Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 310.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121004. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 121tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 86-120
    ISBN: 9786046522836
    Tóm tắt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số
(Pháp luật; Chính sách; Dân tộc thiểu số; Việc làm; Dạy nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970767 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120721. Hỏi - Đáp về luật việc làm/ B.s.: Lê Thanh Nga (ch.b.), Lê Thị Thanh Duyên, Lâm Quang Vinh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 80tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045708620
    Tóm tắt: Gồm 101 câu hỏi - đáp về các nhóm vấn đề như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lí nhà nước về việc làm...
(Luật việc làm; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thanh Nga--ch.b.; Thanh Hoài--b.s.; Lê Thị Thanh Duyên--b.s.; Lâm Quang Vinh--b.s.; Vũ Bá Duy--b.s.; ]
DDC: 344.5970102638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439940. TIÊU YẾN TRINH
    Cẩm nang việc làm: Bí quyết tìm việc thành công trong bối cảnh hội nhập/ Tiêu Yến Trinh, Nguyễn Thị An Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Phương.- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 191tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 180-187
    ISBN: 9786046437048
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, kĩ năng giúp bạn tìm được công việc như ý và thành công trong bối cảnh hội nhập
(Việc làm; ) [Vai trò: Nguyễn Thị An Hà; Nguyễn Thị Quỳnh Phương; ]
DDC: 331.1 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122360. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2015.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-240. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Trình bày tác động và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88955. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2016.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-328. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113864. Luật việc làm năm 2013 và nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 87tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717219
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Việc làm với những quy định chung và các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, một số điều khoản thi hành. Nội dung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp
(Bảo hiểm thất nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135895. Hỏi - Đáp về luật việc làm/ B.s.: Lê Thanh Nga (ch.b.), Lê Thị Thanh Duyên, Lâm Quang Vinh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 83tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045708620
    Tóm tắt: Bao gồm 101 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm
(Luật việc làm; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thanh Nga--ch.b.; Lâm Quang Vinh--b.s.; Vũ Bá Huy--b.s.; Thanh Hoài--b.s.; Lê Thị Thanh Duyên--b.s.; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159520. Luật Việc làm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 47tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703441
    Tóm tắt: Trình bày các qui định chung và qui định cụ thể của luật việc làm như: chính sách hỗ trợ tạo việc làm, các thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các điều khoản thi hành có liên quan
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật Việc làm; } |Luật Việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177144. Quan hệ đối tác trong việc làm cha mẹ: Bí quyết để có một gia đình hạnh phúc/ Hà My tuyển dịch.- H.: Phụ nữ, 2011.- 251tr.: ảnh; 21cm.
    Phụ lục: tr. 250-251
    ISBN: 9786045607343
    Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp các bậc phụ huynh có thể chia sẻ vai trò làm cha và làm mẹ của mình trong việc hiểu và giáo dục con cái
(Cha; Giáo dục gia đình; Con cái; Mẹ; ) [Vai trò: Hà My--tuyển dịch; ]
DDC: 649 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701899. TIÊU YẾN TRINH
    Cẩm nang việc làm: Bí quyết tìm việc thành công trong bối cảnh hội nhập/ Tiêu Yến Trinh, Nguyễn Thị An Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Phương.- Hà Nội: Thanh niên, c2016.- 191tr.; 21cm..
    ISBN: 9786046437048
    Tóm tắt: Tổng quan về tình hình việc làm của lao động Việt Nam: Lực lượng lao động, việc làm của lao động, thị trường lao động. Những kĩ năng làm việc cần thiết của người lao động. Tự tạo việc làm. Lao động xuất khẩu.
(Việc làm; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99882. Bộ luật lao động - Luật việc làm - Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Lao động, 2016.- 447tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045972236
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động, Luật việc làm, Luật an toàn, vệ sinh lao động; quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng; quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, thù lao; chế độ hưu trí, phụ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
(Pháp luật; An toàn lao động; Bộ luật lao động; Vệ sinh lao động; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108855. Luật việc làm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 47tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703441
    Tóm tắt: Trình bày các qui định chung và qui định cụ thể của luật việc làm như: chính sách hỗ trợ tạo việc làm, các thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75188. NGUYỄN VĂN TIỆP
    Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay/ Nguyễn Văn Tiệp ch.b..- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 289tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: 180-289
    ISBN: 9786047354733
    Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề về Giới. Phân tích sự bất bình đẳng giới trong giáo dục, lao động, việc làm và phân công lao động theo giới trong hộ gia đình. Sự bất bình đẳng giới qua thu nhập của các thành viên và quyền quyết định công việc của nam nữ trong gia đình... cùng một số đề xuất kiến nghị cũng như giải pháp khắc phục
(Bình đẳng giới; Thu nhập; Việc làm; Giáo dục; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ] {Nghèo đói; } |Nghèo đói; |
DDC: 305.42095978 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67040. Luật việc làm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 36tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703441
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật việc làm với những quy định chung và các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, ưu đãi tạo việc làm, hỗ trợ chuyển dịch việc làm, chính sách việc làm công, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp... cùng những điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87434. Hình thành việc làm tốt: Tớ chắn chắn biết làm/ Tôn Minh Viễn ; Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Văn học ; Nhà sách Văn Chương, 2016.- 80tr.: tranh màu; 25cm.- (Bé học kỹ năng)
    ISBN: 9786046977186
(Giáo dục mẫu giáo; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Hoa Thơm--dịch; Tôn Minh Viễn; ]
DDC: 372.21 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115054. NGUYỄN THANH HUYỀN
    Hướng dẫn giải quyết về quan hệ việc làm, đào tạo nghề, hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012/ Nguyễn Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Tuyết Vân, Vũ Văn Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 155tr.; 19cm.- (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
    ISBN: 9786045718032
    Tóm tắt: Gồm 76 câu hỏi đáp pháp luật tìm hiểu các thuật ngữ chuyên dùng; đồng thời đưa ra các tình huống pháp luật về quan hệ việc làm, đào tạo nghề, hợp động lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo Bộ luật Lao động năm 2012
(Hợp đồng lao động; Việc làm; Pháp luật; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Tuyết Vân; Vũ Văn Tuấn; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134727. Bộ luật Lao động - Chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, tạo việc làm đối với người lao động (theo Luật việc làm) năm 2014/ S.t., hệ thống hoá: Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786046511441
    Tóm tắt: Giới thiệu Bộ luật Lao động năm 2014 và những quy định về lao động, việc làm; quyền và trách nhiệm của công đoàn; công tác huấn luyện và thực hiện an toàn, vệ sinh trong lao động; các chính sách đối với người lao động về tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm
(Bộ luật lao động; Người lao động; Việc làm; Chế độ chính sách; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tài Thành--s.t., hệ thống hoá; Vũ Thanh--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129540. Luật việc làm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 48tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703441
    Tóm tắt: Trình bày các qui định chung và qui định cụ thể của luật việc làm như: chính sách hỗ trợ tạo việc làm, các thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học233856. DƯƠNG TỰ ĐAM
    Thanh niên với việc làm hướng nghiệp và phát triển tài năng/ Dương Tự Đam.- H.: Thanh niên, 2008.- 187tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 180-183
    ISBN: 8936077090038
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số hoạt động, công tác thanh niên với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, lao động, việc làm, nghề nghiệp và phát triển tài năng. Giới thiệu những chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề, về phát triển tài năng cho thanh niên
(Lao động; Tài năng; Phát triển; Giáo dục; Thanh niên; )
DDC: 331.7020835 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.