Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 30860.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487847. Ăn uống trị liệu và mát xa cho người bệnh đái đường/ Biên dịch: Tào Nga.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 189tr.: ảnh; 20cm.- (Trí tuệ y học Phương Đông)
    ISBN: 133806
    Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc ăn uống của người mắc bệnh tiểu đường và một số phương pháp mát xa tự chữa từ đầu đến chân.
(Liệu pháp ăn uống; Đông y; Điều trị; Tiểu đường; Mát xa; ) [Vai trò: Tào Nga; ]
DDC: 616.462 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494931. NGUYỄN HỮU GIỚI
    Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng/ Nguyễn Hữu Giới.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 175-181
    ISBN: 8935077128857
    Tóm tắt: Trình bày chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Xã hội hoá, đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện. Thực trạng công tác xã hội hoá và đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng (2001 - 2010). Định hướng phát triển và các giải pháp
(Hoạt động; Xã hội hoá; Tủ sách; Tổ chức; Thư viện; ) [Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 027.6 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121407. Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 143tr.: sơ đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng
    Thư mục: tr. 136-137
    ISBN: 9786045720073
    Tóm tắt: Tổng quan về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng
(Bảo vệ môi trường; Mô hình; )
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121231. Sổ tay pháp luật dành cho công an xã/ Lê Văn Thiệu, Lương Thị Hiên (ch.b.), Bùi Văn Thành....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 151tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721032
    Tóm tắt: Gồm 102 câu hỏi đáp pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của công an xã; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về công an xã
(Pháp luật; ; Công an; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Hương Cúc; Lê Văn Thiệu--ch.b.; Bùi Văn Thành; Công Phương Vũ; Lương Thị Hiên--ch.b.; ]
DDC: 344.59705202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94618. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam/ Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 951tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
    ISBN: 9786045726167
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
(Đạo đức; Người Việt Nam; Nhân cách; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Vinh; Lê Thanh Phong; Đinh Xuân Dũng; Trương Tấn Sang; Lê Khả Phiêu; ]
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121504. NGUYỄN HUY LƯƠNG
    Cẩm nang công tác thống kê cấp xã/ Nguyễn Huy Lương.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thống kê, 2015.- 255tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 251
    ISBN: 9786045707562
    Tóm tắt: Cung cấp những nội dung quan trọng, thiết yếu nhất để tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động thống kê trong phạm vi xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và báo cáo cấp trên của cấp ủy, chính quyền cấp xã
(; Thống kê; Công tác; )
DDC: 315.97 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121249. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã/ Nguyễn Minh Phương (ch.b.), Trần Thị Hạnh, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720998
    Tóm tắt: Gồm 89 câu hỏi đáp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã; công chức cấp xã và một số nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã
(; Pháp luật; Công chức; Cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; Trần Thị Hạnh; ]
DDC: 342.59706802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121506. Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Phạm Hồng Quý, Lê Văn Thái....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: hình vẽ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045721070
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giao tiếp; công tác giao tiếp, những kỹ năng giao tiếp, một số quy định và nguyên tắc giao tiếp của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở
(Giao tiếp; Kĩ năng; Thị trấn; Phường; ; ) [Vai trò: Phạm Hồng Quý; Lê Văn Thái; Đỗ Thu Hiền; Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Kiều; ]
DDC: 302.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121056. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ, Bùi Đức Kháng....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 275tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045701676
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về chính trị và hệ thống chính trị, nhà nước và hành chính nhà nước, uỷ ban nhân dân cấp xã, quản lý hành chính nhà nước và một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã, công tác quần chúng
(Hành chính địa phương; Kĩ năng quản lí; Quản lí nhà nước; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đức--b.s.; Nguyễn Hữu Hải--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Bùi Đức Kháng--b.s.; ]
DDC: 352.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học106574. Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. T.2.- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2015.- 204tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    ISBN: 9786045721858
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và kỹ thuật nuôi một số loài thuỷ sản nước ngọt như keo lai, trám trắng, dó trầm, ba kích...
(Nuôi trồng thuỷ sản; Cây công nghiệp; Cây nông nghiệp; Trồng trọt; )
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119921. LÊ THU LAN
    Hỏi - Đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội/ Lê Thu Lan, Lương Thị Thu Huyền, Trần Thị Thuỳ Dương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720103
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, tổ chức quản lí thực hiện bảo hiểm, đóng và cấp sổ bảo hiểm, chế độ bảo hiểm, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội tự nguyện
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Thuỳ Dương; Lương Thị Thu Huyền; ]
DDC: 344.5970202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121264. XUÂN NAM
    Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn/ B.s.: Xuân Nam, Cao Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 264tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721834
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về máy tính điện tử và hệ điều hành; hướng dẫn làm việc với hệ điều hành Windows 8; hướng dẫn sử dụng phần mềm tin học văn phòng; Internet và ứng dụng trên Internet cần biết
(Tin học văn phòng; ) [Vai trò: Cao Minh--b.s.; ]
DDC: 005 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142102. BÍCH LOAN
    Hỏi - Đáp về luật hợp tác xã năm 2012/ Bích Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 104tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702925
    Tóm tắt: Gồm 105 câu hỏi - đáp về những quy định chung, qui định cụ thể của thành viên và hợp tác xã thành viên, qui định về thành lập và đăng kí, về tổ chức, quản lí, tài sản, tài chính, chia tách, hợp nhất, phá sản...
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970668 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118922. NGUYỄN ĐỨC HÀ
    Một số vấn đề về xây dựng Đảng ở xã, phương, thị trấn/ Nguyễn Đức Hà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 266tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045701652
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, thị trấn trong những năm gần đây: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; một số điểm mới trong điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khoá XI); quán triệt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
(Công tác Đảng; Xây dựng Đảng; ; Phường; Thị trấn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494041. Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo/ Ch.b.: Nguyễn Duy Lượng, Ngô Văn Hùng, Lê Văn Khôi....- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015.- 204tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721599
    Tóm tắt: Giới thiệu 54 bài viết về 54 gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi đa canh-đa con, trồng cây công nghiệp, trang trại tổng hợp... đồng thời hướng dẫn các nông dân khác ở địa phương trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo, thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm", hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới
(Hộ nông dân; Kinh nghiệm; Làm giàu; Kinh tế nông nghiệp; ) {Gương điển hình tiên tiến; } |Gương điển hình tiên tiến; | [Vai trò: Lê Văn Khôi; Nguyễn Duy Lượng; Lê Minh Hằng; Ngô Văn Hùng; Vi Tiến Trình; ]
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.