LÂN
    Văn hoá ẩm thực Vĩnh Phúc/ Nguyễn Xuân Lân.- H.: Lao động, 2011.- 213tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 209-211
    Tóm tắt bằng tiếng Anh
    ISBN: 7986045900680
    Tóm tắt: Khái quát về ẩm thực Vĩnh Phúc. Tìm hiểu về thiên nhiên, cư dân Vĩnh Phúc và các đặc sản ẩm thực các huyện tỉnh Vĩnh Phúc
(Ẩm thực; ) [Vĩnh Phúc; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 394.10959723 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996791. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Văn hoá ẩm thực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 311tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 287-301
    ISBN: 9786047849338
    Tóm tắt: Trình bày những tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến văn hoá ẩm thực vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc trưng ẩm thực dân gian mang đậm dấu ấn văn hoá vùng sông nước qua các món ăn mang phong vị thời khẩn hoang, món ăn từ thịt cá, các món bánh cổ truyền và một số loại đồ uống dân tộc
(Văn hoá ẩm thực; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 394.12095978 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013746. PHẠM CÔNG HOAN
    Ứng xử trong văn hoá ẩm thực của người Dao họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191
    ISBN: 9786049028076
    Tóm tắt: Tìm hiểu về ẩm thực truyền thống và tập quán ăn uống của người Dao họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai
(Dân tộc Dao; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015664. BÙI TÂN
    Văn hoá ẩm thực Phú Yên/ Bùi Tân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 171tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 149-150. - Phụ lục: tr. 151-163
    ISBN: 9786049028328
    Tóm tắt: Văn hoá ẩm thực của người Việt Nam từ xưa đến nay; tìm hiểu những nét chung cũng như một số món ăn trong văn hoá ẩm thực tỉnh Phú Yên: Những món ăn sơ đẳng của dân thường nghèo, món canh rau tập tàng, món cá trầu suối nấu chua ngọt với kiến càng...
(Văn hoá ẩm thực; ) [Phú Yên; ]
DDC: 394.120959755 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023789. PHAN VĂN HOÀN
    Bước đầu tìm hiểu văn hoá ẩm thực Việt Nam. Q.2/ Phan Văn Hoàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 599tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 11-123
    ISBN: 9786049028571
    Tóm tắt: Giới thiệu bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm thường dùng, giá trị dinh dưỡng của món ăn và nghiên cứu về đôi đũa với con người Việt Nam - nhìn từ góc độ văn hoá ẩm thực trong sự so sánh với dao, nĩa... phương Tây. Danh mục các món ăn hiện có ở Việt Nam
(Văn hoá ẩm thực; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1068035. NGUYỄN QUANG LÊ
    Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam/ Nguyễn Quang Lê s.t., giới thiệu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2012.- 432tr.: ảnh màu, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 359-361. - Phụ lục: tr. 362-427
    ISBN: 9786047002047
    Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá ẩm thực trong phong tục lễ hội truyền thống xưa và nay; cỗ lễ vật dâng cúng dùng trong ngày lễ tết theo phong tục cổ truyền; cỗ lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ hội dân gian truyền thống; cỗ lễ vật dâng cúng thần linh trong một số phong tục, lễ tết và lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta
(Dân tộc thiểu số; Lễ hội; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 394.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951198. BÙI CHÍ THANH
    Văn hoá ẩm thực một số dân tộc tỉnh Hoà Bình/ Bùi Chí Thanh, Bàn Thị Cúc.- H.: Văn học, 2018.- 395tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 361-390
    ISBN: 9786049693786
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa lý, con người, những món ăn, đồ uống, các loại bánh dùng phổ biến và dùng trong các ngày lễ tết, lễ hội của các dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày và dân tộc Mông tỉnh Hoà Bình. Đề xuất, kiến nghị một số biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy, kế thừa và phát triển văn hoá ẩm thực của các dân tộc này
(Dân tộc thiểu số; Văn hoá ẩm thực; ) [Hoà Bình; ] [Vai trò: Bàn Thị Cúc; ]
DDC: 394.120959719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951743. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn hoá ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai: Nghiên cứu văn hoá/ Vàng Thung Chúng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 471tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 463-466
    ISBN: 9786049721885
    Tóm tắt: Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín Lào Cai. Giới thiệu các loại cơm ăn, bánh trái, chè, cháo đặc trưng, các món ăn chế biến từ thực vật và các loài vật, các loại đồ uống... Nghiên cứu tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai
(Dân tộc Nùng; Tri thức; Trồng trọt; Văn hoá dân gian; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013881. PHẠM CÔNG HOAN
    Văn hoá ẩm thực người Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028069
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày ở Lào Cai, người Tày ở Bảo Yên và văn hoá ẩm thực của họ. Nguồn gốc các món ăn và cách chế biến các món ăn; nghệ thuật bày món ăn qui tắc ngồi ăn của người Tày ở Lào Cai. Văn hoá ẩm thực trong các nghi lễ, tôn giáo
(Dân tộc Tày; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040050. TRẦN SĨ HUỆ
    Chất biển trong văn hoá ẩm thực Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 226tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 215-220. - Thư mục: tr. 221-222
    ISBN: 9786045030172
    Tóm tắt: Giới thiệu về Phú Yên và các làng nghề biển ở nơi đây. Tài nguyên biển và ảnh hưởng của chúng trong đời sống văn hoá ẩm thực
(Tài nguyên biển; Văn hoá ẩm thực; ) [Phú Yên; ]
DDC: 394.120959755 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996783. CHẢO VĂN LÂM
    Văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 183tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-160
    ISBN: 9786047849987
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Phân loại ẩm thực, các món ăn, các đồ uống thông thường, đồ uống chữa bệnh, đồ hút và tập quán ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai
(Người Dao Tuyển; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.