Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 548.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96974. BÙI HUY VỌNG
    Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá dân gian Mường/ Bùi Huy Vọng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 342tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786047843800
    Tóm tắt: Khái quát về đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng trong văn hoá Mường. Tìm hiểu một số biểu tượng tượng trưng cho sự sống, số mệnh, đời sống tâm linh của người Mường như cây si, cây mía, lửa, nước, cặp biểu tượng hươu - cá - chim, cồng chiêng, cây nêu...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; Biểu tượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440624. Văn hoá dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh,...[và những người khác].- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 727tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 721
    ISBN: 9786047844593
    Tóm tắt: Khái quát về người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu khảo tả về các nét văn hoá truyền thống cơ bản như: Văn hoá làm nương rẫy, văn hoá chăn nuôi gia súc và gia cầm, tập quán săn bắt, văn hoá làm nhà, tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ, cưới xin và tín ngưỡng dân gian của dân tộc Khơ Mú
(Dân tộc Khơ Mú; Văn hoá dân gian; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Tòng Văn Hà; Tòng Văn Hân; Lò Ngọc Duyên; Đặng Thị Ngọc Lan; Đặng Thị Oanh; ]
DDC: 390.09597177 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96605. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-243
    ISBN: 9786047844333
    Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Hán; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 390.089951059793 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83467. Văn hoá dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Q.2/ Võ Văn Hoè (ch.b.), Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 398tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369456
    Tóm tắt: Trình bày tri thức người Quảng về dự báo thời tiết; cây, con trong văn hoá dân gian người Quảng; sự vận động - biến đổi của tri thức dân gian xét qua mô hình tục ngữ; một số nghề thủ công truyền thống; biến đổi văn hoá tộc người; di sản âm nhạc...
(Văn hoá dân gian; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Đinh Thị Hựu; Lê Hoàng Vinh; Phạm Hữu Bốn; Hồ Tấn Tuấn; Võ Văn Hoè--ch.b.; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115841. LÊ THẾ VỊNH
    Di sản văn hoá dân gian vùng cửa sông Đà Diễn/ Lê Thế Vịnh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 479tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 447-464. - Thư mục: tr. 465-469
    ISBN: 9786049027451
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá dân gian vùng cửa sông Đà Diễn (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) qua văn hoá vật thể, phi vật thể với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian, văn học - nghệ thuật và tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và những di sản văn hoá vùng cửa sông Đà Diễn trong cuộc sống đương đại
(Văn hoá dân gian; ) [Tuy Hoà; Sông Đà Diễn; Phú Yên; ]
DDC: 390.0959755 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114368. TRẦN MINH THƯƠNG
    Văn hoá dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng/ Trần Minh Thương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 439tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 341-425. - Thư mục: tr. 427-429
    ISBN: 9786049027697
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Ngã Năm (Sóc Trăng). Trình bày về biểu hiện văn hoá phi vật thể trong đời sống người dân huyện Ngã Năm: tín ngưỡng dân gian, phong tục dân gian, văn học và diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, kinh nghiệm và mẹo vặt dân gian
(Văn hoá phi vật thể; ) [Ngã Năm; Sóc Trăng; ]
DDC: 390.0959799 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114198. VŨ VĂN LÂU
    Văn hoá dân gian về 12 con giáp/ Vũ Văn Lâu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 350tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-342
    ISBN: 9786049028861
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về từng con giáp. Tìm hiểu về quan niệm dân gian, truyền thuyết, văn hoá dân gian cũng như các thành ngữ, tục ngữ nói về 12 con giáp
(Văn hoá dân gian; Biểu tượng; ) [Việt Nam; ] {12 con giáp; } |12 con giáp; |
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104551. VÕ VĂN HOÈ
    Văn hoá dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ: Qua cứ liệu văn hoá dân gian miền Trung. Q.1/ Võ Văn Hoè, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 639tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027277
    Tóm tắt: Trình bày về sự giao thoa, tiếp biến văn hoá dân gian Việt - Chăm, Chăm - Việt trong đặc điểm lịch sử - văn hoá, giao lưu văn hoá dân gian, lời ăn, tiếng nói, tín ngưỡng, lễ hội, văn học, âm nhạc, nghệ thuật múa dân gian tại miền Trung Việt Nam
(Dân tộc Chăm; Quan hệ văn hoá; Dân tộc Kinh; Văn hoá dân gian; ) [Miền Trung; Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Tấn Tuấn; Trần Hồng; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100327. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Quà bánh trong đời sống văn hoá dân gian vùng Tây Nam Bộ/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 330tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 302-317. - Thư mục: tr. 318-321
    ISBN: 9786047846764
    Tóm tắt: Khái niệm và lịch sử nghiên cứu về bánh dân gian. Đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ. Giới thiệu kĩ thuật làm bánh. Vai trò của bánh trong đời sống văn hoá dân gian. Một số món quà bánh điển hình. Giới thiệu các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng
(Văn hoá ẩm thực; Bánh; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.12095977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100300. Theo dòng văn hoá dân gian Thừa Thiên Huế/ Tôn Thất Bình, Phan Thị Đào, Phan Trọng Hoà... ; Trần Nguyên Khánh Phong tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 663tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786045369524
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về văn hoá dân gian Thừa Thiên Huế: ngữ văn dân gian, nghề truyền thống và diễn xướng dân gian, văn hoá ẩm thực và sinh hoạt tín ngưỡng dân gian
