Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 60.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57653. ĐỖ HỒNG KỲ
    Văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 559tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023622
    Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Mơ Nông và việc nghiên cứu văn hoá cổ truyền Mơ Nông như: Vũ trụ quan, tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội, lời nói vần, sử thi, truyện cổ, luật tục cùng một số đặc điểm của văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại
(Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Mnông; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113566. NGUYỄN XUÂN NHÂN
    Văn hoá cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định/ Nguyễn Xuân Nhân (ch.b.), Đinh Văn Thành.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 391tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 329-378. - Thư mục: tr. 379-382
    ISBN: 9786049027680
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu văn hoá người Hrê Bình Định. Trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, quá trình hình thành và phát triển văn hoá cổ truyền Hrê cũng như vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá cổ truyền Hrê trong đời sống văn hoá Bình Định hiện nay
(Người Hrê; Văn hoá cổ truyền; ) [Bình Định; An Lão; ] [Vai trò: Đinh Văn Thành; ]
DDC: 390.0959754 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193661. NGUYỄN XUÂN NHÂN
    Cảng Thị nước mặn và văn hoá cổ truyền/ Nguyễn Xuân Nhân.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 231tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 199-203. - Thư mục: tr. 223-227
    Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử, những dấu tích, kí ức còn lại và văn hoá cổ truyền ở vùng cảng thị Nước Mặn tỉnh Bình Định. Một số kết quả sưu tầm nghiên cứu, những tồn nghi và đề xuất nhằm bảo tồn, phát triển cảng thị Nước Mặn trong thời gian tới
(Lịch sử; Văn hoá cổ truyền; ) [Nước Mặn; Bình Định; ] {Cảng thị; } |Cảng thị; |
DDC: 959.754 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486539. ĐỖ ĐA SỸ
    Tìm hiểu văn hoá cổ truyền trên tem Bưu chính Việt Nam/ Đỗ Đa Sỹ.- Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010.- 169tr.; 25cm.
    Thư mục cuối chính văn
(Tem Bưu chính; Văn hóa cổ truyền; )
DDC: 769.56 /Price: 199000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học201801. NGUYỄN THANH TÙNG
    Văn hoá cổ truyền ở huyện Anh Sơn/ Nguyễn Thanh Tùng.- H.: Thanh niên, 2010.- 294tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 249-288. - Thư mục: tr. 291-292
    ISBN: 9786046400028
    Tóm tắt: Khái quát về địa lí, lịch sử huyện Anh Sơn và nghiên cứu văn hoá vật thể, phi vật thể của huyện như: kiến trúc, trang phục, ẩm thực, văn học, giáo dục, tín ngưỡng, phong tục tập quán... ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
(Văn hoá cổ truyền; Tín ngưỡng; Phong tục; ) [Anh Sơn; Nghệ An; ]
DDC: 390.0959742 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486965. Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày/ Hoàng Quyết chủ biên.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 260tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
(Dân tộc thiểu số; Dân tộc Tày; Từ điển; Văn học dân gian; Văn hóa cổ truyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Quyết; ]
DDC: 398.0959703 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học222009. ĐỖ ĐA SỸ
    Tìm hiểu văn hoá cổ truyền trên tem bưu chính Việt Nam/ Đỗ Đa Sỹ.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2009.- 169tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    Tóm tắt: Giới thiệu gần 500 mẫu tem và blốc do Bưu chính Việt Nam đã phát hành từ năm 1957 đến năm 2008. Phân tích chiều sâu văn hóa, ý nghĩa hàm súc của mỗi con tem, giúp người đọc hiểu thêm về nền văn hoá cổ truyền của nước ta
(Văn hoá cổ truyền; Tem thư; Bưu chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 769.56 /Price: 199000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161345. MA NGỌC HƯỚNG
    Văn hoá cổ truyền của người Pu Y ở Hà Giang/ Ma Ngọc Hướng (ch.b.), Âu Văn Hợp, Hoàng Thị Cấp.- H.: Thời đại, 2013.- 247tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 229-230. - Phụ lục ảnh: tr. 231-242
    ISBN: 9786049306082
    Tóm tắt: Khái quát môi trường tự nhiên, nguồn gốc lịch sử, dân số và phân bố dân cư tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu về đời sống kinh tế, tổ chức xã hội, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần cùng một số vấn đề về sự giao thoa văn hoá và bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay
(Dân tộc Bố Y; Văn hoá cổ truyền; ) [Hà Giang; ] [Vai trò: Âu Văn Hợp; Hoàng Thị Cấp; ]
DDC: 390.09597163 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158668. Làng văn hoá cổ truyền Việt Nam/ B.s.: Vũ Ngọc Khánh (ch.b.), Phạm Đình Độ, Phan Kiến Giang....- H.: Văn học, 2013.- 498tr.: bảng; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các làng văn hoá cổ truyền Việt Nam với những đặc trưng về văn hoá xã hội, gia phả, hương ước, tập tục, di tích lịch sử, tín ngưỡng, phong tục...