(Văn hoá dân gian; ) [Thừa Thiên Huế; ] [Vai trò: Triều Nguyên; Trần Hoàng; Phan Trọng Hoà; Phan Thị Đào; Tôn Thất Bình; Trần Nguyễn Khánh Phong--tuyển chọn; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96760. TRẦN MINH THƯƠNG
    Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hoá dân gian của người miền Tây Nam Bộ/ Trần Minh Thương, Bùi Tuý Phượng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 512tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 317-321. - Phụ lục: tr. 323-506
    ISBN: 9786047848850
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ. Nghiên cứu động vật hoang dã trong văn hoá nhận thức của người bình dân và những câu chuyện kể về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ - nhìn từ góc độ thi pháp thể loại và văn hoá dân gian
(Văn hoá dân gian; Động vật hoang dã; ) [Việt Nam; Tây Nam Bộ; ] [Vai trò: Bùi Tuý Phượng; ]
DDC: 398.369095977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78359. Văn hoá dân gian dân tộc Mảng/ S.t., giới thiệu: Trần Hữu Sơn (ch.b.), Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 555tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 509-548
    ISBN: 9786045395622
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mảng ở Việt Nam; tín ngưỡng dân gian; tri thức dân gian trong hoạt động sinh kế; văn hoá ẩm thực; phong tục tập quán trong chu kỳ đời người; văn học nghệ thuật dân gian của người Mảng
(Dân tộc Mảng; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Tú--s.t., giới thiệu; Đặng Thị Oanh--s.t., giới thiệu; Bùi Quốc Khánh--s.t., giới thiệu; Trần Hữu Sơn--s.t., giới thiệu, ch.b.; Nguyễn Hùng Mạnh--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99657. CHẢO CHỬ CHẤN
    Con trâu trong văn hoá dân gian người La Chí/ Chảo Chử Chấn s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 159tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 150
    ISBN: 9786045372197
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của con trâu trong đời sống kinh tế và tri thức chăm sóc trâu của người La Chí; biểu tượng con trâu trong văn hoá dân gian và văn hoá ẩm thực của người La Chí
(Dân tộc La Chí; Văn hoá dân gian; Trâu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.369964209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99634. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi/ Nghiên cứu, giới thiệu: Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 615tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369500
    Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi. Giới thiệu về tình hình sưu tầm, biên soạn và nghiên cứu truyện cổ Tà Ôi; nghệ thuật trình diễn và diễn xướng dân gian; văn hoá vật chất ẩm thực Tà Ôi; lễ hội, tri thức bản địa và tín ngưỡng dân gian
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97602. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 225tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-222
    ISBN: 9786047850013
    Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian ở Cần Thơ
(Văn hoá dân gian; ) [Cần thơ; ]
DDC: 390.0959793 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96754. NGA RI VÊ
    Văn hoá dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi/ Nga Ri Vê.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 415tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 399
    ISBN: 9786047842919
    Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý và những nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc Hrê ở Quảng Ngãi, cụ thể về: Tín ngưỡng, luật tục, phong tục trong vòng đời người, vòng đời cây lúa, các nghi lễ, tri thức bản địa và văn học nghệ thuật dân gian Hrê
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Hrê; ) [Quảng Ngãi; ]
DDC: 390.0959753 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97568. NGUYỄN THỊ THUÝ
    Văn hoá dân gian dân tộc Mảng/ Nguyễn Thị Thuý.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 614tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 437-442. - Phụ lục: tr. 443-608
    ISBN: 9786047849246
    Tóm tắt: Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường, dân số và lịch sử của tộc người Mảng; giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, văn hoá dân gian dân tộc Mảng và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện nay
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mảng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.89593 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441734. ĐỖ DANH GIA
    Văn hoá dân gian huyện Kim Sơn/ Đỗ Danh Gia.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 462tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 451-453
    ISBN: 9786047849352
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về vùng đất và con người huyện Kim Sơn, Ninh Bình; tên làng xã và những phả ký, thần tích của huyện. Những phong tục tập quán tôn giáo tín ngưỡng, ngành nghề thủ công truyền thống và văn hoá dân gian của vùng đất này như các lễ hội, văn hoá ẩm thực, tục ngữ, ca dao, trường ca Kim Sơn...
(Văn hoá dân gian; ) [Kim Sơn; Ninh Bình; ]
DDC: 390.0959739 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99763. PHẠM MINH ĐỨC
    Văn hoá dân gian làng Đào Động/ Phạm Minh Đức, Đinh Đăng Tuý s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 352tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 309-344. - Thư mục: tr. 345-346
    ISBN: 9786045369296
    Tóm tắt: Khái quát về làng Đào Động, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tìm hiểu về những lĩnh vực văn hoá dân gian làng Đào Động như tín ngưỡng dân gian, truyền thuyết, tục ngữ, ca dao, dân ca và lễ hội dân gian
(Làng; Văn hoá dân gian; ) [Thái Bình; Đào Động; Quỳnh Phụ; ] [Vai trò: Đinh Đăng Tuý--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93399. QUÁN VI MIÊN
    Văn hoá dân gian Thái vùng sông Nặm Pao/ Quán Vi Miên.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 414tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010905
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược người Thái ở vùng sông Nặm Pao (Nghệ An). Trình bày về văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể của người Thái vùng sông Nặm Pao
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Thái; ) [Nghệ An; ]
DDC: 390.0899591059742 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.