(Văn hoá cổ truyền; Làng văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Kiến Giang--b.s.; Phạm Đình Độ--b.s.; Tăng Bá Hoành--b.s.; Vũ Ngọc Khánh--ch.b.; Phạm Hồng Hà--b.s.; ]
DDC: 390.09597 /Price: 175000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học357193. ĐÔNG PHONG
    Về nguồn văn hoá cổ truyền Việt Nam/ Đông Phong.- Cà Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 1998.- 215tr; 20cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu, nhận xét, đánh giá về nền tảng văn hoá Việt Nam qua ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn học dân gian dưới dạng truyện thần thoại, cổ tích, truyện cười v.v...
{nghiên cứu văn học; văn học dân gian; Việt Nam; truyện cười; truyện cổ tích; truyện thần thoại; lịch sử; Văn hoá cổ truyền; văn hoá; } |nghiên cứu văn học; văn học dân gian; Việt Nam; truyện cười; truyện cổ tích; truyện thần thoại; lịch sử; Văn hoá cổ truyền; văn hoá; |
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492012. NGUYỄN DUY HINH
    Dịch học văn hoá cổ truyền/ Nguyễn Duy Hinh.- Tái bản lần thứ 1.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2013.- 835tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 275-278
    Tóm tắt: Dịch học là bộ sách cổ, tập trung tinh hoa văn hóa cổ đại, mang tính triết học, là những cơ sở về nhân sinh quan, vũ trụ quan phương Đông. Nhờ những hiện tượng của tự nhiên mà tìm được nguyên lý, những quy luật trong sự vận hành, biến hoá của vũ trụ. Có thể dùng làm phương châm chỉ đạo cho những hành động, những hành vi trong đời sống hằng ngày
(Chu dịch; Dịch học; Văn hoá cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 133 /Price: 334000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467420. RƠ CHĂM OANH
    Nét đặc trưng văn hóa cổ truyền của người Jơrai ở Tây nguyên/ Rơ Chăm Oanh.- Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2002.- 362tr.; 19cm.
{Dân tộc Jơrai; Văn hóa; Người Jơrai; Dân tộc ít người; Dân tộc học; } |Dân tộc Jơrai; Văn hóa; Người Jơrai; Dân tộc ít người; Dân tộc học; |
DDC: 305.8959 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học310262. VŨ NGỌC KHÁNH
    Làng văn hoá cổ truyền Việt Nam/ B.s: Vũ Ngọc Khánh (ch.b), Bùi Bảo Châu, Mai Ngọc Chúc...- H.: Thanh niên, 2001.- 580,8tr. ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các làng văn hoá cổ truyền Việt nam với những đặc trưng: Văn hoá xã hội, gia phả, hương ước, tập tục, di tích lịch sử, tín ngưỡng, phong tục v.v...
{Việt Nam; Làng văn hoá; Văn hoá làng xã; Lịch sử; Dân tộc học; } |Việt Nam; Làng văn hoá; Văn hoá làng xã; Lịch sử; Dân tộc học; | [Vai trò: Mai Ngọc Chúc; Mai Hồng Hải; Lê Thị Thanh Hà; Bùi Bảo Châu; ]
DDC: 398.09597 /Price: 5500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512409. PHAN THANH
    Văn hóa cổ truyền trong làng - xã Việt Nam hiện nay/ Phan Thanh.- H.: Lao động, 2011.- 241tr; 21cm.
    Tóm tắt: Văn hóa cổ truyền Việt Nam đang đứng trước thử thách của kinh tế thị trường trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Sự biến đổi của văn hóa từ truyền thống đến hiện đại đặt ra cho các nhà khoa học, các nhà quản lí phải có cái nhìn biện chứng để lý giải và ứng dụng các chính sách thích hợp và hiệu quả vào cuộc sống.
(Thách thức; Văn hóa cổ truyền; Văn hóa làng xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679322. THÚY HỒNG
    Giải mã nốt ruồi: Nghiên cứu văn hóa cổ truyền phương Đông/ Thúy Hồng: Biên soạn.- H.: Thời đại, 2011.- 127tr; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về nốt ruồi; Cách giải đoán các nốt ruồi ở năm - nữ, cát - hung,...
(Bói toán; Nốt ruồi; ) {Coi tướng; Xem bói; Coi bói; Xem tướng; Xem nốt ruồi; } |Coi tướng; Xem bói; Coi bói; Xem tướng; Xem nốt ruồi; |
DDC: 133.3 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698068. ĐẶNG ĐỨC SIÊU
    Văn hóa cổ truyền phương Đông (Trung Quốc)/ Đặng Đức Siêu.- H.: Giáo dục, 2004.- 404tr.; 20cm.
    tr.399-400
(Văn hóa; Văn minh cổ đại; Văn minh phương Đông; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 951 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518787. Vài nét văn hóa cổ truyền ở các làng quê Bình Định/ Nguyễn Xuân Nhân ch.b, Võ Sĩ Thừa b.s, ....- Bình Định: Sở Văn hóa thông tin Bình Định, 2004.- 325tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Tỉnh Bình Định

/Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học350658. LƯU HÙNG
    Văn hoá cổ truyền Tây Nguyên/ Lưu Hùng.- H.: Văn hoá dân tộc, 1996.- 321tr; 19cm.
    Thư mục tr.319
    Tóm tắt: Điều kiện địa lý, tự nhiên, thành phần dân tộc của Tây nguyên. Sản xuất, tập quán, sinh hoạt, nhà cửa, trang phục, công cụ và vũ khí, gia đình, làng xóm... và nghệ thuật dân gian Tây nguyên
{văn học dân gian; nghệ thuật dân gian; tín ngưỡng; phong tục; văn hoá vật chất; tây nguyên; văn hoá dân gian; } |văn học dân gian; nghệ thuật dân gian; tín ngưỡng; phong tục; văn hoá vật chất; tây nguyên; văn hoá dân gian; |
DDC: 306.095976 /Price: 1100d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129359. THUÝ HỒNG
    Nghiên cứu văn hoá cổ truyền Phương Đông: Giải mã nốt ruồi/ Thuý Hồng.- H.: Thời đại, 2014.- 127tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786049363948
    Tóm tắt: Khái quát chung về nốt ruồi. Giải đoán về các nốt ruồi, vân và sẹo. Một số giai thoại và nốt ruồi
(Tướng số; Nốt ruồi; Giải mã; )
DDC: 138 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học312441. Câu đối một loại hình văn học trong nền văn hoá cổ truyền Việt Nam/ Lê Hoài Việt khảo cứu.- H.: Phụ nữ, 2001.- 235tr; 19cm.- (Tủ sách Việt Nam cổ học tinh hoa)
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nghiên cứu về người xưa và câu đối; các danh nhân xưa có nhiều câu đối được truyền tụng; tính đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam trong các loại câu đối
{Câu đối; Văn hoá cổ truyền; Việt Nam; } |Câu đối; Văn hoá cổ truyền; Việt Nam; |
DDC: 398.209597 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.